Vær blant de første som søker
 ...Personlig egnethet vektlegges Kvalifikasjoner: ~Relevant helsefaglig bachelor ~Har erfaring fra arbeid på barneverninstitusjon, helse- og omsorgsbolig eller psykiatri ~Førerkort klasse B ~Det må fremlegges gyldig politiattest i henhold til gjeldende lovverk I... 

WRK Bemanning AS

Skien
4 dager siden
Nordic Support søker en kommersiell leder, med sterk regnskapsfaglig kompetanse, som vil være med å videreutvikle et selskap med en klar...  ...faglig sterk kombinert med evnen til å utvikle, motivere og lede ansatte. Stillingen vil rapportere til selskapets styre. Arbeidsoppgaver... 

NORDIC SUPPORT AS

Skien
9 dager siden
 ...BUP Grenland Nord (tidligere BUP Skien) har ledig fast stilling stilling som psykolog / psykologspesialist.  BUP Grenland Nord er en...  ...lidelser. Vi er en seksjon innen avdeling for barn- og unges psykiske helse (ABUP), som består av poliklinikker i Grenland, Notodden og... 

SYKEHUSET TELEMARK HF BUP SKIEN

Skien
11 dager siden
 ...I Læringsverkstedet Kongerød barnehage har vi 2 ledige barnehagelærervikariater fra og med 01.08.2024. 1. Barnehagelærer 100% til og...  ...jobber godt under press Samarbeidsorientert og fleksibel God helse, slik at du kan være en aktiv voksen sammen med barna Vi... 

LÆRINGSVERKSTEDET KONGERØD BARNEHAGE

Skien
13 dager siden
 ...som har fagbrev i helsefag, eller annen relevant utdanning innen helse. Du vil jobbe som elevveileder på avdelingen Arbeids- og...  ...mangfold av elever og mange varierte arbeidsoppgaver. Vi har to ledige vikariater for perioden august og ut desember 2024, med mulighet... 

Fagarbeider helsefag, vikariater og tilkallingsvikarer

Skien
13 dager siden
 ...utvikle deg som sykepleier? Jobb på helsehus i Skien! Adecco Helse er førsteleverandør av helsepersonell til Grenland distriktet, fra...  ...ansatt i Adecco Helse vil du være den første som får tilbud om ledige vakter og oppdrag i kommunene. Vi leverer helsepersonell til helsehus... 

Er du sykepleier og ønsker å jobbe på helsehus i Skien?

Skien
19 dager siden
 ...søker deg som har interesse for arbeid med mennesker med psykisk helse -og avhengighetsproblematikk, og som trives med varierte...  ...rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell... 

Sykepleier/vernepleier- våken nattevakt til Blå Kors klinikk...

Skien
13 dager siden
 ...kommunal barnevernstjeneste, foresatte, sosialt nettverk, skole, helse og arbeid  å reflektere over egen rolle og funksjon i møte med...  ...stillingene Ved Klokkerhuset ungdomssenter akutt har vi to ledige stillinger i 100 % som for tiden er i turnus med dag- og kveldsvakter... 

Vil du jobbe med ungdom i akutte livssituasjoner?

Skien
3 dager siden
 ...BUP Grenland Nord (tidligere BUP Skien) har ledig fast stilling stilling som psykolog / psykologspesialist.  BUP Grenland Nord er en...  ...lidelser. Vi er en seksjon innen avdeling for barn- og unges psykiske helse (ABUP), som består av poliklinikker i Grenland, Notodden og... 

Psykolog/psykologspesialist

Skien
12 dager siden
 ...Ledige stillinger fra 1. august 2024: ~1 vikariat inntil 100 % fra 1. august 2024 til 1....  ...og systematisk opplæring Planlegge og lede elevenes læring og utvikling Deltakelse...  ...eller ergoterapeut, eller fagbrev innen helse- og oppvekstfag med 2 års yrkesteoretisk utdanning... 

Lærer - helse- og oppvekstfag vg1, vg2 og vg3

Skien
3 dager siden
 ...Sommerbonus  I Dedicare brenner vi for å tilføre kompetanse til helse, sosialt arbeid og life science. Vår motivasjon er å bidra på en...  ...marked med en visjon om å vokse til å bli et av Europas ledende rekrutterings- og bemanningsselskap innen helse, sosialt arbeid... 

DEDICARE AS

Skien
23 dager siden
 ...for laboratoriemedisin.   I perioden 12.08.24 – 15.08.25 er det ledig 50% vikariat som laboratorierådgiver. Her vil du, sammen med to...  ...klinisk diagnostikk og behandling. Vi har regionsfunksjoner i Helse Sør-Øst innen medisinsk genetikk, arbeidsmedisin og fertilitetsbehandling... 

SYKEHUSET TELEMARK HF ADM OG FELLESTJENESTER SKIEN

Skien
16 dager siden
 ...forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett. Vi mener at inkludering...  ...med oss Hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er det ledig et 1-års engasjement, med mulighet for forlengelse, som rådgiver... 
Skien
Én måned siden
 ...dispansasjon fra kravet om Vekterutdanning. Minimum 18 år Behersker norsk flytende, både muntlig og skriftlig God psykisk og fysisk helse Har nødvendig modenhet og personlig egnethet som kreves av en ordensvakt Er løsningsorientert, fleksibel, selvstendig og... 

Vil du være med å bidra til et trygt uteliv i Vestfold og Te...

Skien
12 dager siden
 ...arbeid og selvhjulpenhet Helhetlig oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet og deres familier, innenfor blant annet helse og økonomi Kompetansekartlegging, utarbeide integreringsplan, veiledning og iverksetting av ulike virkemidler og... 

SKIEN KOMMUNE KVALIFISERINGS- OG INTEGRERINGSENHET (KIE)

Skien
11 dager siden
 ...vakter i sommer men er primært i behov av tilkallingsvakter. Det er ønskelig med erfaring innen rus og avhengighet. Studenter innen helse og sosialfag oppfordres til å søke. Ansettelser vil bli gjort fortløpende.  Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og... 

SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK

Skien
12 dager siden
 ...Support (ALS) sertifisering, eller tilegner deg dette innen 9 mnd etter ansettelse og fullført intern opplæring God fysisk og psykisk helse Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Du setter pasienten i fokus og er opptatt av... 

Tilkallingsvikarer/ekstrahjelp

Skien
8 dager siden
 ...kan mestre sin hverdag, oppleve trygghet og få lov til å bo hjemme så lenge som mulig.  Vi har tatt i bruk velferdsteknologiske og e-helse løsninger i tjenesten.  Vi yter helsetjenester etter vedtak til hjemmeboende tjenestemottakere. Vi ønsker oss engasjerte... 

SKIEN KOMMUNE FORSTERKET HJEMMETJENESTER

Skien
11 dager siden
 ...rettigheter, klage- og erstatningsordninger hjelpe pasienter/brukere med å formulere klager, og til å innhente opplysninger fra helse- og omsorgstjenesten delta i møte mellom pasienter/brukere og helsepersonell  Vi har omfattende kontakt med pasienter, brukere... 

HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO V4

Skien
11 dager siden
 ...etter tilsvarende prinsipper som i skolen.  Vi søker etter en SFO-leder som har varm interesse for elevene og høye forventninger til...  ...i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik... 

KVELDE SKOLE SFO

Kvelde
11 dager siden
 ...men også riktig bistand.  Erfaringene som du vil få av å jobbe hos oss vil kunne være med på å utvikle dine kunnskaper innenfor helse og det å jobbe med personer med nedsatt funksjonsevne. For studenter vil dette være en ypperlig mulighet til å få gode erfaringer og... 

TAMBURLUND 1 BOFELLESSKAP

Skien
25 dager siden
 ...Stilling og arbeidstid: Jeg har nå 1-2 deltidsstillinger ledig i min ordning. Arbeidstid vil variere, jeg har vakter både hverdag...  ...opplæring Relevante kurs Tett oppfølging med BPA-koordinator Erfaring fra helse- og omsorgssektoren Lønn etter tariff... 

Mio BPA

Skien
Én måned siden
 ...medarbeidere fordelt på avdelingene lønn/fravær, fakturering/innfordring/eiendomsskatt, budsjett/rapportering og regnskap. Vi har nå 2 ledige stillinger som økonomirådgivere med arbeidsoppgaver innen området regnskap, innkjøp og systemforvaltning. Offentlig sektor er i... 

PORSGRUNN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Porsgrunn
12 dager siden
 ...Helgestillinger hos oss passer godt både for deg som allerede er utdannet fagarbeider eller for deg som er i et utdanningsforløp innen helse- og sosialfag. Om du tidligere har jobbet med brukergruppen eller har annen relevant erfaring, kan du også vurderes til stillingen.... 

Helgestillinger

Skien
3 dager siden
 ...og digitale applikasjoner. I Bilfinger er vi opptatt av å skape verdi og kontinuerlig jobbe med forbedringer sammen med våre kunder. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og vår konkurransekraft. Våre verdier er We Create, We Care, We Can, og... 

Bilfinger

Skien
23 dager siden
 ...vakter i sommer men er primært i behov av tilkallingsvakter. Det er ønskelig med erfaring innen rus og avhengighet. Studenter innen helse og sosialfag oppfordres til å søke. Ansettelser vil bli gjort fortløpende.  Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og... 

Ekstrahjelp/ tilkallingsvikarer

Skien
12 dager siden
 ...og digitale applikasjoner. I Bilfinger er vi opptatt av å skape verdi og kontinuerlig jobbe med forbedringer sammen med våre kunder. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og vår konkurransekraft. Våre verdier er We Create, We Care, We Can, og... 

Bilfinger

Skien
23 dager siden
 ...Sentrum 2 hjemmetjeneste har ledig 100% fast stilling som sykepleier. Vi er underlagt fagområdet koordinerte hjemmebaserte tjenester i Skien kommune og har base i Sentrum. Vi yter hjemmebasert helsehjelp etter vedtak fra tjenestekontoret, og har et sammensatt og... 

SKIEN KOMMUNE SENTRUM HJEMMETJENESTE ENHET 1 OG 2

Skien
11 dager siden
 ...kreft eller annen alvorlig sykdom.  Kreftteamet består av 3 sykepleiere med videreutdanning i onkologi.  Teamet er organisert under leder for forsterket hjemmetjeneste og nattjenesten.  Kreftteamet arbeider pr nå på dagtid og har kontor på Stevneplassen i Skien. Koordinerende... 

SKIEN KOMMUNE FORSTERKET HJEMMETJENESTER

Skien
11 dager siden
Vi søker etter en grunnarbeider, som ønsker å ha arbeidsområde i hele landet. Ønskede kvalifikasjoner: Førerkort klasse C eller CE Evne til å jobbe selvstendig, opptatt av kvalitet samt ta sikkerhet og HMS på alvor Beherkse Norsk muntlig Evne til å jobbe...

KIM STEINSHOLT AS

Larvik
23 dager siden