Nav jobb Oslo

1-20 fra 3589 søkeresultater

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo

 ...forvaltningsavtaler, individuell plan, institusjonsopphold, ansvarsgrupper etc. Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV og Helse- og omsorgsloven Gjennomføre behovs- og arbeidsevnevurderinger Boligfremskaffing og booppfølging Arbeidsrettet veiledning... 
8 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...interesser, sterke sider, ferdigheter og evner, samt matche dem med riktige jobber. Bruke IPS som arbeidsmetode. Være bindeledd mellom NAV og spesialist- og kommunehelsetjenesten. Oppsøke bedrifter, skape dialog med arbeidsgivere og bygge nettverk. Engasjere og... 
16 dager siden

NAV  -  Ås

 ...Kvalifikasjoner minimum 3–årig høyere utdannelse Du må ha: lojalitet til NAV sitt samfunnsoppdrag evne og vilje til å fatte beslutninger omstillingsevne- og vilje evnen til å håndtere en hektisk hverdag Erfaring fra de statlige og kommunale tjenestene... 
4 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver være arbeidsgiver og representere NAV skape resultater i tråd med samfunnsoppdraget utvikle ledere, medarbeidere og arbeidsmiljø sikre kontinuerlig oppmerksomhet på målene om å få flere i arbeid og aktivitet drive forbedring, endring og omstilling... 
23 dager siden

Nigel Frank International  -  Oslo

kr 800.000
 ...Dynamics NAV Developer - Oslo, Norway - Salary - Up to 800,000 NOK An internationally recognised organisation is seeking a Dynamics NAV Developer with a strong background for an available position in their Oslo office. My client is an industry leader in their field... 
11 dager siden

Oslo kommune, Bydel Grorud  -  Oslo

 ...Erfaring innen personalledelse Erfaring fra fagområdene boligsosialt arbeid og rus/psykisk helse Ønskelig med erfaring fra NAV Kjennskap til lov om sosiale tjenester i NAV og helse- og omsorgstjenesteloven God muntlig og skriftlig fremstillingsevne... 
26 dager siden

Oslo kommune, Bydel Bjerke  -  Oslo

 ...planlegging, kompetanseutvikling og kvalitetskontroll. Aktivt bidra til å nå fastsatte mål for avdelingen Delta i ledrgruppen til Nav Bjerke Samarbeid og samhandling med øvrige avdelinger og bydelens tjenesteapparat. Kvalifikasjoner Sosionom eller bachelor... 
20 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...jobbspesialistene i IPS-metodikk og sørge for at IPS kvalitetsskala blir fulgt Legge til rette for samarbeid med andre avdelinger i NAV, samt eksterne behandlerteam Delta på kvartalsvise tverrfaglige prosjektmøter Resultatansvar Rapporteringsansvar... 
16 dager siden

Ski kommune  -  Ski

 ...Ski kommune NAV leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.... 
16 dager siden

NAV  -  Ski

 ...Bidra til at flest mulig arbeidssøkere når sitt mål om tilknytning til arbeidslivet Inspirere arbeidsgivere til samarbeid med NAV Bygge nettverk og gode relasjoner til arbeidsgivere Bidra med entusiasme og kunnskap om markedsarbeidet Være en ressurs for... 
2 dager siden

Bydel 10: Grorud  -  Oslo

 ...NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Kontoret betjener Bydel Grorud. Vi er i kontinuerlig utvikling og vi bestreber oss på å levere gode tjenester til innbyggerne i bydelen. Kontoret har ca 120 ansatte fordelt i sju... 
26 dager siden

Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen  -  Oslo

 ...annen relevant 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning vil også bli vurdert. Det er nødvendig med erfaring fra sosialtjenesten i Nav med kunnskap til fagsystemene FASIT, Modia og GOSIS. Personlige egenskaper ~ Du må ha gode samarbeidsevner, ha høy... 
5 dager siden

Oslo kommune, Bydel Nordstrand  -  Oslo

 ...introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet Kvalifikasjoner Bachelor i sosialt arbeid eller velferdsfag Erfaring med Nav sosialtjenestens brukergruppe Kunnskap og erfaring med bruk av Navs arbeidsrettede virkemidler Erfaring fra arbeid med... 
11 dager siden

NAV  -  Oslo

 ...og arbeidssøkere Skape gode relasjoner med samarbeidspartnere, som lege, DPS, kommunale tjenester m.m Dokumentere skriftlig i NAVs fagsystemer Engasjere og motivere både jobbsøkere, arbeidsgivere og kolleger Jobbe med 20-30 deltakere, med krav om 65 % overgang... 
1 dag siden

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo

 ...Sosialkonsulent / Veileder - Oppfølgings team NAV Presentasjon av stillingen: NAV Vestre Aker er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og vi har et godt arbeidsmiljø. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens... 
8 dager siden

Accountor  -  Oslo

 ...Regnskapskonsulent med MS NAV kompetanse Regnskapskonsulent som kan Navision Er du Regnskapskonsulent og kan Navision? Er du ledig nå eller i nær fremtid? Accountor AS -- Rekruttering & Innleie, jobber i dag med mange spennende virksomheter som har behov for... 
9 dager siden

Oslo kommune, Bydel Nordstrand  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Bydel Nordstrand Nav Nordstrand sosial har tre sosialfaglige avdelinger: en mottaksseksjon, en seksjon som jobber med psykisk helse og rus samt en seksjon som jobber med levekårsutsatte familier og flyktninger. Levekårsteamet har per i dag 14 ansatte... 
11 dager siden

NAV  -  Ås

 ...Tittel 2 veiledere - NAV Ås Kategori Administrasjon, Personal og Økonomi Administrasjon Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Akershus, Ås Søknadsfrist Se annonse NAV 1430 ÅS NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning... 
2 dager siden

Nigel Frank International  -  Oslo

kr 1.000 per time
 ...My client is looking for an established Senior MS dynamics NAV Developer with a solid background within a manufacturing sector. We are looking for enthusiasm, a willingness candidate with great intention to detail and good organisation skills. Addition to this position... 
Én måned siden

NAV  -  Oslo

 ...forhold til muligheter og krav i arbeidsmarkedet tilbud om yrkesvalgrådgivning til personer med sammensatte utfordringer bistå NAV-kontorene med veiledning/rådgivning i sammensatte brukersaker bistå med opplæring / kompetanseheving Kvalifikasjoner utdanning... 
23 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.