...Miljøarbeider SFO (fast), Halmstad skole Jobb som miljøarbeider hos oss! Vil du jobbe for å skape et trygt og godt miljø, hvor barn kan utvikle sosial kompetanse gjennom lekbasert aktivitet? Da er du den vi ser etter!  Vi har ledig to faste stillinger i 50% som... 
Moss
5 dager siden
 ...Jobb som miljøarbeider hos oss Vil du være med å skape og legge til rette for en best mulig læringshverdag for alle barn i skole og SFO? Vi har ledig fast stilling som miljøarbeider ved Refsnes skole og SFO. Stillingen er ledig fra 01.august 2024. Hos oss får du... 

REFSNES SKOLE

Moss
5 dager siden
 ...oppdatert og ta i bruk relevant teknologi  bidra til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø  målrettet miljøarbeid veilede ansatte  Arbeidstid Turnus i 100%, med langvakter hver 4. helg i nårværende turnus Organisering og arbeidssted... 

Vernepleier, samlokaliserte boliger avdeling område Halmstad

Moss
2 dager siden
 ...i å utvikle våre tjenester videre. Din kompetanse er viktig for å opprettholde og utvikle kvaliteten på direkte og indirekte miljøarbeid i virksomheten. Du vil ha et særlig ansvar for at overordnede og faglige føringer følges opp i avdelingen. Du vil være med... 

Rekrutteringsstilling for verne- / sykepleierstudent, samlok...

Moss
2 dager siden
 ...etter deg som: er fysisk og mentalt i stand til grensesetting og til å takle utfordrende atferd har erfaring med målrettet miljøarbeid har erfaring med supplerende kommunikasjon kjennskap til Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 er en fordel Det er... 

Fast 100% stilling for deg med bachelor i helse, sosiale ell...

Moss
Én måned siden
 ...hos oss Dine arbeidsoppgaver vil være:  brukernært arbeid i stell og pleie ivareta faglig ansvar og bidra til målrettet miljøarbeid fokus på brukermedvirkning og medbestemmelse  sikre god samhandling med helse og omsorgsforvaltningen  følge opp medisinske... 
Moss
Én måned siden
Vi har ledig to faste stillinger som miljøarbeider/tiltakskonsulent ved barneverntjenesten i Våler kommune. En stilling er en 100% stilling og den andre stillingen er en 50% stilling med muligheter for utvidelse. Dette er to nyopprettede stillinger i tjenesten. Miljøarbeider... 

Våler kommune

Våler
13 dager siden
 ...sykehjem vil du jobbe tverrfaglig, i samarbeid med andre sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og leger. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid med fokus på personsentrert omsorg Utføre helhetlig pleie og omsorg for pasienter i avdelingen Være sentral i samhandling... 

ØSTSIDEN SYKEHJEM - BOGRUPPE 9-11

Fredrikstad
1 dag siden
 ...sykehjem vil du jobbe tverrfaglig, i samarbeid med andre sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og leger. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid med fokus på personsentrert omsorg Utføre helhetlig pleie og omsorg for pasienter i avdelingen Være sentral i samhandling... 

ØSTSIDEN SYKEHJEM - BOGRUPPE 9-11

Fredrikstad
5 dager siden
 ...sammensatte behov som blant annet epilepsi, funksjonsnedsettelse, utfordrende atferd og somatikk Har god kompetanse på målrettet miljøarbeid og er god på å skrive, og etterleve tiltaksplaner Kan eller ønsker å lære deg nye IKT systemer som b.la. Gerica og kommunens... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON

Borgenhaugen
5 dager siden
 ...samtidig er omsorgsfull og bidrar til trygghet og gode dager for både beboere og kollegaer. Vi jobber etter metoden målrettet miljøarbeid, og benytter tiltaksplan som vårt viktigste arbeidsverktøy. Du vil være involvert i ulike aktiviteter knyttet til beboerens hverdag... 

Miljøterapeut/helsefagarbeider

Ås
2 dager siden
 ...kommunikasjonsferdigheter og har god relasjonskompetanse. Er dette deg? Da håper vi du søker! Arbeidsoppgavene innebærer tilrettelegging og miljøarbeid for elever på ungdomsskolen. Det er et krav at du som er person er trygg og tåler å stå i situasjoner med utagerende og urolig... 

Er du god på relasjonskompetanse? Da håper vi du søker!

Råde
2 dager siden
 ...målrettet miljøterapeutisk oppfølging og atferds regulerende tiltak. Hovedoppgaver Dine arbeidsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være: Delta på ulike hverdagslige oppgaver og fritidsaktiviteter. Hjelp til ulike behov i hverdagen. Følge... 

Vikarer og sommervikarer til etat Friskliv og mestring, virk...

Fredrikstad
15 dager siden
 ...mulig grad. Avdelingen legger stor vekt på opplæring, habilitering og individuell oppfølging og vi jobber etter metoden målrettet miljøarbeid. Det er viktig med god kvalitet i tjenestene som gis. Pårørendesamarbeid er vesentlig i koordinering og utforming av... 

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE AVLASTNINGSHJEMMET

Mysen
7 dager siden
 ...dyktige medarbeidere som har engasjement, kunnskap, trygghet og glede. Å skape et godt liv er vår visjon. Den er styrende for vårt miljøarbeid. Ønsker du å bidra med kunnskap og ferdigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Har du lyst til å delta i vårt... 
Spikkestad
4 timer sidenNy
 ...Vi søker etter engasjerte sommervikarer for våre boliger i PHA. Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer i forhold til rus og psykiatri.  Vi har behov for sommervikariater til våre botiltak. Det... 

Psykisk Helse og Avhengighet ønsker Ferie/tilkallingsvikarer

Tønsberg
2 dager siden
 ...lojalitet fra begge sider. Vi gleder oss til å hilse på deg og at du blir en del av vår flotte gjeng. Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid med utvikling og oppfølging av faglige tiltaksplaner Samarbeide med pårørende og andre instanser Veiledning, opplæring og... 

Er du engasjert, kreativ og har tjenestemottakere i fokus, ø...

Tønsberg
2 dager siden
 ...med langvakter (35,5t/uke) Arbeidsoppgaver Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid Målrettet og strukturert miljøarbeid Primærkontaktansvar og ansvarsvakt Relasjonsarbeid Medisinhåndtering, observasjon og dokumentasjon Ivareta... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2

Fredrikstad
16 timer sidenNy
 ...bedringsprosessen Stikkord for arbeidsoppgavene er relasjonsbygging, samhandling med beboerne, individuell tilrettelegging, omsorg, målrettet miljøarbeid, planlegging og gjennomføring av aktiviteter samt praktisk bistand (ivaretakelse av personlig hygiene, bo-veiledning,... 

BLÅ KORS FREDRIKSTAD ILAVEIEN BOSENTER

Fredrikstad
16 timer sidenNy
 ...NEWS2 Daglig oppfølging av pasienter Medikamnethåndtering Primæroppgaver Dokumentasjon Tavle arbeid og tavlemøter Miljøarbeid ~ Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som helsefagarbeider Gyldig politiattest Digitale ferdigheter  Gode... 

RE HELSEHUS AVD SYKEHJEM

Revetal
16 timer sidenNy
 ...nå er på jakt etter en ny kollega - vi har et godt arbeidsmiljø, og er opptatt av raushet og åpenhet.  Hovedarbeidsoppgaver Miljøarbeid Pleie og omsorg Sikre et faglig miljø som ivaretar pasientens individuelle behov til enhver tid  Samhandling med pårørende... 

Ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider

Tønsberg
18 dager siden
 ...og lokal lønnspolitikk i Bufetat.  Søkere som unntas fra kravet om relevantbachelorutdanning innplasseres i stillingskode 1486 miljøarbeider, p.t. kr 401 900-502 300 pr. år (ltr. 32–50) eller stillingskode 1488 miljøterapeut, p.t. kr 443 000– 516800 pr. år (ltr. 41-52)... 

Miljøterapeuter

Fredrikstad
15 dager siden
 ...Hos oss lærer du mye om sammensatte diagnoser, sårstell, inaktivitet og medisinering. Alle avdelinger legger vekt på aktiviteter, miljøarbeid, veiledning og tilrettelegging. Våre beboere/pasienter trenger gode rutiner for å skape ro og trygghet, hvor du som ansatt... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad
14 dager siden
 ...oss lærer du mye om sammensatte diagnoser, sårstell, inaktivitet og medisinering. Alle avdelinger legger vekt på aktiviteter, miljøarbeid, veiledning og tilrettelegging.   Våre beboere/pasienter trenger gode rutiner for å skape ro og trygghet, hvor du som ansatt har... 

Sommerjobb på sykehjem eller omsorgsbolig?

Fredrikstad
18 dager siden
 ...tjenestemottakere med ulike tilretteleggingsbehov. Det er ca 20 årsverk tilknyttet avdelingen.  Avdelingen har fokus på målrettet miljøarbeid og helsefremming. Det tilbys ulike helsefremmende aktiviteter som friluftsliv, sosialt samvær, bading, hobbyaktiviteter og dans.... 

Avdelingsleder

Tønsberg
18 dager siden
 ...; helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulike bistandsbehov. ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand opplæring ~Vurdere behov og planleggetiltak. ~Utdeling av medikamenter/multidose etter forskrifter og vedtatte... 

Våler kommune

Våler
2 måneder siden
 ...og atferdsproblematikk. Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø med gode utviklingsmuligheter. Arbeidsoppgaver: Målrettet miljøarbeid i direkte arbeid med bruker Journalføring og dokumentasjon Utarbeide, følge opp og evaluere mål- og tiltaksplan for beboere... 

ABERIA OMSORG AS AVD HUSØY

Knapstad
8 dager siden
 .... Du er tålmodig, har høy arbeidskapasitet og er målrettet i miljøarbeidet, og med respekt arbeider du sammen med den som trenger tjenester...  ...våre og for å ivareta et godt arbeidsmiljø. Direkte miljøarbeid gjennom tilrettelegging for at beboerne får medvirke til planlegging... 

Helgstillinger for studenter helse og sosialfag

Fredrikstad
8 dager siden
 ...tiltak og oppfølging Ansvar for veiledning av kollegaer Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter for beboerne Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte beboers behov Dokumentasjon Medisinansvar Kvalifikasjoner Bachelor i vernepleie eller sykepleie... 

FRYDENBERGSLETTA TILRETTELAGT BOLIG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Stokke
11 dager siden
 ...være delaktig i å skape rammer og rutiner etter hvert som teamet etableres Vi tilbyr - Et team der fag, relasjoner og målrettet miljøarbeid vil ha høyt fokus - Et utviklende arbeidsmiljø - Kurs i forebygging og konflikthåndtering - En variert arbeidsdag - Lønn... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
7 dager siden