Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Lege jobb

1-20 fra 837 søkeresultater

Oslo kommune, Helseetaten  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Konsultasjoner Sykebesøk Telefonkonsultasjoner Kvalifikasjoner Autorisert lege Det forutsettes at man er godkjent allmennlege med refusjonsrett eller inngår veiledningsavtale for å bli det. Avtale om fast stilling tilbys kun leger som... 
8 dager siden

Forsvaret  -  Oslo

 ...internasjonale- og spesielle saker Drive forebyggende helsearbeid ifm helsekontroller, dimisjoner, helseattester Utøve tjeneste som lege - legeundersøkelser, diagnostiserer og behandler pasienter Utøve medisinskfaglig rådgivning og saksbehandling Undervise innen... 
12 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Harstad

 ...Somatiske undersøkelser Differensialdiagnostiske vurderinger Medisinering Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste Beherske norsk skriftlig og muntlig God skriftlig dokumentasjonsevne Ønskelig med relevant... 
4 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Moss

 ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Erfaring og interesse i aktuelt fagområde Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt Vi vektlegger interesse for forskning Personlige egenskaper Evne til å bidra godt i vårt tverrfaglige miljø... 
1 dag siden

Helse Fonna HF  -  Stord

 ...Kvalifikasjonar For stillinga krevst norsk autorisasjon som lege. Må beherske norsk munnleg og skriftleg (tilsvarande Bergenstesten) Utdanningsretning ~ Medisin Utdanningsnivå ~ Profesjonsstudium Personlege eigenskapar Sjølvstendig Ansvarsbevisst... 
4 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

 ...Arbeidsoppgaver Oppgaver som lege i spesialisering hos oss blir i et arbeidsmiljø med faglig bredde og spennende utfordringer Vi tilbyr målrettet og strukturert utdanningsløp til aktuell spesialisering Oppgavene vil veksle mellom sengepost-arbeid, vakter i akuttmottak... 
8 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Helhetlig legeansvar for korttidspasienter Sykehjemslegevakt i Stavanger kommune Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Gjennomført norsk turnustjeneste vektlegges Spesialistutdannelse fortrinnsvis innen allmennmedisin, men andre relevante spesialister... 
26 dager siden

Oslo kommune, Helseetaten  -  Oslo

 ...Lege - Allmennlegevakten Allmennlegevakten behandler ca. 90 000 pasienter i året og driver stasjonær virksomhet døgnet rundt med fast ansatte leger og sykepleiere. Allmennlegevakten er en hektisk arbeidsplass med storbyens utfordringer. Vi behandler voksne og barn... 
7 dager siden

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Sandnessjøen

 ...Arbeidsoppgaver Anestesiologisk virksomhet på operasjonsstuer Arbeid på intensivavdeling Vakttjeneste Veiledning av leger i spesialisering (LIS1) Internundervisning for leger og annet helsepersonell Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege... 
2 timer siden

Stamina Region Nord/Vest  -  Førde

 ...Lege/Bedriftslege Stamina Helse er Noreg si største bedriftshelseteneste, med over 50 kontor rundt om i landet. Gjennom arbeid med systematisk HMS, arbeidsmiljø og helse arbeider våre 550 tilsette kvar dag for friske folk i sunne, trygge og produktive arbeidsmiljø... 
4 dager siden

Oslo kommune, Helseetaten  -  Oslo

 ...Helseetaten Allmennlegevakten behandler ca. 90 000 pasienter i året og driver stasjonær virksomhet døgnet rundt med fast ansatte leger og sykepleiere. Allmennlegevakten er en hektisk arbeidsplass med storbyens utfordringer. Vi behandler voksne og barn, utfører... 
Jooble-søknad 8 dager siden

Oslo kommune, Sykehjemsetaten  -  Oslo

 ...fastleger og bydeler Turnusarbeid (35,5 t per uke) med noe kvelds- og lørdagstjeneste Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Minimum to års relevant klinisk praksis, hvorav minst ett år i Norge Fortrinnsvis spesialitet i allmennmedisin, eventuelt... 
5 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Lillehammer

 ...primærvaktsjikt. Hvilende vakt på natt. Delta i lokal og regional internundervisning. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Forståelse for norsk helsevesen. Tidligere arbeidserfaring fra... 
7 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

 ...stillingene inngår i klinikkens rotasjonsordning og vakttjeneste (per tiden 16- delt). Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Gjennomført norsk turnustjeneste (i vikariat kan det vurderes tilsetting av personer som ennå ikke har gjennomført norsk... 
8 dager siden

Oslo kommune, Sykehjemsetaten  -  Oslo

 ...høy fagkompetanse og oppfølging. Vi jobber tverrfaglig etter prinsippet om at «hver time teller», og trenger dyktige og oppdaterte leger som en viktig del av konseptet helsehus. Vi har ledig en fast 100 % stilling som lege og søker etter deg som vil være med på å videreutvikle... 
5 dager siden

Forsvaret  -  Bardu

 ...Støtte operative avdelinger i inn- eller utland etter Forsvarets behov Faglig oppdatering Kvalifikasjoner Autorisasjon som lege i Norge og gjennomført turnustjeneste Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse Grunnleggende... 
28 dager siden

Karmøy kommune  -  Karmøy kommune

 ...Kommunal lege - 100% Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland, har ca 42.000 innbyggere og er regionens største kommune. Karmøy er knyttet til fastlandet med bro og tunell og har ellers gode kommunikasjonsmuligheter. Regionens flyplass ligger i kommunen. Kopervik er... 
7 dager siden

Modum bad  -  Vikersund

Ved avdelingen er det ledig to faste 100 % stillinger for leger i spesialisering. Tiltredelse : 01.11.18 eller etter avtale. Avdelingen har 32 døgnplasser fordelt på 4 grupper. Vår målgruppe er pasienter med relasjonstraumer fra oppvekst (seksuelle overgrep, mishandling... 
Jooble-søknad 4 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Storslett

 ...undervisnings- og veiledningsoppgaver, samt være villig til å delta i forskningsarbeid. Kvalifikasjoner Vi søker etter psykolog, lege eller klinisk pedagog med kjennskap til utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker. Erfaring fra eller... 
14 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

Arbeidsoppgåver Arbeid ved invasivt kardiologisk laboratorium Deltaking i vaktordning Arbeid ved sengepost Poliklinikk Undervising Forsking/kvalitetssikring Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon Cand. med. Det vert lagt vekt på erfaring innan...
4 dager siden