Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Miljøarbeider jobb

1-20 fra 490 søkeresultater

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Bistå i opplæringen av enkeltelever /grupper av elever i klasse eller eget grupperom Gjennomføre opplæring / trening utarbeidet av spesialpedagog, kontaktlærer og miljøterapeut Bidra og gi innspill ved utarbeidelse av IOP og rapporter. Delta...
18 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Arbeid med multifunksjonshemmede elever Ledsager under transport til og fra skole Delta i undervisning av elever under veiledning av pedagog Tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet i aktivitetsskoletid Hjelpe elevene med de funksjonene ...
4 dager siden

Signo Conrad Svendsen senter  -  Oslo

Vi søker nattevakt i 50 % stilling til seksjon Solveien 114, som er en omsorgsbolig med 20 voksne brukere med fysiske og psykiske lidelser, og/eller sosiale vansker, i tillegg til hørselshemming. Alle bor i egen leilighet her i Solveien og alle har individuelle behov for...
5 dager siden

Bærum kommune  -  Rykkinn

 ...Arbeidsoppgaver Som miljøarbeider vil du jobbe med: • aktivisering og bistand i daglige gjøremål • oppfølging av tiltak eller vedtak av tjenester • oppfølging av dokumentasjon, prosedyrer og rutiner • oppfølging av kravene om dokumentasjon samt legemiddelhåndtering... 
3 dager siden

Haukåsen Skole  -  Oslo

Barne- og ungdomsarbeider Haukåsen skole er en byomfattende spesialskole for elever med nevrologisk betingede vansker. Skolen har 83 elever inneværende år og ca. 140 ansatte, inkludert Aktivitetsskolen (AKS). Elevene er i alderen 6 år - 20 år. Foruten spesialpedagoger...
3 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

Arbeidsoppgaver Miljøterapi Kriseintervensjon Daglige oppgaver i enhetens drift Internt tverrfaglig samarbeid Kvalifikasjoner Autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider Vi vektlegger personlig egnethet Kunnskap og erfaring med psykiske lidelser...
6 dager siden

LINDÅS KOMMUNE  -  Lindås

 ...Miljøarbeidar/fagarbeidar Lindås kommune er den største kommunen i Nordhordland med med 15.400 innbyggjarar. Vi er ein vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er kommunesenter og regionsenter for Nordhordland, 30 minutt frå Bergen... 
11 dager siden

Hammerfest

 ...er også flere spennende prosjekter i virksomheten som du som ansatt vil bli en del av. Stillingen er en natt stilling, hvor miljøarbeider har ansvar for oppfølging av beboere i heldøgns omsorgsbolig i Storgata 24 og har telefonkontakt med hjemmeboende brukere. Miljøarbeidet... 
14 dager siden

Barne-, ungdoms- og familieetaten  -  Fauske

 ...Miljøarbeider - fast 100% Jobbnorge ID: 156021 Ved Røvika ungdomssenter er det ledig fast 100% stilling som miljøarbeider. Stillingen er i turnus, p.t. med arbeid hver tredje helg. Med begrunnelse i behov for kjønnsmessig balanse i arbeidsgruppen oppfordres... 
11 dager siden

Bufetat Region Nord  -  Fauske

 ...Ved Røvika ungdomssenter er det ledig fast 100% stilling som miljøarbeider. Stillingen er i turnus, p.t. med arbeid hver tredje helg. Med begrunnelse i behov for kjønnsmessig balanse i arbeidsgruppen oppfordres menn til å søke. Arbeidsoppgaver/ansvarsområder Å... 
10 dager siden

JAG Assistanse a.s.  -  Vestby kommune

 ...BPA/Miljøterapeut/miljøarbeider JAG assistanse  søker  blid og hyggelig person med helsefaglig utdannelse for funksjonshemmet  kvinne. Stillingen er en brukerstyrt assistanse-ordning (BPA) Stillingsstørrelse  :70%  turnus med arbeid hver 3.helg Du bør inneha... 
6 dager siden

Nesna

Bosetting og Mottak lyser ut: Miljøarbeiderstilling 100% i turnus, vikariat til 07.01.19 Arbeidsområder: • Arbeid med enslige mindreårige flyktninger, der omsorg og integrering er hovedområder • Kartlegging i forbindelse med individuelt planarbeid • Iverksetting...
2 måneder siden

Skodje kommune  -  Skodje

Arbeidsoppgåver ~ Arbeidsoppgåvene vil vere varierte med blant anna tilsyn på natt, helsehjelp ved behov, hjelp til alt innan alminneleg dagleg liv, aktivisering og trening. Skodje kommune er arbeidsgjevar, og Prestemarka bu og dagtilbod administrerer teamet. ...
6 dager siden

Signo Conrad Svendsen senter  -  Oslo

Om seksjonen Fjordblikk består av to team, hvor hvert team jobber rundt hver sin bruker. Vi trenger helgevakt til det ene teamet hvor det er 2:1-bemanning knyttet til en bruker. Vi yter tjenester til to døve personer med utviklingshemming med vedtak etter HOL kap. 9 ...
13 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Ålesund kommune 60 % fast stilling ledig for oppstart 01.11.18. Vi søker etter miljøarbeider ved Haug boliger. Stillingen har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgaver: Stell og pleie. Tilrettelegging av daglige aktiviteter. Delta aktivt... 
3 dager siden

Volda kommune

 ...~Ha evner til å kunne stå i ein krevjande kvardag og å kunne sette tydelelge grenser. ~Ha kunnskap og erfaring innan målretta miljøarbeid ~Vere fleksibel og ha evne til å tilpasse seg arbeidet ~Kunne arbeide sjølvstendig men også kunne samarbeide med andre ~Kunne... 
29 dager siden

Volda kommune

 ...: ~Ha evner til å kunne stå i ein krevjande kvardag og å kunne setje tydelege grenser. ~Ha kunnskap og erfaring innan målretta miljøarbeid. ~Vere fleksibel og ha evne til å tilpasse seg arbeidet ~Kunne arbeide sjølvstendig men også kunne samarbeide med andre ~Kunne... 
29 dager siden

Bærum kommune  -  Kolsås

Arbeidsoppgaver • Yte gode tjenester som fremmer beboers livskvalitet • Gjennomføre fritidsaktiviteter med beboere • Bidra med et godt samarbeid med beboere og andre ansatte i boligen • Dokumentasjon i pasientjournal • Medikamenthåndtering • Bidra til utvikling...
13 dager siden

Oslo

BOenheten AS søker kandidater som er trygge og tydelige voksenpersoner, med et stort engasjement for barn. Vi er et velfungerende og godt sammensveiset team av voksne med allsidig erfaring. Vi legger stor vekt på høy faglig bevissthet rundt alt vi gjør. Du vil få engasjerte...
25 dager siden

Ål kommune  -  Ål

 ...Miljøterapeut/miljøarbeider i bufellesskap Ål kommune, midt mellom Oslo og Bergen er den største av Hallingdals-kommunane med ca. 4.800 innbyggjarar, og med Bergensbanen og Rv. 7 som hovudårer. Flott natur og gode tilhøve for sport og friluftsaktivitetar. Kommunen... 
3 dager siden