Søkeresultater

Medisinerstudent med lisens / Lege uten turnustjeneste - Sommervikar

 ...gynekologisk poliklinikk og akutt føde/gyn poliklinikk. Det er stor elektiv operasjonsvirksomhet. Dagkirurgi foregår i Moss. Avdelingen har 13 leger i spesialisering og 18 spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Arbeidsoppgaver Sommervikariatet består av å være... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
4 dager siden

LIS-lege

 ...seksjonsleder, assisterende seksjonsleder, helsesekretærer, sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer og leger.  Seksjonen består av fire team som tilbyr spesialiserte helsetjenester til pasienter med langvarig smerteproblematikk og CFS/ME,... 

SYKEHUSET INNLANDET HF HABILITERING OG REHABILITERING OTTEST...

Ottestad
10 dager siden

Sommervikariat leger

 ...Er du nyutdannet lege eller medisinstudent med lisens og ønsker et spennende sommervikariat, og i tillegg få arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger? Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker legevikarer i 100 prosent stillinger... 
Trondheim
1 dag siden

Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi

 ...ved seksjonen. Søker må påregne noe undervisning av studenter og annet helsepersonell. Avdelingen har nå ledig 1 års vikariat som lege i spesialisering i nevrologi, med mulighet for snarlig oppstart og mulighet for forlengelse. Tjeneste som ikke er dokumentert... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
2 dager siden

Lege i kommunal stilling

 ...du en legespesialist som har lyst til å jobbe i primærhelsetjenesten? Vi tilbyr nå fire faste 100 prosent LIS3/ALIS-stillinger for lege ved helse- og velferdssentre, eller kombinasjon 60 prosent helse- og velferdssenter og 40 prosent Flyktninghelseteam eller... 
Trondheim
19 timer sidenNy

LIS/Lege uten turnustjeneste - dagstilling

 ...Vi har behov for leger som som kan bidra med postarbeid på sengeposter i Skien, samt enkelt poliklinisk arbeid i Kragerø - 6 mnd. varighet. Tiltredelse ønskes i februar 2024, men også etter avtale. Ansettelsene skjer fortløpende . Nyutdannede leger uten LIS 1-... 

SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK

Skien
9 dager siden

Lege/Medisinstudent med lisens

 ...utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin (RAM)  Ved vår Avgiftningsenhet i Arendal har vi ledig 100% vikariat  for lege, evt. medisinstudent med lisens.  Lengde på vikariatet er 6 måneder med store muligheter til å forlenge. Enhet for Avgiftning... 

SØRLANDET SYKEHUS HF RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING DØGNENHET...

Bjorbekk
9 dager siden

Lege i spesialisering (LIS)

 ...ønskelig at søker disponerer egen bil, da det må påregnes noe reisevirksomhet til samarbeidsmøter. Kvalifikasjoner Vi søker etter lege med norsk autorisasjon og med interesse for arbeid blant barn/unge og deres familier, og som er opptatt av barns oppvekstvilkår.... 

SYKEHUSET TELEMARK HF BUP VESTMAR

Kragerø
15 dager siden

LIS 2/3- lege

 ...Klinikk for akutt- og mottaksmedisin har ledig 100% midlertidig stilling som LIS 2/3-lege. Klinikk for akutt- og mottaksmedisin har ambisjon om å inneha et ledende og framtidsrettet læringsmiljø i den akuttmedisinske kjeden. Fokuset er rettet mot høyt faglig nivå... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
9 dager siden

Lege i spesialisering og Medisinerstudenter med lisens

Psykiatrisk avdeling søker LIS for sommervikariater.  Psykiatrisk avdeling flyttet inn i nye Sykehuset Østfold, Kalnes i 2015. Avdelingen har 10 døgnseksjoner med 101 sengeplasser samt voksenhabiliteringstjenesten. Sykehuset har samlokalisert somatikk og psykiatri. ...

SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS AKUTT KALNES

Grålum
17 dager siden

LEGE UTEN TURNUS/MOTTAKSLEGE

 ...Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaven er hovedsakelig journalskriving for planlagte innleggelser. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha god kommunikasjonsevne Evne til å arbeide selvstendig Pasientorientert... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
10 dager siden

Lege i spesialisering/ LiS 1 venter

 ...LIS og seks faste overlegestillinger. Vi har et legenettverk på tvers av hele avdelingen og et godt faglig kollegafellesskap hvor legene samarbeider tett om både utdanning, fag og klinikk. Du vil følge en erfaren overlege som tilrettelegger for rask innføring i faget... 
Arendal
2 dager siden

Midlertidig stilling for medisinarstudent med lisens

 ...behandling av psykiske lidingar hos barn og ungdom Kvalifikasjonar ~ Du må ha norsk autorisasjon eller lisens til å arbeide som lege Personlege eigenskapar Empatisk og respektfull i møte med pasientar og pårørande Høg fagleg og fagetisk medvit Evne... 
Nesttun
2 dager siden

Lege i spesialisering - vikariat

 ...Barne- og ungdomsklinikken i Stavanger søker legar som ønsker å fordjupa seg i den aller beste spesialiteten, nemleg pediatri! Vi har eit ledig LIS2/3-vikariat, og det er god moglegheit for å få vikariatet forlenga. Er du allmennlege og treng sjukehusteneste, er dette... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
4 dager siden

Lege i spesialisering

 ...Ved Øyeavdelingen i Arendal har vi ledige 100% fast stilling for lege i spesialisering. Spesialitet: Øyesykdommer. All øyebehandling og øyekirurgi ved Sørlandet sykehus er samlet i Arendal. Avdelingen betjener hele Agders befolkning på ca. 307.000 innbyggere.... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
9 dager siden

LIS - Lege i spesialisering - Gastro (vikariat)

 ...mulitidisiplinære behandlinga av pasientar i sarkomgruppa. ØH-pasientane blir også behandla i Mottaksklinikken og gastrokirurgiske legar har ei viktig rolle der. Legar i spesialisering deltar i rotasjon med tilstadesvakt. Det er for tida fire vaktsjikt for kirurgisk... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
8 dager siden

Lege i spesialisering i generell kirurgi

 ...Vi har ledig ett års vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Leger i spesialisering i generell kirurgi roterer mellom Gastrokirurgisk avdeling, Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi og Hjerte-, lunge- og karkirurgisk... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
17 dager siden

Fastlege

 ...ved Norheim legesenter i selvstendig næringsdrift. Tiltredelsesdato er 1. juli, men tiltredelse er mulig tidligere ut fra avtroppende leges ønske. Norheim legesenter har stabilt personale, god drift og godt kvalifisert hjelpepersonell. Det er totalt tre leger, der de to... 

Karmøy kommune

Karmøy kommune
17 dager siden

Fastlege eller ALIS - lege - Lindås legesenter - 5524

 ...Fastlege eller ALIS - lege - Lindås legesenter Om avtalen og legesenteret Alver kommune har ledig fastlegeavtale knytt til pasientliste ved Lindås legekontor.  Legekontoret er eit av 8 legekontor i kommunen. Heimelen er i utgangspunktet knytt til næringsdrift,... 
Lindås
16 dager siden

LIS-3 vikariat ledig på Augeavdelinga

 ...Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledige vikariat for lege i spesialisering i augesjukdommar. Vikariatet er ledig frå 11.12.2023 og i 6 månader med mogleg forlenging. Vikariatet kan telje som del av spesialistutdanninga. Augeavdelinga er ei spesialavdeling... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
9 dager siden