...Vi har ledig 100% miljøarbeiderstilling på natt ved Kildebakken omsorgsboliger Kildebakken Omsorgsboliger ligger idyllisk til på...  ...en konstruktiv og innovativ måte. Arbeidsoppgaver: - Miljøarbeid - Praktisk bistand - Ivareta og bidra til godt arbeidsmiljø... 

ANDØY KOMMUNE KILDEBAKKEN OMSORGSBOLIGER

Risøyhamn
7 dager siden
 ...Vi oppretter en ny avdeling - Lavendel, og søker etter deg som ønsker å jobbe som miljøarbeider på natt. Vi oppretter en ny avdeling innen heldøgnsomsorg på Lyngbakken bo og behandlingsenter, avdeling Lavendel. Avdelingen består av 3 beboere med hver sin boenhet og... 

LYNGBAKKEN BO- OG BEHANDLINGSSENTER

Skien
6 timer sidenNy
 ...innan demensomsorg, i somatiske avdelingar og rehabilitering/palliasjon. Vi søkjer etter Helsefagarbeidar /Miljøarbeidar i 100% fast stilling i turnus på natt. Stillingsstorleik vert tilpassa etter behov og stillingsbrøk kan diskuterast. Stillinga er i turnus. Vi... 

ROSENDALSTUNET

Rosendal
7 dager siden
 ...sosiallærer.Skolens andre satsingsområder er fellesskapende undervisning og lesing som grunnleggende ferdighet. Vi søker nå etter en miljøarbeider til arbeid i miljøteamet. Arbeidsoppgaver Delta i skolens miljøteam Arbeid med elevers trivsel på skolen Bidra  og... 

TOKERUD SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...Vi søkjer etter ein etter miljøarbeidar i 85 prosents vikarstilling til pleie- og omsorgsavdelinga. Arbeidsstaden er for tida Eggesbøtun...  ...kontinuerleg tilsyn dag og kveld. Hovudfokuset i stillinga er på miljøarbeid. Endring i helsetilstand kan føre til endring av behov for... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
11 dager siden
 ...Habiliteringstenesta har ledig stilling som miljøarbeidar i 89 % stilling. Oppstart etter avtale. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune...  ...Utføra tiltak og prosedyrar med fokus på målretta miljøarbeid. Yta praktisk bistand til rettleiing i dei daglege gjeremåla... 

BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA

Bremnes
5 dager siden
 ...Som miljøarbeider på Haukåsen skole jobber man som en del av et spesialpedagogisk team rundt multifunksjonshemmede elever. Teamene ledes at en gruppe pedagoger som har ansvar for å organisere dagen for ansatte og elever slik at elevenes aktiviteter leder fram mot måloppnåelse... 

HAUKÅSEN SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...Skoleåret 2024-25 har vi ledig 2 stillinger, en fast stilling og et årsvikariat som fagarbeider/miljøarbeider i 80 % stilling ved Vennesla ungdomsskole. Arbeidet er i hovedsak knyttet opp til elevrettet arbeid i klasser og oppfølging av enkeltelever. Arbeidstid mandag... 

Vennesla ungdomskole, Vennesla kommune

Vennesla
1 dag siden
 ...pedagoger, helsefagarbeidere og miljøarbeidere. Vi har kompetanse innen atferdsanalyse og jobber i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Stillingene som lyses ledig er helge stillinger fra 13,76 % - 14,08 % med turnusvakter og arbeid hver tredje helg. Det er... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD

Oslo
11 timer sidenNy
 ...ER VI I tjenesten har vi motiverte medarbeidere som er opptatt av å gi gode tjenester til vår beboergruppe igjennom målrettet miljøarbeid. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre er vi opptatt av et godt og inkluderende arbeidsmiljø. HVEM ER DU... 

FÆRDER KOMMUNE BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN AVLASTNING OG TIL...

Færder kommune
5 dager siden
 ...Miljøarbeider/Husholder ved Dagseksjon for psykisk helse, Enhet B Vi er en tverrfaglig behandlingsenhet for barn og unge mellom 4 og 14 år og deres familier. Hos oss jobbes det tverrfaglig og miljøterapeutisk i våre behandlingslokaler på Sogn. Vi trenger deg som ønsker... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
7 dager siden
 ...tiltredelse. Vil tilbyr Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger. Turnus med mulighet for arbeid både dag og kveld og natt. Opplæring i TMV (Terapeutisk mestring av vold) Søkere må påregne å stille til intervju. Intervjuet blir tillagt betydning i... 

BETANIA RUS- OG PSYKIATRI

Alta
7 dager siden
 ...Praktisk arbeid i boligen Legemiddelhåndtering  Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner Erfaring fra målrettet miljøarbeid Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kapt. 9... 

STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV

Oslo
12 dager siden
 ...tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Vi søker en miljøarbeider til 22,54% fast helgestilling, med arbeid annen hver helg....  ...arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming Ønskelig med erfaring... 

Kjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene

Oslo
4 dager siden
 ...omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi jobber etter evidensbasert metodikk, og i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Vi har per i dag en beboer tidlig i 20-årene, mens de tre øvrige er godt voksne. Vi søker miljøarbeidere som ønsker fast... 

HESTEHAGEN GRUPPEBOLIG

Oslo
4 dager siden
 ...Miljøarbeidar/gamingkonsulent, 30% stilling prosjektstilling Vil du vere med å gjere ein forskjell for ungdommane i Aukra? Ved Kulturavdelinga er vi no på utkikk etter ein miljøarbeidarar/gamingkonsulent som vil arbeide med å skape dei gode møteplassane for ungdom på... 

AUKRA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON

Aukra
11 dager siden
 ...inkluderende arbeidsmiljø, der alle er med og bidrar. Me yt dei beste tenestene når me trivast på jobb! No søkjer me etter ein miljøarbeidar/helsefagarbeidar som kan bli en del av vårt positive team. Stillinga innebær to-delt turnus og arbeid kvar tredje helg.... 

TYSNES KOMMUNE DAGSENTER PU VÅGSMARKA

Tysnes
11 dager siden
Nå har du muligheten til å bli en del av vårt fantastiske team som drifter vårt moderne bofellesskap på Røakollen. Vi åpnet dørene i januar 2020, og drifter i dag heltidstjenester til 8 beboere med variert omfang av psykisk utviklingshemming. Her på Røakollen streber...

RØAKOLLEN SAMLOKALISERTE BOFELLESSKAP

Oslo
11 timer sidenNy
 ...stillinger: ~29 % fast stilling på helg for miljøarbeider/miljøterapeut Stillingen har p.t arbeidstid på natt, med arbeid hver tredje helg. ~52 % fast stilling...  ...til de vi yter tjenester for Aktivt miljøarbeid Systemisk sosialfaglig oppfølging av brukere... 

ORKLAND KOMMUNE LITJGÅRDSVEIEN OMSORGSBASE

Orkanger
11 timer sidenNy
 ...vi samlokalisert lågterskeltilbodet vårt,  Styrk-arbeid og Møteplassen Gnisten. I Styrk Arbeid har vi ledig eit engasjement  som miljøarbeidar i 100% frå 01.06.24 og ut året Styrk Arbeid er eit arbeidstreningstiltak for unge som av ulike grunnar har droppa ut av... 

VOLDA KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSJEF SITT KONTOR

Volda
5 dager siden
 ...Vi søker en driftig, selvstendig og positiv sykepleier til natt Liker du å være våken når de fleste andre sover? Da er det deg vi vil snakke med! Vi søker nattevakt til vårt team på legevakta i Horten, med arbeid hver 3.helg.  Horten legevakt er en kommunal legevakt... 

Legevakt, Horten kommune

Horten
1 dag siden
 ...annenhver helg. Vi ønsker oss ansatte som kan starte opp snarest og har anledning til å jobbe i sommer.  Arbeidsoppgaver Dirkete miljøarbeid - bistå beboere med daglige gjøremål Holde seg faglig oppdatert Delta på kurs, workshops og veiledninger Bidra til å... 

URTEGATA BOLIGER

Oslo
4 dager siden
 ...betjener vedtak for hjemmeboende i hjemmetjenestesonene for Saltstraumen og Skjerstad.   Tjenesten er bemannet med to nattevakter hver natt som samarbeider på tvers av sonene. Nattevaktene starter sine vakter fra basene for hjemmetjenesten i Saltstraumen og Skjerstad.... 

BODØ KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SKJERSTAD

Misvær
5 dager siden
Helsefagarbeider- Natt Om stillingen Sentrum sykehjem søker helsefagarbeidere til 3 x stilling på natt fra 53 % – 71 %, ledig fra d.d Som nyansatt oss blir du tatt godt imot i et fagmiljø som er opptatt av læring og utvikling. Du får kollegaer med stort engasjement... 
Bodø
23 timer siden
 ...før tiltredelse. Arbeidsoppgaver Primærkontaktansvar Være med og utvikle den faglige standarden på tjenesten Målrettet miljøarbeid Medisinansvar Tett samarbeid med kolleger Tett samarbeid med rusteam og ambulerende team Kvalifikasjoner Bachelor... 

NESODDEN KOMMUNE ØSTRÅTT

Nesodden kommune
4 dager siden
 ...som helsefagarbeider - avlønnes som 1-årig miljøterapeut ~ Søkere uten utdanning, kan også komme i betraktning - avlønnes som miljøarbeider ~ Det er en fordel med erfaring fra brukergruppen, og med stell og pleie. Relevant erfaring vektlegges. ~ Norskferdigheter tilsvarende... 

GREFSENKOLLEN AVLASTNING

Oslo
11 dager siden
 ...når ny årsturnus skal lages. Vi har 20 årsverk med ca 30 ansatte. Hjemmesykepleien har som hovedregel 2 nattvakter på hver natt, totalt i sektor per natt er 7 nattvakter. Det er derfor gode muligheter for et kollegialt samarbeid. Arbeidsoppgaver Nattvakter... 

DRANGEDAL KOMMUNE HEIMESJUKEPLEIEN

Drangedal
11 dager siden
 ...aktuell opplæring, internundervisning og rettleiing. Vi ønsker deg velkommen til å søkje hos oss! Arbeidsoppgåver Sjukepleiar med natt-teneste på døgnpost. Gje pasienten medisinsk og miljøterapeutisk behandling som er naudsynt for å oppfylle dei krav som er sett... 

HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS

Valen
4 dager siden
 ...Miljøarbeider/ miljøterapeut (helg) Om Haugesund Bo- og omsorgssenter Bo - og omsorgssenteret er et botilbud til rusmiddelavhengige...  ...med Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og booppfølging, delta under måltider og bidra til aktviteter... 
Haugesund
12 dager siden
Vi har ledig to faste stillinger som miljøarbeider/tiltakskonsulent ved barneverntjenesten i Våler kommune. En stilling er en 100% stilling og den andre stillingen er en 50% stilling med muligheter for utvidelse. Dette er to nyopprettede stillinger i tjenesten. Miljøarbeider... 

Våler kommune

Våler
13 dager siden