...Vi søker kommunelege med stor interesse og engasjement for pasientenes beste  Nordre Follo kommune søker etter allmennlege i spesialisering...  ...kommuneleger som dekker ulike tjenester innenfor kommunen. Kommuneoverlegen er vår medisinskfaglige rådgiver. Avdelingen... 

NORDRE FOLLO KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Ski
7 dager siden
 ...Ledig fastlegestilling i Samnanger kommune, 80-100 % stilling. Vil du verta den nye fastlegen...  ...mellom næringsdrift i 8.2-avtale eller kommunal tilsetting (fastlønn), i inntil 100%...  ...inkl. helsestasjon for ungdom, kommuneoverlege og legekontor. Legekontoret har 4 fastlegar... 

Fastlege i Samnanger kommune

Samnanger kommune
2 dager siden
 ...Lier kommune har ledig to legestillinger som sommervikar i ukene 27 - 33, i sykehjemstjenesten og i vårt kommunale fastlegekontor...  ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Charlotte Sogn, Kommuneoverlege,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å... 

Legevikar i Lier kommune

Tranby
2 dager siden
 ...med til sammen 23 fastleger i Eidsvoll kommune. Leger som ikke er spesialist i allmennmedisin...  ...i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjemmet)...  ...Spørsmål om fastlegehjemmelen kan rettes til kommuneoverlege Carl Magnus Jensen mobil Logg inn for... 

Fastlegehjemmel - Vilberg legesenter

Eidsvoll (tettsted)
12 dager siden
 ...helsestasjonen. Tjenesten er styrt av Lov om helsetjenesten i kommunene og har som mål å forebygge sykdom og skader hos barn og...  ...for massevaksinasjon av innbyggerne; i samråd/samarbeid med kommuneoverlegen og virksomhetsleder oppvekst tverrfaglig samarbeid; både... 

Avdelingsleder helsestasjon

Marker kommune
12 dager siden
 ...Da bør du lese videre! Vi søker vikar til kommunens sykehjem (korttids-, langtids-, palliative- og KAD-plasser). 60% stilling, med...  ...Kontaktinformasjon Paola Maria Sjøqvist, assisterende kommuneoverlege,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se... 

Ønsker du vikariat som sykehjemslege?

Rælingen kommune
2 dager siden
 ...Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby...  ...har vi ansatt en utdanningsansvarlig kommuneoverlege  som følger deg opp faglig i tillegg...  ...gjeldende avtaler. Ingen tilpliktet kommunal bistilling ved oppstart. Kollegial... 

Allmennlege i fastlegepraksis

Gjøvik
8 dager siden
 ...tilknytningsform som er aktuell. Eidsvoll kommune er midlertidig godkjent som...  ...deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt for Eidsvoll og Hurdal er samlokalisert...  ...om fastlegehjemmelen kan rettes til kommuneoverlege Carl Magnus Jensen tlf. (***) ***-****... 

Fastlegehjemmel - Novo helsesenter

Eidsvoll (tettsted)
19 dager siden
 ...sambuar og koble dykk på eventuelle fritidsinteresser. Årdal kommune nyttar journalsystemet CGM WinMed3 Løn etter avtale ved...  ...for bil og godkjend politiattest.  Ta kontakt med kommuneoverlege Frode Myklebust (***) ***-****,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Rett lege på rett stad: Velkommen til oss

Årdal kommune
8 dager siden
 ...fastlegane er også spesialist i samfunnsmedisin og tilsett som kommuneoverlege i 30% administrativ stilling. Listetak ligg i gjennomsnitt på...  ...eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting. Tokke kommune ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald. Alle kvalifiserte... 

Nyoppretta 50-100% introduksjonsstilling ALIS

Tokke kommune
18 dager siden
 ...Stavanger kommune har per tid 134 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift....  ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Eli Fjeld Falnes, Kommuneoverlege og legespesialist,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fastlegehjemmel ved Byfjorden legesenter med etableringstils...

Stavanger
2 dager siden
 ...til en spennende og variert jobb i en kommune med høy aktivitet, nydelig natur og...  ...interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik...  ...organisering osv. ta kontakt med kommuneoverlege Charlotte Sogn på epost Logg inn for å... 

Fastlege - Selvstendig næringsdrivende

Tranby
18 dager siden
 ...spørsmål, ring gjerne leder ved legesenteret Anne Kristin Vik eller kommuneoverlege Lars Erik Brunæs for en uforpliktende prat. Søknad...  ...henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli... 

Tinneberget Legesenter

Notodden
18 dager siden
 ...legegruppe. Den ene fastlegeavtalen har tidligere blitt innløst av kommunen, mens den andre fastlegeavtalen nå utlyses for tredje gang....  ...(kr 300.000) Ta gjerne kontakt for flere opplysninger: ~ Kommuneoverlege/enhetsleder legetjenester Henning Mørland, tlf Logg inn for... 

Utlysning av to fastlegeavtaler - fastlegepraksis/næringsdri...

Tønsberg
12 dager siden
 ...med den legen som tildeles hjemmelen.  Kommunal bistilling på 7,5 timer per uke ved Ressurssenter for migrasjonshelse i kommunen er lagt til hjemmelen. Arbeidet her vil blant...  ...Kontaktinformasjon Anita Jeyananthan, kommuneoverlege,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,... 

Fastlegehjemmel ved Jessheimlegene

Ullensaker kommune
19 dager siden
 ...Forset skole er en 1-7 skole med 116 elever og 22 medarbeidere. Skolen ligger i vestre dalføre og er en av tre barneskoler i Gausdal kommune. Reiseavstand fra Lillehammer og Øyer er ca 30 minutter. Skolens øverste ledelse består av rektor og inspektør. Gausdal kommune... 

Undervisningsinspektør Forset skole

Gausdal kommune
2 dager siden
 ...kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bergen kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 04.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Vi søker dyktige og engasjerte Assisterende avdelingssykeple...

Bergen
2 dager siden
 ...Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder. Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig... 

Pedagogisk leder

Balsfjord kommune
2 dager siden
 ...000 kr per måned. Gjelder inntil 1 år for pendlere utenfor Bodø kommune. Vår nye sykepleier må ha: Kvalifikasjoner:...  ...stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 og Helsepersonelloven § 20 a... 

Sykepleier

Bodø
2 dager siden
 ...moglegheit til å påverka årsturnusen din ved innvolveringskjema. Arbeids- og ansvarsområde: Me gir helsehjelp etter vedtak til kommunen sine innbyggarar. Me søkjar deg som gir av deg sjølv, og som bidrar til eit godt arbeidsmiljø. Du er ein positiv og... 

ID 2178 Sjukepleiar - Heimebaserte tenester

Stord
2 dager siden
 ...samlokalisert bolig. Alle vernepleiere/sykepleiere samarbeider med avdelingens fagansvarlige for å utvikle gode tjenester i tråd med kommunens mål om å bidra til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv. Helse og mestring opplever en... 

Rekrutteringsstilling for verne- / sykepleierstudent, samlok...

Moss
2 dager siden
 ...Om seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA)  Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) i Sandefjord kommune består av 15 enheter og en avdeling. Seksjonen gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fra 18 år og eldre, i tillegg har seksjonen tre barneboliger... 

Sommervikar stillinger ledige i BOA - avdeling Nordås

Bergen
2 dager siden
 ...Åpen – Nyskapende - Samhandlende Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Hver dag arbeider omlag 1000 medarbeidere med å gi kommunens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekstmiljø, et godt nærmiljø og rikt... 

Vikariat for Helsepersonell og pleiemedhjelpere /tilkallings...

Malvik
2 dager siden
 ...Om stillingen Flakstad kommune har ledig inntil 3 stillinger som spesialpedagog for skoleåret 2024/2025. Stillingene er midlertidige med mulighet for fast ansettelse. Flakstad barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole med ca 70 elever. Skolen er ny og ligger sentralt... 

Spesialpedagog

Flakstad kommune
2 dager siden
 ...søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke... 

Assistent /barne- og ungdomsarbeider - vikarer, Inndyr og St...

Gildeskål kommune
8 dager siden
Om stillingen Lyst til å jobbe med barn/unge? Vi har en spennende stilling ledig! Stillingen er en 20% prosjektstilling med varighet til 31.12.2025. Det kan være mulighet for forlengelse. Stillingen er finansiert med midler fra BUFdir. Aktivitetskoordinator vil jobbe...

Aktivitetskoordinator ungdom og fritid

Flesberg kommune
8 dager siden
 ...enn 3 måneder) Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Vi har et rekrutteringssamarbeid med Brønnøysundregistrene og... 

1,90% fast stilling som sjåfør ved Brønnøy brann og rednings...

Brønnøy kommune
8 dager siden
 ...Mogeligheiter for kompetansehevande tiltak, gjennom relevant vidareutdanning og intern kompetanseheving Lønn etter avtale. Nissedal kommune tilbyr 10 års ansiennitet ved tilsetting for høgskulepersonell For stillingane gjeld: Tilsettingsvilkår i fylgje gjeldande lov,... 

Helsefagarbeider i helgestilling ved Nissedal omsorgssenter

Nissedal
8 dager siden
 ...Teigen, Avdelingsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Skytterveien 20 8300 Svolvær Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Vågan kommune Stillingsprosent: 66% Fast Søknadsfrist: 02.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sykepleier 66 % fast natt stilling - Svolvær omsorgsbolig

Vågan kommune
8 dager siden
 ...offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i... 

Helsefagarbeider 50 %

Vestby kommune
8 dager siden