Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykolog jobb

1-20 fra 344 søkeresultater

Sykehuset Østfold HF  -  Fredrikstad
 ...ambulant. Gruppebasert psykoedukasjon inngår som en del av arbeidsoppgavene Kvalifikasjoner Vi ønsker psykologspesialister/psykologer velkommen til å søke Norsk autorisasjon Utdanningsretning ~ Psykologi Utdanningsnivå ~ Profesjonsstudium... 
4 dager siden
Nordlandssykehuset  -  Bodø
 ...undervisning til medarbeidere, samarbeidspartnere og pasienter/pårørende Noe reisevirksomhet må påregnes Kvalifikasjoner Psykolog Erfaring med utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser eller andre alvorlige psykiske lidelser foretrekkes... 
15 dager siden
LDS  -  Oslo
 ...på Oslo Universitetssykehus. Ruspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt, med to overleger, en lege, ni psykologspesialister, fem psykologer og tre sosionomer.  TSB har fått mange nye retningslinjer de siste årene, og innfører pakkeforløp høsten 2018.  For å imøtekomme... 
1 dag siden
Ringebu
 ...Ledig 50 % nyopprettet fast stilling som psykolog innen tjenesteområde Helse og Mestring. Stillingen er forankret i tjenesten rus og psykisk helse og lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med helsestasjonen og legetjenesten. Tjenesten er under oppbygning og det kan... 
Jooble-søknad 7 dager siden
Sykehuset Østfold HF  -  Moss
 ...for noe undervisning Kvalifikasjoner Psykologspesialist fortrinnsvis med fordypning innenfor barne- og ungdomspsykologi Psykolog under utdanning til spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi kan søke stillingen Norsk autorisasjon Må beherske norsk... 
7 dager siden
Kvam herad  -  Norheimsund
 ...Arbeidsoppgåver Som psykolog på PPT skal du få nytta din fagkompetanse gjennom: Individarbeid: sakkunnig vurdering, kartlegging/utgreiing av barn Systemarbeid: kompetanseutvikling/organisasjonsutvikling Rettleiing/opplæring og hjelp til barnehage, skule,... 
13 dager siden
Helse Bergen  -  Bergen
 ...testing Søkjar må kommunisere godt på norsk, både skriftleg og munnleg Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå ~ Profesjonsstudium Personlege eigenskapar Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til å... 
21 dager siden
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Hammerfest
 ...utviklingsarbeid og planlegging Noe reisevirksomhet i opptaksområdet må påregnes Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til... 
1 dag siden
Sykehuset Østfold HF  -  Fredrikstad
 ...autorisasjon Annen relevant spesialisering/videreutdanning vil være en fordel Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå Profesjonsstudium Tilleggsutdanning Personlige egenskaper Erfaring fra og interesse for... 
20 dager siden
Akershus universitetssykehus HF  -  Ski
 ...behandlingserfaring fra rusfeltet, psykisk helsevern og/eller familiearbeid. Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper ~ Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert... 
6 dager siden
Helse Førde  -  Nordfjordeid
 ...anna behandling ut fra den einskilde pasient sine behov ~ Samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linjetenesta ~ Psykologar er saman med legane med i tilsynsordninga for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus ~ Ein må rekne med noko reiseverksemd... 
13 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Silsand
 ...behandling, samt veiledningsoppgaver i forhold til primærhelsetjenesten. Psykologspesialister også vil få ansvar for å veilede psykologer i spesialisering, studenter, og andre faggrupper på senteret. Vi har et tett samarbeid med Ambulant akutt-team (AAT) og... 
14 dager siden
Helse Stavanger HF  -  Stavanger
 ...tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. Må være spesialist i klinisk nevropsykologi, barn- og unge, men andre psykologer med relevant bakgrunn kan også vurderes Relevant erfaring fra kommune og/eller spesialisthelsetjenesten.... 
9 timer siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
 ...erfaring Erfaring med Acceptance and commitment therapy (ACT) og grupper er en fordel. Utdanningsretning ~ Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Strukturert og nøyaktig... 
20 dager siden
Stiftelsen Kirkens Familievern  -  Haugesund
 ...Psykolog Jobbnorge ID: 151711 Arbeidsoppgaver Klinisk arbeid par, familier og enkeltpersoner Mekling og tilsynsoppgaver Forebyggende utadrettet arbeid; kurs, undervisning, veiledning Samtaler med foreldre som er blitt fratatt omsorg for egne barn... 
9 timer siden
Stange kommune  -  Stange
 ...Arbeidsoppgaver Psykologen som ansettes vil være en del av Stangehjelpas førskoleteam. Det vil jobbes både klinisk, individuelt og i grupper, og med veiledning og undervisning mot barnehager og andre som arbeider med de minste i kommunen. Stillingen innebærer... 
14 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Ankenes
 ...Arbeidsoppgaver Psykologens arbeidsoppgaver er varierte med innhold av bl.a. kartlegging, utredning, behandling, individuelle samtaler, gruppeterapi, tverrfaglig samarbeid og videreutvikling av et godt behandlingstilbud. Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning... 
15 dager siden
Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger
 ...Rådgiver/veileder ut til kommunene Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning Kvalifikasjoner Autorisasjon som psykolog/ spesialist Bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten Utdanningsretning ~ Utdanningstittel: Psykologspesialist/Psykolog... 
1 dag siden
Helse Førde  -  Førde
 ...kommunale psykiatritenesta. Den som blir tilsett vil vera med og utvikla tenestetilbodet. Kvalifikasjonar Psykologspesialist/psykolog med norsk autoriasjon i klinisk psykolog. Søkjar må kunne kommunisere godt både norsk skriftleg og munnleg og ha gode evner... 
4 dager siden
Vaksdal kommune-2018  -  Vaksdal
 ...Psykolog Vaksdal kommune har vel 4.100 innbyggjarar. Kommunen ligg sentralt til mellom Voss og Bergen. Bergensbanen og E16 går i tunnel gjennom store delar av kommunen. Reisetid med tog frå Bergen er omlag 45 minutt, frå Voss omlag 35 minutt. Sentral plassering gjer... 
6 dager siden