...utførast med respekt og ha fokus på kva som er viktig for bebuar. Miljøarbeid og personsentrert omsorg er viktig metodikk. Turnusarbeid med...  .... Me søkjer også deg som kunne tenkja deg å arbeide på natt, eller kombinera turnusarbeid med nattarbeid. Me legg vekt på... 

Ferievikar ved Granvin Sjukeheim og Heimeteneste

Voss
7 dager siden
 ...utførast med respekt og ha fokus på kva som er viktig for bebuar. Miljøarbeid og personsentrert omsorg er viktig metodikk. Me søkjer...  ...tenester av høg kvalitet.   deg som kunne tenkja seg å arbeide på natt, eller kombinera turnusarbeid med nattarbeid også.  deg som... 

Sommerjobb på Vetleflaten

Voss
Én måned siden
 ...helg langvakter, eller 3.kvar helg ordinære vakter.  Arbeidsoppgåver: bistå bebuar i dagleglivet sine gjeremål målretta miljøarbeid medikamenthandtering skapa tryggleik og struktur delta saman med bebuar på fritidsaktivitetar praktiske gjeremål og... 

Vernepleiar og fagarbeidar Udlabu

Voss
5 dager siden
 ...år ~ Tilrettelagt turnus, moglegheit for langvakter Arbeidsoppgåver Som sjukepleiar hjå oss har du ansvar på dag, kveld og natt Pleie og omsorg til våre brukarar/pasientar Varierte sjukepleiarfaglege oppgåver Tett samarbeid med fastlege/sjukeheimslege... 

Sjukepleiar i område vest med bonus

Voss
Én måned siden
 ...Heimesjukepleien vest er ei avdeling som ligg under Område Vest, Voss sjukeheim. På dag/kveld/helg har me ansvar for heimebuande i vårt område. På natt server me heile kommunen med eige nattevaktsordning. Ta gjerne kontakt for ein hyggjeleg prat! Arbeidsoppgåver - Hjelpe... 

Helsefagarbeidar/Hjelpepleiar område vest

Voss
Én måned siden
 ...på velferdsteknologi og satsar stort på å bygga opp eit godt fagmiljø. Vi har personsentert omsorg i fokus og nyttar musikkbasert miljøarbeid og sansestimulering. Sommaren 2024 står eit nytt og topp moderne helsehus klart til innflytting. Her finn ein stor innvendig og... 
Dalekvam
12 dager siden