...helsefagarbeidere og miljøarbeidere. Vi har kompetanse innen atferdsanalyse og jobber i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Stillingene som lyses ledig er helge stillinger fra 13,76 % - 14,08 % med turnusvakter og arbeid hver tredje helg. Det er muligheter for... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD

Oslo
1 dag siden
 ...helgestillinger. Stillingene er på 24 % og 20,9 %, med arbeid annenhver helg. Vi ønsker oss ansatte som kan starte opp snarest og har anledning til å jobbe i sommer.  Arbeidsoppgaver Dirkete miljøarbeid - bistå beboere med daglige gjøremål Holde seg faglig oppdatert... 

URTEGATA BOLIGER

Oslo
5 dager siden
 ...teamledere og 4 vernepleierkonsulenter. Stillingene som lyses ut er helge stillinger med arbeid hver 2. helg eller med langvakter hver 4....  ...av leder Kvalifikasjoner Erfaring fra målrettet miljøarbeid Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. Erfaring og kjennskap... 

STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV

Oslo
13 dager siden
 ...Miljøarbeider/ miljøterapeut (helg) Om Haugesund Bo- og omsorgssenter Bo - og omsorgssenteret er et botilbud til rusmiddelavhengige kvinner...  ...kristne grunnsyn. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og booppfølging, delta under måltider og bidra til aktviteter... 
Haugesund
13 dager siden
 ...funksjonsnedsettelser og ønsker deg en deltidsjobb med mening, da håper vi du søker på jobb hos oss! Vi trenger deg som kan jobbe annenhver helg i turnus dag og kveld. Men også deg som bare ønsker å ta ekstravakter uten å være bundet til en fast turnus. Oppgi i søknaden... 

ØKERN MILJØARBEIDERTJENESTE

Oslo
5 dager siden
 ...Vi søkjer etter ein etter miljøarbeidar i 85 prosents vikarstilling til pleie...  ...Hovudfokuset i stillinga er på miljøarbeid. Endring i helsetilstand kan...  ...turnus, med arbeid to av seks helger. Turnusen er organisert med langvakter på helg. Arbeidsoppgåver rettleie... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
12 dager siden
 ...Arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne Praktisk bistand, opplæring og veiledning Nødvendig helsehjelp Målrettet miljøarbeid Utøve medikamenthåndtering etter gjeldende forskrifter Arbeid etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 Ivaretakelse... 

ELVERUM KOMMUNE GRØNDALSBAKKEN BOFELLESSKAP

Elverum
8 dager siden
 ...engasjerte kollegaer i faste deltidstillinger med arbeid annenhver helg. Vi ser etter deg som vil bidra til et godt arbeidsmiljø...  ...Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring fra arbeid med bo og miljøarbeid tjenester     Erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming... 

RÆLINGEN KOMMUNE BUHOLEN BOLIGER

Rælingen kommune
1 dag siden
 ...bofellesskapet med to nye ansatte: Fast 17.72% stilling hver tredje helg Fast 15.90% stilling hver tredje helg Bofellesskapet...  ...oppfølging av beboerne Planlegging og gjennomføring av miljøarbeid - ADL ferdigheter Dokumentasjonsarbeid og journalføring i CosDoc... 

VANNASSEN BOFELLESSKAP

Stavanger
3 dager siden
 ...av å gi gode tjenester til vår beboergruppe igjennom målrettet miljøarbeid. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre er...  ...for deg som kan stille opp ved behov for å dekke dag, kveld, helg og eventuelt nattevakter. Mulighet for fast helgestilling på... 

FÆRDER KOMMUNE BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN AVLASTNING OG TIL...

Færder kommune
6 dager siden
 ...rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Vi søker en miljøarbeider til 22,54% fast helgestilling, med arbeid annen hver helg. Kjøpmannsgården bolig gir...  ...Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming Ønskelig... 

Kjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene

Oslo
5 dager siden
 ...beste tenestene når me trivast på jobb! No søkjer me etter ein miljøarbeidar/helsefagarbeidar som kan bli en del av vårt positive team. Stillinga innebær to-delt turnus og arbeid kvar tredje helg. Arbeidsoppgåver Gi bistand i alle dagliglivets gjøremål.... 

TYSNES KOMMUNE DAGSENTER PU VÅGSMARKA

Tysnes
12 dager siden
 ...teamledere og 4 vernepleierkonsulenter. Stillingene som lyses ut er helge stillinger med arbeid hver 2. helg eller med langvakter hver 4....  ...av leder Kvalifikasjoner ~ Erfaring fra målrettet miljøarbeid ~ Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede ~ Erfaring og... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND

Oslo
13 dager siden
 ...gruppe som vil sikre at rammene og utviklingen til våre beboere ivaretas! Vi tilbyr to deltidsstillinger med vakter på kveld og helg annenhver uke. Stillingene er på 34.86%. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver Tilrettelegge for et meningsfylt og godt... 

RØAKOLLEN SAMLOKALISERTE BOFELLESSKAP

Oslo
1 dag siden
 ...sosiallærer.Skolens andre satsingsområder er fellesskapende undervisning og lesing som grunnleggende ferdighet. Vi søker nå etter en miljøarbeider til arbeid i miljøteamet. Arbeidsoppgaver Delta i skolens miljøteam Arbeid med elevers trivsel på skolen Bidra  og... 

TOKERUD SKOLE

Oslo
6 dager siden
 ...Skoleåret 2024-25 har vi ledig 2 stillinger, en fast stilling og et årsvikariat som fagarbeider/miljøarbeider i 80 % stilling ved Vennesla ungdomsskole. Arbeidet er i hovedsak knyttet opp til elevrettet arbeid i klasser og oppfølging av enkeltelever. Arbeidstid mandag... 

Vennesla ungdomskole, Vennesla kommune

Vennesla
2 dager siden
 ...døgnkontinuerlig drift. Det arbeides turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg. Vi bruker ressursstyringssystem GAT og  Profil som...  ...og utvikle den faglige standarden på tjenesten Målrettet miljøarbeid Medisinansvar Tett samarbeid med kolleger Tett samarbeid... 

NESODDEN KOMMUNE ØSTRÅTT

Nesodden kommune
5 dager siden
 ...planer Planlegging og gjennomføring av brukerrettet målrettet miljøarbeid Samarbeid med pårørende og andre relevante...  ...Lønnstrinn 6-18 etter lønnsansiennitet Arbeid hver tredje helg God opplæring og oppfølging Godt arbeidsmiljø En meningsfull... 

MARIDALSVEIEN 276 BOLIG

Oslo
9 dager siden
Hva vi ser etter Dine egenskaper: gode holdninger og ansvarsfull godt humør effektiv og presis i arbeidet godt kollega Like at det kontinurlig er arbeidsoppgaver som skal utføres beherske norsk muntlig og skriftlig Alder : fortinnnsvis over 20 ...

BS NIKOLAISEN AS

Svolvær
1 dag siden
 ...stillinger ledige, både faste og vikariater. Arbeidstiden er på helg, og er i størrelsen 9-50%. Stillingene har ulik helgefrekvens,...  ...uten utdanning, kan også komme i betraktning - avlønnes som miljøarbeider ~ Det er en fordel med erfaring fra brukergruppen, og med stell... 

GREFSENKOLLEN AVLASTNING

Oslo
12 dager siden
 ...Heimetenesta Sandane søkjer etter ein dyktig, engasjert og pliktoppfyllande helsefagarbeidar til helgestillingar med arbeid tredje kvar helg!  Vi legg vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tenestene. Arbeidsoppgåver Utføre pleie/omsorgssoppgåver ut frå... 

GLOPPEN KOMMUNE HEIMETENESTA SANDANE

Sandane
5 dager siden
 ...Habiliteringstenesta har ledig stilling som miljøarbeidar i 89 % stilling. Oppstart etter avtale. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune...  ...Utføra tiltak og prosedyrar med fokus på målretta miljøarbeid. Yta praktisk bistand til rettleiing i dei daglege gjeremåla... 

BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA

Bremnes
6 dager siden
 ...Som miljøarbeider på Haukåsen skole jobber man som en del av et spesialpedagogisk team rundt multifunksjonshemmede elever. Teamene ledes at en gruppe pedagoger som har ansvar for å organisere dagen for ansatte og elever slik at elevenes aktiviteter leder fram mot måloppnåelse... 

HAUKÅSEN SKOLE

Oslo
6 dager siden
 ...omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi jobber etter evidensbasert metodikk, og i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Vi har per i dag en beboer tidlig i 20-årene, mens de tre øvrige er godt voksne. Vi søker miljøarbeidere som ønsker fast... 

HESTEHAGEN GRUPPEBOLIG

Oslo
5 dager siden
 ...Miljøarbeider/Husholder ved Dagseksjon for psykisk helse, Enhet B Vi er en tverrfaglig behandlingsenhet for barn og unge mellom 4 og 14 år og deres familier. Hos oss jobbes det tverrfaglig og miljøterapeutisk i våre behandlingslokaler på Sogn. Vi trenger deg som ønsker... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
8 dager siden
 ...Miljøarbeidar/gamingkonsulent, 30% stilling prosjektstilling Vil du vere med å gjere ein forskjell for ungdommane i Aukra? Ved Kulturavdelinga er vi no på utkikk etter ein miljøarbeidarar/gamingkonsulent som vil arbeide med å skape dei gode møteplassane for ungdom på... 

AUKRA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON

Aukra
12 dager siden
 ...skape forutsigbarhet og trygghet for ungdommene. Stilling: Fast Stillingsprosent: 15% Ansettelsesform: Turnus, fast 4 hver helg  Arbeidssted f.t.: Kopås Ungdomsbolig Arbeidsoppgaver f.t. Vi tilbyr ungdommen veiledning i: dagligdagse gjøremål, som... 

KOPÅS UNGDOMSBOLIG

Drøbak
13 dager siden
 ...bidra til den enkelte opplever mestring i hverdagen. Kort om stillingen: 26,06 % sykepleiestilling natt med arbeid hver tredje helg. Natt tjenesten hos oss har ansvar og oppgaver i hele pleie- og omsorg. De er stasjonert på sykehjemmet, men skal kunne kjøre ut på... 

SKIPTVET KOMMUNE HELSE OG MESTRING STAB

Skiptvet
5 dager siden
 ...Våken nattevakt (miljøarbeider Om Den åpne dør Den åpne dør er et botilbud som tilbyr omsorg og helsefaglig oppfølging til mennesker med rusproblemer. Vi tilbyr rusmestring, rusreduksjon, oppbygging av pysykisk og fysisk helse gjennom planlagt oppfølging i et... 
Oslo
21 timer siden
 ...vi samlokalisert lågterskeltilbodet vårt,  Styrk-arbeid og Møteplassen Gnisten. I Styrk Arbeid har vi ledig eit engasjement  som miljøarbeidar i 100% frå 01.06.24 og ut året Styrk Arbeid er eit arbeidstreningstiltak for unge som av ulike grunnar har droppa ut av... 

VOLDA KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSJEF SITT KONTOR

Volda
6 dager siden