...tilgjengelig Tiltredelse etter avtale Ønskelig at opplæring skjer i god tid før oppstart av vikariatet Arbeidsopppgaver Miljøarbeid i våre to avdelinger i døgnklinikken; deltagelse i ulike aktiviteter, veiledning i daglige gjøremål og støttende tilstedeværelse... 
Bergen
20 dager siden
 ...relevante utdanninger). Relevant erfaring med miljøterapeutisk arbeid innen rus og psykiatri. Inneha god kunnskap om målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk kompetanse. Trives med å jobbe i et intensivt og faglig utfordrende omsorgsmiljø. Evne til å samarbeide... 

Ønsker du en spennende og givende jobb som miljøterapeut inn...

Bergen
2 dager siden
 ...søknader fortløpende )  Arbeidsoppgaver Tilrettelegge for glede, aktivitet og mestring Personfokusert omsorg og målrettet miljøarbeid Medvirke til et godt helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø. Dokumentasjon og oppfølging. Kvalifikasjoner... 

Sommervikar stillinger ledige i BOA - avdeling Nordås

Bergen
2 dager siden
 ...seksjonsleiar ved Prosjekt og vil ha følgjande arbeids- og ansvarsområde: Koordinering av aktivitetar knytt til UiB sitt klima- og miljøarbeid Støtte til styringsgruppa for klimanøytralt UiB  Følgje opp utvalde tiltak frå strategiar og handlingsplanar Drive... 
Bergen
5 dager siden
 ...idrettspedagoger, musikkpedagog og miljøarbeidere. Vårt internat gir tilbud til inntil 115 av skolens elever. Arbeidsoppgaver: Målrettet miljøarbeid med fokus på ressurser og mestring og elevenes fullføring. Tett tverrfaglig samarbeid inn mot opplæringsvirksomheten, med... 

Har du et hjerte for å hjelpe andre?

Bergen
2 dager siden
 ...langvakter (12,5 timer), og med arbeid hver 4. helg.  Arbeidsoppgaver Du vil få faglige utfordringer, både innenfor tradisjonelt miljøarbeid, psykiatri og somatikk. Sikre at brukerne får nødvendig hjelp og kvalitativt gode tjenester i henhold til gjeldende lover,... 

ENHET FOR PRIVATINITIERTE BOGRUPPER OG HJEMMETEAM

Bergen
12 dager siden
 ...studiepoeng Administrasjonsmedarbeider- 50% stilling krav om fagutdanning, helst innen økonomi-og/eller regnskap Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning Returkonsulent - 50% stilling - ingen særskilte krav til utdanning... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Bergen
18 dager siden
 ...Boligen disponerer 19 årsverk fordelt på ulike faste stillinger. Vi har en sammensatt personalgruppe bestående av miljøterapeuter, miljøarbeider og assistent. Hovedmålet for avlastningsboligen å være en forlengelse av hjemmet. Vi ønsker å være en trygg og god arena for... 

Vernepleier / sykepleier - en uke fri hver 12. uke

Bergen
2 dager siden
 ...utageringer. Arbeidsoppgaver Legemiddelhåndtering Primærkontaktoppgaver Håndtere og forebygge utfordrende atferd Direkte miljøarbeid med tjenestemottakere Utarbeiding og oppfølging av prosedyrer og planer Veiledning og oppfølging av kollegaer og studenter... 

Sjelden mulighet for vernepleier/sykepleier i langvaktsturnu...

Bergen
2 dager siden
 ...Stillingene er i turnus, og det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Arbeidsoppgaver Bistå voksne og barn i målrettet miljøarbeid, og delta i hverdagslige aktiviteter, både ute og inne Gi råd og veiledning på telefon til voldsutsatte, pårørende og... 

BERGEN KOMMUNE KRISESENTER

Bergen
5 dager siden
 ...Bachelor i sykepleie Ellers vektlegger vi følgende kvalifikasjoner og / egenskaper: Kompetanse og interesse for målrettet miljøarbeid En positiv tilnærming til utfordringer Erfaring med læringsutfordringer/utfordrende atferd God norsk muntlig og skriftlig... 

Brenner du for faget ditt og vil gjøre en faktisk forskjell ...

Bergen
12 dager siden
 ...samarbeid med andre. Arbeidsoppgaver Sikre beboer et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte Primærkontaktansvar Praktisk bistand med helse og somatikk Oppfølging av Helse og... 

Vestlundveien bofellesskap søker ny miljøterapeut

Bergen
8 dager siden
 ...helst innen økonomi-og/eller regnskap Returkonsulent - 50% stilling - ingen særskilte krav til utdanning Vaktmester/teknisk miljøarbeider - 50% stilling - krav om fagutdanning Tiltakskonsulent - 100% stilling, ingen særskilte krav til utdanning Miljøarbeidere... 

Ønsker du deg en jobb med mening?

Bergen
12 dager siden
 ...våre tjenestemottakere i dagliglivets gjøremål Tildelt rolle som primær- og/eller sekundærkontakt som innebærer å koordinere miljøarbeid, utarbeide brukerrelaterte planer og risikovurderinger, utforme vedtak og sikre et godt samarbeid med bolig, pårørende og andre tjenester... 

Miljøterapeut til Privatinitiert bogruppe

Bergen
2 dager siden
 ...dyktige, engasjerte tilkallingsvikarer ved vår bolig, og søker deg som gjerne har erfaring fra arbeid med psykiatri og målrettet miljøarbeid. Vi leter etter deg med erfaring fra miljøarbeid, som vet hva det vil si og bygge relasjoner med andre. Vi ser etter personer... 

STENDI AS BARNEVERN & OMSORGSTJENESTER VEST AVD KONTOR

Bergen
16 timer sidenNy
 ...enkelt iforhold til deres behov.  Arbeidsoppgaver Bidra til å skape trygghet og trivsel i brukers hjem Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte Hjelp, veiledning og støtte til daglige aktiviteter Følge på aktiviteter utenfor... 

Helgestillinger som assistent

Bergen
12 dager siden
 ...inkluderende arbeidsmiljø, der alle er med og bidrar. Me yt dei beste tenestene når me trivast på jobb! No søkjer me etter ein miljøarbeidar/helsefagarbeidar som kan bli en del av vårt positive team. Stillinga innebær to-delt turnus og arbeid kvar tredje helg.... 

TYSNES KOMMUNE DAGSENTER PU VÅGSMARKA

Tysnes
11 dager siden
 ...tilkallingsvikarer ved vår bolig, og søker deg som gjerne har erfaring fra arbeid med utviklingshemning, psykiatri og målrettet miljøarbeid. Vi ser spesielt etter personer som liker å samarbeide med kolleger, som er trygg på seg selv og tilpasningsdyktig i kommunikasjonen... 

Stendi AS

Bergen
Én måned siden
 ...har egen leilighet med tilbud om hjemmesykepleie etter behov.  I tillegg til å yte hjemmesykepleie bidrar personalet til godt miljøarbeid for beboerne. I Omsorg Pluss har vi; avdelingsleder, fagansvarlig, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleier/helsefagfagarbeidere... 

Vi søker Sykepleier/Vernepleier til OmsorgPluss bolig i Dag ...

Bergen
2 dager siden
 ...utdanningsløp oppfordres til å søke. Arbeidsoppgaver Bidra til å skape trygghet og trivsel i brukers hjem Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte Hjelp, veiledning og støtte til daglige aktiviteter Verdibaserte oppgaver, bidra til beboers... 

Sommervikar sør i Åsane

Bergen
2 dager siden
 ...våken nattevakt med seinvakter i turnus i 87 % stilling. 70% av stillingen er tillagt nattevakter. Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid i møte med det enkelte barn/ungdom Ansvarsvakt på natt Legemiddelhåndtering Elektronisk rapportering Praktiske... 

Helsefagarbeider våken nattevakt til Leirvikåsen 9 avlastnin...

Bergen
2 dager siden
 ...livskvalitet, brukermedvirking og førebygging. "Kva er viktig for deg", skal spegla seg i ord og handlingar og stå sentralt i vårt miljøarbeid og samhandling med tenestemottakar. Vi skal sikre at kvar enkelt får den bistand vedkommande treng for å gjennomføra daglege... 

HELLEMYRA BUFELLESSKAP

Os
5 dager siden
 ...stort og lyst bygg. Beliggenheten er nær Bergen, med god offentlig transport via både båt og buss til skolen.  Arbeidsoppgaver Miljøarbeid i skolens elevmiljø på et av skolens ungdomstrinn.  Kunne avdekke, undersøke og evaluere faktorer knyttet til skolemiljø.... 

Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune

Kleppestø
1 dag siden
 ...samarbeider tett gjennom helgen.  Arbeidsoppgåver Bidra til å skape trygghet og trivsel i brukar sin heim Dagleg omsorg og miljøarbeid i tenesta til brukar  Følge utarbeidede tiltak  Delta i legemiddelhandtering ved behov. Journalføring og dokumentasjon.... 

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BUSTAD

Valestrandsfossen
12 dager siden
 ...blir satt til Arbeidsoppgåver Heilskapleg omsorg og pleie Bistand og rettleiing utfrå pasienten sine behov Målretta miljøarbeid ved behov Praktiske oppgåver i avdelinganer Planlagte oppdrag til heimebuande Alarmer til heimebuande pasienter Kvalifikasjonskrav... 
Valestrandsfossen
6 dager siden
 ...spiser alle måltider sammen med pasientene og arrangerer aktiviteter tilpasset pasientenes behov. Prosedyrer for pasientbehandling og miljøarbeid er utarbeidet. Pasientdokumentasjon føres i Infodoc EPJ system. Vi tilbyr En variert og innholdsrik arbeidshverdag... 
Garnes
9 dager siden
 ...faglig dyktig og vil være en del av vårt team, er du hjertelig velkommen til å søke jobb hos oss!  Arbeidsoppgaver Målrettet miljøarbeid, oppfølging av daglige rutiner og tiltak Primærkontaktarbeid Oppfølging i forhold til legemiddelhåndtering kan være aktuelt... 

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG OMSORG ADM...

Laksevåg
2 dager siden
 ...fra deg! Arbeidsoppgaver Pleie og stell av pasienter Observasjoner Tilberedelse og servering av måltider Samtaler Miljøarbeid Muntlig og skriftlig rapportering Forefallende arbeid i avdelingen Kvalifikasjoner Helsefagarbeider... 

KLEPPESTØ SYKEHJEM

Kleppestø
8 dager siden
 ...av tiltak jf. HOL. kap. 9  Bidra til at interne og eksterne lover, reglar og prosedyrer blir følgd  Fokus på fagutvikling  Miljøarbeid, turar, aktivitet Vera pådrivar for planlegging, iverksetting og evaluere tiltak  Veiledning og opplæring av medarbeidarar og... 
Årland
15 dager siden
 ...forsikringsvilkår Arbeidsoppgåver Heilskapeleg omsorg og pleie Bistand og rettleiing ut frå pasienten sine behov Målretta miljøarbeid. Kvalifikasjonar   Ufaglært eller relevant fagutdanning  Personleg eigenskapar og relevant erfaring vert vektlagt... 
Valestrandsfossen
9 dager siden