Psykolog jobb Trondheim

1-12 fra 12 søkeresultater

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid Stillingene er lagt til henholdsvis ungdomsteam og barneteam Kvalifikasjoner Psykolog/Psykologspesialist Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt Ønskelig... 
17 dager siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid (psykologspesialist er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering) Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging Vi er nå inne i en spennende periode med fag og... 
6 dager siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...eksterne instanser. Delta i klinikkens utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid Kvalifikasjoner Psykologspesialist / Psykolog Erfaring fra arbeid med barn/ungdom og familier Erfaring fra somatikk eller innen feltet liaisonpsykiatri/psykosomatikk,... 
17 dager siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...Divisjon Psykisk Helsevern Det lyses ut 2 faste 100% stillinger som psykologspesialist/psykolog i BUP poliklinikk Nidarø. For ene stillingen er det ønskelig med spesialitet innenfor nevropsykologi Oppstart 01.10.18 eller etter nærmere avtale med leder. Arbeidsoppgaver... 
16 dager siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...god pasientbehandling, og samarbeidmed kommunene. REGIONAL ENHET FOR TRAUMEBEHANDLING (REFT) SØKER ETTER: PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG 100% FAST STILLING MED TILTREDELSE 1. NOVEMBER Regional enhet for traumebehandling har seks sengeplasser med gruppevis inntak av... 
6 dager siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...Psykologspesialist/psykolog - Fosenteamet - Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) Nidaros DPS med poliklinikker og døgnenheter har lokalsykehusfunksjon i Trondheim og på Fosen, og er en av Norges største DPSer. Virksomheten er sammen med Psykisk helsevern i... 
6 dager siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...fagutvikling. Bidra til teamutvikling. Deltakelse i eventuelle forskningsprosjekter Kvalifikasjoner Autorisasjon som psykolog/psykologspesialist med spesialitet i klinisk voksenpsykologi Kompetanse og erfaring med traumebehandling, da gjerne med... 
6 dager siden

Trøndelag fylkeskommune  -  Trondheim

 ...Veilede lærlinger, lærekandidater og bedrifter. Samtale/arbeide med enkeltelever/grupper. Kvalifikasjoner Godkjenning som psykolog God skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt beherske nødvendige dataverktøy. Utredningskompetanse. Kjennskap til/... 
Én måned siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...Psykologspesialist/psykolog - Regional enhet for traumebehandling - Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS) - Divisjon Psykisk Helsevern Nidaros DPS med poliklinikker og døgnenheter har lokalsykehusfunksjon i Trondheim og på Fosen, og er en av Norges største DPSer... 
6 dager siden

Trøndelag fylkeskommune  -  Trondheim

 ...Psykolog/psykologspesialist - PPT for videregående opplæring Orkdalsregion, Avdeling for utdanning Den fylkeskommunale PP-tjenesten arbeider i forhold til de videregående skolene og lærekandidater/lærlinger. Tjenesten har også ansvaret for barn i grunnskolealder som... 
Én måned siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Trondheim

 ...samarbeidspartnere Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid. Psykologspesialist er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering Klinisk spesialist følger opp forsvarlighetskrav i tjenestetilbudet på enheten. Delta i faglig... 
2 måneder siden

Risvollan Medisinske senter AS  -  Trondheim

 ...senter er et tverrfaglig medisinsk senter hvor det per i dag jobber barnelege, ØNH-spesialist, fysioterapeut, ortopediingeniør og psykolog. Aktører ved senteret bistås av felles sekretærtjeneste Helsesekretær 50% - Risvollan Medisinske senter Ved Risvollan Medisinske... 
18 dager siden