...fysiske omgivelser. - legger til rette for medvirkning, trivsel, trygghet og respekt.  - har kunnskap om systematisk målrettet miljøarbeid. - evner å skape ro og har en lavaffektiv tilnærming i samhandling med brukere. - har gode samarbeidsevner. - bidrar aktivt... 

BATERØD SERVICEBASE

Sarpsborg
9 dager siden
 ...være delaktig i å skape rammer og rutiner etter hvert som teamet etableres Vi tilbyr - Et team der fag, relasjoner og målrettet miljøarbeid vil ha høyt fokus - Et utviklende arbeidsmiljø - Kurs i forebygging og konflikthåndtering - En variert arbeidsdag - Lønn... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
3 dager siden
 ...Har erfaring med utfordrende atferd. Har kjennskap til aktuelle lovverk, herunder HOL kapittel 9. Har kunnskap om målrettet miljøarbeid.   Vi tilbyr: Lønn etter avtale Et trygt og godt fagmiljø, med gode utviklingsmuligheter Gode pensjon- og... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
28 dager siden
 ...lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Søkere som unntas fra kravene om relevant bachelorutdanning innplasseres i SKO 1486 miljøarbeider eller SKO 1488 miljøterapeut. Stillingskode 1488 miljøterapeut, p.t kr 443 000 - 515 800 pr. år (ltr. 41-52), eller 1486... 

Tilkallingsvikarer

Sarpsborg
14 dager siden
 ...og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Vernepleier/miljøarbeider Er du en engasjert vernepleier eller miljøterapeut med pågangsmot og klar for nye utfordringer? Hjemmesykepleie syd og... 

Hjemmesykepleie syd og aktivitet, Dagsenter for eldre, Fredr...

Fredrikstad
10 dager siden
Vi har ledig to faste stillinger som miljøarbeider/tiltakskonsulent ved barneverntjenesten i Våler kommune. En stilling er en 100% stilling og den andre stillingen er en 50% stilling med muligheter for utvidelse. Dette er to nyopprettede stillinger i tjenesten. Miljøarbeider... 

Våler kommune

Våler
9 dager siden
 ...formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse). Liker du i tillegg at det du gjør har betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
2 måneder siden
 ...formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse). Liker du i tillegg at det du gjør har betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
Én måned siden
 ...Jobb som miljøarbeider hos oss! Vil du jobbe for å skape et trygt og godt miljø, hvor barn kan utvikle sosial kompetanse gjennom lekbasert aktivitet? Da er du den vi ser etter!  Vi har ledig to faste stillinger i 50% som miljøarbeidere på SFO ved Halmstad skole. Stillingene... 

Moss kommune

Moss
13 timer sidenNy
 ...betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, så vil du trives hos oss. Om du i tillegg brenner for målrettet miljøarbeid og kunnskapsbaserte metoder er Ecura plassen for deg! Høres jobben spennende og motiverende ut? Da vil vi gjerne høre fra deg!... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
Én måned siden
 ...Jobb som miljøarbeider hos oss Vil du være med å skape og legge til rette for en best mulig læringshverdag for alle barn i skole og SFO? Vi har ledig fast stilling som miljøarbeider ved Refsnes skole og SFO. Stillingen er ledig fra 01.august 2024. Hos oss får du... 

REFSNES SKOLE

Moss
1 dag siden
 ...sykehjem vil du jobbe tverrfaglig, i samarbeid med andre sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og leger. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid med fokus på personsentrert omsorg Utføre helhetlig pleie og omsorg for pasienter i avdelingen Være sentral i samhandling... 

ØSTSIDEN SYKEHJEM - BOGRUPPE 9-11

Fredrikstad
1 dag siden
 ...sammensatte behov som blant annet epilepsi, funksjonsnedsettelse, utfordrende atferd og somatikk Har god kompetanse på målrettet miljøarbeid og er god på å skrive, og etterleve tiltaksplaner Kan eller ønsker å lære deg nye IKT systemer som b.la. Gerica og kommunens... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON

Borgenhaugen
1 dag siden
 ...hovedvaretektsfengsel for Vestfold. Vi arbeider med de innsatte gjennom høy grad av sikkerhet, samtidig som vi skal ha faglig fokus på aktivisering, arbeidstrening, skole, programvirksomhet og miljøarbeid. Sem fengsel er en arbeidsplass med høyt tempo og mange spennende oppgaver.... 

Aktivitør/verksbetjent

Tønsberg
15 dager siden
 ...mulig grad. Avdelingen legger stor vekt på opplæring, habilitering og individuell oppfølging og vi jobber etter metoden målrettet miljøarbeid. Det er viktig med god kvalitet i tjenestene som gis. Pårørendesamarbeid er vesentlig i koordinering og utforming av... 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE AVLASTNINGSHJEMMET

Mysen
3 dager siden
 ...målrettet miljøterapeutisk oppfølging og atferds regulerende tiltak. Hovedoppgaver Dine arbeidsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være: Delta på ulike hverdagslige oppgaver og fritidsaktiviteter. Hjelp til ulike behov i hverdagen. Følge... 

Vikarer og sommervikarer til etat Friskliv og mestring, virk...

Fredrikstad
11 dager siden
 ...etter deg som: er fysisk og mentalt i stand til grensesetting og til å takle utfordrende atferd har erfaring med målrettet miljøarbeid har erfaring med supplerende kommunikasjon kjennskap til Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 er en fordel Det er... 

Fast 100% stilling for deg med bachelor i helse, sosiale ell...

Moss
Én måned siden
 ...Arbeidsoppgaver avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen Den som ansettes må påregne... 
Berg
11 dager siden
 ...nå er på jakt etter en ny kollega - vi har et godt arbeidsmiljø, og er opptatt av raushet og åpenhet.  Hovedarbeidsoppgaver Miljøarbeid Pleie og omsorg Sikre et faglig miljø som ivaretar pasientens individuelle behov til enhver tid  Samhandling med pårørende... 

Ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider

Tønsberg
14 dager siden
 ...u). Arbeidsoppgaver Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ifht tjenestemottakere Målrettet og strukturert miljøarbeid Samhandling og samarbeid med interne og eksterne tjenesteytere, pårørende, verger og frivillige organisasjoner Relasjonsarbeid... 

Virksomhet Livsmestring Syd/Vest, Etat Friskliv og mestring

Fredrikstad
5 dager siden
 ...oss lærer du mye om sammensatte diagnoser, sårstell, inaktivitet og medisinering. Alle avdelinger legger vekt på aktiviteter, miljøarbeid, veiledning og tilrettelegging.   Våre beboere/pasienter trenger gode rutiner for å skape ro og trygghet, hvor du som ansatt har... 

Sommerjobb på sykehjem eller omsorgsbolig?

Fredrikstad
14 dager siden
 ...demens helseoppfølgning dokumentasjon og rapportering samarbeid med pasienter, pårørende og kollegaer delta aktivt i miljøarbeid slik at pasientene opplever mestring og trygghet bidra til et godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner autorisasjon som helsefagarbeider... 
Mysen
15 dager siden
 ...og lokal lønnspolitikk i Bufetat.  Søkere som unntas fra kravet om relevantbachelorutdanning innplasseres i stillingskode 1486 miljøarbeider, p.t. kr 401 900-502 300 pr. år (ltr. 32–50) eller stillingskode 1488 miljøterapeut, p.t. kr 443 000– 516800 pr. år (ltr. 41-52)... 

Miljøterapeuter

Fredrikstad
11 dager siden
 ...Hos oss lærer du mye om sammensatte diagnoser, sårstell, inaktivitet og medisinering. Alle avdelinger legger vekt på aktiviteter, miljøarbeid, veiledning og tilrettelegging. Våre beboere/pasienter trenger gode rutiner for å skape ro og trygghet, hvor du som ansatt... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad
10 dager siden
 ...tjenestemottakere med ulike tilretteleggingsbehov. Det er ca 20 årsverk tilknyttet avdelingen.  Avdelingen har fokus på målrettet miljøarbeid og helsefremming. Det tilbys ulike helsefremmende aktiviteter som friluftsliv, sosialt samvær, bading, hobbyaktiviteter og dans.... 

Avdelingsleder

Tønsberg
14 dager siden
 ...; helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulike bistandsbehov. ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand opplæring ~Vurdere behov og planleggetiltak. ~Utdeling av medikamenter/multidose etter forskrifter og vedtatte... 

Våler kommune

Våler
2 måneder siden
 ...og atferdsproblematikk. Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø med gode utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgaver: Målrettet miljøarbeid i direkte arbeid med bruker Journalføring og dokumentasjon Utarbeide, følge opp og evaluere mål- og tiltaksplan for beboere... 

ABERIA OMSORG AS AVD HUSØY

Knapstad
4 dager siden
 .... Du er tålmodig, har høy arbeidskapasitet og er målrettet i miljøarbeidet, og med respekt arbeider du sammen med den som trenger tjenester...  ...våre og for å ivareta et godt arbeidsmiljø. Direkte miljøarbeid gjennom tilrettelegging for at beboerne får medvirke til planlegging... 

Helgstillinger for studenter helse og sosialfag

Fredrikstad
4 dager siden
 ...situasjoner og motiveres av å kunne bidra til at andre mestrer sine liv når livet skjer? Er du en som er tålmodig og målrettet i miljøarbeidet, og med respekt arbeider sammen med den som trenger tjenester? Er du positiv i tilnærming til utfordringer, og er... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2

Fredrikstad
4 dager siden
 ...hos oss Dine arbeidsoppgaver vil være:  brukernært arbeid i stell og pleie ivareta faglig ansvar og bidra til målrettet miljøarbeid fokus på brukermedvirkning og medbestemmelse  sikre god samhandling med helse og omsorgsforvaltningen  følge opp medisinske... 
Moss
Én måned siden