...bachelorutdanning vil vi kunne vurderer søkere med relevant barneverns- og/eller institusjonserfaring.​ Erfaring med målrettet miljøarbeid med barn og unge eller psykiatri kreves og vektlegges. Det er ønskelig med variert erfaring fra systematisk familiearbeid og arbeid... 

Flere spennende stillinger på Innlandet barnevernsenter!

Gjøvik
7 dager siden
 ...sykepleieoppgaver i tråd med gjeldende krav Primæransvarlig for pasienter og LIR, lokal internrevisjon på sine primærpasienter  Miljøarbeid og personsentrert omsorg Medikamenthåndtering Legevisitt Dokumentasjon og kartlegginger Samtykkevurdering og fatte... 

Autorisert spesialsykepleier

Elverum
16 dager siden
 ...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Stange
9 dager siden
 ...% til 60 % faste stillinger. Vi tilstreber en jevn fordeling mellom kvinner og menn hos våre ansatte. Arbeidsoppgaver: Miljøarbeid i turnus (3.delt turnus dag/ aften/ hvilende natt) Daglig omsorg for ungdom i aldersgruppen 14-20 år Inngå i et team som følger... 

Vil du gjøre en forskjell for enslige mindreårige flykninger

Gjøvik
16 dager siden
 ...lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk i Bufetat.   Søkere som unntas fra kravet om relevant bachelorutdanning innplasseres i SKO 1486 miljøarbeider Kr. 401 900- 502 300 (Ltr. 32 – 50) eller SKO 1488 miljøterapeut, Kr. 443 000– 516 800 (ltr. 41-52) ​ Avlønning vurderes etter... 

Vi søker sommer- og tilkallingsvikarer med erfaring fra inst...

Gjøvik
2 måneder siden
 ...våre tjenestemottakere til et selvstendig og meningsfullt liv, gjennom den daglige bistanden du er med på å gi. Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og tilpasser tjenestene individuelt etter den enkeltes behov.  Stendi har... 

Stendi AS

Elverum
15 dager siden
 ...betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, så vil du trives hos oss. Om du i tillegg brenner for målrettet miljøarbeid og kunnskapsbaserte metoder er Ecura plassen for deg!  Høres jobben spennende og motiverende ut? Da vil vi gjerne høre fra deg!... 

Ecura Bo og Habilitering

Elverum
8 dager siden
 ...arbeidsoppgaver til mennesker med psykiatri og/eller rusutfordringer. Som miljøarbeider vil du være med å hjelpe våre tjenestemottakere til et selvstendig og meningsfullt liv. Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og er opptatt av at... 

Stendi AS

Elverum
2 måneder siden
 ...miljøterapi. Hos oss får du mulighet til å være en del av et faglig sterkt miljø som setter beboernes behov i fokus.  Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og praktisk bistand. Veiledning og oppfølging av beboere. Yte Omsorg og pleie. Dokumentering og rapportering av det... 

Borger AS

Reinsvoll
21 dager siden