...søkere med påbegynt utdanning og relevant erfaring kan veie opp for kompetanse krav. Disse vil innplasseres i stillingskode som miljøarbeider. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad Ønskelige kvalifikasjoner Relevant erfaring med Autisme og... 

Enetiltak i Virksomhet for Tilrettelagte Boliger har 2 ledig...

Alta
8 dager siden
 ...tiltaksplaner, kartlegging og oppfølging av beboere og pårørende. Dokumentere i tråd med loven. -          Utøve helhetlig omsorg og godt miljøarbeid. -          Tverrfaglig samarbeid med fastleger, ergo- og fysioterapi og tjenester innen aktivitet. -          Delta i... 

Er du helsefagarbeider og har lyst til å være med på å utvik...

Alta
8 dager siden
 ...ernæringsplaner for pasienter som er underernært og i ernæringsmessig risiko. Et viktig område er ernæring og gode måltider. Bidra i miljøarbeid og aktiviteter Husvert skal også ta initiativ til og /eller være med på aktiviteter som arrangeres som for eksempel... 

Husvert ved Altagårdshagen - 100 % fast stilling

Alta
24 dager siden
 ...nødvendige tiltak for å sikre forsvarlige helsetjenester, deltakelse i fagutvikling av egen arbeidsplass og arbeidssituasjon, å bidra i miljøarbeidet, veilede og undervise brukere, pårørende, medarbeidere, lærlinger og å bruke og håndtere velferdsteknologi som tjenesten tilbyr.... 

Helsefagarbeider / assistent / helsefagstudent Alta sykehjem

Alta
Én måned siden
 ...ulike avdelingene og hva vi gjør på Altagårdshagen  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsoppgaver På våre avdelinger er miljøarbeid og personsentrert omsorg viktige fokusområder. Du har gode muligheter for faglig påfyll gjennom intern kurs og vi tilbyr e-... 

Helsefagarbeider/assistent Altagårdshagen

Alta
Én måned siden
 ...sommervikarer ved våre boliger, og søker deg som gjerne har erfaring fra arbeid med utviklingshemming, demens, psykiatri, målrettet miljøarbeid, somatikk, pleie og stell.  Vi ser spesielt etter personer som liker å samarbeide med kollegaer, som er trygg på seg selv og... 

Stendi AS

Alta
7 dager siden