Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Lege jobb

1-20 fra 820 søkeresultater

Oslo kommune, Helseetaten  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Konsultasjoner Sykebesøk Telefonkonsultasjoner Kvalifikasjoner Autorisert lege Det forutsettes at man er godkjent allmennlege med refusjonsrett eller inngår veiledningsavtale for å bli det. Avtale om fast stilling tilbys kun leger som... 
3 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...har fastlege. Samarbeide med den øvrige kommunale helsetjenesten. Kvalifikasjoner Formelle krav: Norsk autorisasjon som lege Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål Vi ønsker at... 
12 dager siden
Suldal kommune  -  Suldal kommune
 ...Lege Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur om lag 3900 menneske her. 1200 av desse bur i kommunesenteret Sand.Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod. Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret Sand... 
4 dager siden
Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo
 ...avd helsesøster for skolehelsetjenesten helseundersokelse-og-helsesamtale-skolelege : skolehelsetjenesten-bør-ha-tilgjengelig-lege-sterk anbefaling Kvalifikasjoner Vi ønsker en erfaren allmennlege med interesse for denne typen arbeid, eventuelt en... 
12 dager siden
Oslo kommune, Helseetaten  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Klinisk pasientrettet arbeid på avdeling Aker. Veiledning og undervisning av leger i spesialisering og annet helsepersonell Kvalifikasjoner Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig Klinisk erfaring fra allmennmedisin, eller annen relevant... 
10 dager siden
Synergi Helse  -  Oslo
 ...Lege Synergi Helse er en av landets største bedriftshelsetjenester med markedsområde i Oslo, Akershus og Buskerud, er sertifisert i henhold til ISO:9001/14001 og er en del av TRYGG1 som er en landsdekkende kjede av bedriftshelsetjenester. Synergi Helse har 65 engasjerte... 
17 dager siden
Gildeskål kommune  -  Inndyr
 ...Gildeskål kommune 100 % fast stilling Du blir en av fire leger, hvorav en er turnuslege. Arbeidsoppgaver vil blant annet være Du vil få mulighet til å jobbe nært mot eldresenter, helsestasjon og sykehjem Du jobber selvstendig, men med litt pasienter på... 
Jooble-søknad 6 dager siden
Oslo kommune, Helseetaten  -  Oslo
Allmennlegevakten behandler ca. 90 000 pasienter i året og driver stasjonær virksomhet døgnet rundt med fast ansatte leger og sykepleiere.  Allmennlegevakten er en hektisk arbeidsplass med storbyens utfordringer.  Vi behandler voksne og barn, utfører sykebesøk og telefonkonsultasjoner... 
Jooble-søknad 2 dager siden
Oslo kommune, Helseetaten  -  Oslo
 ...Helseetaten Allmennlegevakten behandler ca. 90 000 pasienter i året og driver stasjonær virksomhet døgnet rundt med fast ansatte leger og sykepleiere. Allmennlegevakten er en hektisk arbeidsplass med storbyens utfordringer. Vi behandler voksne og barn, utfører... 
Jooble-søknad 2 dager siden
Signo Kompetansesenter - Rådgivningsavdelingen  -  Andebu
 ...Virksomhetene Signo skole- og kompetansesenter og Signo Vivo i Andebu søker en erfaren og engasjert lege/psykiater i til sammen 90% stilling. Ansatte i virksomhetene har ulik utdanningsbakgrunn og består blant annet av av nevropsykolog, psykolog, pedagoger, vernepleiere... 
Jooble-søknad 23 dager siden
Synergi Helse AS  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver: Helseundersøkelser, allmenn Bedritfshelsekontroller Allmenn medisin Kvalifikasjoner og egenskaper: Lege Relevant erfaring God formidlingsevne, norsk skriftlig og muntlig Evne til å etablere gode relasjoner hos pasienter Høy... 
19 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
 ...Arbeidsoppgaver Primærvaktsystem med tilstedevakt Akutt nevrologi, postarbeid, poliklinikk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Må beherske norsk muntlig og skriftlig Erfaring fra nevrologi vektlegges Utdanningsretning ~ Medisin... 
12 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...beredskap og respons på situasjoner som faller utenfor fastlegens rammer og åpningstider.  Legevakten søker nå etter flere autoriserte leger m/ fullført turnustjeneste i Norge i fast rullerende turnusarbeid. Hovedsakelig dag og aften vakter, men noe natt kan forekomme.... 
5 dager siden
Helse Stavanger HF  -  Stavanger
 ...barnehager og kommunale tjenester som PPT og barnevern. Deltagelse i vakt må påberegnes. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pediatri og allmennpraksis er relevant. Kunnskap innen det... 
11 dager siden
Klinikk Asena  -  Stavanger
 ...Lege Job description: Vi er på jakt etter en profesionell og hyggelig lege med spesiell interesse innen skjønnhet. Vi tilbyr en variasjon av behandlinger hvor din medisinske kompetanse kommer til å bli brukt. Behandlingene inkluderes: Akne behandlinger,Botox... 
9 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
 ...Arbeidsoppgaver Oppgaver som lege i spesialisering hos oss blir i et arbeidsmiljø med faglig bredde og spennende utfordringer Vi tilbyr målrettet og strukturert utdanningsløp til aktuell spesialisering Oppgavene vil veksle mellom sengepost-arbeid, vakter i akuttmottak... 
18 dager siden
Helsedirektoratets stillingsportal for leger i spesialiserin...  -  Kirkenes
Kvalifikasjoner ~ gjennomført sykehuspraksis
4 dager siden
Dedicare  -  Norge
Det er totalt fem legehjemler ved legekontoret, fordelt på seks leger. I utgangspunktet er det ønskelig med en lege som kan overta praksisen på 800-900 pasienter, men også mulig med langvarig vikariat. Oppstart 1 august. Det er interkommunal legevakt som deles med nabokommunen... 
Jooble-søknad 27 dager siden
Helse Førde  -  Førde
 ...pårekne å gjere teneste ved sengepostar og poliklinikk etter dei behov avdelinga har. Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som lege. Gode språkkunnskapar, både skriftlege og munnlege, er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske... 
4 dager siden
Bergensklinikkene  -  Bergen
Vi har ledig en fast stilling for LIS med ønsket tiltredelse snarlig. Bergensklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB), og vi er en av landets største ideelle institusjoner innen rusfeltet. I...
Jooble-søknad 12 dager siden