Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Miljøarbeider jobb

1-20 fra 196 søkeresultater

Barne-, ungdoms- og familieetaten  -  Melhus (kommune)
 ...Miljøterapeut/miljøarbeider Jobbnorge ID: 142124 Ved Kvammen akuttinstitusjon er det ledig inntil 4 faste helgestillinger som miljøterapeut i 20-25% (avhengig av turnus), p.t med arbeid hver andre helg. Studenter under relevant utdanning (miljøarbeidere) kan også... 
2 dager siden
Alta kommune
 ...fra deres individuelle forutsetninger på en bedre måte samtidig som vi kan bidra til den kommunale satsningen på heltidskultur. Miljøarbeider – i alternativ arbeidstidsordning I Virksomhet for bistand gir vi tilbud og tjenester til mennesker som har bistandsbehov... 
Jooble-søknad 9 dager siden
Frelsesarmeens Rusomsorg  -  Bodø
 ...Informasjon om stillingen: Stillingen er i 21 % fast, helge turnus Arbeidsoppgaver bl.a.: Oppfølgingen av beboere og miljøarbeid. Praktisk og forfallende arbeid i beboerrom og fellesområder Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: Helsefagarbeider... 
2 dager siden
Sogn og Fjordane
Det er ledig eit 50% vikariat med moglegheit for fast tilsetjing for aktivitør/miljøarbeidar/miljøterapeut ved Aktiv jobb, indre. Vi ønskjer også kontakt med personar som ønskjer å vere vikar på tilkalling ved våre avdelingar i indre og i ytre. Vi søkjer etter fagarbeidar... 
16 dager siden
Tvedestrand kommune  -  Tvedestrand (tettsted)
 ...Miljøterapeut/miljøarbeider 25% fast stilling helg Stillingen er p.t. plassert i Oppfølgingsenheten, tjenester til utviklingshemmede barn og voksne. Stillingen blir hovedsakelig knyttet til oppfølging i bolig og boveiledning. Vår målsetning er å tilpasse tiltakene... 
14 dager siden
Harstad
1 x 89 % vikariat som miljøarbeider er  ledig for snarlig  tiltredelse.. Stillingen følger skoleåret med 37,5 timers arbeidsuke. Vi søker en person som skal følge opp både grupper av elever og enkeltelever. Kvalifikasjoner Vi ønsker primært personer med... 
2 dager siden
Conrad Svendsen Senter  -  Oslo
 ...Vi har nå en ledig fast miljøarbeider stilling for hver 3 helg.fra 1. januar 2018. Stillingen er plassert på seksjon Sjøsiden. Det er 8 voksne tjenestebrukere i aldersgruppe 20-88 år med blandet gruppe psykiatri/døvblinde og geriatri.   Ansvarsoppgaver Oppgaver... 
9 dager siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...Miljøarbeider/assistent - Kjøpmannsgården boliger Kjøpmannsgården bolig er en veletablert bolig under enhet for tilrettelagte tjenester. Vi yter bistand til fem beboere med omfattende bistandsbehov. Vi søker en dyktig medarbeider for å utfylle et allerede godt fungerende... 
13 timer siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Miljøarbeider SFO/skole - Nyborg skole Ved Nyborg skole er det for perioden 16.10.2017 - 22.06.2018 ledig et vikariat for miljøarbeider i 92 % stilling. Nyborg er en barneskole med 265 elever og 40 ansatte. 145 barn har plass i SFO. Skolebygget ble tatt i bruk i... 
8 dager siden
Volda kommune  -  Volda (kommune)
 ...Miljøarbeidar/assistent på Bømarka Butenesta for funksjonshemma har ledig 3 stk faste 20% stillingar knytt opp til helg. Personlege eigenskapar som vert vektlagde: Ha evne til å kunne stå i krevjande situasjonar og å setje tydlege grenser Vere fleksibel og... 
6 dager siden
Etnedal kommune  -  Etnedal (kommune)
 ...Miljøarbeider (Arkivsaksnr. 17/835) Fast stilling på natt i 35,68% - ledig fra 01.10.2017 Vi har ledig stilling for assistent som kan ta seg av et multihandicappet barn i hjemmet, alternativt i avlastningsbolig ved Kirkevoll bofellesskap. Turnus inneholder kun nattevakter... 
12 dager siden
Kvaløya
Inntil 200% fast stilling som miljøarbeider på avd. for Hverdagslivstrening er ledig for snarlig tiltredelse. Vi søker fortrinnsvis etter miljøarbeidere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller tilsvarende. Arbeidserfaring fra lignende arbeid... 
Én måned siden
Conrad Svendsen Senter  -  Oslo
 ...Seksjon Utsikten 2 søker fast miljøarbeider 13,97% stilling med arbeid hver 3. helg. Seksjon Utsikten 2 er en omsorgsbolig for psykisk utviklingshemmede. Sentralt i vår faglige jobbing er avtaleplaner, bistandskartlegging, gode fagadministrative systemer, atferdsanalytisk... 
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo
 ...erfaring med målgruppen. Utdanning innen fagområdet er en fordel, men ikke en forutsetning. Kunnskap om og ferdigheter i miljøarbeid og habilitering, særlig direkte brukerrettet arbeid vektlegges. Datakunnskaper er nødvendig og det er en fordel med kjennskap... 
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo
 ...Miljøarbeider - Bernhard Herres vei bofellesskap Bernhard Herres vei er en samlokalisert bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming, hvor det ytes døgnkontinuerlig bistand til beboere med ulikt bistandsbehov. Vi ønsker oss medarbeidere som kan bidra til et godt... 
2 dager siden
Troms Fylkeskommune  -  Harstad
 ...Tittel Miljøarbeider Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Troms, Harstad Søknadsfrist Se annonse Troms fylkeskommune 9498 HARSTAD Postboks 3120 Web: Stangnes... 
8 timer siden
Andøy kommune  -  Andøy
 ...Miljøarbeider Leiteveien Sak 17/944 Det er ledig 62,2% fast stilling som miljøarbeider ved Leiteveien, Åse Kvalifikasjoner for stillingen: Autorisasjon som helsefagarbeider Førerkort klasse B Det kreves politiattest ved tiltredelse. Lønnsvilkår: etter... 
8 dager siden
Troms fylkeskommune  -  Tromsø
 ...Miljøarbeider/assistent Jobbnorge ID: 140437 Miljøarbeider/assistent - Bygg- og anleggsteknikk Vikariat inntil 100 % stilling som miljøarbeider/assistent er ledig snarest. Arbeidet vil i hovedsak være å assistere elever på utdanningsprogrammet Bygg- og... 
Én måned siden
Larvik kommune  -  Larvik
Larvik kommune Virksomhet for funksjonshemmede i Larvik Kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges utfra...
15 dager siden
Conrad Svendsen Senter  -  Oslo
 ...Nå søker vi miljøarbeider til fast 17,55% stilling med arbeid hver 3 helg. Seksjon Utsikten 1 gir bo og omsorgstilbud til 5 voksne brukere med utviklingshemming og autisme. Vi jobber etter prinsippene i målrettet miljøarbeid med fokus på adferds analytiske prinsipper... 
12 dager siden