...Skoleåret 2024-25 har vi ledig 2 stillinger, en fast stilling og et årsvikariat som fagarbeider/miljøarbeider i 80 % stilling ved Vennesla ungdomsskole. Arbeidet er i hovedsak knyttet opp til elevrettet arbeid i klasser og oppfølging av enkeltelever. Arbeidstid mandag... 

Vennesla ungdomskole, Vennesla kommune

Vennesla
1 dag siden
 ...Ved Flå skole og barnehage er det ledig en fast miljø-/ assistent-/ fagarbeider stilling i barnehagen fra og med 01.08.2024.  Flå barnehage går inn i en spennende høst med åpning av ny barnehage der planlagt innflytting er 14.oktober 2024. Etter 14.10.2024 vil Flå barnehage... 

FLÅ SKOLE OG BARNEHAGE AVD BARNEHAGE

Ler
11 dager siden
 ...perioden juni 2024 - oktober 2024 har vi ledig vikariat som miljøarbeider med bygg- og brannvernansvar. Arbeidsoppgaver Kontrollere...  ...egenskaper Utdanning ~ Relevant utdanning som fagarbeider Erfaring Relevant erfaring med å jobbe som miljøarbeider... 

NESNA MOTTAK

Nesna
11 dager siden
 ...Miljøarbeider/ fagarbeider med bygg- og brannvernansvar, vikariat Om stillingen Nesna Kommune driver asylmottak på kontrakt med UDI. Mottaket skal bidra til å dekke behovet for innkvartering av nyankomne asylsøkere fram til den enkelte asylsøker returnerer til... 
Nesna
12 dager siden
 ...Jobb som miljøarbeider hos oss Vil du være med å skape og legge til rette for en best mulig læringshverdag for alle barn i skole og SFO? Vi har ledig fast stilling som miljøarbeider ved Refsnes skole og SFO. Stillingen er ledig fra 01.august 2024. Hos oss får du... 

REFSNES SKOLE

Moss
5 dager siden
 ...sosiallærer.Skolens andre satsingsområder er fellesskapende undervisning og lesing som grunnleggende ferdighet. Vi søker nå etter en miljøarbeider til arbeid i miljøteamet. Arbeidsoppgaver Delta i skolens miljøteam Arbeid med elevers trivsel på skolen Bidra  og... 

TOKERUD SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...Vi søkjer etter ein etter miljøarbeidar i 85 prosents vikarstilling til pleie- og omsorgsavdelinga. Arbeidsstaden er for tida Eggesbøtun...  ...kontinuerleg tilsyn dag og kveld. Hovudfokuset i stillinga er på miljøarbeid. Endring i helsetilstand kan føre til endring av behov for... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
11 dager siden
 ...Habiliteringstenesta har ledig stilling som miljøarbeidar i 89 % stilling. Oppstart etter avtale. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune...  ...Utføra tiltak og prosedyrar med fokus på målretta miljøarbeid. Yta praktisk bistand til rettleiing i dei daglege gjeremåla... 

BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA

Bremnes
5 dager siden
 ...Som miljøarbeider på Haukåsen skole jobber man som en del av et spesialpedagogisk team rundt multifunksjonshemmede elever. Teamene ledes at en gruppe pedagoger som har ansvar for å organisere dagen for ansatte og elever slik at elevenes aktiviteter leder fram mot måloppnåelse... 

HAUKÅSEN SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...pedagoger, helsefagarbeidere og miljøarbeidere. Vi har kompetanse innen atferdsanalyse og jobber i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Stillingene som lyses ledig er helge stillinger fra 13,76 % - 14,08 % med turnusvakter og arbeid hver tredje helg. Det er... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD

Oslo
12 timer sidenNy
 ...ER VI I tjenesten har vi motiverte medarbeidere som er opptatt av å gi gode tjenester til vår beboergruppe igjennom målrettet miljøarbeid. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre er vi opptatt av et godt og inkluderende arbeidsmiljø. HVEM ER DU... 

FÆRDER KOMMUNE BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN AVLASTNING OG TIL...

Færder kommune
5 dager siden
 ...Miljøarbeider/Husholder ved Dagseksjon for psykisk helse, Enhet B Vi er en tverrfaglig behandlingsenhet for barn og unge mellom 4 og 14 år og deres familier. Hos oss jobbes det tverrfaglig og miljøterapeutisk i våre behandlingslokaler på Sogn. Vi trenger deg som ønsker... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
7 dager siden
 ...Praktisk arbeid i boligen Legemiddelhåndtering  Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner Erfaring fra målrettet miljøarbeid Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kapt. 9... 

STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV

Oslo
12 dager siden
 ...tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Vi søker en miljøarbeider til 22,54% fast helgestilling, med arbeid annen hver helg....  ...arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming Ønskelig med erfaring... 

Kjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene

Oslo
4 dager siden
 ...omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi jobber etter evidensbasert metodikk, og i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Vi har per i dag en beboer tidlig i 20-årene, mens de tre øvrige er godt voksne. Vi søker miljøarbeidere som ønsker fast... 

HESTEHAGEN GRUPPEBOLIG

Oslo
4 dager siden
 ...Miljøarbeidar/gamingkonsulent, 30% stilling prosjektstilling Vil du vere med å gjere ein forskjell for ungdommane i Aukra? Ved Kulturavdelinga er vi no på utkikk etter ein miljøarbeidarar/gamingkonsulent som vil arbeide med å skape dei gode møteplassane for ungdom på... 

AUKRA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON

Aukra
11 dager siden
 ...inkluderende arbeidsmiljø, der alle er med og bidrar. Me yt dei beste tenestene når me trivast på jobb! No søkjer me etter ein miljøarbeidar/helsefagarbeidar som kan bli en del av vårt positive team. Stillinga innebær to-delt turnus og arbeid kvar tredje helg.... 

TYSNES KOMMUNE DAGSENTER PU VÅGSMARKA

Tysnes
11 dager siden
 ....08.24 har vi ledig ei 100 % stilling og ei 50% stilling som miljøarbeidar. Vi søkjer motiverte og engasjerte tilsette som har lyst å gjere...  ...skule og SFO-kvardag. Kvalifikasjonar Fortrinnsvis fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeidarfaget, men ikkje eit absolutt krav... 

VATNE BARNESKULE

Vatne
4 dager siden
 ...Fagarbeider 80-100 % midlertidig stilling fra 15.08.24 – 14.08.25 med stor mulighet for forlengelse   Er du en kreativ, entusiastisk og humørfylt person? Liker å være i lek og aktivitet? Kan jobbe intensivt, målrettet, strukturert, selvstendig og i team, og ha evne... 

RØDLANDSMYRÅ BARNEHAGE SA

Tau
5 dager siden
 ...fra deg! Arbeidsoppgaver Pleie og stell av pasienter Observasjoner Tilberedelse og servering av måltider Samtaler Miljøarbeid Muntlig og skriftlig rapportering Forefallende arbeid i avdelingen Kvalifikasjoner Helsefagarbeider... 

KLEPPESTØ SYKEHJEM

Kleppestø
8 dager siden
 ...videreutvikle tilbud, samt bruke de ressursene vi har til rådighet på en konstruktiv og innovativ måte. Arbeidsoppgaver: - Miljøarbeid - Praktisk bistand - Ivareta og bidra til godt arbeidsmiljø Krav til søker - Ønskelig med erfaring fra miljøarbeid... 

ANDØY KOMMUNE KILDEBAKKEN OMSORGSBOLIGER

Risøyhamn
7 dager siden
 ...arbeid i boligen ~ Legemiddelhåndtering ~ Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner ~ Erfaring fra målrettet miljøarbeid ~ Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede ~ Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9 ~... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND

Oslo
12 dager siden
Nå har du muligheten til å bli en del av vårt fantastiske team som drifter vårt moderne bofellesskap på Røakollen. Vi åpnet dørene i januar 2020, og drifter i dag heltidstjenester til 8 beboere med variert omfang av psykisk utviklingshemming. Her på Røakollen streber...

RØAKOLLEN SAMLOKALISERTE BOFELLESSKAP

Oslo
12 timer sidenNy
 ...vi samlokalisert lågterskeltilbodet vårt,  Styrk-arbeid og Møteplassen Gnisten. I Styrk Arbeid har vi ledig eit engasjement  som miljøarbeidar i 100% frå 01.06.24 og ut året Styrk Arbeid er eit arbeidstreningstiltak for unge som av ulike grunnar har droppa ut av... 

VOLDA KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSJEF SITT KONTOR

Volda
5 dager siden
 ...annenhver helg. Vi ønsker oss ansatte som kan starte opp snarest og har anledning til å jobbe i sommer.  Arbeidsoppgaver Dirkete miljøarbeid - bistå beboere med daglige gjøremål Holde seg faglig oppdatert Delta på kurs, workshops og veiledninger Bidra til å... 

URTEGATA BOLIGER

Oslo
4 dager siden
 ...Er du vår nye fagarbeider? Jessheim videregående skole har ledig en fast stilling og et vikariat som fagarbeider for tilrettelagt opplæring skoleåret 2024-2025. Du tilsettes i 100 % stilling, men avlønnes i 89 % da elevassistent/fagarbeider følger skoleruta. Jessheim... 

JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE

Jessheim
7 dager siden
 ...før tiltredelse. Arbeidsoppgaver Primærkontaktansvar Være med og utvikle den faglige standarden på tjenesten Målrettet miljøarbeid Medisinansvar Tett samarbeid med kolleger Tett samarbeid med rusteam og ambulerende team Kvalifikasjoner Bachelor... 

NESODDEN KOMMUNE ØSTRÅTT

Nesodden kommune
4 dager siden
Kommunalteknikk er en egen virksomhet under kommunalområdet Samfunn. Virksomheten har ansvaret for fagområdene vannforsyning, avløpshåndtering, vei, park, skjærgårdspark og renovasjon. Virksomheten har totalt 30 ansatte. Ved virksomhet for kommunalteknikk er det ledig...

BAMBLE KOMMUNE STAB SAMFUNN

Langesund
5 dager siden
 ...som helsefagarbeider - avlønnes som 1-årig miljøterapeut ~ Søkere uten utdanning, kan også komme i betraktning - avlønnes som miljøarbeider ~ Det er en fordel med erfaring fra brukergruppen, og med stell og pleie. Relevant erfaring vektlegges. ~ Norskferdigheter tilsvarende... 

GREFSENKOLLEN AVLASTNING

Oslo
11 dager siden
 ...Miljøarbeider/ miljøterapeut (helg) Om Haugesund Bo- og omsorgssenter Bo - og omsorgssenteret er et botilbud til rusmiddelavhengige...  ...med Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og booppfølging, delta under måltider og bidra til aktviteter... 
Haugesund
12 dager siden