Søkeresultater: 31 ledige stillinger

 ...Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering LIS 2/3 med tilsetjing september 2024 og varigheit 1,5 år. Vi prioriterer søkarar med interesse for indremedisin og blodsjukdommar. Vikariat kan telje som del av spesialistutdanninga... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
13 dager siden
 ...ALIS-lege Om stillinga ~ ALIS-lege er ei utdanning- og fastlønsstilling på fastlegekontor med eit forløp på inntil 5 år der legen får gjennomført ei LIS3 spesialisering i almennmedisin.  ~ Fastlegekontoret i Vaksdal kommune er på Dale i Heradshuset, i eigne... 
Dalekvam
5 dager siden
 ...Ønsker du å bli spesialist i blodsjukdommar?  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering/ LIS 2/3 i blodsjukdommar med tilsetjing september 2024. Vi prioriterer søkarar med interesse for utdanning til spesialiteten... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
13 dager siden
 ...Pre- og postoperativ sjukepleie Utøve sjukepleie, observasjon og behandling til pasientane Samarbeide med  pleiepersonell og legar Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar Relevant sjukehuserfaring er ein fordel Søkar må meistre norsk både munnleg... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
14 dager siden
 ...fastlegekontor lokalisert i Valestrandfossen. Legekontoret har eksistert siden 1999. Totalt har kontoret ca 3800 pasienter fordelt på 3 leger. Det er per dags dato 3 helsesekretærer ansatt i 2,7 årsverk. Arbeidsoppgåver ~ Arbeidsoppgaver vil være betjening av... 
Valestrandsfossen
7 dager siden
 ...våre pleieavdelinger: Somatisk avdeling Demensavdeling Ved sykehjemmet jobber helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, leger, fysioterapeuter og pleiemedhjelpere sammen for å skape en aktiv og meningsfull tilværelse preget av glede og mestring for våre... 

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS

Bergen
17 dager siden
 ...gjennom bruk av bil, buss eller båt (reiseveg ca. 30 min frå Bergen). Vi er samlokalisert med spesialisthelseteneste (BUP og DPS), legar og andre kommunale tenester (Helsestasjon, PPT og Barnevern) i vårt nye Helsehus. Kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som... 
Isdalstø
6 dager siden
 ...Haukeland. Dei tilsette har ulik yrkesfagleg bakgrunn med høg fagleg kompetanse (helsesekretær, bioingeniørar, molekylærbiologar og legar). Innan kreftfeltet har vi for tida ei nasjonal satsing for å bygge opp infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD). Helse... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
24 dager siden
 ...innen terapeutisk mestring av aggresjon og forebygging av vold. Viktige samarbeidspartnere er øvrige sykepleiere, helsefagarbeidere, leger, vernepleiere, ergoterapeuter, musikkterapeut, og spesialisthelsetjenesten. Fag, utvikling og et godt arbeidsmiljø er viktig for... 

100% Sykepleie/vernepleiestilling ledig ved Bergen kommunes ...

Bergen
12 dager siden
 ...tverrfaglig team som består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege, psykiater, psykolog, og musikkterapeut. Vi legger vekt på fagutvikling, forskning og formidlingsarbeid, samt kompetansebygging for... 

Vi har ledige helgevaktstillinger og i tillegg behov for eks...

Askøy kommune
12 dager siden
 ...dyktig kollega til vårt hyggelige kontor. Helsetorget DA har godt avtaleverk og er en trivelig arbeidsplass med 6 fastleger og 1 LIS1-lege, midt i Bergen sentrum.  Legekontoret benytter seg av Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, e-resept, e-konsultasjon og... 

Ledig fastlegehjemmel sentralt i Bergen sentrum

Bergen
5 dager siden
 ...har ledig fast stilling for vernepleier eller sykepleier Her blir du en del av et godt team av sykepleiere, vernepleiere, faste leger, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter,  aktivitets- og frivillighetskoordinator, m.m hvor alle jobber tverrfaglig med... 

Korttidsavdelinger søker sykepleier og vernepleier. Mulighet...

Askøy kommune
21 dager siden
 ...inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. Arbeidsoppgaver Følge opp egne listepasienter. Betjene øyeblikkelig hjelp for kolleger ved... 

Ledig fastlegehjemmel ved Slettebakken Legesenter - Årstad b...

Bergen
12 dager siden
 ...Legekontoret er veldrevet og velutstyrt i nyoppussede lyse og trivelige lokaler på Ulvedalen torg. Vi har 4 dyktige helsesekretærer og 5 leger, hvor flere av legene er spesialister i allmennmedisin. Det er egen parkering til de ansatte under tak, med mulighet for el-bilading... 

Ledig fastlegehjemmel ved Flaktveit Legesenter - Åsane bydel

Bergen
3 dager siden
 ...din arbeidshverdag vil du få samarbeide med erfarne og dyktige kollegaer i tverrfaglige team. I teamene møter du både sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, sosionom og assistenter. I tillegg har vi kort vei til stabsfunksjoner, trivselsteam... 

Utadvendt sykepleier som ønsker å jobbe tverrfaglig?

Bergen
17 dager siden
 ...fastlegeordninga i 2001. Helsenaustet legepraksis er eit kontorfelleskap med 3 fastlegeheimlar, organisert som DA ( delt ansvar). Legane får utbetalt basistilskot etter § 8.1. Praksisen har tilsett hjelpepersonell i to årsverk. Praksisen nyttar Infodoc Plenario... 
Frekhaug
4 dager siden
 ...fokus på fagleg kompetanse. Arbeidsoppgåvene er varierte, og du vil kvar dag samarbeide med dyktige kollegaer innan ulike fagfelt (legar, helsesekretærar, sjukepleiarar, audiopedagog, medisin-teknikarar og sjølvsagt mange audiografar). Høyresentralen tar primært imot... 

Audiograf - vikariat

Bergen
3 dager siden
 ...Søkjarar må ha norsk doktorgrad i eit relevant fagfelt, eller tilsvarande kompetanse, har dand.med.-grad og norsk autorisasjon som lege, og fyller krav til utdanningsfagleg kompetanse Publisering på høgt internasjonalt nivå Det er ønskjeleg at søkjar har brei og... 
Bergen
23 dager siden
 .... Vi tar i mot nyhenviste pasientar og pasientar til kontroll etter skadar og operasjonar. Sjukepleiar tilrettelegger og assisterer lege med sårskift, gipsskift, operasjonar etc. Arbeidstid er 08:00-15.30/08.30-16:00 samt 3. kvar helg på sengepost.  Kontakt:  Unni Mæhle... 

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
12 dager siden
 ...verdighet, selvstendighet og ivareta den enkelte beboer sin egenidentitet Du har nødvendig trygghet for samarbeid med beboer, pårørende, lege og annet tverrfaglig personale  Tar ansvar for egne arbeidsoppgaver Samarbeid på tvers av avdelingene Kontinuerlig... 

Vi søker helsefagarbeidere.

Bergen
3 dager siden