...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Tønsberg
8 dager siden
 ...tjenestemottakere får en litt bedre hverdag. Vi ønsker oss deg som er faglig sterk, engasjert og motivert. Du må trives med målrettet miljøarbeid, og vi ønsker oss en ny kollega som kan bidra positivt inn i fellesskapet.  Vi tilbyr en miljøterapeut 100% fast dagtid i en av... 

Miljøterapeut 100% fast stilling - dagtid

Tønsberg
16 dager siden
 ...Mentorordningordning for alle nytilsatte sykepleiere hele det første året man er ansatt  Et sykehjem som har fokus både på fag og miljøarbeid og å se den enkelte Varierte arbeidsdager med stor mulighet for utvikling og personlig vekst som sykepleier  Årsturnus, hvor... 

Nes sykehjem søker

Tønsberg
6 dager siden
 ...pasientsikkerhetsprogrammet. Boligen har implementert elementer av programmet i sin drift. Hovedarbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid  og ivaretakelse av bruker i eget hjem Veiledning av kollegaer og elever/studenter Dokumentasjon og journalføring Legemiddelutdeling... 

Helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helse og rus

Tønsberg
28 dager siden
 ...Vi søker etter engasjerte sommervikarer for våre boliger i PHA. Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer i forhold til rus og psykiatri.  Vi har behov for sommervikariater til våre botiltak. Det... 

Psykisk Helse og Avhengighet ønsker Ferie/tilkallingsvikarer

Tønsberg
Én måned siden
 ...En hverdag preget av utviklingsmuligheter, godt arbeidsmiljø og fleksibilitet Stilling gjelder: ~ 3 x 78,87% stilling som miljøarbeider våken natt Vi tilbyr: Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Engasjerte kolleger... 

Stendi AS

Moss
7 timer sidenNy
 ...helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulik bistandsbehov.  ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand og planleggetiltak  ~Vurdere behov og planleggetiltak  ~Dokumentasjon og tiltaksplaner  ~Sørge for faglig... 

Våler kommune

Våler
5 dager siden
 ...mindfullness, individuelle samtaler med psykolog og individuell oppfølging av fengselsbetjent/miljøterapeut. Enheten har fokus på miljøarbeid.  Miljøterapeut/fengselsbetjent skal ha evne til å planlegge, lede og evaluere innsattes påvirkningsarbeid og inneha gode... 

Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel - Miljøterap...

Sarpsborg
1 dag siden
 ...produkter, gode tjenester og sosiale møteplasser for vår målgruppe. Arbeidsoppgaver Du skal blant annet: Drive målrettet miljøarbeid, praktisk bistand og veiledning i arbeidsoppgaver Ha hovedkontaktoppgaver Drive oppfølging/gjennomføring/iverksetting av... 

LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER

Larvik
16 dager siden
 ...virksomhetens visjoner, mål og planer Medansvarlig for kvaliteten på tjenestene våre og for å ivareta et godt arbeidsmiljø Direkte miljøarbeid gjennom tilrettelegging for at beboerne får medvirke til planlegging og gjennomføring av egen hverdag, ut fra egne behov og... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG VELFERD

Fredrikstad
19 dager siden
 ...ønsker har fokus på personsentrert omsorg og et ønske om å skape en god dag for beboerne på sykehjemmet.  Vi ønsker å ha fokus på miljøarbeid, personsentrert omsorg og aktiviteter tilpasset den enkelte. Våre tjenester skal skape god kvalitet, gode pasientforløp og gode... 

Helsefagarbeidere

Larvik
1 dag siden
 ...i å utvikle våre tjenester videre. Din kompetanse er viktig for å opprettholde og utvikle kvaliteten på direkte og indirekte miljøarbeid i virksomheten. Du vil ha et særlig ansvar for at overordnede og faglige føringer følges opp i avdelingen. Du vil være med... 

Rekrutteringsstilling for verne- / sykepleierstudent, samlok...

Moss
16 dager siden
 ...Er du en faglig sterk vernepleier/miljøterapeut med sosialfaglig utdanning med god kompetanse på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanslyse?  Da kan det være nettopp deg Fogdhaven er på utkikk etter! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune består av 10... 

Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Horten
5 dager siden
 ...kartlegge behov, og bidra til kvalitet og koordinering av den direkte tjenesteytingen. Dine ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være veiledning og faglig opplæring av ansatte i avdelingen, tiltaksplanansvarlig, ansvarsvakter, ansvar innen definerte... 

Vernepleier/Sykepleier en 100% og en 50% fast stilling, tode...

Fredrikstad
6 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Daglig tjenesteyting for beboerne i avdelingen   Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter for beboerne   Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov    Dokumentasjon     Pårørendesamarbeid   Medvirke til et fullt forsvarlig,... 

Sandefjord kommune Skjeggerød

Andebu
22 dager siden
 ...Har erfaring med utfordrende atferd. Har kjennskap til aktuelle lovverk, herunder HOL kapittel 9. Har kunnskap om målrettet miljøarbeid.   Vi tilbyr: Lønn etter avtale Et trygt og godt fagmiljø, med gode utviklingsmuligheter Gode pensjon- og... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
7 dager siden
 ...smittsomt og skaper et enda bedre miljø og høy kvalitet på tjenestene våre. Arbeidsoppgaver Tjenesteansvalig  Målrettet miljøarbeid og samhandling med beboerne Bidra til at tjenestemottakerne opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt Bidra... 

HORTEN KOMMUNE FOGDEHAVEN BOFELLESSKAP

Horten
21 dager siden
 ...; helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulike bistandsbehov. ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand opplæring ~Vurdere behov og planleggetiltak. ~Utdeling av medikamenter/multidose etter forskrifter og vedtatte... 

Våler kommune

Våler
2 måneder siden
 ...Kvalifikasjoner Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming og målrettet miljøarbeid Kjennskap til lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap. 9 Evne til å håndtere komplekse oppgaver Gode muntlig... 

SANDEFJORD KOMMUNE MØYLANDTUNET

Sandefjord
14 dager siden
 ...til et lavutslippssamfunn; herunder overordet planlegging, arealplanlegging, samferdselsplanlegging, naturforvaltning og klima-/miljøarbeid. Som ansatt hos oss vil du også bli del av et større miljø i en seksjon som i tillegg består av enheter for byggesak, geodata/oppmåling... 

Vil du være med å planlegge framtidas Sandefjord?

Sandefjord
15 dager siden
 ...også på engelsk I tillegg bør du ha god kjennskap til FDV systemer førerkort klasse B erfaring med prosjektarbeid miljøarbeid kjennskap til  tekniske systemer som benyttes i eiendomsdrift kjennskap til offentlig virksomhet  Personlige egenskaper... 

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN

Fredrikstad
15 dager siden
 ...delt i mindre grupper. Avdeling C/D er avdeling for personer med demens, hvor pasienter med kognitiv svikt får plass og vi har miljøarbeid i fokus, og å se hele pasienten. Vi bruker TID- intervensjonsmodell som metode.  Avdeling A/B er en generell sykehjemsavdeling... 

Sommervikar sykehjem

Larvik
Én måned siden
 ...etatens visjoner, mål og planer Praktisk bistand, motivasjonsarbeid og veiledning til tjenestemottakere Målrettet og strukturert miljøarbeid Samarbeid med kollegaer, pårørende, verger og andre instanser Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å... 

Helsefagarbeider- 100% fast stilling

Fredrikstad
6 dager siden
 ...oppfølging Utarbeidelse av tiltaks- / pleieplaner Kartlegginger og vurderinger Utarbeidelse og oppfølging av vedtak Målrettet miljøarbeid og tverrfaglig samarbeid Veiledning og opplæring av annet personell, studenter og lærlinger Sykepleieansvar på flere... 

Vi har spennende ting på gang og søker etter sykepleier i 10...

Holmestrand
28 dager siden
 ...motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre barn og ungdommer. Du er tålmodig, har høy arbeidskapasitet og er målrettet i miljøarbeidet, og med respekt arbeider du sammen med den som trenger tjenester. Du er ydmyk og tar ansvar i relasjonen og den vanskelige... 

Vernepleier- 100% vikariat

Fredrikstad
1 dag siden
 ...tjenestetilbudet hos bruker Aktivt arbeid med tiltaksplaner, vedtak, interne rutiner og lignende Delta aktivt i arbeidet med målrettet miljøarbeid og direkte tjenesteyting Dokumentasjon etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9 og Pasient- og... 

Er du på jakt etter 100% fast stilling? Og er utdannet verne...

Holmestrand
15 dager siden
 ...mer om Moss kommune som arbeidsplass og gode grunner til å jobbe hos oss på våre nettsider .  Arbeidsoppgaver: systematisk miljøarbeid med elever som krever stor grad av tilrettelegging og organisering av sin skole- og SFO-hverdag kartlegging og oppfølging av... 
Moss
6 dager siden
 ...Hygiene på kjøkken Bidra til at EMPUS blir et valgt cateringselskap for våre kunder Stillingen tillegges veiledning og miljøarbeid for arbeidstakere knyttet mot arbeidsoppgaver på kjøkken Kvalifikasjoner Kokk med fagbrev eller person med god erfaring... 

EMPUS AS

Holmestrand
25 dager siden
 ...Har erfaring med utfordrende atferd. Har kjennskap til aktuelle lovverk, herunder HOL kapittel 9. Har kunnskap om målrettet miljøarbeid. Teoretisk og praktisk opplæring og veiledning gis.  Stillingene er medleverturnus.  Høres denne jobben spennende og... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
14 dager siden
 ...mindfullness, individuelle samtaler med psykolog og individuell oppfølging av fengselsbetjent/miljøterapeut. Enheten har fokus på miljøarbeid.  Miljøterapeut/fengselsbetjent skal ha evne til å planlegge, lede og evaluere innsattes påvirkningsarbeid og inneha gode... 

RAVNEBERGET FENGSEL

Sarpsborg
16 dager siden