Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Miljøarbeider jobb

1-20 fra 396 søkeresultater

Nordre Aasen Bo- og habiliteringssenter  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Stell og tilsyn av brukere som har avlastning eller botilbud Oppfølging og dokumentasjon av dagsplaner, treningsprogram og miljøregler Bidra til en postitiv hverdag for barn og unge voksne med sammensatte funksjonsvansker Kvalifikasjoner ...
15 dager siden
Lillehammer kommune  -  Lillehammer
Arbeidsoppgaver Stell og pleie, alt fra fullt stell til tilsyn. Følge til/delta sammen med beboer på fritidsaktiviteter eller andre avtaler. huslige oppgaver, som gulvvask og vask av klær Har et medansvar for at tjenesteområdets målsetting og visjoner blir ...
16 dager siden
Lillehammer kommune  -  Lillehammer
 ...Arbeidsoppgaver Vi jobber etter prinsipper i målrettet miljøarbeid og dette er ikke bare et begrep for oss, men noe vi aktivt benytter i arbeidshverdagen. Vi er opptatt av at vi skal ha alt på «stell» og gode fagadministrative systemer og høy integritet i å følge... 
16 dager siden
Troms fylkeskommune  -  Harstad
 ...Miljøarbeider Jobbnorge ID: 148501 Vi søker miljøarbeider for svaksynt jente i rullestol. Kvalifikasjoner Primært ønskes person med fagbrev innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, men andre med fagbrev innenfor praktiske håndverksfag, eller annen relevant... 
5 dager siden
Kvænangen kommune  -  Burfjord
 ...Vi har ledig følgendestillinger som miljøarbeider ved Furutoppen bofellesskap for mennesker medutviklingshemming: ~63 % fast stilling ~35 % fast stilling  ~27 % fast stilling ~25 % vikariat tom. 31.01.19 ~22 % vikariat tom. 01.01.19     Avdelingen har 17... 
2 dager siden
Troms fylkeskommune  -  Salangen kommune
 ...Miljøarbeider/elevassistent Jobbnorge ID: 147301 Fra 01.08.2018 har Sjøvegan videregående skole ledig fast stilling som miljøarbeider/elevassistent i 100 %  stilling, med 89 % avlønning pga skoleruta, ID 147301. Stillingen følger skoleåret med 190 + 5 dager.... 
4 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
Arbeidsoppgaver ~ Mottak, oppfølging og utskrivning av akuttpsykiatriske pasienter. Dette innebærer kartlegging, etablering og oppfølging av individuelle tiltak og legeforordninger, legemiddelhåndtering (for spl/vpl), dokumentering, koordinering, samarbeid og kontinuerlig...
19 dager siden
Nittedal kommune  -  Hagan
Arbeidsoppgaver Oppfølging av elever, individuelt og i gruppe Ha ansvar for miljøskapende tiltak for å styrke skolemiljøet Tilrettelegge for den enkelte elevs/gruppe av elevers behov og utviklingsnivå Kunne jobbe med elever som har psykososiale og spesialpedagogiske...
1 dag siden
Bærum Kommune  -  Vøyenenga
 ...og lærerik jobb ved siden av studiene? Vi søker flere faste miljøarbeidere på helg til våre boliger i Rud/Vøyenenga område. Som miljøarbeider hjelper du våre beboere med å mestre sin hverdag best mulig og tilrettelegge meningsfulle fritidsaktiviteter. Du har mulighet for... 
8 dager siden
RØDKLØVERHUSET  -  Levanger
 ...Miljøarbeider 50% Arbeidsoppgaver: Miljøarbeider har ansvaret for den daglige driften og har som hovedoppgave å legge forholdene til rette for psykisk og fysisk godt arbeidsmiljø for de besøkende slik at de får et best muligopphold ved Rødkløverhuset. Ønskede... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Grorud  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Individuelt tilrettelagt bistand i alle dagliglivets gjøremål Gjøre seg kjent med, følge og gjennomføre faglig utformede rutiner og tiltak Samarbeide med medarbeidere og andre instanser Gjennomføre skadeavvergende tiltak Kvalifikasjoner...
24 dager siden
Lillehammer kommune  -  Lillehammer
 ...både kjennskap og erfaring med å arbeide med utagerende brukere, samt kjennskap til HOL, kap.9 Bør har kjennskap til målrettet miljøarbeid og forenlig praksis. Bør ha kjennskap til og erfaring med brukergruppa. Må kunne beherske norsk språket godt nok, både... 
16 dager siden
Søgne kommune  -  Søgne kommune
Arbeidsoppgaver Koordinerende oppgaver for kommunens flyktninger. Avdekke helserelaterte og atferdsrelaterte behov og utfordringer, samt veilede og undervise barn og voksne i denne sammenheng. Oppfølging av enkeltpersoner. Samarbeide med helseenheten / skole...
16 dager siden
Framtidsfylket  -  Svelgen
Ferievikar, miljøterapeut/miljøarbeidar ved einetiltak Vi søkjer etter personar med relevant utdanning/erfaring innan psykisk helse til å vere ferievikar ved einetiltak i Svelgen.  Gode norskkunnskapar vert vektlagt.Den som vert tilsett må legge fram politiattest av... 
Jooble-søknad 17 dager siden
Bærum kommune  -  Kolsås
Arbeidsoppgaver • Ivareta brukerbehov om natten • Aktivisering og bistand etter prosedyrer • Medisinsk oppfølging, stell og pleie • Være i dialog med foreldre • Ansvar for dokumentasjon Kvalifikasjoner • Som helsefagarbeider er du utdannet med...
16 dager siden
Troms fylkeskommune  -  Tromsø
 ...Miljøarbeider ved HLT Jobbnorge ID: 147188 Vikariat Miljøarbeider på Hverdagslivstrening 75,95% vikariat som miljøarbeider ved HLT-avdelinga ledig omgående frem til inneværende skoleårs slutt. Mulighet for forlengelse med 6 mnd, avhengig av elevtall, for skoleåret... 
25 dager siden
Lillehammer kommune  -  Lillehammer
 ...Miljøarbeider - Gartnerløkka bofellesskap Vi har ledig 2 faste assistentstillinger på Gartnerløkka bofellesskap i boliger for funksjonshemmede med turnus dag/kveld på helg. En stilling på 23%, 2 hver helg og en stilling på 20,19% hver 3 helg. I tillegg er det ønskelig... 
16 dager siden
Hordaland  -  Bergen
 ...Miljøarbeider/assistent/terapeut - U. Pihl vgs U. Pihl vgs. søker miljøassistent/-fagarbeider/-terapeut i 100 % stilling ut skoleåret. 50 % av stillingen er vikariat og er knytt til arbeid med elever i ordinær klasse, resten av stillinga er som miljøarbeidar ved skolen... 
11 dager siden
Sigdal kommune
  Ved Sigdalsheimen, hjemmetjenesten og Tjenester til funksjonshemmede er det behov for sommervikarer, lønn etter avtale. Våre tjenester er Sigdalsheimen (pleie), hjemmesykepleie, hjemmetjenester, personell ved våre omsorgsboliger i Prestfoss og ved Eggedal, avlastningsbolig...
Én måned siden
Sykehuset Østfold HF  -  Grålum
Sykehuset Østfold HF DPS-akutt Kalnes Ekstrahjelp på helger Sommervikarer DPS-akutt Kalnes er en fylkesdekkende døgnseksjon. Seksjonen mottar og behandler akutt-psykiatriske problemstillinger av alle typer, egnet for kortvarig frivillig innleggelse og behandling...
19 dager siden