Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykolog jobb

1-20 fra 211 søkeresultater

Ringerike kommune
Ringerike kommune etablerer en 100 prosent prosjektstilling som psykolog i sektoren helse og omsorg for å utvikle dagens tjenester i tråd med opptrappingsplanen i forhold til psykisk helse og rus. Stillingen vil ligge organisatorisk i en nyopprettet enhet Psykisk helse... 
10 dager siden
Stord (kommune)
 ...med helse og sosialfag, lærarutdanning og ingeniørutdanning. Vidare ligg Stord sjukehus her. Stord kommune har ledig stilling som psykolog i eining for psykisk helse og rus. Eininga omfattar ulike tilbod og tenester til personar frå 18 år og oppover med rus- og/ eller... 
27 dager siden
Haukeland Sykehus  -  Bergen
 ...pasientar i omegnskommunane. Eininga er tverrfagleg samansett med sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, merkantile, legar og psykologar. Det er to psykologspesialistar i seksjonen, samt tre psykologar. Etter nokre års oppbygging av eininga er tida no moden for ein... 
1 dag siden
Rogaland Fylkeskommune  -  Stavanger
 ...Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste søker psykolog. Rogaland  fylkeskommune Opplæringsavdelingen, seksjon for pedagogisk psykologisktjeneste St. Olavsgt. 9, 4005 Stavanger Tlf.: 51 92 17 00 Psykolog PP-tjenesten for videregående skoler i Rogaland... 
2 dager siden
Stamina Group  -  Lillestrøm
 ...I Stamina Helse på Romerike er vi på jakt etter en engasjert psykolog som liker utfordringer. Sammen med dine kolleger vil du være med å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til bedre folkehelse. Vi har en kundeportefølje... 
7 dager siden
Sykehuset Telemark HF  -  Skien
 ...denne stillingen med arbeid i 50% mot barn/unge med tvangslidelser. SAF har til sammen 11 ansatte. Fagstillingene er fordelt mellom psykologer og pedagoger. Det kreves norsk autorisasjon som psykolog, Den som ansettes må fremlegge ny politiattest før tiltredelse.... 
3 dager siden
Ski Kommune  -  Ski (tettsted)
 ...jobber med individuelle samtaler, gruppe tilbud og praktisk oppfølging. Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe, og vi søker en psykolog som ønsker å være en del av dette teamet. Arbeidsoppgaver terapeutiske samtaler utarbeide individuelle planer og koordinere... 
19 dager siden
Dedicare  -  Norge
 ...Vi søker psykolog spesialister Kvalifikasjoner Spesialist i psykologi Vi tilbyr Du bestemmer når du vil jobbe Du kan prøve nye arbeidssteder Du får nyttige erfaringer og en lærerik tid Du får fast kontaktperson i Dedicare Du får bra lønn og betingelser... 
23 dager siden
Lier kommune Helsetjenesten barn og unge  -  Tranby
 ...Psykolog (ref.nr. 3431139158) Stillingen skal bidra til å styrke det kommunale arbeidet innen psykisk helse med hovedfokus på barn og unge 0-24 år. I dette ligger helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig innsats og behandling/oppfølging av lette og moderate psykiske... 
9 dager siden
Kronstad DPS  -  Bergen
 ...Psykolog (Ref. nr.: 3442836898) Ledig vikariat som psykolog - Kronstad DPS, OCD-teamet OCD-teamet i Helse Bergen har ledig vikariat for psykolog i 100% stilling. Obsessive Compulsive Disorder (OCD), også kjend som tvangsliding, er ei liding med tilbakevendande... 
7 dager siden
Blå Kors Borgestadklinikken  -  Vennesla
Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog/ psykologspesialist ved Borgestadklinikken avdeling Loland i Vennesla. Vi tilbyr døgnbehandling for rus- og avhengighetsrelaterte problemer, både korttids- (inntil 6mnd) og langtidsbehandling (inntil 12 mnd), og har 42 pasientplasser... 
21 dager siden
Stamina HMS i Øst  -  Porsgrunn (kommune)
 ...Psykolog til krisebistand Stamina Helse avd. Grenland har sitt hovedkontor i Porsgrunn. Avdelingen består at et tverrfaglig team med 10 ansatte som er opptatt av å ta godt vare på våre kunder, levere kvalitet og ha gode faglige leveranser. Vi har stort fokus på... 
10 dager siden
Helgelandssykehuset HF  -  Rana
 ...Psykolog (ref.nr. 3430989120) Vikariat for psykolog - Rusenheten Mo i Rana Psykiatrisk senter og Rusenheten i Mo i Rana har ledig et års vikariat for psykolog innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen har 8 heldøgns sengeplasser, fire polikliniske... 
9 dager siden
Rogaland Fylkeskommune  -  Stavanger
Psykolog Opplæringsavdelingen, seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste Mer informasjon om stillingene? Se rogfk.no Stillingsnummer: 1161-2017-05-118 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter Medium: Stavanger Aftenblad Annonsert: 12.05.2017
10 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand
 ...Psykolog (ref.nr. 3421336307) Psykolog 100 % fast - Oppvekst barne- og familietjenester Kristiansand kommune har tre Familiens hus. Øst ( Randesund), Sentrum og Vest( Vågsbygd), som er en samlokalisering av helsetjenester og barnevernstjenester ( 0- 16 år ) .... 
10 dager siden
Risør kommune  -  Risør (tettsted)
 ...av helseenheten med fokus på et robust lavterskeltilbud med tidlig innsats og forebygging i fokus. Kvalifikasjoner • Autorisert psykolog. • Ønskelig med spesialitet innen adferdspsykologi- og/eller samfunnspsykologi. • Relevant jobberfaring fra arbeid med barn, ungdom... 
Jooble-søknad 15 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Stange (kommune)
 ...Psykologspesialist/Psykolog (ref.nr. 3450769719) Psykologspesialist/Psykolog - Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for akutt Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen Akuttpsykiatri .Enhet for Akutt er en sengepost med 12 senger og derav... 
3 dager siden
Jessheim
 ...DPS Øvre Romerike søker psykolog/ psykologspesialist i 100% stilling ved psykoseteamet (TiRe). DPS Øvre Romerike har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til en befolkning på 100.000 personer fordelt på seks kommuner. Vårt DPS ligger på Jessheim, 30 minutters... 
29 dager siden
Sykehuset i Vestfold HF  -  Tønsberg
 ...Psykologspesialister/psykologer (Ref. nr.: 3438911412) Psykologspesialist/psykolog - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Stoffavhengighet - Avrusning - Utredning Er du psykologspesialist/psykolog og på jakt etter nye utfordringer... 
10 dager siden
Human Care  -  Re
 ...med korte beslutningsveier. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du. Har du mye energi og deler verdiene våre? Vil du bidra som Psykolog/psykologspesialist til utviklingen av virksomheten vår? Nå søker vi etter Psykolog/Psykologspesialist for arbeid ved Krakken Behandlingssenter... 
1 dag siden