...eget Rus-FACT, jobbstøtte integrert i poliklinisk behandling (IPS) og måling av behandlingseffekt. Nå søker vi etter en godkjent Psykolog, eller Sykepleier/Vernepleier med relevante etterutdanninger og erfaring fra rusbehandling, til fast stilling hos oss. Vi ønsker deg... 

LDS

Oslo
14 dager siden
 ...Psykolog/ psykologspesialist/ Familieterapeut Om stillingen 100 % fast stilling for psykolog / psykologspesialist, evt. familieterapeut. Det kreves klinisk erfaring med par / familiearbeid. Kvalifikasjoner for psykolog: ~ Autorisasjon som psykolog / psykologspesialist... 
Kirkenes
14 dager siden
 ...pasienter, pårørende og øvrig hjelpeapparat. Pasientsamtaler kan foregå på og utenfor sykehuset, på legekontor, i hjemmet, osv.  Som psykolog i teamet vil du, i tillegg til pasientkontakt, være en viktig ressurs i forhold til faglige vurderinger, faglig utvikling,... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF DØGNPOST HARSTAD

Harstad
Én måned siden
 ...Psykolog, 100% fast stilling Om stillinga  Gulen og Masfjorden kommune har gjennom vertskommunesamarbeid ledig 100% fast stilling som kommunepsykolog. Stillinga er nyoppretta. Vi er på leit etter deg som vil bidra til kvalitet, utvikling og samhandling i tenestene... 
Eivindvik
8 dager siden
 ...Psykolog / Psykologspesialist Psykolog / Psykologspesialist Alver kommune ( som ligg ca 30 min frå Bergen) har no ledig vikariat som kommunepsykolog for born og unge. Vikariatet varer til august 2025. Psykologen vil inngå i eit team av 4 psykologar som arbeider... 
Isdalstø
16 dager siden
 ...Det er ledig 100 % fast stilling som psykolog /psykologspesialist ved DPS Volda ambulant seksjon. DPS Volda ambulant seksjon er ein av tre seksjonar underlagt DPS Volda. Ambulant seksjon arbeider med tverrfagleg heimebehandling og utgreiing til pasientar som er over... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
29 dager siden
 ...Pedagog/realist med digital kompetanse (digital potet)  Om Science Circus Jærmuseet har fått fleire nye prosjektoppdrag som skal fullførast i 2025, og treng derfor to ekstra hender for å nå over alt me skal gjera. Science Circus er Jærmuseet sitt omreisande vitensenter... 
Nærbø
27 dager siden
 ...gje eit godt tilbod til barn og ungdom som har lettare til moderate psykiske lidingar. I kommunen er tverrfagleg samarbeid mellom psykolog, helsesøster, barnevern, open omsorg –psykiatritenesta og oppvekst eit sentralt satsingsområde. Psykologane vil inngå i stekt fagleg... 

Høyanger kommune

Høyanger kommune
16 dager siden
 ...Psykolog/ psykologspesialist Om stillingen I Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms er det for tiden ledig 50 % fast stilling som psykolog/psykologspesialist i Midt-Troms tannhelsedistrikt. Stillingen som psykolog er viktig og banebrytende i forhold til det... 
Finnsnes
29 dager siden
 ...200 000pasienter. N skalerer vi opp vre digitale psykologtjenester og trenger flere dyktige psykologer med p laget vrt. Vi kan tilby stilling som konsulent. Som psykolog i Eyr vil dusette opp tider for tilgjengelige konsultasjoner selv og pasientene booker timer i... 

Eyr

Oslo
2 måneder siden
 ...omsorgsovertagelse og flytting av barnet ut av hjemmet. Vi har nå ledig et årsvikariat der vi søker en lærevillig og engasjert psykolog eller psykologspesialist. Stillingen innebærer en unik mulighet for opplæring i, og arbeid med, en systemisk og fleksibel behandling... 

BÆRUM KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS ADMINISTRASJON

Sandvika
23 dager siden
 ...organisert veiledning og faglig fellesskap i mindre team. Vi søker psykologer som ønsker å jobbe med allmennpsykologiske problemstillinger...  ...med stort hjerte for faget. Vi vet hva det vil si å jobbe som psykolog og brenner for at psykologhjelp og psykologisk kunnskap skal... 

LYSNE AS

Drammen
29 dager siden
 ...en meningsfull endring! Dr.Dropin Psykologi søker engasjerte psykologer som har en lidenskap for faget og evnen til å skape trygghet...  ...Personlige egenskaper og kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som psykolog Klinisk erfaring fra et spekter av milde- til moderate... 

Dr.Dropin

Trondheim
Én måned siden
 ...en meningsfull endring! Dr.Dropin Psykologi søker engasjerte psykologer som har en lidenskap for faget og evnen til å skape trygghet...  ...Personlige egenskaper og kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som psykolog Klinisk erfaring fra et spekter av milde- til moderate... 

Dr.Dropin

Oslo
2 måneder siden
 ...000 pasienter. Nå skalerer vi opp våre digitale psykologtjenester og trenger flere dyktige psykologer med på laget vårt. Vi kan tilby stilling som konsulent.  Som psykolog i Eyr vil du sette opp tider for tilgjengelige konsultasjoner selv og pasientene booker timer... 

Eyr

Oslo
2 måneder siden
Er du en pedagog med gode lederegenskaper som kan sette retning for andre? Søknadsfrist: 2024-06-28 - Hasselbakken FUS barnehage as, Lier Hasselbakken FUS barnehage i Lier kommune, er en 5 avdelings barnehage med store lokaler, et godt lekemiljø og et nærmlijø med... 

FUS AS

Ås
3 timer sidenNy
 ...rehabiliteringstilbudet til pasienter ved St. Olavs hospital? Vi søker en engasjert og tydelig leder til vår nyopprettede avdeling  lege, psykolog og klinisk ernæring i Rehabiliteringsklinikken på St. Olavs hospital. Rehabiliteringsklinikken samler store deler av... 

Avdelingssjef

Trondheim
4 dager siden
 ...Bli en del av vårt team og skap en meningsfull endring! Dr.Dropin Psykologi søker engasjert psykolog som har en lidenskap for faget og evnen til å skape trygghet og empati i møte med våre klienter. Som et selskap i rask vekst ønsker vi å utvide vårt team, og vi tror... 

Dr.Dropin

Oslo
2 måneder siden
 ...har høy faglig kompetanse, som består av blant annet vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, fagarbeidere, pedagoger, barnevernspedagoger, familieterapeuter, psykologer og erfaringskonsulenter. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger. Enheten består av psykisk... 

ØRBÆK

Arendal
23 dager siden
 ...Enheten har høy flerfaglig kompetanse som består av blant annet vernepleier, sosionom, sykepleier, pedagog, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, familieterapeuter, psykolog, erfaringskonsulenter og psykologspesialist. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
22 dager siden
 ...utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge. Ved BUPP Sarpsborg er faggruppen tverrfaglig sammensatt med  psykologer, pedagoger, sosionomer og leger. Det er 22 stillinger totalt.  De fleste som jobber ved poliklinikken har klinisk videreutdanning/... 

Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri

Sarpsborg
13 dager siden
 ...Enheten har høy flerfaglig kompetanse som består av blant annet vernepleier, sosionom, sykepleier, pedagog, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, familieterapeuter, psykolog, erfaringskonsulenter og psykologspesialist. Flere har spesialisert seg gjennom videreutdanninger... 

Studentstilling helg

Arendal
22 dager siden
 ...informasjon og opplæring. I arbeidet med kompetanseoverføring internt og eksternt samarbeider vi med andre faggrupper som psykologar og pedagogar om å gje fagstøtte til NAV-kontora. Vi legg spesiell vekt på god samhandling med fastlegane. Målet er å fremje forståing for... 

NAV Sunnfjord (regionkontor Sunnfjord)

Førde
26 dager siden
 ...du ønsker kan du være med på ambulering. I tillegg har vi egen seksjon for Barnehabilitering med vernepleier, fysioterapeut, pedagog og psykolog. Hammerfest nye sykehus er under bygging og skal være innflytningsklart i desember 2024, det gleder vi oss veldig til. Vil... 

Lege i spesialisering innen pediatri

Hammerfest
15 dager siden
 ...Vi har ledig et 12 måneders engasjement fra 01.08.2024 for psykolog/psykologspesialist ved Habilitering for barn og unge, UNN Tromsø,...  ...i tverrfaglige team sammensatt av psykolog, lege, vernepleier, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut og testtekniker med utredning, veiledning... 

Psykolog/psykologspesialist

Tromsø
4 dager siden
 ...låneordningar i Statens pensjonskasse. gratis parkering, bedriftshelseteneste, kantine, velferdslag og treningstilbod veiledning av psykolog stillinga har turnus og uniformsplikt Stillinga blir løna som 1201 miljøterapeut kr. 460 600 - 584 500 pr. år avhengig av... 
Hylkje
14 dager siden
 ...implementering av politikk, og profesjonsetikk og skjønnsutøvelse. Det tverrfaglige miljøet (sosiologer, statsvitere, økonomer, psykologer, pedagoger, historikere, filosofer og sosialantropologer) er preget av teoretisk og metodisk mangfold. For tiden er det ca. 50 personer... 

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET

Oslo
26 dager siden
 ...Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor  utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende  forskningsmiljø .... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ

Bodø
22 dager siden
 ...sammen med 15 andre terapeuter. Lyse fine lokaler, kun 5-6 min kjøring fra Stavanger sentrum Fysioterapeut, lymfødemterapeut, logoped, psykolog eller andre profesjoner som kan utfylle de 9 helsebedriftene som allerede driver her, er ønsket. For mer info, send en mail til... 

Åpen søknad – Tasta Helseloft AS

Stavanger
18 dager siden
 ...studenter Ansvar for oversikt over testmetodikk i fagfeltet og at psykologer har tilgang til nødvendig psykometriske verktøy Oversikt...  ...råd og utvalg Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog og godkjent psykologspesialist Ønskelig med spesialisering... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS DØGNAVDELING MOR...

Oslo
23 dager siden