...mangfold". For ytterligere opplysninger om skolen se  Arbeidsoppgaver Ved Sola videregående skole er det ledig et vikariat som miljøarbeider ut skoleåret 2023-2024. Som miljøarbeider hos oss vil du bidra aktivt i arbeidet med å skape et godt og trygt elevmiljø, da med... 

SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE

Sola
8 dager siden
 ...tjenester innen fagfeltene rusarbeid og psykisk helsearbeid. Ved Liengbakken bofellesskap er det ledig ~100% fast stilling som miljøarbeider, fra 01.03.2024 Arbeidsområde / arbeidsoppgaver: • Medisin administrasjon • Følge opp beboere i forhold til mestring av... 

Rana Kommune

Mo
12 dager siden
 ...Østremtunet. Østremtunet har ledig vikariat i 77 % stilling som miljøarbeider. Østremtunet ligger på Bygnes og er et bofelleskap med 9...  ....   Arbeidsoppgaver Medisinadministrasjon Miljøarbeid Dokumentasjon Samarbeid med andre kommunale tjenester og... 

ØSTREMTUNET

Kopervik
13 dager siden
 ...seniorsentre, hvor Kolsås seniorsenter er et av de mindre sentrene. For å gi et godt og attraktivt tilbud til brukerne søker vi nå en miljøarbeider til Kolsås seniorsenter. Vi har ledig 50% fast stilling med arbeidstid tirsdag, onsdag og torsdag 08.45-15.00.... 

KOLSÅS SENIORSENTER

Kolsås
10 dager siden
 ...Elevene kommer fra de tre eierkommunene Grimstad, Lillesand og Birkenes, samt øvrige nabokommuner dersom det er kapasitet. Som miljøarbeider samarbeider du tett med spesialpedagoger og miljøveiledere (miljøterapeuter) om den spesialpedagogiske opplæringen i skolen, og... 

LANGEMYR SKOLE OG RESSURSSENTER

Grimstad
8 dager siden
I Sognsveien 66 bor det 11 mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. De har kjøpt egne leiligheter, og flesteparten flyttet inn i 2010. Beboerne mottar praktisk bistand og opplæring i varierende omfang, og det er knyttet ca 12 årsverk til enheten. Sognsveien 66 ligger...
Oslo
2 dager siden
 ...Miljøarbeidar Om stillinga Masfjorden kommune søker etter miljøarbeidar i 100% vikariat ved Masfjorden bu- og aktivitetssenter...  ...til og med 31.07.2025. Har du utdanning og interesse for miljøarbeid? Kan du tenkje deg å arbeide i vårt bu- og aktivitetssenter på... 
Hosteland
17 dager siden
Er du opptatt av å skape gode brukeropplevelser, og lar deg begeistre av miljøer i endring og utvikling? Hovinveien bolig søker etter flere engasjerte kollegaer. I Hovinveien bor det voksne personer med ulik grad av funksjonsnedsettelser og et variert bistandsbehov...
Oslo
13 timer sidenNy
 ...bydelen.    NAV Grorud har ca 130 ansatte og er organisert i 6 fagavdelinger, samt stab/prosjekter. Vi søker nå etter en miljøarbeider i 100% midlertidig stilling hvor arbeidsoppgavene primært er knyttet til bosetting av flyktninger; både før, under og etter... 

NAV GRORUD SOSIALTJENESTE

Oslo
8 dager siden
 ...Er du opptatt av kvalitet og utvikling? Da ønsker vi deg med på vårt lag! Miljøtjenesten søker miljøarbeider for tiltredelse så fort som mulig, med arbeidssted Skogenberget. Skogenberget er bofelleskap for mennesker med ulike bistandsbehov av ulik alder. Skogenberget... 

NORE OG UVDAL KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Rødberg
8 dager siden
 ...forhold til lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste, kap.9  ~ Erfaring fra arbeid med utfordrende adferd, autisme og målretta miljøarbeid  ~ God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne  Personlige egenskaper Er fleksibel og løsningsorientert  Du er tydelig... 

MELHUS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Melhus
1 dag siden
Haukåsen skole er en byomfattende spesialskole for elever med nevrologisk betingede vansker. Skolen har 83 elever inneværende år og ca. 140 ansatte, inkludert Aktivitetsskolen (AKS). Elevene er i alderen 6 år - 20 år. Foruten spesialpedagoger, er det ansatt skoleassistenter...

HAUKÅSEN SKOLE

Oslo
10 dager siden
 ...engasjert, fleksibel og sosial? Da kan det være akkurat deg vi søker etter til en fast 100 % stilling som helsefagarbeider eller miljøarbeider. Stillingen innebærer pr nå 2-delt turnus (Dag/Aften). Pr. tiden er det arbeid hver fjerde helg og fellesferie om sommeren... 

VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER

Valnesfjord
9 dager siden
 ...og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.   Ved Gardsbakken 4A har vi ledig; 35,92 % fast stilling som miljøarbeider   Arbeidsområde: Du vil jobbe med en ung mann med omfattende funksjonshemminger. Arbeidsted er i mannens eget hjem. Han bor... 

Rana Kommune

Mo
29 dager siden
 ...arbeider etter Lov om helse- og omsorgstjenester. Boligen har 11,5 årsverk i turnus. Vi har ledig en fast stilling som miljøterapeut/miljøarbeider.  Stillingen er på 22 % med arbeid hver annen helg. Vi søker også etter flere kvalifiserte ekstravakter. Arbeidsoppgaver... 
Oslo
2 dager siden
 ...profesjonelle med klar og tydelig utøvelse av omsorgsoppgaven og samfunnsoppdraget det å være ansatt på et mottak er. Vi søker en miljøarbeider natt i 30 % vikariat fram til 31.12.2024. Oppstart snarest. Arbeidsoppgaver Miljøarbeider skal skape god relasjon med... 

HÅ MOTTAKSSENTER

Nærbø
6 dager siden
 ...Miljøarbeider/Miljøterapeut 100% stillinger Om stillingen Stillingene som miljøterapeut og miljøarbeider er plassert i en seksjon/bolig der flere av tjenestemottakerne har komplekse problemstillinger og vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven kap. 9. Boligen... 
Lampeland
9 dager siden
 ...styrke avdelingen. Vi har ledig 100% midlertidig stilling som Miljøarbeider/Vaktmester med 1 års varighet.   Arbeidsoppgaver...  ...ikke et krav erfaring fra arbeid med flyktninger eller annet miljøarbeid vil bli vektlagt kompetanse til å utføre praktiske arbeidsoppgaver... 
Korgen
1 dag siden
 ...helsefag, pedagogiske eller sosialfag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.  Fortrinnsvis erfaring med målrettet miljøarbeid  Erfaring med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser Erfaring med håndtering av utfordrende atferd Interesserer... 

SKJETTEN AVLASTNING

Skjetten
1 dag siden
 ...Vi søker etter miljøarbeidar med helsefagleg bakgrunn i 83% stilling. Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med ni ulike programområde innan yrkesfag og studiespesialiserande. Vi har i dag to skulestader, ein på Bildøy og ein i Sund, med 800 elevar og 150... 

SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE

Straume
1 dag siden
 ...og alder. Det er for tiden 28 personer som er på Actus på ukesbasis. Vi er i behov for en miljøarbeider som kan hjelpe oss på dagtid.  Arbeidsoppgaver Direkte miljøarbeid på dagsenteret i henhold til de forskjellige brukernes tjenester og behov i tråd med... 

NOME KOMMUNE ACTUS DAGSENTER

Lunde
10 dager siden
Er du leken, kreativ og har hjerte for barn, ungdom og voksne som trenger litt ekstra? Vil du bruke en kveld i uken på en morsom og givende ekstrajobb? Tilrettelagt Fritid organiserer ulike gruppetilbud som inneholder en god miks av inne- og uteaktiviteter. Fysiske...

BÆRUM KOMMUNE TILRETTELAGT FRITID

Sandvika
10 dager siden
 ...alle. En hverdag preget av utviklingsmuligheter, godt arbeidsmiljø og fleksibilitet Stilling gjelder: ~ 100% stilling som miljøarbeider Vi tilbyr: Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Engasjerte kolleger og et godt... 

Stendi AS

Oslo
6 dager siden
 ...bosenter. Ilaveien bosenter vil i tillegg ha behov for miljøterapeuter (tilkallingsvikarer og sommervikarer). Kvalifikasjonskrav Miljøarbeider (Ilaveien bosenter og Kulåssenteret): Fagbrev som helsefagarbeider, eventuell relevant erfaring fra tilsvarende arbeid kan... 

BLÅ KORS FREDRIKSTAD KULÅSSENTERET

Sarpsborg
2 dager siden
 ...Avdelingen har behov for en engasjert miljøarbeider. Vi ønsker at du er fleksibel og selvstendig, har gode samarbeidsevner, at du tar initiativ og er løsningsorientert. At du kan delta på ridning og svømming. At du har gode norsk kunnskaper skriftelig og muntelig... 

HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER AVD ASLAKVEIEN DAGSENTER

Oslo
7 dager siden
 ...Miljøarbeider/fagarbeider på Avdeling Vansjø Jobb som miljøarbeider/ fagarbeider hos oss! Har du god relasjonskompetanse og digger å jobbe med barn og unge som er i en utfordrende situasjon? Vil du jobbe for å gjøre en forskjell for elever i grunnskolen i Moss?... 
Moss
16 dager siden
Liker du en aktiv og leken arbeidshverdag? Har du lyst å jobbe på en skole med stort mangfold og et flerkulturelt fellesskap, der inkludering og sosialt samspill står sterkt? Vår visjon er "Vi lærer for livet" og dette gjenspeiles gjennom skolehverdagen til både voksne...

KVALEBERG SKOLE

Stavanger
7 dager siden
Vil du være en del av et spennende fagmiljø med fantastiske kollegaer? Vi søker engasjerte og dedikerte medarbeidere til sommerperioden! Vi opplever et økt behov for ekstra ressurser denne sommeren, både på dagtid, kveldstid og natt, i våken/hvilende stillinger. ...

NITTEDAL KOMMUNE VARGVEIEN BOTILBUD

Hakadal
8 dager siden
 ...Miljøterapeut/miljøarbeider med fagbrev Om Frelsesarmeens behandlingssenter Frelsesarmeens behandlingssenter (FAB) har avtale med Helse Vest og en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i regionen. FAB gir et behandlingstilbud til kvinner og menn med... 
Stavanger
13 dager siden
 ...høyt. Teknologi og innovasjon er viktig for oss i tiden fremover og det skal være en naturlig del av arbeidet, sammen med målrettet miljøarbeid og somatisk helsehjelp.  ' Arbeidsoppgaver Direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, dagsplaner, rutiner og prosedyrer... 
Skedsmokorset
3 dager siden