...Er du medisinstudent med lisens og ønsker å jobbe deltid ved siden av studiet? For medisinstudenter på 6. året har vi nå ledige helgestillinger i fagområdene lungemedisin, infeksjonsmedisin og ved observasjonsposten ved Sykehuset Østfold. Deltidsstillingen vil gi deg... 

Medisinerstudent med lisens

Sarpsborg
23 dager siden
 ...Vi har ledig 1 x 100 % st. vikariat i ett år som lege i spesialisering. Med mulighet for forlengelse. Spesialitet: Nukleærmedisin. Vi søker deg...  ...thyreoidea til hele Agders befolkning. Vi har to overleger, en LIS  og fem bioingeniører/radiografer i staben. Enheten... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
22 dager siden
 ...Radiologisk avdeling Arendal søker lege i spesialisering. Vi har ledig en 100 % fast stilling. Snarlig tiltredelse er ønskelig. Radiologisk...  ...Sørlandet Sykehus Arendal har 20 legestillinger, hvorav 8 er LIS og 12 er overleger, med et stadig økende behov for flere... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL

Arendal
16 dager siden
 ...Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat for lege i spesialisering LIS 2/3 med tilsetjing september 2024 og varigheit 1,5 år. Vi prioriterer søkarar med interesse for indremedisin og blodsjukdommar. Vikariat kan telje som del av spesialistutdanninga... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
16 dager siden
 ...mulighet til være med og flytte inn i et splitter nytt sykehus og...  ...indremedisin og bli en robust lege. Nå som kampen om...  ...arbeidsplassen som nyutdannet LIS 2. Man får volum, bredde, erfaring...  ...ansvar som kommer godt med uansett spesialisering. Det er ikke noe annet sted jeg... 

LIS 2-3 Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nor...

Narvik
15 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling...  ...hele spesialiseringsløpet på ett sted. LiS i ABUP jobber kun dagtid og er ikke inkludert...  ...I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ...

Kristiansand S
16 dager siden
 ...søker deg som er interessert i mikrobiologi og som ønsker faglige...  ...6,5 legestillinger, herav to LIS, og er utdanningsinstitusjon...  ...medisinsk mikrobiologi. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus (...  ...stilling for lege i spesialisering (LIS 2/3) fra 01.09.2024 til 31... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
15 dager siden
 ...med trivelige kollegaer? Vi har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i gastrokirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Stillingen...  ...ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1- beherske norsk muntlig og skriftlig - ha god skriftlig... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
15 dager siden
 ...UNN Narvik har ledig fast stilling for lege i spesialisering i anestesiologi. UNN Narvik er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Vi har en kompakt...  ...Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1 Søker må beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
17 dager siden
 ...ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig to vikariat for lege i spesialisering i nevrologi. Et vikariat på 12 måneder og et på 6 måneder....  ...ansettelse kan annet vikariat bli ledig. Søkere som venter på LIS 1 oppfordres også til å søke. Ved Nevrologisk seksjon ved... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK

Tromsø
23 dager siden
 ...pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Innlandet (Hedmark og Oppland) innen...  ...engasjerende. Enheten har, i tillegg til LIS, 3 overlegestillinger som er besatt....  ...Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for lege i spesialisering med oppstart etter avtale. Vi inviterer... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
29 dager siden
 ...Ønsker du å bli spesialist i blodsjukdommar?  Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig fast stilling for lege i spesialisering/ LIS 2/3 i blodsjukdommar med tilsetjing september 2024. Vi prioriterer søkarar med interesse for utdanning til spesialiteten... 

Medisinsk klinikk/ Seksjon for blodsjukdommar, Helse Bergen

Bergen
16 dager siden
 ...Avdelingens kliniske miljøer er også involvert i forskning, tjenesteutvikling og ulike...  ...avhengighetsmedisin. Vi søker nå etter LIS 2/3 innen rus og avhengighets medisin i fast...  ...stilling ved poliklinikken LAR Øst i Stavanger. Leger som venter LIS-avtale kan også søke og... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING LAR ØST...

Stavanger
19 dager siden
 ...bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Ortopedisk avdeling har ledig stilling for lege i spesialisering i ortopedi. Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe LIS-tjeneste i relasjon til spesialiteten ortopedisk kirurgi. Avdelingen er en elektiv... 

LDS

Oslo
Én måned siden
 ...akuttpsykiatrisk seksjon med ansvar for ca. 120 000 innbyggarar i Nordmøre og Romsdal. Som overlege i vår seksjon blir du ein...  ...(spesialistar i psykiatri), 1 psykologspesialist, samt legar i spesialisering i psykiatri.  Seksjonen tar imot både frivillege og tvangsinnleggingar... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SJUKEHUSET MØRE OG ROMSDAL HJELSET ...

Hjelset
15 dager siden
 ...ledig 1 fast stilling og 2 vikariater à 12 mnd varighet for lege i spesialisering ved Barneklinikken. Vi kan tilby deg en givende og variert...  ...Habilitering for barn og ungdom er også tilknyttet Barneklinikken og LIS roterer med jevne mellomrom hit. Medisinske undersøkelser på... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER -BODØ

Bodø
22 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling...  ...hele spesialiseringsløpet på ett sted. LiS i ABUP jobber kun dagtid og er ikke inkludert...  ...I tillegg er det 5 faste stillinger for leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
16 dager siden
 ...Bli kreftlege i Bodø! Vil du jobbe i en aktiv og innholdsrik...  ...behandling trenger vi flere dyktige LIS med spesialistforløp innen...  ...behandling består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer...  ...består av 7 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ

Bodø
15 dager siden
 ...ledig fast stilling innen barnesykdommer/pediatri for LIS-3, 100% fast. Ledig f.o.m. 01.09.2024....  ...Politiattest kreves. Arbeidsoppgaver ~ LIS-legene går 6-delt tilstedevakt. Arbeidet består i postarbeid på sengepost og intensiv for nyfødte, samt... 

SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK

Elverum
19 dager siden
 ...subspesialiteter, inklusive sosialpediatri. I tillegg har vi et eget team fra...  ...pasientgrunnlag. Vi oppfordrer LIS 2/3 i siste halvdel av spesialisering til å søke.  Følg oss på Instagram...  ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Spesialistgodkjenning i... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
17 dager siden
 ...spenning og glede? Ønsker du en spesialisering innen de indremedisinske...  ...000 innbyggere. Avdelingen har i tillegg «fylkes»-funksjoner i...  ...spesialiseringen (prosjektoppgave Lege i spesialisering) vil du delta...  ...alle er på fornavn, med felles LiS-lunsj tirsdager og avdelingens... 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER

Levanger
16 dager siden

kr 1.000.000 - 4.000.000

Job Requirements: Stillingsannonse: Plastikkirurg Lege i ullevål Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
8 dager siden
 ...nevrologi og klinisk nevrofysiologi har 14 overlegestillinger og 12 leger i spesialisering innen nevrologi, samt 4 overlegestillinger og 2 leger i...  ...klinisk nevrofysiologi. Det er 12-delt tilstedevakt for LIS. Nevrologisk sengepost har 19 senger, og det er høy poliklinisk... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
27 dager siden
 ...LIS1 og vil v idere til allmennmedisin? Det er nå ledig en 2- årig introduksjonsstilling i næringsdrift fra 1.august eller omgående i fastlegepraksis for leger i spesialisering til allmennmedisin. Legen jobber uten listeansvar på etablerte legers liste ved senteret.... 

Stavanger medisinske senter

Stavanger
8 dager siden

kr 1.000.000 - 1.400.000

Job Requirements: Stillingsannonse Anestesi Lege i plastikkirurgi Ullevål plastikkirurgi senter Ullevål Plastikkirurgi senter er en plastikkirurgi og faglig kosmetikk klinikk som tar estetisk kosmetisk kirurgi til alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
8 dager siden

kr 760.000 - 1.200.000

Job Requirements: Stillingsannonse Estetisk Kosmetisk Lege Ullevål plastikkirurgi senter - Estmed klinikken Ullevål Plastikkirurgi...  ...alle. Ullevål plastikkirurgi senter er en veletablert klinikk i sentrum av Oslo med fokus på plastikkirurgi og kosmetiske... 

Ullevål Plastikkirurgi Senter - Estmed Klinikken

Oslo
8 dager siden
 ...spesialiseringsperiode?  Vi er en stabil LIS gjeng som ønsker oss flere kollegaer. Som LIS i indremedisin ved Mo i Rana får...  ...utvikle seg som indremedisinsk lege. Hos oss kan vi garantere at du...  ...høy blant overleger og leger i spesialisering, og mitt stolteste øyeblikk var... 

Lege i spesialisering, indremedisin

Rana kommune
7 dager siden
 ...både mot Sunnhordlands- og Ryfylkebassenget. Saman med turstiar i skog og fjell, gjev dette gode høve til eit allsidig friluftsliv....  ...Tenestetilbodet er godt utbygd både for born, unge og eldre. Om stillingen: Lege i Sandeid fengelMe søker: Lege i 30% fast stilling fom. 01.10.24... 

Vindafjord kommune

Sandeid
13 dager siden
 ...interesse for kirurgiske fag?  Nå  har vi ledig stillinger for LIS 2/3  i kirurgiske forløp Fast stilling mot bryst- og endokrinkirurgi...  ...nese-hals og øyespesialiteter. Vi er ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere /... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ

Bodø
19 dager siden
 ...ønsker.  Hvis du er spesialist i gynekologi og drømmer om en...  ...godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i fødselshjelp...  ...avdeling har to stillinger for leger i spesialiseringi tillegg til...  ...Veiledning og undervisning av LIS Kvalifikasjoner Norsk spesialistgodkjenning... 

Overlege i gynekologi

Rana kommune
7 dager siden