...Kvalifikasjoner Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming og målrettet miljøarbeid Kjennskap til lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap. 9 Evne til å håndtere komplekse oppgaver Gode muntlig... 

SANDEFJORD KOMMUNE MØYLANDTUNET

Sandefjord
16 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Daglig tjenesteyting for beboerne i avdelingen   Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter for beboerne   Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov    Dokumentasjon     Pårørendesamarbeid   Medvirke til et fullt forsvarlig,... 

Sandefjord kommune Skjeggerød

Sandefjord
24 dager siden
 ...til et lavutslippssamfunn; herunder overordet planlegging, arealplanlegging, samferdselsplanlegging, naturforvaltning og klima-/miljøarbeid. Som ansatt hos oss vil du også bli del av et større miljø i en seksjon som i tillegg består av enheter for byggesak, geodata/oppmåling... 

Vil du være med å planlegge framtidas Sandefjord?

Sandefjord
16 dager siden
 ...spesialisthelsetjenesten og dagsenter. Vi kan tilby spesiell kompetanse innen ervervet hodeskade, med fokus på somatikk, habilitering og miljøarbeid. Her kan du lære og utvikle deg på mange ulike nivå samt få god og sjelden erfaring innen helsevesenet. Du vil jobbe tett sammen... 

TAMBURLUND 2 BOFELLESSKAP

Skien
17 dager siden
 ...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Tønsberg
9 dager siden
 ...produkter, gode tjenester og sosiale møteplasser for vår målgruppe. Arbeidsoppgaver Du skal blant annet: Drive målrettet miljøarbeid, praktisk bistand og veiledning i arbeidsoppgaver Ha hovedkontaktoppgaver Drive oppfølging/gjennomføring/iverksetting av... 

LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER

Larvik
17 dager siden
 ...fra vedtak og rammer.  Ser frem til søknad fra akkurat deg, som kan jobbe dag, aften og helger.  Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid Stell og pleie Praktisk bistand Omsorg og støtte Samarbeid med andre ansatte Kvalifikasjoner Erfaring med... 

SOMMERVIKAR EINARTUN

Skien
3 dager siden
 ...ønsker har fokus på personsentrert omsorg og et ønske om å skape en god dag for beboerne på sykehjemmet.  Vi ønsker å ha fokus på miljøarbeid, personsentrert omsorg og aktiviteter tilpasset den enkelte. Våre tjenester skal skape god kvalitet, gode pasientforløp og gode... 

Helsefagarbeidere

Larvik
3 dager siden
 ...Er du en faglig sterk vernepleier/miljøterapeut med sosialfaglig utdanning med god kompetanse på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanslyse?  Da kan det være nettopp deg Fogdhaven er på utkikk etter! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune består av 10... 

Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Horten
6 dager siden
 ...til fest, på gode som på dårlige dager. Vi arbeider i team, med tjenestemottakeren i sentrum, og etter prinsippene om målrettet miljøarbeid. Vi gir tjenester til enkelte tjenestemottakere som har vedtak etter lov om helse -og omsorgstjenester kapittel 9, og trenger... 

Vernepleier 100% fast stilling

Porsgrunn
6 dager siden
 ...hverdags og til fest, på gode og på mindre gode dager. Vi jobber med tjenestemottakeren i sentrum, etter prinsippene i målrettet miljøarbeid. Vi søker deg som er en motivert medspiller som liker utfordringer, tilegner deg ny kunnskap, og videreføre kunnskapen til å... 

Faste helgestillinger 29% -arbeid med mening!

Porsgrunn
9 dager siden
 ...tjenestemottakere får en litt bedre hverdag. Vi ønsker oss deg som er faglig sterk, engasjert og motivert. Du må trives med målrettet miljøarbeid, og vi ønsker oss en ny kollega som kan bidra positivt inn i fellesskapet.  Vi tilbyr en miljøterapeut 100% fast dagtid i en av... 

Miljøterapeut 100% fast stilling - dagtid

Tønsberg
17 dager siden
 ...til fest, på gode som på dårlige dager. Vi arbeider i team, med tjenestemottakeren i sentrum, og etter prinsippene om målrettet miljøarbeid. Vi gir tjenester til enkelte tjenestemottaker som har vedtak etter helse -og omsorgstjenestelovens kapittel 9 og trenger deg... 

Helsefagarbeider 100%

Porsgrunn
1 dag siden
 ...smittsomt og skaper et enda bedre miljø og høy kvalitet på tjenestene våre. Arbeidsoppgaver Tjenesteansvalig  Målrettet miljøarbeid og samhandling med beboerne Bidra til at tjenestemottakerne opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt Bidra... 

HORTEN KOMMUNE FOGDEHAVEN BOFELLESSKAP

Horten
22 dager siden
 ...Mentorordningordning for alle nytilsatte sykepleiere hele det første året man er ansatt  Et sykehjem som har fokus både på fag og miljøarbeid og å se den enkelte Varierte arbeidsdager med stor mulighet for utvikling og personlig vekst som sykepleier  Årsturnus, hvor... 

Nes sykehjem søker

Tønsberg
7 dager siden
 ...Vi søker etter engasjerte sommervikarer for våre boliger i PHA. Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer i forhold til rus og psykiatri.  Vi har behov for sommervikariater til våre botiltak. Det... 

Psykisk Helse og Avhengighet ønsker Ferie/tilkallingsvikarer

Tønsberg
Én måned siden
 ...delt i mindre grupper. Avdeling C/D er avdeling for personer med demens, hvor pasienter med kognitiv svikt får plass og vi har miljøarbeid i fokus, og å se hele pasienten. Vi bruker TID- intervensjonsmodell som metode.  Avdeling A/B er en generell sykehjemsavdeling... 

Sommervikar sykehjem

Larvik
Én måned siden
 ...er. Slik kommer arbeidshverdagen din til å se ut: Ved våre avdelinger vil store deler av dagen bestå av brukerrettet målrettet miljøarbeid. Vi søker deg som er trygg, tar initiativ og har evnen til å skape gode relasjoner. Er du nyutdannet, eller under utdanning innen... 

Stendi AS

Porsgrunn
2 måneder siden
 ...betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt så vil du vil trives hos oss. Om du i tillegg brenner for målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse er Ecura plassen for deg! Vi tilbyr:    Lønn etter avtale Interne og eksterne kursmuligheter... 

Ecura Bo og Habilitering

Porsgrunn
2 måneder siden