...den sjarmerende sørlandsbyen. Ved Gåseholmen Helsesenter er det ledig en fastlegehjemmel, det er pr dags dato 3 fastlegehjemler, det planlegges...  ...å se kontaktinformasjon Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse - felles Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.08... 

Ledig fastlegehjemmel ved Gåseholmen helsesenter - Svært gun...

Farsund
15 dager siden
 ...% stillinger Tilkallingsvikarer som kan komme og ta vakter ved behov Vi trenger også hjelp til andre barn & ungdom, vi har 5 ledige 100 % stillinger og noen helgestillinger. Reisevei til jobben er lite relevant, når du først kommer dit er du der hhv 3 eller 4... 

Miljøterapeut som vil ha en skikkelig utfordring? Medlevertu...

Bergen
12 dager siden
 ...Helse Nord RHF har ledig stilling som innkjøpsrådgiver i innkjøpsseksjonen. Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester...  ...Prosjektstøtte for anskaffelser av helsetjenester Lede og gjennomføre anskaffelse av pasienttransport. Bidra med... 

Rådgiver innkjøp

Bodø
1 dag siden
 ...vi være rette plassen for akkurat deg!! Alstahaug kommune har ledig stilling som assistent ved Omsorg og mestring, hjemmebaserte tjenester...  ...er variert og ingen dag er lik. Følge opp tjenestemottaker i helse og hverdagslivets gjøremål, og sikrer høy grad av... 

Ønsker du å jobbe med personer med funksjonsvariasjoner?

Alstahaug kommune
12 dager siden
 ...Avdeling for AIO har ledig ei spennande og utfordrande leiarstilling for operasjonsseksjonen. Har du lyst til å ta leiaransvar og bidra...  ...med dei andre seksjonane i avdelinga, samt andre avdelingar i Helse Førde. Aktiv deltaking i leiargruppa med eit overordna perspektiv... 

Seksjonsleiar Operasjon Førde

Hyllestad
1 dag siden
 ...Me har ledig 100 % stilling som fastlege i en spennende gruppepraksis ved Vindafjord legesenter. Eit topp moderne legekontor, ein kort...  ...krava til Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse – og omsorgstenest Norsk autorisasjon God kjennskap til norsk... 

Vindafjord legesenter

Vindafjord kommune
12 dager siden
Vi søker deg som er faglig engasjert og initiativrik, og som er interessert i bidra til utvikling av våre rutiner og pasientforløp. Stilling er tilknyttet team som jobber med sykelig overvekt og livsstilsendring. Hva vi ser etter Gode samarbeidsevner Gode norskkunnskaper...

Fysioterapeut fast 100% stilling

Ringerike kommune
9 dager siden
 ...Vil du lede arbeidet med å forvalte arbeids- og velferdspolitikken til det beste for en kommune i vekst? Vi har ledig fast stilling...  ...påregnes. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Kommunalsjef Helse og mestring Anders Jystad (***) ***-**** eller vår kontakt i Avantas... 
Orkanger
21 dager siden
 ...fastlegeteneste og legevakt i eiga bygd. Fyresdal kommune har no ledig ei fast 100 % stilling som fastlege/kommuneoverlege. Sidan vi...  ...og vegleiing Bidra til god samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstenesta, fastlegane og spesialisthelsetjenesta... 
Fyresdal
15 dager siden
 ...Om avdelingen Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å samle ansvaret for eier- og myndighetsstyring av spesialisthelsetjenesten...  ...Har gode samarbeidsevner og er samlende Evner å inspirere og lede kompetente medarbeidere Er en raus og omgjengelig person.... 

Ekspedisjonssjef

Oslo
1 dag siden
 ...Bydel Ullern har ledig vikariat som psykisk helsearbeider i FACT Oslo Vest. Vikariatet har mulighet for forlengelse alternativt fast...  ...arbeider etter FACT modellen. Stillingen er i Seksjon for psykisk helse i Bydel Ullern. I denne seksjonen ligger de øvrige psykiske... 
Oslo
20 dager siden
 ...Direktør Direktoratet for medisinske produkter Helse- og omsorgsdepartementet skal ansette ny direktør i Direktoratet for medisinske...  ...og innovasjon. Som ny direktør vil du få ansvar for å lede og videreutvikle Direktoratet for medisinske produkter. Direktøren... 

Helse- og omsorgsdepartementet søker direktør Direktoratet f...

Oslo
15 dager siden
 ...Veileder for psykisk helse barn og unge utfordrer kommunene til å etablere en psykisk helsetjeneste for barn og unge. Kommunene Røros, Os og Holtålen har fått tilskuddsmidler for å ansette en prosjektleder. Varighet 1 år fra ansettelsesdato. Om stillingen  Vi søker... 

Prosjektstilling psykisk helsetjeneste for barn og unge

Holtålen kommune
7 dager siden
 ...moglegheita du har venta på. I Lønns- og rekneskapssenteret (LRS) hos Helse vest RHF får du alt dette. LRS har ansvar for lønn og rekneskap...  ...vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell... 

Rekneskapskonsulent

Stavanger
23 dager siden
 ...seksjonane er seksjon for økonomisk styring og seksjon for organisasjon og styring. Det er ein ledig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar  i seksjon for økonomisk styring.  Helse- og omsorgsdepartementet skal samle ansvaret for eigar- og myndighetsstyring av... 

Vi søkjer økonom med gode analyseferdigheiter! Er det deg?

Oslo
11 dager siden
 ...Ledig deleliste ved Halsnøy Helsesenter for snarleg tiltreding Kvinnherad kommune har vel 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter. Husnes er største tettstaden, har to barnehage, grunnskule, vidaregåande... 

Fastlege

Kvinnherad kommune
6 dager siden
 ...Virksomheten har per i dag 10 geografiske inndelte avdelinger. Avdelingene leder av avdelingsledere. Virksomheten gir tjenester til ca 170...  ...24 4262 Avaldsnes Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse- og omsorg Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 19.... 

Sykepleier / Vernepleier

Karmøy kommune
6 dager siden
 ...fagleg utvikling? Då er du kanskje den me søkjer etter! Det er ledig 20% fast stilling som jordmor i Etne kommune. Som jordmor vil du...  ...romslege lokaler saman med ergo-fysioterapitenesta og psykisk helse og rustenesta Kommunale bilar til disposisjon Annan informasjon... 

Jordmor

Etne
9 dager siden
 ...nyopprettet helsevakt som støtte for legevakten, helsestasjon, psykisk helse og funksjonshemmede. I tillegg til tjenestene ergoterapi og...  ...drifter egen legevakt. En av «Nordsjøturnus «stillingene er ledig. pr. 01.10.24., evt. tidligere etter avtale. Stillingen... 

Kommunelege/fastlege i «Nordsjøturnus»

Sirdal kommune
15 dager siden
 ...er behov for. Partner kan være aktuelt. Din egen sjef og tilpasset arbeidstid når det passer for Deg. Jobben som lege ved PONS helse gir deg flere valgmuligheter og større frihet til å jobbe når du vil. Uansett om du er i starten av karrieren eller om du har mange... 

Bedriftshelsetjeneste- Lege

Asker
11 dager siden
 ...Ved Stortorget legesenter blir det en ledig fastlegehjemmel fra 01.06.2024. Pasientlisten er for tiden på 1200 pasienter og har vært...  ...Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse.... 

Ledig fastlegehjemmel ved Stortorget legesenter på Hamar med...

Hamar
6 dager siden
 ...som jobbar som:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Vi har ledig 3 faste 100 % stillinger som operasjonssjukepleiar ved Haugesund...  ...muligheter for variert friluftsliv Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa... 

Operasjonssjukepleiar

Haugesund
19 dager siden
 ...Om utvalget Helse- og omsorgsdepartementet søker tre utvalgssekretærer/utreder i engasjement frem til 1. juni 2026. Sekretariatet for utvalget er lagt til Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Det skal oppnevnes et offentlig utvalg som skal... 

Vi søker tre engasjementer som utvalgssekretærer

Oslo
12 dager siden
 ...for å bidra i et praksisfellesskap. Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse....  ...dyreste) stupetårn! Kontaktinformasjon Andreas Heck , Daglig leder på legehuset NOVA,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Sigrid... 

Ledig vikariat som fastlege ved legehuset NOVA, Hamar

Hamar
6 dager siden
 ...på tjenesten innenfor de rammebetingelsene som er satt. Du vil lede avdelingen i tråd med tjenestens målsetning og de oppgaver som er...  ...døgnkontinuerlig drift og brukerstyrt personlig assistanse for å nevne noe. Helse og mestring er under omorganisering og det må regnes med at... 

Bli vår nye avdelingsleder for Miljøtjenesten - Ledelse, Utv...

Andøy kommune
6 dager siden
 ...Spennende stilling ledig i Rødøy kommune! Vi har 100 % nyopprettet stilling som fagansvarlig for miljøtjenester ledig i Rødøy kommune...  .... Stillingen vil bli lagt direkte inn under kommunalsjef for helse og omsorg, og vil jobbe tett opp mot administrasjonen i... 

Fagansvarlig for miljøtjenester

Rødøy
11 dager siden
 ...være den vi leter etter! Hedmarken interkommunale legevakt har ledig 100 % stilling som daglig leder. Daglig leder deltar i klinisk...  ...lederteam. Stillingen er per nå organisert direkte under kommunalsjef helse og mestring. Samarbeidskommunene setter et godt fagmiljø og... 
Ottestad
21 dager siden
 ...Ettersom fleire av våre LIS er ute i utdanningspermisjon har vi fleire ledige vikariat av ulik varigheit. Dette er en gylden mulighet for deg...  ...triveleg internasjonalt arbeidsmiljø Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa... 

VENTER DU PÅ LIS1 PLASS? DA KAN DU SØKE HER!

Haugesund
6 dager siden
 ...beste praksis. Arbeidsoppgaver: • Styre i henhold til plan og sikre fremdrift. • Håndtere endringer og avvik. • Organisere og lede ressurser iht. roller, ansvar og felles mål. • Sikre effektiv kommunikasjon og samhandling. • Koordinere og rapportere til... 
Trondheim
5 timer sidenNy
 ...Vil du være med på å forme bydelens psykiske helse- og rustjenester til innbyggere over 18år? Seksjon psykisk helse og rus søker...  ...en engasjert og inspirerende enhetsleder som vil ha ansvar for å lede vedtaksbaserte psykiske helsetjenester for hjemmeboende i Bydel... 
Oslo
13 dager siden