Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykologspesialist/psykolog jobb

1-20 fra 304 søkeresultater

Sykehuset Østfold HF  -  Halden

 ...Kartlegging, utredning og behandling Tverrfaglig samarbeid rundt felles pasienter Kvalifikasjoner ~ Norsk autorisasjon som psykolog Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Vi ønsker oss en person som: Skaper en stabil... 
5 dager siden

Sørlandet sykehus  -  Arendal

 ...det en betydelig forskningsvirksomhet. Poliklinikken i Arendal har følgende stilling ledig: 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 23,5 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske... 
3 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Halden

 ...Psykologspesialist / psykolog DPS Halden-Sarpsborg - Polikliniske tjenester Halden 100 % fast stilling ledig fra 01.09.2018 Drømmer du om en poliklinikk der dine ideer og innspill blir lyttet til? Har du et ønske om å finne en arbeidsplass der du kan være trygg... 
5 dager siden

Vettre

 ...til et viktig psykiatrisk kompetansemiljø i Helse Sør-Øst.  Vi har ledig et 6 måneders vikariat i 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog. Vikariatet er ledig fra 01.08.2018, med mulighet til fast ansettelse etter endt vikariat. Stillingen er for tiden knyttet... 
5 dager siden

Klinikk for psykisk helsevern og rus  -  Namsos

 ...samarbeidspartnere, både internt og eksternt Stillingen innebærer å være del av klinikkens psykologtjeneste som for tiden består av 12 psykologer fordelt på 5 polikliniske team og 4 sengeposter. Dette innebærer deltakelse på psykologmøter og i enkelte tilfeller... 
18 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

 ...samarbeide godt både med kommune og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten. Kvalifikasjoner For å jobbe hos oss må du være psykologspesialist, men relevant erfaring kan kompensere for eventuell manglende utdanning. Du må være psykologutdannet med norsk... 
3 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...behandling Veiledning ovenfor andre ansatte, primærhelsetjenesten og kommunalt tiltaksapparat Kvalifikasjoner Psykologspesialist/psykolog Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt Kjennskap til norsk regel- og lovverk Utdanningsretning ~ Psykologi... 
3 dager siden

Sykehuset Telemark HF  -  Skien

 ...deler av behandlingen foregå der det er mest hensiktsmessig, f.eks. hjemmebesøk, hos fastlegen etc. Kvalifikasjoner Psykologspesialist/ psykolog. Klinisk erfaring med målgruppen er ønskelig. Erfaring med eller interesse for psykose-, dissosiasjon- og... 
5 dager siden

Helse Nord  -  Ankenes

 ...Arbeidsoppgaver Psykologens arbeidsoppgaver er varierte med innhold av bl.a. kartlegging, utredning, behandling, individuelle samtaler, gruppeterapi, tverrfaglig samarbeid og videreutvikling av et godt behandlingstilbud. Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning... 
12 dager siden

Sørlandet sykehus HF  -  Arendal

 ...jobber med utredning av barn der det er mistanke om vold og/eller overgrep Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog, andre med relevant høyskole/universitetsutdanning kan også bli vurdert. Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er... 
3 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

Arbeidsoppgåver Tverrfagleg kartlegging og tiltaksretta arbeid Utgreiing/diagnostisering Rettleiing til nærpersonar i komunane Kurs og kompetanseaukande tiltak i komunane Fagleg utviklingsarbeid Arbeidsaforma er i hovudsak ambulant Kvalifikasjonar...
3 dager siden

Kongsvinger

 ...-Odal, Sør-Odal og Åsnes som opptaksområde. Vi har 18 behandlerstillinger fordelt på en barne- og ungdomspsykiater, 3 psykologspesialister, psykologer, 3 kliniske pedagoger, 2 pedagoger, kliniske sosionomer og 4 merkantile stillinger. Vi er en poliklinikk i stadig utvikling... 
10 dager siden

Asker

 ...modell. Dette vil innebære felles opplæring av teamene og faglige nettverksmøter. Vi søker derfor, i første omgang, engasjert psykologspesialist/psykolog til dette nyetablerte teamet. Dette teamet vil bli organisert i Nevropsykologisk poliklinikk som et poliklinisk team for... 
12 dager siden

Stavanger universitetssjukehus  -  Stavanger

Ledig 100% fast stilling som overlege eller et års 100% vikariat som psykologspesialist/ psykolog ved post C1 , avdeling akutt og intensiv psykiatri. Klinikken yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør Rogaland. Klinikken består av 4 DPS og avdelingene: akutt... 
10 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Egersund

 ...tjenester. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon. Spesialist i klinisk voksenpsykologi, psykologspesialist med annet fordypningsområde eller en autorisert psykolog som ikke er ferdig spesialist. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling... 
5 dager siden

Sykehuset Innlandet HF  -  Kongsvinger

 ...ekstern undervisning/veiledning Du vil inneha et selvstendig behandlings- og journalansvar Kvalifikasjoner ~ Autorisasjon som psykolog Utdanningsretning ~ Psykologi Personlige egenskaper Innstilt på å jobbe i tverrfaglige team Fordel med... 
11 dager siden

Lillehammer kommune  -  Lillehammer

 ...9,6 stillingshjemler Det er ledig 1 årsvikariat i 100% som psykolog. Arbeidsoppgaver: Pedagogisk-psykologisk tjeneste er...  ...i PPT Kvalifikasjoner: Utdanning som psykolog eller psykologspesialist Kompetanse innen rådgivning, forebygging, utredning, testing... 
14 dager siden

Divisjon Psykisk Helsevern  -  Orkanger

 ...Evne til fleksibilitet og selvstendighet Gode kommunikasjonsferdigheter Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige egenskaper Vi vektlegger faglig... 
11 dager siden

Sørlandet sykehus  -  Farsund

 ...psykoterapiformer. Fagutvikling og kollegial drøfting prioriteres høyt i enheten. Vi har ledig: - 100 % st. fast som psykolog/psykologspesialist - 100 % st. engasjement i 1 år, med muligheter for forlengelse som psykolog/psykologspesialist/annen relevant høgskole/... 
16 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Eidsberg

 ...Psykologspesialist / psykolog DPS nordre Østfold - Polikliniske tjenester, Indre (Edwin Ruud) 1 fast stilling som psykologspesialist fra 01.08.2018 1 vikarstilling som psykolog fra 01.08.2018 Poliklinikken ligger geografisk plassert mellom Askim og Mysen, 50 min... 
27 dager siden