2 882 ledige stillinger

Søkeresultater:

 ...Lyngdal kommune og skal gi plass for inntil 150 beboere. Mottaket har planlagt oppstart 17.10.2022 Solsiden mottakssenter søker miljøarbeider for tiltredelse snarest. Arbeidsoppgaver Sikre at beboerne følges opp i tråd med intensjonene og i tråd med UDIs rundskriv... 

Solsiden mottakssenter, i Lyngdal kommune

Lyngdal kommune
10 dager siden

Bydel Vestre Aker ser nå etter to miljøarbeidere til faste helgestillinger ved Sørkedalsveien bofellesskap.  - Stilling 1 består av arbeid hver 2. helg i 31,92 %. - Stilling 2 består av arbeid hver 3. helg i 21,83 %.  Begge stillinger innehar en variasjon av dag-,...

SØRKEDALSVEIEN 169 BOFELLESSKAP

Oslo
4 dager siden

 ...med tiltredelse snarest. Arbeidsoppgaver Planlegge og delta i oppgaver knyttet til botrening, kosthold, tilberedning av mat, miljøarbeid og aktiviteter Bistå i arbeidet med individuelle tiltaksplaner Rapportering internt Samarbeid med UDI, helsetjenesten,... 

TAMBARTUN EM MOTTAK

Gimse
5 dager siden

 ...med ulik erfaringsbakgrunn. Blokkaveien søker etter flere helgestillinger i ulike prosenter.  Arbeidsoppgaver Delta i direkte miljøarbeid, planlegging og gjennomføring av aktiviteter Yte tjenester etter gjeldende vedtak og tiltaksplan. Følge til enhver tid... 

BYDEL ULLERN BLOKKAVEIEN 1E BOLIG

Oslo
11 dager siden

På Hamna skole har vi nå et vikariat som miljøarbeider/miljøteapeut i SFO og skole. I denne stillingen vil du arbeide med å hjelpe og støtte elever i undervisningstiden og arbeide med enkeltelever og elevgrupper på vår flotte SFO. Fordi stillingen både er i skole og... 

HAMNA SKOLE

Tromsø
8 dager siden

 ...Miljøarbeider i kort medleverturnus - kveld og våken natt. Om oss: Måløykollektivene er en ideell, livssynsnøytral og politisk uavhengig stiftelse som startet driften i 1980. Vi har i dag tre Kollektiv i Måløy i Kinn kommune. Hovedmålgruppen er ungdom i alderen... 
Måløy
25 dager siden

 ...flotte tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Vi søker miljøarbeider til 28,87% fast stilling, med arbeid annen hver helg....  ...arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming Ønskelig med erfaring... 

KJØPMANNSGÅRDEN GRUPPEBOLIG (PU)

Oslo
6 dager siden

 ...struktur opprettholdes, noe som er vesentlig for å gi gode tjenester Du vil i jobben yte bistand til brukerne via direkte målrettet miljøarbeid Veiledning til brukerne Du må kunne jobbe selvstendig og kunne mestre å stå i utfordrende og akutte situasjoner... 

BÆRUM KOMMUNE RYKKINN/LOMMEDALEN BOLIGER PAAL BERGS VEI BOLI...

Rykkinn
15 dager siden

 ...for barnet/ungdommen.   Arbeidsoppgaver -Direkte bistand til brukere aktuelle tiltak og individuelle planer. -Målrettet miljøarbeid. -Samarbeid med pårørende og andre eksterne samarbeidspartnere. -Legemiddelhåndtering etter bestått e-læringkurs. -Ansvar for... 

STRAND KOMMUNE FELLESTJENESTER

Jørpeland
3 dager siden

 ...MILJØARBEIDER 22% fast stilling I Dovre kommune er det fra 09.01.23 ledig 22% FAST stilling som miljøarbeider i Miljøarbeidertjenesten...  ...og forståelse for kommunal sektor ~ Erfaring med målrettet miljøarbeid. Kunnskap i arbeid med både voksne og barn/unge. ~... 

DOVRE KOMMUNE ADMINISTRASJONSAVDELING

Dombås
4 dager siden

 ...består av 8 leiligheter. Sandbo bofellesskap søker etter en fagarbeider/miljøarbeider i 32% stilling som hvilende nattevakt med arbeid hver fjerde helg. Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid i samarbeid emd tjenestemottakere. Planlegger, koordinerer og... 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE SANDBO BOFELLESSKAP

Askim
8 dager siden

 ...arbeider tverrfaglig med tilbudet til elevene. Skolens visjon er læring-mestring- livskvalitet. Vi har ledige tre vikariater som Miljøarbeider. Arbeidsoppgaver Arbeid med multifunksjonshemmede elever Delta i undervisning av elever under veiledning av pedagog... 

HAUKÅSEN SKOLE

Oslo
6 dager siden

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser består av 19 avdelinger fordelt på to virksomheter med ca. 550 årsverk. Virksomhetene yter tjenester til personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten omfatter bolig, ambulerende tjenester og aktivitets-og arbeidstilbud...

BRÅSETHØGDA BOFELLESSKAP

Asker
6 dager siden

AFR Skuteviken er ein del av Avdeling for Rusmedisin i Helse Bergen HF. Institusjonen ligg i Skuteviken nært Bergen Sentrum. Vi gjer tilbod om rusbehandling til 28 pasientar, fordelt på 2 postar. Ein mannspost for avrusing, ein kvinnepost for avrusing, og stabilisering...

HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

Bergen
11 dager siden

 ...Vi har nå en ledig stilling som miljøarbeider. Stillingen er fast 70 prosent. Det kan være mulighet for utvidelse etter skolens behov....  ...erfaring fra arbeid med barn og unge er ønskelig erfaring med miljøarbeid for ungdom er ønskelig god formidlingsevne på norsk både... 

HOLMEN SKOLE GRUNNSKOLE/VIDEREGÅENDE SKOLE

Asker
8 dager siden

 ...kombinere med studie.  Arbeidsoppgåver Yte dagleg omsorg for tenestemottakar, observere helsetilstand og utføre helsetenester/miljøarbeid i tråd med gjeldande lovverk, rutiner og prosedyrer rundt tenestemottakar. Arbeide sjølvstendig og i team rundt... 

VANYLVEN KOMMUNE HELSE- OG SOSIALLEIAREN SITT KONTOR

Fiskå
6 dager siden

 ...utvikler nytt tilbud til personer med samtidig rusavhengighet og komplekse traumer. I den forbindelse søker vi etter 1 assistent/miljøarbeider i 30 % stilling. Dette er din mulighet til å være med å utvikle et døgntilbud som pr. i dag ikke finnes til denne gruppen.... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUSAV...

Sandnes
6 dager siden

 ...arbeid skal være preget av høy etisk og faglig kompetanse. Team Olivia BoHab benytter seg av anerkjente metoder innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi legger til rette for et aktivt og meningsfullt liv med stor vekt på individuelt tilpassede tiltak og... 

TEAM OLIVIA BOHAB AS AVD HANA

Sandnes
11 dager siden

Lønnebakken er Oslos eneste spesialskole for elever innenfor autismespekterdiagnose og sosiale- og emosjonelle vansker. Vi er en 1.-13 skole for elever med autismespekterdiagnose og 1.-10 skole for elever med sosiale- og emosjonelle vansker. Vi jobber for at elevene skal...

Lønnebakken skole

Oslo
6 timer siden

Hamarøy Internasjonale Senter har ledig følgende stilling: Programveileder/miljøarbieder, 100 % vikariat, tiltredelse snarest med varighet til og med 31.08.23.   Arbeidsoppgaver Målrettet og faglig arbeid med flyktninger fra bosetting til gjennomført introduksjonsprogram...

HAMARØY INTERNASJONALE SENTER

Hamarøy
5 dager siden