...bachelorutdanning vil vi kunne vurderer søkere med relevant barneverns- og/eller institusjonserfaring.​ Erfaring med målrettet miljøarbeid med barn og unge eller psykiatri kreves og vektlegges. Det er ønskelig med variert erfaring fra systematisk familiearbeid og arbeid... 

Flere spennende stillinger på Innlandet barnevernsenter!

Gjøvik
6 dager siden
 ...% til 60 % faste stillinger. Vi tilstreber en jevn fordeling mellom kvinner og menn hos våre ansatte. Arbeidsoppgaver: Miljøarbeid i turnus (3.delt turnus dag/ aften/ hvilende natt) Daglig omsorg for ungdom i aldersgruppen 14-20 år Inngå i et team som følger... 

Vil du gjøre en forskjell for enslige mindreårige flykninger

Gjøvik
15 dager siden
 ...lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk i Bufetat.   Søkere som unntas fra kravet om relevant bachelorutdanning innplasseres i SKO 1486 miljøarbeider Kr. 401 900- 502 300 (Ltr. 32 – 50) eller SKO 1488 miljøterapeut, Kr. 443 000– 516 800 (ltr. 41-52) ​ Avlønning vurderes etter... 

Vi søker sommer- og tilkallingsvikarer med erfaring fra inst...

Gjøvik
2 måneder siden
 ...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Stange
8 dager siden
 ...klasse B Personlig egnethet vil bli vektlagt Stillingen krever godkjent politiattes Arbeidsoppgaver: Fokus på målrettet miljøarbeid Ansvar for legemiddelhåndtering i henhold til lovverk Utarbeide, følge opp og evaluere mål- og tiltaksplan for brukerne... 

Vestre Toten kommune Helse- og Omsorgsavdelingen

Raufoss
19 dager siden
 ...selvbestemmelse blir ivaretatt. Stillingens innhold kan være av en slik karakter at det kan være fysisk og psykisk krevende  Målretta miljøarbeid med tanke på utvikling og opprettholdelse av ferdigheter. Yte forsvarlig helsehjelp. Kvalifikasjoner Du liker å jobbe... 

NEDRE JEISTAD BOFELLESSKAP

Lillehammer
14 dager siden
 ...familier, med mange ulike frivillige hjelpetiltak. Vi har i den forbindelse av og til behov for å engasjere flere støttekontakter/miljøarbeider, som kan jobbe med barn i alderen 6 til 25 år. Arbeidsoppgaver Oppdragene varierer etter barnets/ungdommens behov, men for... 

Støttekontakter

Lillehammer
2 måneder siden
 ...betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, så vil du trives hos oss. Om du i tillegg brenner for målrettet miljøarbeid og kunnskapsbaserte metoder er Ecura plassen for deg!  Høres jobben spennende og motiverende ut? Da vil vi gjerne høre fra deg!... 

Ecura Bo og Habilitering

Skreia
23 dager siden
 ...helsehjelp, pleie og omsorg til tjenestemottakere i hjemmetjenester og på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter Utføre målrettet miljøarbeid Planlegging, tilrettelegging og oppfølging av tjenestemottakere. Iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget... 

NORDRE LAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Dokka
15 dager siden
 ...miljøterapi. Hos oss får du mulighet til å være en del av et faglig sterkt miljø som setter beboernes behov i fokus.  Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og praktisk bistand. Veiledning og oppfølging av beboere. Yte Omsorg og pleie. Dokumentering og rapportering av det... 

Borger AS

Reinsvoll
19 dager siden