...tjeneste ansvarlige, primærkontakter og miljøarbeidere som jobber hos oss. Vi har to nattevakter, en våken og en hvilende. Vi er derfor på utkikk etter tre miljøarbeidere til hvilende nattevakt stillinger hos oss i Neptunveien 24.  Tilsettningsprosenten på alle... 

NEPTUNVEIEN 24 BOLIG

Oslo
6 dager siden
 ...du være en del av den flotte nattevakts-gjengen ved Belsetveien...  ...Bidra i samarbeid med en våken nattevakt å følge opp hver enkelt bruker...  .... Vi jobber målrettet med miljøarbeid i oppfølging av brukerne. Hos...  ...Erfaring fra brukergruppen og fra hvilende nattarbeid vil vektlegges... 

Rykkinn/Lommedalen boliger, Bærum kommune

Rykkinn
12 timer sidenNy
 ...Ferievikar: Hvilende nattevakt Om oss Frelsesarmeens eldreomsorg jobber for at eldre skal kunne bestemme over eget liv, få bruke egne ressurser og kjenne seg trygg. Frelsesarmeens eldreomsorg omfatter drift av Ensjøtunet Omsorg+ og Teisen Omsorg + i Oslo, seniorveileder... 
Oslo
20 dager siden
 ...Vil du jobbe nattevakter hver tredje helg og i ukedagene?  Barna på Villa Krogh trenger en trygg voksenperson som kan være tilgjengelig...  ...Trygg Base.   Vi har ledig to faste stillinger 58 % som hvilende nattevakt, som sammen med våken nattevakt skal skape trygghet og... 

BARNE- OG FAMILIEETATEN ADMINISTRASJON

Oslo
8 dager siden
 ...4 avdelinger på Rykkinn og Vøyenenga. Vi søker nå etter en nattevakt som kan bidra inn i et allerede velfungerende fagmiljø på avdeling...  .... Vi ser etter deg som som har relevant erfaring i målrettet miljøarbeid i arbeid med mennesker med utviklingshemming og autisme. Vi... 

BÆRUM KOMMUNE RYKKINN BOLIGER AVD NORDBY BOLIGER

Rykkinn
12 dager siden
 ...å gi gode tjenester til vår beboergruppe igjennom målrettet miljøarbeid. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre...  ...stille opp ved behov for å dekke dag, kveld, helg og eventuelt nattevakter. Mulighet for fast helgestilling på sikt.... 

FÆRDER KOMMUNE BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN AVLASTNING OG TIL...

Færder kommune
3 dager siden
 ...om å jobbe med barn og ungdom som trenger det lille ekstra i hverdagen sin. Arbeidet vårt baserer seg på prinsipper om målrettet miljøarbeid. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Vi jobber med kompetanseheving... 

LILLESTRØM KOMMUNE ASAK AVLASTNINGSSENTER

Lillestrøm
3 dager siden
 ...meningsfylt arbeidshverdag. Mulighet til å jobbe mye i ferieperioder, høytider og ved behov- på dagvakter, kveldsvakter og eventuelt nattevakter. Engasjerte kolleger. Et høyt faglig nivå. Relevante kurs og god opplæring. Lønn etter formelle kvalifikasjoner .... 

ÅRVOLLBRINKEN MILJØARBEIDERTJENESTE

Oslo
3 dager siden
 ...Vi søkjer etter ein etter miljøarbeidar i 85 prosents vikarstilling til pleie- og omsorgsavdelinga. Arbeidsstaden er for tida Eggesbøtun...  ...kontinuerleg tilsyn dag og kveld. Hovudfokuset i stillinga er på miljøarbeid. Endring i helsetilstand kan føre til endring av behov for... 

HERØY KOMMUNE HEIMETENESTER YTRE

Fosnavåg
9 dager siden
 ...Habiliteringstenesta har ledig stilling som miljøarbeidar i 89 % stilling. Oppstart etter avtale. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune...  ...Utføra tiltak og prosedyrar med fokus på målretta miljøarbeid. Yta praktisk bistand til rettleiing i dei daglege gjeremåla... 

BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA

Bremnes
3 dager siden
 ...omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpfunksjon. Ved Sparbu bosenter er det ledig vikariat som helsefagarbeider 80-100% stilling som nattevakt.  Stillingen er ledig fortløpende og innebærer jobb i turnus, med arbeidshelg gjennomsnittlig 3.hver helg. Framtidas... 

SPARBU BOSENTER

Steinkjer
9 dager siden
 ...Miljøarbeider/Husholder ved Dagseksjon for psykisk helse, Enhet B Vi er en tverrfaglig behandlingsenhet for barn og unge mellom 4 og 14 år og deres familier. Hos oss jobbes det tverrfaglig og miljøterapeutisk i våre behandlingslokaler på Sogn. Vi trenger deg som ønsker... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK

Oslo
5 dager siden
 ...TSB) for unge voksne. Vi har nå to ledige stillinger som våken nattevakt for sykepleier / vernepleier.  Fast deltidsstilling: 65,73 %...  ...i døgnklinikk for 16 pasienter (2 hus) Samarbeid med hvilende nattevakt Ansvarsvakt skal også samhandle med en annen døgnavdeling... 

CRUX KALFARET BEHANDLINGSSENTER

Bergen
11 dager siden
 ...sosiallærer.Skolens andre satsingsområder er fellesskapende undervisning og lesing som grunnleggende ferdighet. Vi søker nå etter en miljøarbeider til arbeid i miljøteamet. Arbeidsoppgaver Delta i skolens miljøteam Arbeid med elevers trivsel på skolen Bidra  og... 

TOKERUD SKOLE

Oslo
3 dager siden
 ...Helsefagarbeider nattevakt 66% Om stillinga Osterøytunet sine nattevakter fordeler seg med arbeid på alle avdelingar ved Osterøytunet...  ...Bistand og rettleiing utfrå pasienten sine behov Målretta miljøarbeid ved behov Praktiske oppgåver i avdelinganer Planlagte... 
Valestrandsfossen
4 dager siden
 ...Miljøarbeidar/gamingkonsulent, 30% stilling prosjektstilling Vil du vere med å gjere ein forskjell for ungdommane i Aukra? Ved Kulturavdelinga er vi no på utkikk etter ein miljøarbeidarar/gamingkonsulent som vil arbeide med å skape dei gode møteplassane for ungdom på... 

AUKRA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON

Aukra
9 dager siden
Vi har ledig to faste stillinger som miljøarbeider/tiltakskonsulent ved barneverntjenesten i Våler kommune. En stilling er en 100% stilling og den andre stillingen er en 50% stilling med muligheter for utvidelse. Dette er to nyopprettede stillinger i tjenesten. Miljøarbeider... 

Våler kommune

Våler
11 dager siden
 ...videreutvikle tilbud, samt bruke de ressursene vi har til rådighet på en konstruktiv og innovativ måte. Arbeidsoppgaver: - Miljøarbeid - Praktisk bistand - Ivareta og bidra til godt arbeidsmiljø Krav til søker - Ønskelig med erfaring fra miljøarbeid... 

ANDØY KOMMUNE KILDEBAKKEN OMSORGSBOLIGER

Risøyhamn
5 dager siden
 ...inkluderende arbeidsmiljø, der alle er med og bidrar. Me yt dei beste tenestene når me trivast på jobb! No søkjer me etter ein miljøarbeidar/helsefagarbeidar som kan bli en del av vårt positive team. Stillinga innebær to-delt turnus og arbeid kvar tredje helg.... 

TYSNES KOMMUNE DAGSENTER PU VÅGSMARKA

Tysnes
9 dager siden
 ...Miljøarbeider/fagarbeider/assistent Holumskogen skole og SFO Holumskogen skole, Nittedal kommune Vi søker etter en erfaren miljøarbeider/fagarbeider/assistent som brenner for og har kompetanse og erfaring med å arbeide med aktive barn som trenger trygge, tydelige... 

HOLUMSKOGEN SKOLE

Hagan
11 dager siden
 ...tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Vi søker en miljøarbeider til 22,54% fast helgestilling, med arbeid annen hver helg....  ...arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid for personer med utviklingshemming Ønskelig med erfaring... 

Kjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene

Oslo
2 dager siden
 ...omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi jobber etter evidensbasert metodikk, og i henhold til prinsipper for målrettet miljøarbeid. Vi har per i dag en beboer tidlig i 20-årene, mens de tre øvrige er godt voksne. Vi søker miljøarbeidere som ønsker fast... 

Hestehagen gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud

Oslo
2 dager siden
 ...og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Vernepleier/miljøarbeider Er du en engasjert vernepleier eller miljøterapeut med pågangsmot og klar for nye utfordringer? Hjemmesykepleie syd og... 

Hjemmesykepleie syd og aktivitet, Dagsenter for eldre, Fredr...

Fredrikstad
25 dager siden
 ...syke/vernepleier med erfaring innen rus og psykiatri en fast nattevakt i 30% stilling flere tilkallingsvikarer Arbeidstid: Du...  ...innen rus og psykiatri. Inneha god kunnskap om målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk kompetanse. Trives med å jobbe i et intensivt... 

ABERIA OMSORG AS AVD OLSVIK OMSORG

Olsvik
11 dager siden
 ...Miljøarbeider Om stillingene CRUX Moholt er et tiltak for personer og familier med akutt boligbehov. Boligen ligger på Moholt i...  ...og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Erfaring fra miljøarbeid og/eller serviceyrket Du må være praktisk anlagt, og ha øye... 
Trondheim
28 dager siden
 ...som helsefagarbeider - avlønnes som 1-årig miljøterapeut ~ Søkere uten utdanning, kan også komme i betraktning - avlønnes som miljøarbeider ~ Det er en fordel med erfaring fra brukergruppen, og med stell og pleie. Relevant erfaring vektlegges. ~ Norskferdigheter tilsvarende... 

Grefsenkollen bolig og avlastning

Oslo
9 dager siden
 ...vi samlokalisert lågterskeltilbodet vårt,  Styrk-arbeid og Møteplassen Gnisten. I Styrk Arbeid har vi ledig eit engasjement  som miljøarbeidar i 100% frå 01.06.24 og ut året Styrk Arbeid er eit arbeidstreningstiltak for unge som av ulike grunnar har droppa ut av... 

VOLDA KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSJEF SITT KONTOR

Volda
3 dager siden
 ...omsorg møter livshistorie" . Vi ønsker å jobbe personsentrert og kjenne mennesket bak sykdommen. Sykehjemmet trenger nå en ny nattevakt og vi ønsker deg som er faglig engasjert, positiv og omsorgsfull. Følgende stilling er ledig: 49,07% fast stilling som helsefagarbeider... 

NITTEDAL KOMMUNE HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN

Hagan
12 dager siden
 ...erfaren, og har tilegnet seg god kompetanse innenfor målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd, TMA og oppfølging av tvangsvedtak. I...  ...alltid en kollega og støtte seg på. Det er både våken og passiv nattevakt tilknyttet basen. Det er ansatt både vernepleiere, sosionomer,... 

KLEPP KOMMUNE LYNGHAGEN

Kleppe
10 dager siden
 ...Miljøarbeider/ miljøterapeut (helg) Om Haugesund Bo- og omsorgssenter Bo - og omsorgssenteret er et botilbud til rusmiddelavhengige...  ...med Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Arbeidsoppgaver Miljøarbeid og booppfølging, delta under måltider og bidra til aktviteter... 
Haugesund
11 dager siden