..., og 2:1 bemanning. Avdelingene våre ligger blant annet i Nordre Follo, Oslo, Lillestrøm og Vestby. Vi har fokus på målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse, relasjonsbygging og forebygging, og skadeavverging ved alvorlig utfordrende atferd. Vi er team sammensatt... 

Miljøterapeut til medleverstilling

Lillestrøm
2 dager siden
 ...om å jobbe med barn og ungdom som trenger det lille ekstra i hverdagen sin. Arbeidet vårt baserer seg på prinsipper om målrettet miljøarbeid. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Vi jobber med kompetanseheving... 

LILLESTRØM KOMMUNE ASAK AVLASTNINGSSENTER

Lillestrøm
5 dager siden
 ...helst innen økonomi-og/eller regnskap Returkonsulent - 50% stilling - ingen særskilte krav til utdanning Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning Tiltakskonsulent - 100% stilling, ingen særskilte krav til utdanning Miljøarbeidere... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Lillestrøm
18 dager siden
 ...sosialfag til å søke, da vi vil kunne gi deg en verdifull arbeidserfaring med fag i fokus. I våre tjenester har vi fokus på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse, med aktiv veiledning i miljøet og kursing. Vi vektlegger personlig egnethet, og ser etter personer som... 

HAVA OMSORG AS

Lillestrøm
5 dager siden
 ...annen relevant 2-årig helse- og pedagogfaglig utdanning på videregående nivå.  Fortrinnsvis praktisk arbeidserfaring med målrettet miljøarbeid   Kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne   Praktisk arbeidserfaring med journalføring innen helse er en fordel... 

Er du vår nye helsefagarbeider ved Konten boliger?

Lillestrøm
8 dager siden
 ..., Åråsveien, Libos, Sørvald, Sørum, Pålsetunet og Frydenlundgata  MERK i søknad hvor du ønsker å jobbe Arbeidsoppgaver Miljøarbeid gjennom personsentrert omsorg. Legge til rette for tilpassede aktiviteter til brukerne individuelt og i gruppe. Nødvendige... 

Sommervikarer og vikarer Avdeling Aktivitetssenter

Lillestrøm
Én måned siden
 ...ungdommene er hos oss. Utsikten hospiterer ungdommene både ved inn- og utflytting.  Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle... 

Vernepleier i 100% fast stilling

Lillestrøm
2 dager siden
 ...arbeidsmiljø. Teknologi og innovasjon er viktig for oss i tiden fremover og det skal være en naturlig del av arbeidet, sammen med målrettet miljøarbeid og somatisk helsehjelp.    Arbeidsoppgaver Direkte tjenesteyting i henhold til vedtak, dagsplaner, rutiner og prosedyrer... 

Sennerud boliger søker etter flere vikarer

Lillestrøm
18 dager siden
 ...derfor: Miljøterapeut, 100% fast stilling med arbeid hver 3. helg, ca 10 kveldsvakter ila en 6-ukers turnus.   Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og miljøterapeutisk oppfølging Primærkontaktansvar Bidra aktivt til utvikling av tjenesten og arbeidsmiljø Etablere og... 

Miljøterapeut søkes til Psykisk helse og avhengighet, Sørli ...

Lillestrøm
2 dager siden
 ...sosialfag til å søke, da vi vil kunne gi deg en verdifull arbeidserfaring med fag i fokus. I våre tjenester har vi fokus på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse, med aktiv veiledning i miljøet og kursing. Vi vektlegger personlig egnethet, og ser etter personer som... 

Vi søker ferievikarer

Lillestrøm
2 dager siden
 ...sosiallærer.Skolens andre satsingsområder er fellesskapende undervisning og lesing som grunnleggende ferdighet. Vi søker nå etter en miljøarbeider til arbeid i miljøteamet. Arbeidsoppgaver Delta i skolens miljøteam Arbeid med elevers trivsel på skolen Bidra  og... 

TOKERUD SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...pedagoger, helsefagarbeidere og miljøarbeidere. Vi har kompetanse innen atferdsanalyse og jobber i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Stillingene som lyses ledig er helge stillinger fra 13,76 % - 14,08 % med turnusvakter og arbeid hver tredje helg. Det er... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD

Oslo
15 timer sidenNy
 ...Miljøarbeider/Husholder ved Dagseksjon for psykisk helse, Enhet B Vi er en tverrfaglig behandlingsenhet for barn og unge mellom 4 og 14 år og deres familier. Hos oss jobbes det tverrfaglig og miljøterapeutisk i våre behandlingslokaler på Sogn. Vi trenger deg som ønsker... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
7 dager siden
 ...Praktisk arbeid i boligen Legemiddelhåndtering  Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner Erfaring fra målrettet miljøarbeid Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kapt. 9... 

STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV

Oslo
12 dager siden
 ...tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Vi søker en miljøarbeider til 22,54% fast helgestilling, med arbeid annen hver helg....  ...arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming Ønskelig med erfaring... 

Kjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene

Oslo
4 dager siden
 ...omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi jobber etter evidensbasert metodikk, og i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Vi har per i dag en beboer tidlig i 20-årene, mens de tre øvrige er godt voksne. Vi søker miljøarbeidere som ønsker fast... 

HESTEHAGEN GRUPPEBOLIG

Oslo
4 dager siden
 ...Som miljøarbeider på Haukåsen skole jobber man som en del av et spesialpedagogisk team rundt multifunksjonshemmede elever. Teamene ledes at en gruppe pedagoger som har ansvar for å organisere dagen for ansatte og elever slik at elevenes aktiviteter leder fram mot måloppnåelse... 

HAUKÅSEN SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...arbeid i boligen ~ Legemiddelhåndtering ~ Arbeidsoppgaver delegerte av leder Kvalifikasjoner ~ Erfaring fra målrettet miljøarbeid ~ Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede ~ Erfaring og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9 ~... 

BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL NORDSTRAND

Oslo
12 dager siden
Nå har du muligheten til å bli en del av vårt fantastiske team som drifter vårt moderne bofellesskap på Røakollen. Vi åpnet dørene i januar 2020, og drifter i dag heltidstjenester til 8 beboere med variert omfang av psykisk utviklingshemming. Her på Røakollen streber...

RØAKOLLEN SAMLOKALISERTE BOFELLESSKAP

Oslo
15 timer sidenNy
 ...annenhver helg. Vi ønsker oss ansatte som kan starte opp snarest og har anledning til å jobbe i sommer.  Arbeidsoppgaver Dirkete miljøarbeid - bistå beboere med daglige gjøremål Holde seg faglig oppdatert Delta på kurs, workshops og veiledninger Bidra til å... 

URTEGATA BOLIGER

Oslo
4 dager siden
 ...Våken nattevakt (miljøarbeider Om Den åpne dør Den åpne dør er et botilbud som tilbyr omsorg og helsefaglig oppfølging til mennesker med rusproblemer. Vi tilbyr rusmestring, rusreduksjon, oppbygging av pysykisk og fysisk helse gjennom planlagt oppfølging i et... 
Oslo
3 timer sidenNy
 ...som helsefagarbeider - avlønnes som 1-årig miljøterapeut ~ Søkere uten utdanning, kan også komme i betraktning - avlønnes som miljøarbeider ~ Det er en fordel med erfaring fra brukergruppen, og med stell og pleie. Relevant erfaring vektlegges. ~ Norskferdigheter tilsvarende... 

GREFSENKOLLEN AVLASTNING

Oslo
11 dager siden
 ...våre tjenestemottakere til et selvstendig og meningsfullt liv, gjennom den daglige bistanden du er med på å gi. Vi driver målrettet miljøarbeid med fokus på den enkeltes evner og ressurser, og er opptatt av at våre tjenestemottakere skal ha en meningsfull hverdag som er... 

Stendi AS

Lillestrøm
2 måneder siden
Årvollbrinken miljøarbeidertjeneste er organisert under Bolig og dagtilbud i bydel Bjerke. Avdelingens tjenestesteder yter heldøgns helsetjenester i samlokaliserte boliger samt dagsentervirksomhet.  Årvollbrinken miljøarbeidertjeneste gir bistand til ti voksne mennesker...

ÅRVOLLBRINKEN MILJØARBEIDERTJENESTE

Oslo
5 dager siden
 ...til det beste tilbudet for våre elever. Vil du bli med å virkeliggjøre ambisjonen vår? Da er du velkommen til å søke stilling som miljøarbeider/skoleassistent hos oss! Arbeidsoppgaver Arbeide under pedagogisk ledelse Oppfølging av enkeltelever og grupper av elever... 

LØNNEBAKKEN SKOLE

Oslo
11 timer sidenNy
Er du kanskje en student med stort hjertelag for mennesker med funksjonsnedsettelser og ønsker deg en deltidsjobb med mening, da håper vi du søker på jobb hos oss! Vi trenger deg som kan jobbe annenhver helg i turnus dag og kveld. Men også deg som bare ønsker å ta ekstravakter...

ØKERN MILJØARBEIDERTJENESTE

Oslo
4 dager siden
 ...oppfølging. Pga spesielle hensyn er det ønskelig med kvinnelige nattevakter. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.  Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og miljøterapeutisk oppfølging  Trygging, forebygging og deeskalering av uro/ angst Håndtere utfordringer og akutte... 

STALSBERGGATA 14

Lillestrøm
15 timer sidenNy
 ...Spesialpedagog/miljøarbeider/assistent -- vikariat med mulighet for forlengelse Vi søker deg som: · Er ansvarsbevisst · Kan motivere for læring og har god relasjon til barn og ungdom · Kan tilpasse og tilrettelegge for enkelt elever · Har et positivt syn på... 

RUDOLF STEINERSKOLEN LØRENSKOG

Rasta
11 timer sidenNy
Å bidra i den grønne omstillingen er viktig for oss i Forsvarsmateriell, og vi skal nå utvide vår Miljø- og bærekraftseksjon. Vi er på utkikk etter en klima- og miljørådgiver/ seniorrådgiver som ønsker en jobb med varierte oppgaver og en god del nybruddsarbeid. Miljø...

FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN

Oslo
2 dager siden
 ...søker medarbeidere som bidra inn i de neste års skoleutvikling. Etterstad videregående skole har ledig en fast stilling som miljøarbeider i 100 % fra 01.08.24. Miljøarbeideren inngår i skolens Elevtjeneste. Arbeidsoppgaver ~ Støtte lærerne i læringsarbeidet ved... 

ETTERSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE

Oslo
11 dager siden