Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Lege jobb

1-20 fra 906 søkeresultater

Helse Nord, Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
 ...dagkirurgisk avdeling med postarbeid, epikriseskriving, journalopptak og operasjonsassistanse Kvalifikasjoner ~ Norsk autorisasjon som lege Utdanningsretning Medisin Utdanningstittel: Cand. med Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Hovedfag /... 
6 dager siden
Akershus universitetssykehus HF  -  Lørenskog
Arbeidsoppgaver Personalansvar for ansatte i legeseksjonen Sammen med avdelingsleder ha ansvar for at drift og utvikling av pasienttilbudet/tjenestetilbudet og forskningsaktivitet i seksjonen er i samsvar med avdelingens oppdrag, mål, strategier og planer, og gjeldende...
11 dager siden
Oslo kommune, Sykehjemsetaten  -  Oslo
 ...ved sykehjemmet Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer Kvalifikasjoner Full autorisasjon som lege med minst to års klinisk erfaring Kompetanse innen somatikk Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende... 
20 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
 ...Arbeidsoppgaver Primærvaktsystem med tilstedevakt Akutt nevrologi, postarbeid, poliklinikk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Må beherske norsk muntlig og skriftlig Erfaring fra nevrologi vektlegges Utdanningsretning ~ Medisin... 
13 dager siden
Bodø
 ...Vi har ledig deltidsstilling som gruppeveileder for ny spesialistutdanning for leger, LIS1-leger (tidligere turnuslegestillinger), tilknyttet kommuner i Salten. Det foreligger avtaler med 10 kommuner, alle tilknyttet Nordlandssykehuset Bodø, totalt 15 stillinger i kommunehelsetjenesten... 
Jooble-søknad 9 dager siden
Dedicare  -  Oslo
 ...har landsomfattende rammeavtaler og kan tilby våre ansatte spennende oppdragsmuligheter over hele landet. Vi rekrutterer og leier ut leger, sykepleiere og annet helsepersonell og våre bemanningskonsulenter er både personalansvarlige og kundeansvarlige. Dedicare er... 
Jooble-søknad 2 måneder siden
Nordlandssykehuset HF  -  Bodø
 ...og operasjon er også i samme fløy.  Avdelingsoverlege ØNH/kjeve er nærmeste overordnede.  Det lyses også ut 3 x 100 fast stilling Lege i spesialisering ØNH Arbeidsoppgaver Utfordrende og variert arbeid ved poliklinikk, operasjon, sengepost/avd Fordypningstid... 
Jooble-søknad 12 minutter siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...15:30.  Du vil jobbe parallelt sammen med andre vikarleger og i nært samarbeid med personalet på enhetene. Det legges opp til at legene kan være i kontakt med hverandre ved behov. I tillegg vil det være andre erfarne sykehjemsleger som kan kontaktes for veiledning.... 
Én måned siden
Meløy kommune  -  Ørnes (Meløy)
 ...Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i saker der dette kreves Delta i legetjenestens øvrige drift Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege, med rekvisisjons- og refusjonsrett Beherske godt norsk skriftlig og muntlig Faglig interesse og engasjement Vi ønsker... 
Jooble-søknad 11 dager siden
Helse Fonna  -  Haugesund
 ...Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåver ihht. radiologi. Legar utan erfaring gjennomgår ein introduksjonsperiode med hovudvekt på ultralyd, gjennomlysing, akutte CT-undersøkingar og granskingsarbeid. Lege inngår i vaktordning etter endt innføringsperiode på ca. 9 veker... 
5 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Arbeidet består i utredning/vurdering/diagnostisering og behandling av henviste pasienter. Inngår i vaktordning ved Akuttenheten, Nydalen DPS. Kvalifikasjoner Vi søker etter person med norsk autorisasjon og klinisk erfaring i psykiatri. ...
2 dager siden
Helse Førde  -  Førde
 ...den som vert tilsett tek spesialitet i både psykiatri og rus og avhengighetsmedisin. Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som lege. Vi søkjer ein dyktig medarbeidar med interesse for å utdanne seg til psykiater og spesialist innan rus og avhengighetsmedisin.... 
19 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...deltaking i ulike kardiologiske prosedyrar Undervising Forsking/kvalitetssikring Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som lege Det vert lagt vekt på erfaring innan kardiologi og ønskje om å bli kardiolog Søkjar må meistre norsk munnleg og skriftleg... 
23 dager siden
Lovisenberg Diakonale Sykehus  -  Oslo
 ...Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Ved Ortopedisk avdeling har vi nå to ledige stillinger for lege i spesialisering (LIS) i ortopedi (2-årsstilling). Stillingene er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe I-tjeneste til... 
12 minutter siden
Nordlandssykehuset  -  Bodø
 ...undervisning/veiledning. LIS-stillingene inngår i klinikkens rotasjonsordning og vakttjeneste. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Gjennomført norsk turnustjeneste Arbeidserfaring som tilsatt lege i Norge Vennligst oppgi minst to referanser... 
11 dager siden
Helgelandssykehuset HF  -  Mosjøen
Ved Helgelandssykehuset Mosjøen, kirurgiske leger det ledig fast stilling for Lege i spesialisering.  Helgelandssykehuset Mosjøen har til sammen ca 300 årsverk og gir et tilbud til ca 17 000 innbyggere.  Vårt sykehus i Mosjøen kan tilby et bredt spekter av medisinske... 
5 dager siden
Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund
Vi har ledig vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering (LIS) i perioden 01.05.2018 - 31.10.2018  Seksjonen greier ut og behandlar dei fleste augelidingar. Vi handterer problem som optikar, fastlegen eller den privatpraktiserande augelegen ikkje kan ta seg av... 
Jooble-søknad 5 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Sarpsborg
 ...Lege i spesialisering - Nevrologi Nevrologisk avdeling Vikariat ledig fra 01.05.18 Nevrologisk avdeling SØ har 31 senger fordelt på 18 senger slagenhet og 13 senger generell nevrologi, samt nevrologisk poliklinikk og dagavdeling. Vi har ansvar for nevrologiske... 
13 dager siden
Sørlandet Sykehus HF  -  Kristiansand S
Avdeling for Patologi har ledig 2 x 100 % stilling vikariat for lege i spesialisering i patologi. Avdelingen har full godkjenning som utdanningsavdeling. Tiltredelse etter avtale. Vikariatene er ledige tom 31.12.2018 med mulighet for forlengelse.  Avdeling for patologi... 
7 dager siden
Kry  -  Norge
Vi søker etter leger som er interessert i å jobbe deltid hos KRY. Nå har du muligheten til å være med å påvirke fremtidens helsetjeneste! Du er spesialist i allmennmedisin eller lege med norsk autorisasjon og minimum 1 års erfaring fra allmennmedisin. Du liker utfordringer... 
Jooble-søknad 2 måneder siden