.../pasienter i boligene og ute i samfunnet. -          Veilede og undervise pårørende, beboere, pasienter, medarbeidere, elever, lærlinger, studenter og andre som har ulik praksis ved avdelingene. -          Medikamenthåndtering i tråd med avdelingens rutiner. Kvalifikasjoner... 

Er du helsefagarbeider og har lyst til å være med på å utvik...

Alta
5 dager siden
 ...fagutvikling av egen arbeidsplass og arbeidssituasjon, å bidra i miljøarbeidet, veilede og undervise brukere, pårørende, medarbeidere, lærlinger og å bruke og håndtere velferdsteknologi som tjenesten tilbyr. Oppgaver og funksjon i stilling vil for øvrig følge av den... 

Helsefagarbeider / assistent / helsefagstudent Alta sykehjem

Alta
28 dager siden
 ...Om stillingen PP-Tjenesten for videregående skole og voksenopplæring skal arbeide for at elever, lærlinger, lærekandidater med særlige behov, skal få gode læringsbetingelser. Avdelingens hovedsatsing er å bedre gjennomføringen slik at flest mulig elever og lærlinger... 

ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

Alta
16 dager siden
 ...fagutvikling av egen arbeidsplass og arbeidssituasjon Pårørendekontakt Veilede og undervise, brukere, pårørende, medarbeidere, lærlinger Bruke og håndtere velferdsteknologi som tjenesten tilbyr Vi har ledig følgende stillinger: ~3 x100 % stilling,... 

Helsefagarbeider/assistent Altagårdshagen

Alta
Én måned siden