...kartlegge behov, og bidra til kvalitet og koordinering av den direkte tjenesteytingen. Dine ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være veiledning og faglig opplæring av ansatte i avdelingen, tiltaksplanansvarlig, ansvarsvakter, ansvar innen definerte... 

Vernepleier/Sykepleier en 100% og en 50% fast stilling, tode...

Fredrikstad
10 dager siden
 ...etatens visjoner, mål og planer Praktisk bistand, motivasjonsarbeid og veiledning til tjenestemottakere Målrettet og strukturert miljøarbeid Samarbeid med kollegaer, pårørende, verger og andre instanser Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å... 

Helsefagarbeider- 100% fast stilling

Fredrikstad
10 dager siden
 ...motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre barn og ungdommer. Du er tålmodig, har høy arbeidskapasitet og er målrettet i miljøarbeidet, og med respekt arbeider du sammen med den som trenger tjenester. Du er ydmyk og tar ansvar i relasjonen og den vanskelige... 

Vernepleier- 100% vikariat

Fredrikstad
6 dager siden
 ...stilling i turnus (35,5t/uke).  Arbeidsoppgaver Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid Målrettet og strukturert miljøarbeid Primærkontaktansvar og ansvarsvakt Relasjonsarbeid Medisinhåndtering, observasjon og dokumentasjon Ivareta... 

Vernepleier/Sykepleier- 100% fast stilling

Fredrikstad
3 dager siden
 ...og et godt fagmiljø ~ Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. ~ Som miljøarbeider hos oss får du være med å skape den beste hverdagen for brukerne våre, du kan utgjøre en forskjell i noens liv. ~ Lønn etter... 

Stendi AS

Fredrikstad
2 måneder siden
 ...mindfullness, individuelle samtaler med psykolog og individuell oppfølging av fengselsbetjent/miljøterapeut. Enheten har fokus på miljøarbeid.  Miljøterapeut/fengselsbetjent skal ha evne til å planlegge, lede og evaluere innsattes påvirkningsarbeid og inneha gode... 

Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel - Miljøterap...

Sarpsborg
5 dager siden
 ...sosionom, sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere. For tiden helgestilling med arbeid hver 3. helg.  Arbeidsoppgaver Miljøarbeider / assistent Ansvar for pasienter  Koordinere samarbeid rundt pasienten Kontakt med pårørende Tverrfaglig samarbeid... 

Sykepleierstudent / Vernepleierstudent

Sarpsborg
3 dager siden
 ...helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulik bistandsbehov.  ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand og planleggetiltak  ~Vurdere behov og planleggetiltak  ~Dokumentasjon og tiltaksplaner  ~Sørge for faglig... 

Våler kommune

Våler
9 dager siden
 ...leverandører, byggeledelse og fagressurser ytre miljø. Sikre grunnlag for miljøforståelse og gode holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid i prosjektet Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives Høyere utdanning tilsvarende Masternivå innen relevant... 

Har du lyst til å jobbe som miljørådgiver i en byggherreorga...

Tønsberg
12 dager siden
 .... Arbeidsoppgaver avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte kontaktbetjentarbeid, soningsplanlegging, miljøarbeid og programarbeid være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av avdelingen  Den som ansettes må... 

Halden fengsel - Fengselsbetjenter

Halden
10 dager siden
 ...fra habiliteringstjenesten. Arbeidsoppgaver - Gi veiledning i daglige aktiviteter til beboerne - Jobbe ut fra målrettet miljøarbeid - Ha fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse - Oppfølging/utarbeidelse av tiltaksplaner - Delta på ansvarsgruppemøter... 

VESTGÅRDVEIEN BOFELLESSKAP PU-BOLIGER

Skiptvet
19 dager siden
 ...Er du en faglig sterk vernepleier/miljøterapeut med sosialfaglig utdanning med god kompetanse på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanslyse?  Da kan det være nettopp deg Fogdhaven er på utkikk etter! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune består av 10... 

Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Horten
9 dager siden
 ...tjenestemottakere får en litt bedre hverdag. Vi ønsker oss deg som er faglig sterk, engasjert og motivert. Du må trives med målrettet miljøarbeid, og vi ønsker oss en ny kollega som kan bidra positivt inn i fellesskapet.  Vi tilbyr en miljøterapeut 100% fast dagtid i en av... 

Miljøterapeut 100% fast stilling - dagtid

Tønsberg
20 dager siden
 ...Har erfaring med utfordrende atferd. Har kjennskap til aktuelle lovverk, herunder HOL kapittel 9. Har kunnskap om målrettet miljøarbeid.   Vi tilbyr: Lønn etter avtale Et trygt og godt fagmiljø, med gode utviklingsmuligheter Gode pensjon- og... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
11 dager siden
 ...leiligheter fordelt på 4 hus. Det ene huset har døgnbemanning og inneholder, i tillegg til 7 boenheter, personalbase og stue for miljøarbeid.  Vi søker nå etter personer som ønsker å jobbe med og for mennesker med psykiske helseutfordringer og/ eller rusavhengighet.... 

2 stk helgestillinger (fast) i enhet rus og psykisk helse

Halden
10 dager siden
 ...; helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulike bistandsbehov. ~Målrettet miljøarbeid ~Praktisk bistand opplæring ~Vurdere behov og planleggetiltak. ~Utdeling av medikamenter/multidose etter forskrifter og vedtatte... 

Våler kommune

Våler
2 måneder siden
 ...Mentorordningordning for alle nytilsatte sykepleiere hele det første året man er ansatt  Et sykehjem som har fokus både på fag og miljøarbeid og å se den enkelte Varierte arbeidsdager med stor mulighet for utvikling og personlig vekst som sykepleier  Årsturnus, hvor... 

Nes sykehjem søker

Tønsberg
10 dager siden
 ...utdanning 3-årig helse, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning fra høyskole eller universitet. God kjennskap til målrettet miljøarbeid.  Erfaring og kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemning. Kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester... 

100% stilling som teamleder ved Båstadlund arbeids- og aktiv...

Halden
3 dager siden
 ...Vi søker etter engasjerte sommervikarer for våre boliger i PHA. Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer i forhold til rus og psykiatri.  Vi har behov for sommervikariater til våre botiltak. Det... 

Psykisk Helse og Avhengighet ønsker Ferie/tilkallingsvikarer

Tønsberg
Én måned siden
 ...bistand fra habiliteringstjenesten. Arbeidsoppgaver - Gi veiledning i daglige aktiviteter til beboerne- Jobbe ut fra målrettet miljøarbeid- Ha fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse- Oppfølging/utarbeidelse av tiltaksplaner- Delta på ansvarsgruppemøter og... 

Helsefagarbeider ved Vestgårdveien bofellesskap

Skiptvet
20 dager siden
 ...mer om Moss kommune som arbeidsplass og gode grunner til å jobbe hos oss på våre nettsider .  Arbeidsoppgaver: systematisk miljøarbeid med elever som krever stor grad av tilrettelegging og organisering av sin skole- og SFO-hverdag kartlegging og oppfølging av... 
Moss
10 dager siden
 ...Har erfaring med utfordrende atferd. Har kjennskap til aktuelle lovverk, herunder HOL kapittel 9. Har kunnskap om målrettet miljøarbeid. Teoretisk og praktisk opplæring og veiledning gis.  Stillingene er medleverturnus.  Høres denne jobben spennende og... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
18 dager siden
 ...mindfullness, individuelle samtaler med psykolog og individuell oppfølging av fengselsbetjent/miljøterapeut. Enheten har fokus på miljøarbeid.  Miljøterapeut/fengselsbetjent skal ha evne til å planlegge, lede og evaluere innsattes påvirkningsarbeid og inneha gode... 

RAVNEBERGET FENGSEL

Sarpsborg
20 dager siden
 ...lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk i Bufetat. Søkere som unntas fra kravet om relevant bachelorutdanning innplasseres i SKO 1486 miljøarbeider Kr. 401 900- 502 300 (Ltr. 32-50) eller SKO 1488 miljøterapeut 443 000- 516 800 (Ltr 41-52) Avlønning og stillingskode vurderes... 

Miljøterapeut deltid, helg: 22,36% og 23,33%

Sarpsborg
3 dager siden
 ...oppdatert og ta i bruk relevant teknologi  bidra til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø  målrettet miljøarbeid veilede ansatte  Arbeidstid Turnus i 100%, med langvakter hver 4. helg i nårværende turnus Organisering og arbeidssted... 
Rygge
10 dager siden
 ...kvalifikasjoner og Utdanninger til å bli en del av vårt team i Østfold-området. Vi har ledige stillinger for følgende roller: Miljøarbeider (Ufaglært) Helsefagarbeider Miljøterapeut Vernepleier Barnevernspedagog Sykepleier Uansett hvilken rolle du har... 

FLEXIBEMANNING VIKEN AS

Moss
25 dager siden
 ...i å utvikle våre tjenester videre. Din kompetanse er viktig for å opprettholde og utvikle kvaliteten på direkte og indirekte miljøarbeid i virksomheten. Du vil ha et særlig ansvar for at overordnede og faglige føringer følges opp i avdelingen. Du vil være med... 
Rygge
20 dager siden
 ...formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt metodikk (atferdsanalyse). Liker du i tillegg at det du gjør har betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
2 måneder siden
 ...betydning, og at din jobb evalueres både kvalitativt og kvantitativt, så vil du trives hos oss. Om du i tillegg brenner for målrettet miljøarbeid og kunnskapsbaserte metoder er Ecura plassen for deg! Høres jobben spennende og motiverende ut? Da vil vi gjerne høre fra deg!... 

Ecura Bo og Habilitering

Sarpsborg
2 måneder siden
 ...kvalifikasjoner og utdanninger til å bli en del av vårt team i Østfold-området. Vi har ledige stillinger for følgende roller: Miljøarbeider (faglærte og ufaglært) Miljøterapeut Barnevernspedagog Vernepleier Uansett hvilken rolle du har interesse for eller... 

FLEXIBEMANNING VIKEN AS

Moss
22 dager siden