...stilling med langvakter hver 4. helg. Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende. Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper Faglig ansvar og veiledning av kollegaer/studenter Primær/ sekundærkontakt Bruk... 

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
14 timer sidenNy
 ...heldøgnstilbud til 4 voksne beboere med varierende grad av funksjonsnedsettelser.  Vi bruker positiv atferdsstøtte (PAS) som rammeverk for miljøarbeidet ved avdelingen. Arbeidsoppgaver Oppfølging og veiledning av beboere i tråd med faglige og etiske prinsipper og aktuelt... 

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
9 timer sidenNy
 ...deg, velkommen til oss. Arbeidsoppgaver Individuell miljøterapeutisk oppfølging av beboerne Planlegging og gjennomføring av miljøarbeid - ADL ferdigheter Dokumentasjonsarbeid og journalføring i CosDoc HMS-, kvalitet- og forbedringsarbeid Samarbeide med... 

VANNASSEN BOFELLESSKAP

Stavanger
2 dager siden
 ...gjøremål som stell, utdeling av medisiner,  istandgjøring av måltider, husarbeid, handling og fritidsaktiviteter. Målrettet miljøarbeid. Bidra til at beboerne får en aktiv og meningsfylt hverdag. Dokumentasjon i Cosdoc. Kvalifikasjoner Studenter innen helse... 

EIKEBERGVEIEN BOFELLESSKAP

Stavanger
5 dager siden
 .... * Påse/bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard. * Miljøarbeid * Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams. Kvalifikasjoner Student innen helse- og sosialfag. Du må ha autorisasjon... 

MYRVEIEN BOFELLESSKAP

Stavanger
12 dager siden
 ...måte med høy etisk standard. Aktivisering og sosial trening med beboere. Ivareta ergonomi, helsetilstand og helseoppfølging. Miljøarbeid, herunder bistand til ADL-ferdigheter, sosial trening i tråd med verdier innen PAS og MAP. Håndtere og administrere legemidler... 

TASTARUSTÅ BOFELLESSKAP

Stavanger
5 dager siden
Vær blant de første som søker
Vi søker deg som er miljøarbeider eller miljøterapeut, og som ønsker å jobbe innen rus- og psykisk helsearbeid. I denne rollen vil du primært møte voksne med psykiske vansker og/ eller rusproblematikk. Arbeidsoppgavene kan innebære å planlegge og tilrettelegge hverdagen... 

WRK Bemanning AS

Stavanger
6 dager siden
 ...våre tjenestemottakere til et selvstendig og meningsfullt liv, gjennom den daglige bistanden du er med på å gi. Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og er opptatt av at våre tjenestemottakere skal ha en meningsfull hverdag som er... 

Stendi AS

Stavanger
Én måned siden
 ...kveldsvakter, og med arbeid hver tredje helg. Kvalifikasjoner vernepleier/sykepleier ønskelig med erfaring fra målrettet miljøarbeid, gjerne med erfaring fra brukergruppen god muntlig og skriftlig fremstillingsevne ønskelig med kjennskap til Visma og... 

HÅ KOMMUNE ÆVESTVOLLMARKA PU

Varhaug
7 dager siden
 ...Sola sentrum med gratis parkering.  Arbeidsoppgaver - rutiner knyttet til mat - renhold - omsorg og stell av pasienter - miljøarbeid - dokumentasjon i Gerica Kvalifikasjoner Erfaring fra pleie og kjøkken/kantinedrift er ønskelig. Vi vektlegger personlig... 

SOLA SJUKEHEIM AVD SJUKEHEIM

Sola
5 dager siden
 ...Systematisk trening (språk, ADL-ferdigheiter osv). - Samarbeid med kollega. - tett samarbeid med føresette. Stilling 2 (miljøarbeidar på SFO med ansvar for leksehjelp) - leia aktivitetar innan kultur, leik og fysisk aktivitet.  - ansvar for leksehjelp. -... 

TU SKULE

Kleppe
11 dager siden
 ...lokalisert på Boknatun i Føresvik. Arbeidsoppgåver i stillinga Helsefagarbeidaren utfører praktiske pleie- og omsorg og miljøarbeid for pasientar og brukarar av helse- og omsorgstenestene.Sentrale fagområde er:- Utøving av fagleg forsvarleg og omsorgsfull helsehjelp... 

Lærling helsefagarbeidar

Bokn
Én måned siden
 ...målrettet med tiltak og planlagte aktiviteter. Noen av beboerne har 1:1 bemanning, andre har 2:1 bemanning:  Du har medansvar for at miljøarbeidet utføres i tråd med lover og forskrifter, slik at bruker sine rettigheter ivaretas på en sikker og god måte  Du har et... 

STAVANGER KOMMUNE DAGSENTER OG AVLASTINING MADLA BARNE- OG U...

Hafrsfjord
7 dager siden
 ...og i grupper Bidra til å utvikle elevenes kompetanse Kvalifikasjoner Barne-og ungdomsarbeider, annet relevant fagbrev (miljøarbeider), eller relevant høyskoleutdanning Erfaring fra arbeid med barn vil bli vektlagt, og da spesielt erfaring i å jobbe med barn... 

STANGELAND SKOLE

Sandnes
5 dager siden
 ...Tananger og har gode parkeringsmuligheter.   Arbeidsoppgaver sykepleierfaglige/ vernepleierfaglige oppgaver veiledning miljøarbeid personsentrert omsorg dokumentasjon i Gerica Kvalifikasjoner norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier svært... 

Sykepleier / vernepleier TABO sykehjem - forsterket skjermet...

Sola
8 dager siden
 ...ønsker en fot innenfor helse og omsorg? Da er dette kanskje en stilling for deg. Det er ønskelig med noe erfaring innen målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse og arbeid etter helse-og omsorgstjenesteloven. Vårt faglige arbeid skal være preget av høy etisk og... 

BoHab AS

Sandnes
15 dager siden
 ...tilknyttet familien sin bolig, så arbeidsstedet er i barnets og familiens bolig. Hos oss jobber vi etter prinsippene i målrettet miljøarbeid. I dette tilfellet handler det om at du i kraft av deg selv vil bidra til en meningsfull forskjell for gutten og hans familie.... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
2 måneder siden
 ...langvakter kvar 4.helg.  Ta ein kikk på videoen og sjå om ikkje dette kan vera midt i blinken!  Arbeidsoppgåver Målretta miljøarbeid i møte med den enkelte bebuar Bidra til å sikra forsvarlege pleie- og omsorgstenester, og at oppgåver vert utførte i tråd med... 

TIME KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Kvernaland
9 timer sidenNy
 ...med en kollega. Du er selv ansvarlig for at barnet får en variert og innholdsrik dag alt etter sin dagsform. Kompetansekrav miljøarbeider/assistent: Fagbrev, helsefaglig utdanning Ufaglært med erfaring Andre ønskelige kvalifikasjoner: Du har god norsk skriftlig... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
2 måneder siden
 ...Avdeling E har ansvar for 15 pasienter, fordelt på 2 enheter. Arbeidsoppgaver sykepleierfaglige/ vernepleierfaglige oppgaver miljøarbeid personsentrert omsorg dokumentasjon i Gerica Kvalifikasjoner norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier svært... 

Sykepleier / vernepleier TABO sykehjem - med fleksible turnu...

Sola
8 dager siden
 ...Kompetansekrav miljøterapeut: ~ Bachelor i sykepleie Vi verdsetter: Ærlighet, tillit og oppriktighet Erfaring med målrettet miljøarbeid i team. Kjennskap til epilepsi/PU Gode kommunikasjons egenskaper Du er glad i barn/ungdom At du er en trygg, god og... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålgård
Én måned siden
 ...mellom dekk og maskin ~ Arbeidsoppgåver som vert pålagt av næraste overordna ~Oppgåver knytt til alarminstruks ~Verne- og miljøarbeid ~Kundehandsaming Kvalifikasjonar Ferdighetssertifikat matros Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta... 

FJORD1 AS

Bokn
5 dager siden
 ...støtte til pårørende og andre involverte. EFF har eget veiledningsteam som har i hovedoppgave å veilede ansatte i utførelsen av miljøarbeid og øke fagkompetansen gjennom intern kurspakke til alle nyansatte.  Vi har ledig 9 x 100 % stilling,1 x 80 %, 1 x 72 % og 1 x 50... 

SANDNES KOMMUNE ENHET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Sandnes
11 dager siden