...En av våre dyktige medarbeidere går over i annen stilling og vi søker derfor:  Erfaringskonsulent/miljøarbeider i 80 prosent fast stilling med arbeidstid dagtid Stillingen er for tiden plassert i GRIP, som er et værested for mennesker med ruslidelser. I tillegg til... 

ELVERUM KOMMUNE ØVRE SANDBAKKEN RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE

Elverum
11 dager siden
 ...sykepleieoppgaver i tråd med gjeldende krav Primæransvarlig for pasienter og LIR, lokal internrevisjon på sine primærpasienter  Miljøarbeid og personsentrert omsorg Medikamenthåndtering Legevisitt Dokumentasjon og kartlegginger Samtykkevurdering og fatte... 

Autorisert spesialsykepleier

Elverum
12 dager siden
 ...Svartholtet bofellesskap er døgnbemannet og yter tjenester til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Arbeidsoppgaver Direkte miljøarbeid med beboerne: Praktisk bistand, tilrettelegging og veiledning til beboere i tråd med vedtak og rutiner Aktivt bidra... 

Helsefagarbeider

Elverum
12 dager siden
 ...betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, så vil du trives hos oss. Om du i tillegg brenner for målrettet miljøarbeid og kunnskapsbaserte metoder er Ecura plassen for deg!  Høres jobben spennende og motiverende ut? Da vil vi gjerne høre fra deg!... 

Ecura Bo og Habilitering

Elverum
16 dager siden
 ...arbeidsoppgaver til mennesker med psykiatri og/eller rusutfordringer. Som miljøarbeider vil du være med å hjelpe våre tjenestemottakere til et selvstendig og meningsfullt liv. Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og er opptatt av at... 

Stendi AS

Elverum
2 måneder siden
 ...våre tjenestemottakere til et selvstendig og meningsfullt liv, gjennom den daglige bistanden du er med på å gi. Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og tilpasser tjenestene individuelt etter den enkeltes behov.  Stendi har... 

Stendi AS

Elverum
11 dager siden
 ...ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes. Noen av fokusområdene våre er å bidra til en meningsfylt hverdag, yte målrettet miljøarbeid, ha god kvalitet på tjenesten og sørge for trygghet og stabilitet for beboerne. I boligen jobber det ansatte med ulike profesjoner... 

RINGSAKER KOMMUNE TILRETTELAGTE TJENESTER

Brumunddal
15 dager siden
 ...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Stange
5 dager siden
 ...oppfølging av brukere i samarbeid med avd.leder. Fraværsregistrering Innleie av vikarer i henhold til rutiner Målrettet miljøarbeid i bolig Kvalifikasjoner ~3 årig sosialfaglig høgskole. Andre faggrupper kan vurderes. ~ Erfaring fra arbeid med tiltak etter... 

VÅLER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Våler (Solør)
11 dager siden
 ...Praktisk bistand og veiledning til brukerne og deres pårørende Bidra til tverrfaglig samarbeid i en hektisk hverdag Målrettet miljøarbeid Fysisk krevende arbeid Dokumentere i fagsystemet Gerica Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider,... 

Helsefagarbeider/studenter 2 x 27 % og 1 x 24 % fast helg - ...

Hamar
19 dager siden
 ...tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere Iverksette og følge opp faglig utviklingsarbeid Målrettet miljøarbeid Fysisk krevende arbeid Dokumentere i fagsystemet Gerica Kvalifikasjoner Autorisert vernepleier/sykepleier eller... 

HAMAR KOMMUNE ADM TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Hamar
19 dager siden
 ...Praktisk bistand og veiledning til brukerne og deres pårørende Bidra til tverrfaglig samarbeid i en hektisk hverdag Målrettet miljøarbeid Fysisk krevende arbeid Dokumentere i fagsystemet Gerica Kvalifikasjoner Autorisert helsefagarbeider,... 

Tjenester for funksjonshemmede, Hamar kommune

Hamar
19 dager siden