Bli med i vårt team der du kan bidra til å gjøre hverdagen litt bedre for de som trenger det mest. Hos oss får du en arbeidsplass som verdsetter din dedikasjon, gir deg mulighet til å gjøre en forskjell for andre og utvikle deg faglig og personlig. Hva vi ser etter ...

STIFTELSEN SKIEN DIAKONALE SENTER

Skien
6 dager siden
 ...vår fagkompetanse. Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å bli kjent med deg! Arbeidsoppgaver Sørge for trygge rammer på natt og skape tillit hos beboerne Dokumentere i journalsystemet og følge opp pleieplaner Gjennomføre til enhver tid gjeldene... 

SUNDE SYKEHJEM

Hafrsfjord
10 dager siden
"Et godt sted å være, et godt sted å bo." Virksomhet for voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 10 boenheter og i tillegg ansvaret for noen BPA-ordninger. Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike...

LIER KOMMUNE BOFELLESSKAPET BRATROMVEIEN 7-9/11 OG FROGNER

Tranby
3 dager siden
 ...helsetun, hvor de bistår beboere inne på huset, og noen netter i sentrum hvor man bistår hjemmeboende som har behov for bistand på natta. Nattpatruljen yter tjenester til alle innbyggere i Verdal som har behov for helsehjelp. Tjenestene ytes i henhold til vedtak fattet... 

VERDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN VUKU DISTRIKT

Vuku
5 dager siden
 ...fysiske/ psykiske funksjonshemninger. De bor i egne leiligheter tilknyttet personalbase med heldøgns bemanning. Fagarbeider, hvilende natt, jobber sammen med en våken nattevakt. Vi søker personer som har interesse for helsefag, er i utdanningsforøp innen fagfeltet og har... 

HAUGESUND KOMMUNE TILTAK BOLIG

Haugesund
3 dager siden
 ...familiesenter, avdeling Erik Børresen familieavdeling søker etter tilkallingsvikarer som miljøterapeut/ spesialutdannet miljøterapeut. Vi har behov for vikarer som kan ta vakter dag, kveld og natt, samt helg. Buskerud barne- og familiesenter ligger i Drammen, og har to... 

BUFETAT SØR BUSKERUD BARN- OG FAMILIESENTER

Drammen
5 dager siden
 ...Er du en autorisert sykepleier og liker å jobbe om natten? Har du et godt klinisk blikk, er trygg på deg selv i rollen som sykepleier, er fleksibel, liker å jobbe i team og er opptatt av kvalitet i tjenestene vi gir til våre innbyggere? Da er du kanskje den vi ser etter... 

ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Jessheim
11 dager siden
 ...Er du helsefagarbeider og trives med å jobbe på natt?  Da kan denne stillingen være noe for deg! Vi har nå ledig stilling som helsefagarbeider i vår avdeling Osebrogate bofellesskap. I bofellesskapet jobber det 2 personer på natt. En våken nattevakt og en hvilende... 

PORSGRUNN KOMMUNE OSEBRO BOFELLESSKAP

Porsgrunn
3 dager siden
 ...Nå har du muligheten til å bli en del av vår flotte arbeidsplass på Landås! Vi har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i Landåsveien bofellesskap med oppstart 15.05.2024.  Landåsveien bofellesskap er en avdeling under Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter i... 

MYRSÆTER BO- OG REHABILITERINGSSENTER

Bergen
5 dager siden
Vi søker deg som er Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, vernepleiestudenter, sykepleiestudenter Bo og avlastningstjenesten for voksne i Færder kommune yter tjeneste til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Tjenesten består av åtte døgnbemannede...

FÆRDER KOMMUNE BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN AVLASTNING OG TIL...

Færder kommune
6 dager siden
 ...Er du vår nye sykepleier? Sentrum sykehjem har ledig 62,4 % stilling på natt for sykepleier.  Som nyansatt oss blir du tatt godt imot i et fagmiljø som er opptatt av læring og utvikling. Du får kollegaer med stort engasjement og høy faglig kompetanse. Vi ønsker å... 

SENTRUM SYKEHJEM

Bodø
11 dager siden
 ...øyeblikkelig hjelp (KØH) i nytt bygg ved Sørlandet sykehus Arendal. Denne samlokalisering forventes å gi gode synergieffekter.  På natt vil det bli behov for samarbeid mellom Avklaringsavdelingen og KØH. Per nå er det 1 sykepleier på natt på 10 pasienter, men det blir... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
4 dager siden
 ...sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Som arbeidstidsordning har vi 12- ukers turnus.  Vi har nå ledige stillinger : ~50-90 % sykepleier på natt  Vi søker etter deg som:  Er positiv og løsningsorientert og liker å finne løsninger i hverdagens mange utfordringer. I... 

MALM SYKEHJEM

Steinkjer
4 dager siden
 ...Miljøterapeut Om arbeidsstaden Helse og velferd er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie - og omsorgstenester, tildelingskontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, miljøarbeidertenesta... 
Bekkjarvik
8 dager siden
DRiiV er en nyetablert gruppe som leverer tjenester innen fagområdene vei, trafikkteknikk og energi. Selskapets ambisjon er å bli ledende innenfor sine fagfelt - og det er her kanskje du er den vi ser etter. For å bli ledende, vet vi at vi trenger de beste folka. Vi...

DRIIV VEI AS

Langhus
6 dager siden
 ...barneavlastninga har ledig 11 stillingar med inntil 100% som vernepleiarar/miljøterapeutar frå 03.06.2024. Stillingane er inkludert 20 % frie timar....  ...eller langvakter i samla arbeidsperiodar og periodar med natt. Arbeidshelg kvar fjerde helg med langvakter/døgnvakter.... 

STAD KOMMUNE BU OG MILJØ NORDFJORDEID MYROLDHAUG

Nordfjordeid
6 dager siden
 ...alderen 13-18 år. Vi har nå opprettet en ny avdeling, og i den forbindelse søker vi etter miljøterapeuter.  Vi søker ~2 miljøterapeuter (100 %) faste stillinger ~1 miljøterapeut (100 %) vikariat til 18.10.2024, med mulighet om forlengelse ~2 sommervikarer våken... 

CRUX INSTITUSJON HAUGALANDET

Haugesund
13 dager siden
 ...Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, p.t. kr 466 600 – 584 500 (ltr. 45-60) pr. år, eller...  ...kollegium på 16 ansatte som arbeider dag/kveld og 9 som arbeider på natt. Informasjon til deg som søker: Inkludering og mangfold... 

BUFETAT SØR BUFETATHUS KRISTIANSAND

Kristiansand S
13 dager siden
 ...Ilaveien bosenter vil i tillegg ha behov for miljøterapeuter (tilkallingsvikarer og sommervikarer)....  ...kan kompensere for utdanningskravet Miljøterapeut (Ilaveien bosenter): Godkjent bachelor...  ...Arbeidstid er turnus dag/kveld eller natt. Stillingene lønnes iht.... 

BLÅ KORS FREDRIKSTAD KULÅSSENTERET

Sarpsborg
12 dager siden
Mestringsenheten gir hjelp til innbyggere i Sandnes som er flyktninger eller har rus/avhengighet- og/eller psykiske helseutfordringer. Vi legger recoveryorienterte verdier og menneskerettigheter til grunn for arbeidet vårt der vi fremmer håp, empowerment, mening i livet...

SANDNES KOMMUNE MESTRINGSENHETEN

Sandnes
8 dager siden
 ...botilbud for ungdom i alderen 14-18 år søkes det etter dyktige fagfolk som ønsker å være med på denne utfordringen Vi søker miljøterapeuter til ulike turnusordninger, viktig at du skriver i søknaden hvilken turnusordning du ønsker. Det søkes også etter minst to Sykepleier... 

KRISTIANSAND KOMMUNE IDRETT

Kristiansand S
5 dager siden
Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass med gode kolleger og et godt arbeidsmiljø. Søk hos oss og få en spennende sommerjobb og erfaring! Om du finner jobben interessant tar vi alltids imot dyktige medarbeidere med åpne armer. På Myratunet vil du få innblikk...

MYRATUNET BO- OG OMSORGSSENTER

Arendal
4 dager siden
 ...Enhet for barnevernvakten, Utekontakten og fosterhjemsveiledning og -tilsyn har behov for tilkallingsvikarer i stilling som miljøterapeut. Stillingen vil være knyttet til avd. Miljøterapeutisk avlastning som per i dag jobber tett sammen med Utekontaktens oppfølgingsavdelinger... 

BARNEVERNSVAKTEN

Bergen
11 dager siden
 ...Er du en faglig engasjert miljøterapeut? Da trenger vi deg til vårt nye og spennende bofellesskap! Du vil få være med å bygge en faglig sterk avdeling, og sikre at de som bor der mottar tjenester av høy kvalitet.  I helse og velferssektoren i Lillehammer kommune jobber... 

ØYJORDET BOFELLESSKAP

Lillehammer
10 dager siden
 ...for stillingen tas med i totalvurderingen. Vi tilbyr Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog og 1508 vernepleier med lønn p.t. kr 466 600 - 604 900 pr. år (ltr. 45-62), eller 1185... 

BUFETAT MIDT BUVIKA UNGDOMSSENTER

Buvika
13 dager siden
 ...tar imot ungdommer som er plassert etter omsorgsparagrafer. Miljøterapeutene jobber miljøterapeutisk etter omsorgs- og endringsmodellen...  ...er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut , 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog og 1508 vernepleier... 

BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOMS OG FAMILIESENTER AVD TUNE

Grålum
10 dager siden
 ...Har du ein genuin interesse for å vera til hjelp i kvardagen til andre? Bli ein del av vårt team som miljøterapeut og få moglegheita til å gjere ein skilnad i livet til våre brukarar! Habiliteringstenesta har ledig 84% stilling som miljøterapeut i ordinær turnus med... 

BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA

Bremnes
10 dager siden
 ...Natt Resepsjonist Radisson Hotel Group er et av verdens største hotelkonsern med ti egne hotelbrands, og med mer enn 1160 hoteller i drift og under utvikling i 95+ land. Konsernets merkevare er å skape minneverdige øyeblikk- Every Moment Matters med en Yes I Can! servicefilosofi... 

RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL

Oslo
6 dager siden
 ...Ledende miljøterapeut Om oss Frelsesarmeen barne- og familievern Avd Cathrine er lokalisert i Lillestrøm, 10 min unna tog og buss. Vi søker ledende miljøterapeut i en 100% fast stilling. Stillingen er 37,5t pr uke, med en kveldsvakt samt fri i helger og røde dager... 
Kjeller
9 dager siden
Du en pålitelig og stabil vernepleier/ miljøterapeut som brenner for faget ditt og som ønsker en faglig og spennende jobb?  Vi ønsker en vernepleier/miljøterapeut som er kreativ, engasjert og som liker faglige utfordringer.  Boligene er sammensatt av en morsom gjeng... 

EIDSVOLL KOMMUNE AVLASTNING HNV7

Eidsvoll (tettsted)
10 dager siden