...forbindelse med signering av arbeidsavtalen, før tiltredelse. Arbeidsoppgaver Den vi skal ansette, må ha stor interesse for miljøarbeid blant barn og ungdom på deres fritid. Du må være god til å formidle kunnskap til barn og ungdom.  Kjennskap  til ulike barn og... 

UNG KULTUR - DOWN UNDER

Drammen
12 dager siden
Vi søker fremoverlente, initiativrike og engasjerte miljøarbeidere til vår bolig, er dette deg? Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig i Planetveien. Planetveien Samlokaliserte Bolig holder til i naturskjønne omgivelser...

PLANETVEIEN BOFELLESSKAP

Oslo
12 dager siden
 ...Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager  God og kvalitetssikret opplæring i ulike former for miljøarbeid  Mulighet for utvidet ansvar  Konkurransedyktig lønn  Trygge pensjon- og forsikringsordninger  Formell kompetanse... 

VIKEN BO OG OMSORG AS AVD MARIDALSVEIEN

Oslo
11 dager siden
 ...preget av utviklingsmuligheter, godt arbeidsmiljø og fleksibilitet Arbeidsoppgaver I tillegg til å planlegge og utføre direkte miljøarbeid, vil arbeidsoppgavene være å Gi råd, støtte og veiledning til beboere og deres pårørende Skrive rapporter og dokumentere... 

Stendi AS

Drammen
2 måneder siden
 ...arbeidsoppgaver i en veldrevet organisasjon preget av godt arbeidsmiljø. Som ansatt skal du bidra i planlegging, gjennomføring av målrettet miljøarbeid og yte tjenester ut fra brukeres individuelle behov. Du skal ha et nært samarbeid med brukere, deres pårørende og tverrfaglige... 

PASTOR LØKENS VEI BOFELLESSKAP

Kolbotn
13 dager siden
 ...fagpersoner og i prosesser for å bygge gode team rundt brukerne. Det innebærer blant annet systematisk arbeid i forhold til målrettet miljøarbeid, lik praksis og brukermedvirkning. Samarbeidskulturen står sterkt i personalet ved Ammerudtunet bosenter. Som miljøterapeut på... 

AMMERUDTUNET BOSENTER

Oslo
11 dager siden
 ...et godt samarbeid med FAU. Vi har fokus på arbeid med fag og læreplanarbeid, lek, aktivitet, uteskole, drama og forebyggende miljøarbeid. På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever... 

SVENDSTUEN SKOLE

Oslo
11 dager siden
 ...avlastningstilbud til  familier med barn og unge som har sammensatte behov og ulike diagnoser.  Faglig baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk med forankring i atferdsanalyse. Vi har fokus på brukernes beste, og at deres tjenestetilbud blir ivaretatt i... 

Miljøterapeut,miljøarbeider og assistent

Ås
5 dager siden
 ...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Oslo
5 dager siden
 ...innen arbeidsfeltet, gjerne i tilsvarende eller sammenliknbar stilling * Ønskelig med kompetanse innen demens, psykisk helse, miljøarbeid eller annen relevant formell tilleggskompetanse Du må kunne fremvise godkjent politiattest for å tiltre stillingen. Personlige... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD

Oslo
11 dager siden
 ...aktiviteter Gi gode og meningsfulle dager til våre brukere Aktivt bidra til å sikre faglig og etisk forsvarlige tjenester Daglig miljøarbeid og praktisk bistand slik at brukernes funksjoner opprettholdes lengst mulig Rapportere og dokumentere i tråd med interne... 

Vi søker sommervikarer til Gifstad dagsenter

Tranby
13 dager siden
 ...helgstillingen har arbeid hver 4. helg; kveldsvakt fredag, langvakt lørdag og søndag.   Teamet har stort fokus på samarbeid og målrettet miljøarbeid, da dette er avgjørende for å skape forutsigbare og gode tjenester. Vi er en engasjert og tverrfaglig ansattgruppe som har en... 

HORTEN KOMMUNE FOGDEHAVEN BOFELLESSKAP

Borre
18 dager siden
 ...eller sommervikar. Vi intervjuer kandidater fortløpende. Politiattest er påkrevd ved ansettelse.  Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid i henhold til tjenestemottakers tiltaksplan Sørge for en aktiv og innholdsrik hverdag for våre tjenestemottakere tilpasset... 

UNICARE NORGE ADMINISTRASJON

Oslo
11 dager siden
 ...kontaktbetjentarbeid og soningsplanlegging, med særlig ansvar for de innsatte man har kontaktbetjentansvar for drive målrettet miljøarbeid opp mot de innsatte på avdelingen være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen Den... 
Oslo
5 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Journalføring og dokumentasjon Utarbeide, følge opp og evaluere mål- og tiltaksplan for beboere Målrettet miljøarbeid i direkte arbeid med bruker Sikre at en følger gjeldende lovverk, vedtak og bestemmelser Daglige gjøremål Ivareta... 

Miljøterapeut søkes til medleverturnus

Oslo
13 dager siden
 ...politi eller pedagogisk utdanning. ~ Erfaring fra arbeid med barnevern og ungdom. ~ Miljøarbeidere må ha dokumentert erfaring fra miljøarbeid i barnevernsinstitusjon, eller annen relevant erfaring fra arbeid med barn og unge. ~ Førerkort kl. B er et krav. ~ Du bør ha... 

Nattevakter, faste og vikarer!

Oslo
12 dager siden
 ...videreutvikling av tjenestetilbud i avdelingen Delta i møtevirksomhet, fagmøter og andre kompetanseøkende tiltak Direkte og målrettet miljøarbeid Gi bistand i alle dagliglivets gjøremål Legemiddelhåndtering Samarbeid med faglederne, pårørende/verge og andre... 

Skoklefallåsen omsorgsboliger, Nesodden kommune

Nesoddtangen
15 dager siden
 ...Er du en faglig sterk vernepleier/miljøterapeut med sosialfaglig utdanning med god kompetanse på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanslyse?  Da kan det være nettopp deg Fogdhaven er på utkikk etter! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune består av 10... 

Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Horten
2 dager siden
 ...blir en nøkkelperson i et tverrfaglig team som jobber målrettet med brukernes egne ressurser. Vi er opptatt av å drive målrettet miljøarbeid med fokus på selvstendiggjøring. For å trives hos oss, må du kunne jobbe selvstendig, ha gode samarbeidsevner og evnen til å koordinere... 

Vil du bli en del av vårt vernepleierteam på Grünerløkka?

Oslo
5 dager siden
 ...gruppelivsforsikring ~ Kalenderplan med mulighet for å medvirke til egen turnus Innhold i stilling som nattevakt Målrettet miljøarbeid overfor barn og ungdom med sammensatte funksjonsnedsettelser knyttet til utviklingshemming, psykisk og/eller somatisk sykdom.... 

Kongsberg kommune Helse og omsorg - Bolig, aktivitet og avla...

Kongsberg
15 dager siden
 ...Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager  ~ God og kvalitetssikret opplæring i ulike former for miljøarbeid  ~ Mulighet for utvidet ansvar  ~ Tilrettelegging for videreutdanning  ~ Konkurransedyktig lønn  ~ Trygge pensjon- og... 

100% medlever stilling (sos, brvn, vpl, spl, psyk) til ny av...

Oslo
17 dager siden
 ...Tett på - målrettet miljøarbeid i NAV er et tilbud til ungdom mellom 16-30 år i Asker kommune. Dette kan være unge som sliter med å fullføre videregående opplæring og som dermed er i en økt risiko for fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv, eller til unge... 

Prosjektdriver og prosjektmedarbeider

Asker
3 dager siden
 ...Arbeidsoppgaver Journalføring og dokumentasjon Utarbeide, følge opp og evaluere mål- og tiltaksplan for beboere Målrettet miljøarbeid i direkte arbeid med bruker Sikre at en følger gjeldende lovverk, vedtak og bestemmelser Daglige gjøremål Ivareta... 

ABERIA OMSORG AS ADMINISTRASJON

Oslo
12 dager siden
 ...smittsomt og skaper et enda bedre miljø og høy kvalitet på tjenestene våre. Arbeidsoppgaver Tjenesteansvalig  Målrettet miljøarbeid og samhandling med beboerne Bidra til at tjenestemottakerne opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt Bidra... 

HORTEN KOMMUNE FOGDEHAVEN BOFELLESSKAP

Horten
18 dager siden
 ...Utføre tjenesten i henhold til lover, kommunale retningslinjer og økonomiske rammer Delta aktivt i arbeidet med målrettet miljøarbeid, planlegging, utvikling og gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i brukerens ressurser, behov og ønsker, og som bygger på relevant... 

HALLAGERBAKKEN AKTIVITETSSENTER

Oslo
11 dager siden
 ...dyktige medarbeidere som har engasjement, kunnskap, trygghet og glede. Å skape et godt liv er vår visjon. Den er styrende for vårt miljøarbeid. Ønsker du å bidra med kunnskap og ferdigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Har du lyst til å delta i vårt... 
Spikkestad
25 dager siden
 ...ulik erfaring og kompetanse i teamet vårt. Vi søker medarbeidere som har utdanning eller erfaring fra blant annet psykisk helse, miljøarbeid eller pleie og omsorg. Vi legger stor vekt på din evne til tydelighet og grensesetting. Din evne til å etablere tillit og kommunisere... 

Vil du jobbe hjemme hos en av våre brukere som trenger hjelp...

Asker
21 dager siden
 ...tilsvarende helse- og sosialfaglig 3-årig høyskoleutdanning. Det er en fordel med kompetanse og erfaring med: metodisk miljøarbeid autismespekterforstyrrelser atferdsanalytisk arbeid alternativ og supplerende kommunikasjon, og/eller norsk tegnspråk... 

Miljøterapeut/miljøveileder - spesialavdelingen, Blakstad sk...

Asker
5 dager siden
 ...engasjerte fengselsbetjenter som ønsker å bidra i målrettet progresjonsarbeid med forvaringsdømte.  Ila fengsel legger stor vekt på miljøarbeid, observasjon og kartlegging, arbeidstrening og utdanning. Relasjonsarbeidet står sentralt, og fengselsbetjenten er viktig i dette... 
Oslo
24 dager siden
 ...lover vedtak og rutiner Utarbeide, følge opp og evaluere mål og tiltak i henhold til tiltaksplaner og prinsipper for målrettet miljøarbeid Ansvar for veiledning og opplæring av ansatte med og uten helsefaglig kompetanse. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten... 

HOLMESTRAND KOMMUNE TUNNELVEIEN BOFELLESSKAP 44-46

Holmestrand
16 dager siden