...Det er for skoleåret 2024/25, perioden 01.08.24 - 31.07.25, ledig 250% lærerstillinger ved Midtbygda barneskole. Stillingene er i hovedsak vikariater, men det er mulighet for fast ansettelse for deler av stillingene. 200% vil være knyttet til undervisning på småskoletrinnet... 
Siljan
2 dager siden
 ...blikk for elevenes læring og som kan delta i utviklingen av Sunndalsskolen. Våre skoler er: Kvalifikasjoner Søkere til lærerstillinger i Sunndal kommune må ha godkjent undervisningskompetanse i henhold til opplæringsloven §10- 1 jfr forskrift til... 

SUNNDAL KOMMUNE SKULESJEFENS KONTOR

Sunndalsøra
3 dager siden
 ...reiseliv Vg2 Salg og reiseliv  Vg3 Påbygg (oppstart høsten 2024) Med forbehold om nok søkere på de ulike tilbudene. Ledige lærerstillinger i fellesfag Blå Kors videregående skole Grimstad er en privatskole som gir tilbud om et ordinært utdanningsløp for... 

Blå Kors videregående skole Grimstad

Grimstad
7 dager siden
 ...Ledige lærerstillinger i Lyngen - Lenangen skole Inntil 2 faste 100 % lærerstillinger    Fra og med skoleåret 2024/2025 er det ved Lenangen skole i Lyngen ledig inntil 2 faste lærerstillinger - 100 % stillingsstørrelse.  FAGBEHOV - norsk, engelsk, tysk, kunst... 
Svensby
14 dager siden
 ...Inntil 2 faste 100 % lærerstillinger    Fra og med skoleåret 2024/2025 er det ved Lenangen skole i Lyngen ledig inntil 2 faste lærerstillinger - 100 % stillingsstørrelse.  FAGBEHOV - norsk, engelsk, tysk, kunst og håndverk, kroppsøving, musikk og spesialpedagogikk... 

LYNGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Svensby
14 dager siden
 ...Ledige lærerstillinger Grong barne- og ungdomsskole skoleåret 2024/25 Grong barne- og ungdomsskole har ledig: · Inntil 100 % fast som lærer · Eventuelt andre stillinger som kan bli ledige · Vi har også behov for vikarer fra dags dato Stillingen kan innebære... 

GRONG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Grong
3 dager siden
 ...tilgjengelig for elevene og lærerne på alle trinnene.  Vi har følgende ledige stillinger fra høsten 2024:  100% fast stilling:...  ...for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø  Planlegge og lede elevenes læring  Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon... 

HISØY SKOLE 1-10 SKOLER

Kolbjørnsvik
3 dager siden
 ...Stinta skole søker fra og med 1. august 2024 En fast 100 % lærerstilling på barnetrinnet med kontaktlæreransvar. En fast 100 %...  ...kontaktlæreransvar. I tillegg til de faste stillingene har vi ledig to vikariater. Et vikariat 100 % lærerstilling på ungdomstrinnet... 

STINTA SKOLE BARNE- OG UNGDOMSTRINNET

Arendal
3 dager siden
 ...Ved Blomdalen ungdomsskole har vi ledig to faste 100 % stillinger fra 01.08.24. I tillegg har vi ledig et 100 % vikariat fra 19.04.24 til 14.02.25 med mulighet for forlengelse. I I tillegg til disse stillingene kan det bli ledig flere vikariater ved skolen i ulike stillingsstørrelser... 

BLOMDALEN UNGDOMSSKOLE

Lindesnes kommune
3 dager siden
 ...ha ansvar for å følge opp elever faglig og sosialt med forskjellige utgangspunkt i et tett samarbeid med kollegaer, foresatte og ledelsen. Søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden. Arbeidsoppgaver Planlegge, gjennomføre og evaluere... 

EYDEHAVN SKOLE

Eydehavn
3 dager siden
 ...Frøysland skole har fra 01.08.24-31.07.25 ledige to årsvikariater for skoleåret 2024/25. Det ene vikariatet er på 100 % og det andre på 50 %. Vi ser etter lærere som kan bygge gode og trygge relasjoner til elevene, og som evner å skape motivasjon for læringsarbeidet... 

FRØYSLAND SKOLE

Mandal
3 dager siden
 ...Våre satsningsområder er: Læreplanarbeid, lesekompetanseutvikling og godt læringsmiljø. For skoleåret 2024-2025 har vi 3 faste ledige stillinger ved skolen.  En stilling på barnetrinnet og to stillinger på ungdomstrinnet. Fag vi primært ønsker oss er engelsk og... 
Saltrød
3 dager siden
 ...aktivitet. Skolen ligger landlig til på Tromøy, ca. 10 km fra Arendal sentrum. Vi har Raet nasjonalpark som nærmeste nabo. Vi har ledig 4 stillinger som alle er årsvikariater. Minst to av vikariatene må dekke faget engelsk. Alle må ha undervisningskompetanse i ett... 

ROLIGHEDEN SKOLE BARNE-/UNGDOMSTRINNET

Færvik
6 dager siden
 ...Fra 01.08.24 er det ledig følgende stillinger ved Furulunden barneskole: 2 x faste, 1-7 eller allmennlærer, engelsk i fagkretsen 2 x faste stillinger som fraværserstatter, 1-7 eller allmennlærer, med fagene norsk og engelsk  4 x årsvikariater ,1-7 eller allmennlærer... 

FURULUNDEN SKOLE

Mandal
2 dager siden
 ...Vassmyra ungdomsskole har fra 01.08.24 ledig følgende lærerstillinger: 100 % fast stilling med undervisningskompetanse for ungdomstrinnet i naturfag, matematikk og arbeidslivsfag 140 % årsvikariat med undervisningskompetanse for ungdomstrinnet i engelsk, norsk som... 

VASSMYRA UNGDOMSSKOLE

Lindesnes kommune
3 dager siden
 ...Tysvær kommune har 1645 elever fordelt på fem barneskoler, to kombinert skoler og en ungdomsskole. Vi har flere ledige lærerstillinger, både faste og vikariater i Tysværskolene. Ansettelse og tiltredelse skjer fortløpende. Vi søker Vi søker lærere som kan... 

TYSVÆR KOMMUNE HELSE OG FØREBYGGINGSJEF

Aksdal
3 dager siden
 ...Fra 01.08.24 er det ledig 100 % fast stilling som lærer ved Spangereid barneskole. Spangereid barneskole er langt fremme når det...  ...samarbeid med de foresatte Oppgaver som hører naturlig til lærerstillinger Samarbeid med relevante instanser i kommunen... 

SPANGEREID SKOLE

Lindesnes kommune
3 dager siden
Bjerkely skole er en kristen friskole med ca. 60 elever på 1.-7. trinn, og 20 ansatte. Skolen drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og ligger i Undrumsdal i Tønsberg kommune. Hva vi ser etter · Lærer med godkjent undervisningskompetanse for ansettelse...

BJERKELY SKOLE

Undrumsdal
3 dager siden
 ...Vigeland Ungdomsskole har følgende ledige lærerstillinger fra 01.08.24: ~100 % fast stilling - Fagkretsen er matematikk, naturfag og kroppsøving. Hvis ikke kompetansekrav er oppfylt i kroppsøving kan det vurderes en lavere stillingsprosent. ~2 x 100 % midlertidig... 

VIGELAND UNGDOMSSKOLE

Lindesnes kommune
3 dager siden
 ...Lærerstillinger ved Sørvågen skole Om stillingen Vi søker inntil 2 dyktige lærere for faste stillinger fra høsten 2024. Gode fagkunnskaper og didaktisk kompetanse er avgjørende, ved siden av det at du er en tydelig, god og trygg klasseleder. Vi ønsker lærere... 
Sørvågen
3 dager siden
Vi trenger engasjerte og dyktige lærerkollegaer til laget vårt på 1.-7. trinn. En stilling vil være forbeholdt 5.-7. trinn og en vil knyttes til 1.-4. trinn. Er du pedagog og trives både i klasserommet og med å jobbe kreativt og systematisk med elevgrupper og enkeltelever...

VOLLEBEKK SKOLE

Oslo
9 dager siden
Har du lyst til å jobbe i Utsira kommune ? Utsira skole er en 1 - 10 skole med 27 elever som ligger godt plassert i hjertet av øya. Utsira gir energi, i skolen er vi opptatt av naturen og havet. Vi har fokus på gjenbruk, natur og miljø. For oss er er det også viktig med...

UTSIRA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Utsira
1 dag siden
50% fast lærerstilling ved Kautokeino skole om oss Kautokeino kommune er Norges største kommune i areal, landets største reindriftskommune...  ...alternativer, enn Kautokeino.   Om stillingen Det er ledig fast 100 % lærerstilling ved Kautokeino skole med undervisning... 
Kautokeino
16 dager siden
 ...utvikle neste generasjons Skiensborgere gjennom kunnskap, holdninger og verdier, er du velkommen som søker på lærerstillinger for skoleåret 2024-2025. Vi har ledig et antall stillinger, faste og vikariater, i Skien kommunes grunnskoler. Utlysningen omfatter kommunens 13... 

SKIEN KOMMUNE OPPVEKST ADMINISTRASJON

Skien
6 dager siden
 ...står øverst på lista, så bør du lese videre. Gode kollegaer og stor metodevalgfrihet er inkludert i stillingen, samt god støtte fra ledelsen -- det er kanskje noe du også ønsker? Da sjekker vi av på listen. Skolen vår har både Østmarka og Øyeren som nærmeste nabo, og... 

STRANDEN SKOLE

Flateby
3 dager siden
St. Franciskus skole søker engasjerte lærere til to faste stillinger. Hva vi ser etter Kvalifikasjoner Vi ser etter deg som har: Godkjent allmennlærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning Relevante undervisningsfag Kontaktlærererfaring Norsk...

ST. FRANCISKUS SKOLE

Arendal
3 dager siden
Er du nyutdannet og på jakt etter en trygg jobb der du kan utvikle deg faglig? Er du en erfaren lærer som har lyst på nye utfordringer? Kjøpsvik skole ligger i sentrum av Kjøpsvik, i den sørligste delen av Narvik kommune. Kjøpsvik skole og SFO er en fådelt 1-10 skole...

KJØPSVIK SKOLE

Narvik
3 dager siden
100% fast lærerstilling ved Kautokeino skole om oss Kautokeino kommune er Norges største kommune i areal, landets største reindriftskommune...  ...alternativer, enn Kautokeino.   Om stillingen Det er ledig fast 100 % lærerstilling ved Kautokeino skole.  Kautokeino... 
Kautokeino
16 dager siden
 ...Leder Kategori Vinmonopolet Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol. Vi er verdens største...  ...Direktør Kategori og Innkjøp.   Sentrale ansvarsområder: Lede og delta i strategisk viktige prosjekter på vegne av kategori og... 
Oslo
3 dager siden
 ...elektroniske søknader.  Ansettelse fra 01.08.24  Arbeidsoppgaver Bidra til pedagogisk ledelse for ivaretakelse av barnehagen som en lærende organisasjon  Ansvar for å lede personalet på avdelingen i det daglige arbeidet og gi veiledning og oppfølging... 

ENGEBRÅTEN BARNEHAGE

Oslo
3 dager siden