Nav jobb Oslo

1-20 fra 3739 søkeresultater

Oslo kommune, Bydel Bjerke  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Strategisk ledelses- , utviklings-, økonomi- og resultatansvar for NAV Bjerke . Ansvar for måloppnåelse og personal innenfor de til en hver tid gjeldende rammer. Utvikle og iverksette bedre tjenester til bydelens innbyggere gjennom å motivere... 
9 dager siden
Bærum kommune  -  Sandvika
 ...aktivitet • Informere og veilede • Ha kontakt med samarbeidspartnere og arbeidsgivere • Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV • Ajourholde egen portefølje med brukere i Bærum kommune og NAV sine elektroniske fagsystem Kvalifikasjoner •... 
17 dager siden
NAV  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Faglig drift og utviklingsansvar for arkivet og arkivtjenesten. Daglige arkivoppgaver ved vårt administrative arkiv som registrering, postfordeling, journalføring, kvalitetssikring av offentlig journal, behandle innsynsbegjæringer, arkivering, skanning...
5 dager siden
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Systematisk tett oppfølging av deltagere i introduksjonsprogrammet mot utdanning og jobb Arbeidsgiverkontakt og oppfølging på arbeidsplassen for å skaffe praksis og jobbmuligheter Veilede flyktninger ved behov for andre tjenester Saksbehandling...
3 dager siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...Saksbehandling og oppfølging av søknader om økonomisk sosialhjelp til nysøkere av økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV Tett oppfølging av og samarbeid med tiltakskonsulenter med sikte på at bruker blir økonomisk selvhjulpen gjennom eget arbeid der... 
3 dager siden
Nigel Frank International  -  Oslo
 ...MS Dynamics NAV - Utviklings ansvarlig - Oslo Microsoft Dynamics NAV Utviklings ansvarlig i Oslo Jeg rekrutterer på vegne av min klient, som er en av Norges fremste konsulent firma innen deres vertikal. De leter aktivt etter en som kan bli utviklings ansvarlig... 
26 dager siden
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo  -  Oslo
 ...muntlig og skriftlig fremstillingsevne Ønskelig med erfaring fra arbeidsrettet oppfølging Bør ha kjennskap til tiltaksapparatet og NAV Bør ha god forståelse for arbeids- og velferdspolitikken i en samfunnsmessig sammenheng God skriftlig og muntlig... 
8 dager siden
Ski kommune  -  Ski
 ...Ski kommune NAV Ski leverer tjenester innen statlig og kommunal sektor. Kontoret har ca. 90 ansatte og holder til sentralt i Ski sentrum. NAV leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid... 
9 dager siden
Oslo kommune, Bydel Grorud  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Booke og gjennomføre møter med potensielle arbeidsgivere Oppsøke bedrifter, skape dialog med arbeidsgivere og bygge nettverk Identifisere jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner samt matche dem med riktige jobber Bistå jobbsøkeren...
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Stovner  -  Oslo
 ...innbyggere og sivilsamfunn i utviklingsarbeidet Sikre samarbeid på tvers av eksisterende og nye aktører som har akviteter på huset, som NAV Stovner, Frisklivs- og mestringssenteret, Oslo Voksenopplæring og ideelle organisasjoner Igangsette og prøve ut ulike aktiviteter... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Nordstrand  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Behandle søknader om sosialhjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV Samarbeid med tiltakskonsulent/veiledere om oppfølgingsløp rettet mot arbeid og helseavklaring Bidra til økonomisk forståelse, opplæring og god forvaltning av økonomien... 
9 dager siden
Oslo kommune, Bydel Grorud  -  Oslo
 ...frivillige organisasjoner om å tilby relevante tiltak til deltakerne i programmet Rapportering på status og resultater Saksbehandling i NAV sine fagsystemer Kvalifikasjoner Det kreves 3- årig relevant høyskole/universitetsutdanning Lang og bred erfaring... 
9 dager siden
NAV  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Booke og gjennomføre møter med potensielle arbeidsgivere Oppsøke bedrifter, skape dialog med arbeidsgivere og bygge nettverk Identifisere jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner samt matche dem med riktige jobber Bistå jobbsøkeren...
10 dager siden
Ski kommune  -  Ski
Arbeidsoppgaver Ansvar for bosetting og oppfølging av bosatte i kommunen. Ansvar for oppfølging i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Arbeidsrettet brukeroppfølging med sikte på å avklare arbeidsevnen og bidra til at brukeren kommer i arbeid. Saksbehandling,...
9 dager siden
Oslo kommune, Bydel Grorud  -  Oslo
 ...og lett vekker tillit hos mennesker? Er du kvikk og trigges av gode resultater? Da er du sannsynligvis akkurat den vi leter etter! NAV Grorud har gjennom flere år bygget seg opp god kompetanse innenfor tett kvalifiseringsfaglig oppfølging. Jobbsjansen skal starte et delprosjekt... 
9 dager siden
NAV  -  Oslo
 ...lønn vurderes. gode pensjonsordninger gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønn trekkes 2 %) Les mer om våre personalordninger på nav.no under punktet «Jobbe i NAV». NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb... 
11 dager siden
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo  -  Oslo
 ...Sosialkonsulent - Team Familie - NAV NAV Gamle Oslo er ett av landets største med ca. 170 ansatte. Bydelen har store sosialpolitiske utfordringer knyttet til blant annet rus/psykiatri, barnefattigdom, arbeidsledighet og integrering. Søker du nye muligheter/faglige... 
5 dager siden
Nigel Frank International  -  Oslo
 ...Job Description MS Dynamics NAV -Konsulent - Oslo Microsoft Dynamics NAV Konsulent i Oslo Jeg jobber med etablert NAV hus klient som er ute etter en dreven konsulent. Klienten fokuserer innen Retail og jobber med diverse kjeder innen dette. Det er en stor etterspørsel... 
23 dager siden
Oslo kommune, Bydel Nordstrand  -  Oslo
 ...Sosialkonsulent - Seksjon NAV Nordstrand Sosial Nav Nordstrand har ledig et svangerskapsvikariat i rus- og psykiatriavdelingen, med ansvar for saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i Nav. Nav Nordstrand sosial har tre sosialfagavdelinger: en mottaksseksjon... 
8 dager siden
NAV  -  Ski
 ...Avdelingsleder, NAV Ski (0213-2018-06) - NAV NAV Ski leverer tjenester innen statlig og kommunal sektor. Kontoret har ca. 90 ansatte og holder til sentralt i Ski sentrum. Ski kommune har ca. 30 000 innbyggere og ligger ca. 25 km sørøst for Oslo sentrum. Kontoret... 
5 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.