Nå har du muligheten til å bli en del av vårt fantastiske team som drifter vårt moderne bofellesskap på Røakollen. Vi åpnet dørene i januar 2020, og drifter i dag heltidstjenester til 8 beboere med variert omfang av psykisk utviklingshemming. Her på Røakollen streber...

RØAKOLLEN SAMLOKALISERTE BOFELLESSKAP

Oslo
12 timer sidenNy
 ...arbeid i boligen ~ Legemiddelhåndtering ~ Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner ~ Erfaring fra målrettet miljøarbeid ~ Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede ~ Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9 ~... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND

Oslo
12 dager siden
 ...som helsefagarbeider - avlønnes som 1-årig miljøterapeut ~ Søkere uten utdanning, kan også komme i betraktning - avlønnes som miljøarbeider ~ Det er en fordel med erfaring fra brukergruppen, og med stell og pleie. Relevant erfaring vektlegges. ~ Norskferdigheter tilsvarende... 

GREFSENKOLLEN AVLASTNING

Oslo
11 dager siden
 ...avdeling Hellemyra Bufellesskap er det frå snarast ledige faste helgestillingar frå 19-23 % Arbeidsstad Tilrettelagte tenester i...  ...skal spegla seg i ord og handlingar og stå sentralt i vårt miljøarbeid og samhandling med tenestemottakar. Vi skal sikre at kvar enkelt... 

HELLEMYRA BUFELLESSKAP

Os
5 dager siden
 ...å gi gode tjenester til vår beboergruppe igjennom målrettet miljøarbeid. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre...  ..., kveld, helg og eventuelt nattevakter. Mulighet for fast helgestilling på sikt. Kvalifikasjonskrav: Interesse og motivasjon... 

FÆRDER KOMMUNE BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN AVLASTNING OG TIL...

Færder kommune
5 dager siden
 ...rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Vi søker en miljøarbeider til 22,54% fast helgestilling, med arbeid annen hver helg. Kjøpmannsgården bolig...  ...Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming Ønskelig med erfaring... 

Kjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene

Oslo
4 dager siden
 ...evidensbasert metodikk, og i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Vi har per i dag en beboer tidlig i 20-årene, mens de tre...  ...er godt voksne. Vi søker miljøarbeidere som ønsker fast helgestilling og bidra ekstra ved behov, hos en tjenestemottaker der det jobbes... 

HESTEHAGEN GRUPPEBOLIG

Oslo
4 dager siden
 ...Sommervikar / Engasjert miljøarbeider 24% fast. Turnus hver 4. helg. Vi søker etter:...  ...kunnskap om brukergruppen og målrettet miljøarbeid. Personlig egnethet i form av positivitet...  ...søknad . OBS!! Merk søknad med "Helgestilling" Ved tilbud om stilling må politiattest... 

HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER AVD BOLIGER

Oslo
12 timer sidenNy
 ...sosialfaglige studier. Vi søker nå 2 miljøarbeidere til faste helgestillinger. Stillingene er på 24 % og 20,9 %, med arbeid annenhver helg...  ...til å jobbe i sommer.  Arbeidsoppgaver Dirkete miljøarbeid - bistå beboere med daglige gjøremål Holde seg faglig oppdatert... 

URTEGATA BOLIGER

Oslo
4 dager siden
 ...Hornnes kommune søker etter nye engasjerte medarbeidere til faste helgestillinger og tilkallingsvakter ved habiliteringstjenesten....  ...funksjonsnedsettelse, individuelt og i gruppe Målrettet miljøarbeid, helsehjelp og ADL-trening med fokus på motivasjon og mestring... 

EVJE OG HORNNES KOMMUNE HABILITERINGSTJENESTEN

Evje
8 dager siden
 ...fokuserer på personsentrert omsorg, individuelt tilrettelagt miljøarbeid og høy faglig kvalitet i pleien som ytes. Vi ønsker å gi beboerne...  ...kontakt med oss. Stillingsinformasjon Stilling 1: Fast helgestilling 25,82%, langvakter tilsvarende 3. hver helg på 13,75 timers... 

SOLETUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER

Sandefjord
4 dager siden
 ...Vi søkjer etter ein etter miljøarbeidar i 85 prosents vikarstilling til pleie- og omsorgsavdelinga. Arbeidsstaden er for tida Eggesbøtun...  ...kontinuerleg tilsyn dag og kveld. Hovudfokuset i stillinga er på miljøarbeid. Endring i helsetilstand kan føre til endring av behov for... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
11 dager siden
 ...Ved hjemmetjenesten Distrikt Sør er det ledig fast helgestilling på ca. 14 % med arbeid hver 3. helg. Hjemmetjenesten Distrikt Sør gir tjenester til hjemmeboende i eget hjem fra Sirevåg til Vigrestad, og kommunal boliger ved Vigrestad bu- og velferdssenter og Olsvoll... 

HÅ KOMMUNE KOMMUNEDEKKANDE HEIMETENESTER

Vigrestad
8 dager siden
 ...sosiallærer.Skolens andre satsingsområder er fellesskapende undervisning og lesing som grunnleggende ferdighet. Vi søker nå etter en miljøarbeider til arbeid i miljøteamet. Arbeidsoppgaver Delta i skolens miljøteam Arbeid med elevers trivsel på skolen Bidra  og... 

TOKERUD SKOLE

Oslo
5 dager siden
SAMBA er en institusjon for barn og unge med ulike og omfattende funksjonshemninger/skader i aldersgruppen 0-18 år, hvor det legges til rette for habilitering/ rehabilitering. SAMBA kan være en" sluse" mellom sykehus og hjem, hvor det arbeides målretta med veiledning og...

SKIEN KOMMUNE SAMBA AVLASTNINGSBOLIG

Skien
12 dager siden
 ...sine eigne føresetnader, ynskjer og behov.  Det er no ledig helgestilling på 24,47%, med arbeid kvar 4 helg. Det er kveldsvakt fredag...  ...skape trygghet og trivsel i brukar sin heim Dagleg omsorg og miljøarbeid i tenesta til brukar  Følge utarbeidede tiltak  Delta i... 

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BUSTAD

Valestrandsfossen
12 dager siden
 ...ekstravakter uten å være bundet til en fast turnus. Oppgi i søknaden hvilken type stilling som passer best for deg. Det er flere helgestillinger ledig, ca 20%-25%. Økern og Økernenga miljøarbeidertjeneste er 2 samlokaliserte boliger for mennesker med lett til moderat... 

ØKERN MILJØARBEIDERTJENESTE

Oslo
4 dager siden
 ...Habiliteringstenesta har ledig stilling som miljøarbeidar i 89 % stilling. Oppstart etter avtale. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune...  ...Utføra tiltak og prosedyrar med fokus på målretta miljøarbeid. Yta praktisk bistand til rettleiing i dei daglege gjeremåla... 

BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA

Bremnes
5 dager siden
 ...Som miljøarbeider på Haukåsen skole jobber man som en del av et spesialpedagogisk team rundt multifunksjonshemmede elever. Teamene ledes at en gruppe pedagoger som har ansvar for å organisere dagen for ansatte og elever slik at elevenes aktiviteter leder fram mot måloppnåelse... 

HAUKÅSEN SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...Skoleåret 2024-25 har vi ledig 2 stillinger, en fast stilling og et årsvikariat som fagarbeider/miljøarbeider i 80 % stilling ved Vennesla ungdomsskole. Arbeidet er i hovedsak knyttet opp til elevrettet arbeid i klasser og oppfølging av enkeltelever. Arbeidstid mandag... 

Vennesla ungdomskole, Vennesla kommune

Vennesla
1 dag siden
 ...Helgestilling med mulighet for jobb hver andre eller hver tredje helg Mulighet for langvakter Oppstart etter avtale Arbeidsoppgåver Alle oppgaver er definerte på egne arbeidslister  Eksempelvis er dette: - Administrering av medisiner - Stell/hjelp til... 

KLEPP KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Kleppe
4 dager siden
 ...Heimdal hjemmetjeneste trenger flere dyktige medarbeidere med på laget. Vi har ledig fire faste helgestillinger med stillingsstørrelse på 20 prosent, stillingsstørrelsen kan justeres etter ønske.   Heimdal hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset... 

HEIMDAL HJEMMETJENESTE

Tiller
5 dager siden
 ...barnebolig), samt avlastningstjeneste. Ledige stillinger 7 helgestillinger 21-34,5 % med arbeid fredag kveld og langvakter lørdag og...  ...Vi tilbyr - Et team der fag, relasjoner og målrettet miljøarbeid vil ha høyt fokus - Et utviklende arbeidsmiljø - Kurs i... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
7 dager siden
 ...Miljøarbeidar/gamingkonsulent, 30% stilling prosjektstilling Vil du vere med å gjere ein forskjell for ungdommane i Aukra? Ved Kulturavdelinga er vi no på utkikk etter ein miljøarbeidarar/gamingkonsulent som vil arbeide med å skape dei gode møteplassane for ungdom på... 

AUKRA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON

Aukra
11 dager siden
 ...hva som passer best for deg i din søknad. I tillegg ønsker vi flere ferievikarer og vi kan tilby sommerjobb i kombinasjon med en helgestilling. For mer informasjon se vår nettside eller facebook: Arbeidsoppgaver Utøve god omsorg overfor våre eldre Delta i... 

ARNA HELSEHEIM

Indre Arna
5 dager siden
 ...pedagoger, helsefagarbeidere og miljøarbeidere. Vi har kompetanse innen atferdsanalyse og jobber i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Stillingene som lyses ledig er helge stillinger fra 13,76 % - 14,08 % med turnusvakter og arbeid hver tredje helg. Det er... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD

Oslo
12 timer sidenNy
 ...Praktisk arbeid i boligen Legemiddelhåndtering  Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner Erfaring fra målrettet miljøarbeid Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kapt. 9... 

STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV

Oslo
12 dager siden
 ...I Breidengjå har vi ledige fast helgestillinger på 19,54 % stilling i turnus. Stillingen innebærer arbeid 3. hver fredag, lørdag og søndag. Breidengjå omsorgsbolig er en tilrettelagt omsorgsbolig for personer med ulike hjelpebehov. Breidengjå består av 8 leiligheter... 

HÅ KOMMUNE BREIDENGJÅ PU

Varhaug
7 dager siden
 ...inkluderende arbeidsmiljø, der alle er med og bidrar. Me yt dei beste tenestene når me trivast på jobb! No søkjer me etter ein miljøarbeidar/helsefagarbeidar som kan bli en del av vårt positive team. Stillinga innebær to-delt turnus og arbeid kvar tredje helg.... 

TYSNES KOMMUNE DAGSENTER PU VÅGSMARKA

Tysnes
11 dager siden
 ...Hei fremtidige kollega! Øya helsehus ser etter deg som vil være en del av laget vårt. Vi har nå ledig ti faste 17 prosent helgestillinger med arbeid hver tredje helg. Øya helsehus består av 125 korttidsplasser fordelt på sju avdelinger. Tjenestetilbudet på helsehuset... 

ØYA HELSEHUS

Trondheim
12 dager siden