...profesjonell vekst, og vi støtter hver enkelt i å nå sitt fulle potensiale gjennom kontinuerlig utvikling og læringsmuligheter. Som planlegger hos Eyvi vil du: Utvikle, oppdatere og følge opp hovedplaner/prosjektplaner og tilbudsplaner, og sikre at de samsvarer med... 

Eyvi AS

Tønsberg
16 dager siden
 ...for å se kontaktinformasjon Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder Legge til rette for målrettet og systematisk opplæring Planlegge og lede elevenes læring og utvikling Bidra til et godt læringsmiljø på skolen gjennom tydelig klasseledelse... 

Helse- og oppvekstfag - Re vgs - inntil 55% midlertidig stil...

Tønsberg
5 dager siden
 ...Du er genuint opptatt av elevenes læring og utvikling. Du er kunnskapsrik, inkluderende og engasjert. Arbeidsoppgaver: Planlegge og legge til rette for elevenes læring i noen av fagene. Hjelpe til med lekser og forberedelse til prøver/tentamen/eksamen.... 

Fleksibel studentjobb fra høsten av! Matte og/eller engelsk ...

Tønsberg
21 dager siden
 ...ut ulike prøver av slaktene for å kartlegge forekomst av dyresykdommer og sikre hygienisk kvalitet. I denne forbindelse skal det planlegges og gjennomføres prøveuttak, det skal gjøres registreringer og prøver skal pakkes. Videre vil det være andre tilsynsoppgaver som... 

Ønsker du å være med i vårt team for å bidra til trygg matpr...

Tønsberg
3 dager siden
 ...skolesekken. Vi jobber for et bredt kulturtilbud for innbyggere og besøkende i fylket vårt.  Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder Planlegge, koordinere, iverksette og utføre kartlegginger og østersdugnader i Vestfold. Veiledning av kommuner, frivillige organisasjoner... 

Rådgiver friluftsliv 50% stilling

Tønsberg
17 dager siden
 ...vise tålmodighet i prosessarbeid. Du håndterer formelle relasjoner på myndighetsnivå. Du er god til å dokumentere, god til å planlegge og har evne til å håndtere parallelle arbeidsoppgaver. Du har evne til å bygge nettverk og samarbeide med koordinatorer i ulike... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
13 dager siden
 ...Vestfolds største eiendomsaktører og har et sterkt faglig miljø. Vi søker etter en prosjektleder til å utarbeide vedlikeholdsplaner, planlegge, lede og gjennomføre små og mellomstore vedlikehold- og investeringsprosjekter.  Du må trives i en hektisk hverdag med mange... 

Ledig stilling som

Tønsberg
19 dager siden
 ...fremdrift i prosjektet. Prosjektleder skal sørge for at prosjektet gjennomføres i tråd med Eyvis verdier. Ansvarsområder Planlegge og organisere prosjektet, inkludert å utvikle prosjektplaner og tidsplaner. Ledelse og koordinering av prosjektteamet og underleverandørene... 

Eyvi AS

Tønsberg
2 måneder siden
 ...å jobbe med ord og formuleringer som trigger mottakeren, og har god innsikt i SoMe-kanaler. I denne rollen får du ansvaret for å planlegge, produsere og poste innhold for våre oppdragsgivere, som skal skape engasjement i SoMe-kanaler. Det betyr en hverdag hvor du skriver... 

FÆRD

Tønsberg
15 dager siden
 ...her:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsoppgaver Som sykepleier ved vår seksjon skal du sammen med dine kollegaer planlegge og utøve helhetlig sykepleie til pasientene. Arbeidsoppgavene knyttet opp mot dette kan være:  Administrere medikamenter Gjennomføre... 

Er du vår nye sykepleiekollega?

Tønsberg
3 dager siden
 ...egenskaper har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner har evne til å arbeide selvstendig og systematisk evne til å ta initiativ, planlegge, organisere og dele kunnskap evne til å samarbeide med ulike faggrupper evne til å planlegge og strukturere en... 
Tønsberg
17 dager siden
 ...bostedsattraktivitet og et levende bysentrum. Enhet for plan og miljø består i dag av 11 dyktige medarbeidere. Enheten har ansvar for å planlegge omstillingen til et lavutslippssamfunn; herunder overordet planlegging, arealplanlegging, samferdselsplanlegging, naturforvaltning... 

SANDEFJORD KOMMUNE MILJØ OG PLANSAKER ADMINISTRASJON OG STAB

Sandefjord
12 dager siden
 .... Arbeidsoppgaver: Utøve hjemmesykepleie i henhold til brukers behov og gjeldene vedtak, med fokus på hverdagsmestring Planlegge, vurdere og koordinere tjenestene sammen med bruker, pårørende og samarbeidspartnere Dokumentere i Gerica i henhold til prinsipper... 

RÅDE KOMMUNE DAGSENTER HELSEHUSET

Råde
12 dager siden
 ...nødvendige HMS-tiltak i henhold til bedriftens krav og gjeldende forskrifter Bidra til nødvendige modifikasjoner og forbedringer Planlegge og gjennomføre/lede tildelte prosjekt- og forbedringsoppgaver Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter under årlig... 

Er du mekaniker og ser etter noe nytt og spennende?

Holmestrand
3 dager siden
 ...Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju. Vi planlegger å ha intervjuer i løpet av ukene  24. Søkerlisten er offentlig Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som... 
Moss
4 dager siden
 ...ønsker å bidra til et tryggere og bedre riksvegnett i Østfold. Stillingen hører til seksjon Plan og utbygging som har ansvar for å planlegge og gjennomføre vegprosjekter på riksvegnettet. Seksjonen har 22 medarbeidere fordelt på 8 ulike kontorsteder på Østlandet. Du vil... 
Moss
14 dager siden
 ...serviceelektriker i Bravida jobber du selvstendig i ulike type serviceoppdrag for bedriftskunder, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være... 

Serviceelektriker Industri

Sarpsborg
17 dager siden
 ...storkjøkken og vaskeriutstyr Diagnostisere og løse tekniske problemer Noe montering av maskiner og utstyr vil forekomme Planlegge og gjennomføre rutinemessige servicebesøk hos kunder Gi teknisk støtte og opplæring til kunder ved behov Dokumentere utført... 

Har du erfaring som industrielektriker, servicetekniker elle...

Fredrikstad
5 dager siden
 ...Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju. Vi planlegger å ha intervjuer i løpet av uke 24 Søkerlisten er offentlig Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker... 
Moss
11 dager siden
 ...Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju. Vi planlegger å ha intervjuer i løpet av mai.  Søkerlisten er offentlig Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker... 

Helsefagarbeider (fast), Ekholt og Melløs sykehjem

Moss
3 dager siden
 ...den enkelte god. Du beholder roen under høyt arbeidstempo, er fleksibel, proaktiv og løsningsorientert. At du er strukturert ved å planlegge, organisere og prioritere oppgaver, er en forutsetning. Du må kommunisere klart og tydelig, både muntlig og skriftlig.... 

Vi søker etter en prosjektleder til unike og spennende prosj...

Moss
12 dager siden
 ...til å arbeide selvstendig og håndtere høyt arbeidstempo. Videre er du løsnings- og fremtidsorientert samtidig som du er flink til å planlegge. Det er nødvendig at du er fleksibel og evner å prioritere arbeidsoppgavene i tråd med virksomhetens behov. Du må videre evne å se... 

SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET

Moss
12 dager siden
 ...Bidra til at barns og foreldres medvirkning ivaretas Medansvar for et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø i barnehagen Planlegge og gjennomføre aktiviteter, og bidra i vurdering og utvikling av arbeidet Kvalifikasjonskrav  Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget... 

Barne- og ungdomsarbeider

Fredrikstad
3 dager siden
 ...Profesjonell kundebehandling og oppfølging av eksisterende og nye kunder. Gjennomgå serviceoppdraget med kunden, utarbeide pristilbud og planlegge nye verkstedtimer. Kontakte kunden for eventuelle tilleggsarbeider utover det som er planlagt, og gjøre kunden trygg på at hen... 

Randstad

Barkåker
3 dager siden
 ...stjernestøv i øynene og et hjerte som banker for resultater og fellesskap? Vi søker etter en dyktig og positiv butikkleder. Du er god til å planlegge og jobber systematisk. Ønsket oppstart medio september - butikken vil åpne dørene i slutten av oktober. HOVEDANSVARSOMRÅDE:... 

Lederskap og kremmerskap: Vi søker butikkleder til ny Jernia...

Fredrikstad
21 dager siden
 ...ansvar for avdelingsleder Påse at Aberias systemer og planverk blir utarbeidet og fulgt opp Delta på overlapp på avdelingene Planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak. Herunder ansvar for utarbeidelse av vedtak om HOL kap 9, bruk av tvang og makt, og Pbrl... 

Aberia Omsorg søker Assisterende avdelingsleder 100 % (vikar...

Moss
3 dager siden
 ...Festivalen i juli (dette er under planlegging), hvor man deltar på kursing og sertifisering. Ansvarsområder for hovedinstruktør Planlegge digitale prosjekt Kommunikasjon med foreldre Strukturere timer Tildele oppgaver til elever Tildele hjemmelekse Lede... 

LARVIK: Hovedinstruktør og assistent for DIGGA Fritid

Larvik
8 dager siden
 ...en trygg og tydelig klasseleder Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver delta i samarbeid og profesjonelle læringsfellesskap planlegge, gjennomføre og evaluere nytenkende og engasjerende undervisning i tråd med aktuell læreplan bidra til elevenes faglige og sosiale... 

CHILDRENS INTERNATIONAL SCHOOL SARPSBORG AS

Sarpsborg
12 dager siden
 ...med fokus på bl.a. produktkvalitet, dataintegritet og pasientsikkerhet Å bistå kunder ved inspeksjoner av leverandører Å planlegge og gjennomføre åpne og bedriftsinterne kurs  Å delta i markedsarbeid og kundeoppfølging Å holde deg oppdatert på regulatoriske... 

Seniorrådgiver/Fagspesialist kvalitetssikring legemiddelindu...

Larvik
17 dager siden
 ...rette kandidatene være en god mulighet for en større stilling med store faglige muligheter og utfordringer. Arbeidsoppgaver Planlegge og gjennomføre treninger for svømmere på ditt parti. Følge opp utøverne i gruppen og ha en åpen og god dialog med foreldre Inngå... 

Sandefjord Svømmeklubb søker 3 nye trenere til vårt trenerte...

Sandefjord
3 dager siden