Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Nav-leder jobb

1-20 fra 15691 søkeresultater

NAV  -  Drammen

 ...Arbeidsoppgaver inspirere og engasjere medarbeiderne lede et kompetansemiljø samtidig som du selv er en del av miljøet faglig videreutvikling av medarbeiderne og tjenestene videreutvikle samarbeidet med interne og eksterne samarbeidsparter resultat-, budsjett... 
6 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...NAV - leder (0300-2018-08) - NAV Nordstrand Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen ligger nær sjøen og marka og har flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon. Bydel Nordstrand består av... 
1 dag siden

Oslo kommune, Bydel Nordstrand  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Strategisk ledelse og videreutvikling av NAV Nordstrand Ansvar for måloppnåelse, personal og økonomi innenfor de til enhver tid gjeldende rammer Utvikle og iverksette bedre tjenester til bydelens innbyggere innenfor gjeldende rammer, gjennom å... 
1 dag siden

NAV  -  Stord

 ...samarbeidsevner, ein god lagspelar og evne til å skape tillit Lysingsorientert og fleksibel Godt humør Du identifiserar deg med NAV sitt verdigrunnlag, og syner forståing for arbeids- og velferdspolitikken i eit samfunnsmessig perspektiv Vi tilbyr Spanande... 
5 dager siden

NAV  -  Straume

 ...evne til å jobbe målretta , sjølvstendig og strukturert Gode service haldningar og godt humør Vi tilbyr Eit velfungerande NAV kontor med kompetente og engasjerte kolleger Varierte og meningsfylte arbeidsoppgåve Moglegheit for fagleg og personleg... 
5 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...ungdom i utsatt posisjon. Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige, kommunale sosialtjeneste eller NAV-kontor Utdanningsretning ~ Medisin / Helse / Sosialfag Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad... 
15 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...Ski kommune NAV leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være...  ...med varighet i 1 år, med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig omgående og ligger til avdeling Arbeid og kvalifisering. Metodeveileder... 
7 dager siden

Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Saksbehandling og oppfølging av søknader om økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV Veilede ansatte i forbindelse med søknader om økonomisk sosialhjelp og annen oppfølging av brukere, særlig mot arbeid Godkjenne vedtak etter... 
5 dager siden

NAV  -  Tranby

 ...arbeidssøkere, arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere. Du vil også ha ansvar for saksbehandling i henhold til NAVs lovverk. Endring i arbeidsoppgaver må kunne påregnes. Kvalifikasjoner minimum 3-årig relevant utdanning fra høyskole eller... 
7 dager siden

Bærum kommune  -  Sandvika

 ...er ønskelig at du har: • arbeidserfaring innen saksbehandling, veiledning og oppfølging mot arbeid og aktivitet. • kjennskap til NAV-kontorets virkemidler og tiltak • kennskap til økonomisk rådgivning • kjennskap til aktuelle samarbeidsaktører for NAV i arbeidet... 
5 dager siden

CGI  -  Oslo

 ...CGI har suksess med kundene! Vi opplever økende etterspørsel innenfor Microsoft Dynamics NAV og søker etter flere seniorkonsulenter. CGI er et av verdens mest profesjonelle selskaper til Ã¥ levere prosjekter til vÃ¥re kunder og ønsker Ã¥ komplettere vÃ¥rt allerede... 
15 dager siden

CGI  -  Oslo

 ...CGI har suksess med kundene! Vi opplever økende etterspørsel innenfor Microsoft Dynamics NAV og søker etter flere seniorkonsulenter. CGI er et av verdens mest profesjonelle selskaper til å levere prosjekter til våre kunder og ønsker å komplettere vårt allerede sterke... 
5 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...opplæringsmateriell og interne rutiner er på plass og i henhold til NAV, Oslo kommune og bydelens krav og standarder. Ansvaret for...  ...på minimum bachelor nivå. Videreutdanning innen ledelse er en fordel. Minimum tre års ledererfaring fra NAV der du kan... 
11 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...jobbspesialistene i IPS-metodikk og sørge for at IPS kvalitetsskala blir fulgt legge til rette for samarbeid med andre avdelinger i NAV, samt eksterne behandlerteam delta på kvartalsvise tverrfaglige prosjektmøter resultatansvar rapporteringsansvar... 
8 dager siden

NAV  -  Tønsberg

Arbeidsoppgaver Stillingens hovedoppgave er saksbehandling av klagesaker og forberedelse av ankesaker for Trygderetten, primært på området arbeidsavklaringspenger hvor kontoret for tiden har stor saksmengde. I tillegg kan det være aktuelt med: veiledning, opplæring...
4 dager siden

Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo

 ...å finne løsninger som bidrar til selvhjulpenhet. Dette innebærer råd og veiledning, saksbehandling etter Lov om Sosiale Tjenester i NAV, kartlegging, utredning og igangsetting av ulike tiltak innen rusomsorg, helsesektoren, arbeidstrening, kvalifiseringsprogrammet m.m.... 
5 dager siden

NAV  -  Gjøvik

 ...Arbeidsoppgaver Behandle søknader om økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Kartlegge og avklare nye søkere gjennom samtaler og samarbeid med søker, samt gi råd og veiledning med utgangspunkt i den enkeltes behov. Delta i tverrfaglig... 
4 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...Avdelingsleder - NAV Grünerløkka NAV Grünerløkka er et av landets største og mest spennende NAV-kontor med vel 200 ansatte. Grünerløkka...  ...av befolkningsvekst og en relativt ung befolkning. Vi har ledig stilling som avdelingsleder for én av våre oppfølgingsavdelinger... 
2 timer siden

Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen  -  Oslo

 ...relevante arbeidsoppgaver innen regnskap • God økonomi- og regnskapsforståelse • God IKT- kompetanse • Kjennskap til fagsystemene på Nav • Kjennskap til økonomisystemet Agresso og Gosys • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskrav Personlige... 
7 dager siden

NAV  -  Ski

 ...Førstekonsulent vikariat - NAV Presentasjon av stillingen: NAV Arbeid og Ytelser Follo er en av to enheter i NAV Arbeid og Ytelser...  ...Stillingen hører til på Avdeling for Hjelpemidler. Vi har 1-2 ledige vikariater i 100% stilling som førstekonsulent som skal arbeide... 
4 dager siden