Vi søker deg som er faglig engasjert og initiativrik, og som er interessert i bidra til utvikling av våre rutiner og pasientforløp. Stilling er tilknyttet team som jobber med sykelig overvekt og livsstilsendring. Hva vi ser etter Gode samarbeidsevner Gode norskkunnskaper...

Fysioterapeut fast 100% stilling

Ringerike kommune
9 dager siden
 ...kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse - felles Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.08.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn... 

Ledig fastlegehjemmel ved Gåseholmen helsesenter - Svært gun...

Farsund
15 dager siden
Dette er en jobb for du som virkelig vil ha en utfordring. Du som har lyst på en jobb nettopp fordi det er vanskelig, og finner et kall og glede i det. Som privat tjenesteleverandør jobber vi med krevende problemstillinger, og nå trenger vi hjelp til det aller mest kompliserte...

Miljøterapeut som vil ha en skikkelig utfordring? Medlevertu...

Bergen
12 dager siden
 ...Helse Nord RHF har ledig stilling som innkjøpsrådgiver i innkjøpsseksjonen. Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber... 

Rådgiver innkjøp

Bodø
1 dag siden
 ...Veileder for psykisk helse barn og unge utfordrer kommunene til å etablere en psykisk helsetjeneste for barn og unge. Kommunene Røros, Os og Holtålen har fått tilskuddsmidler for å ansette en prosjektleder. Varighet 1 år fra ansettelsesdato. Om stillingen  Vi søker... 

Prosjektstilling psykisk helsetjeneste for barn og unge

Holtålen kommune
7 dager siden
 ...Relevant erfaring er en fordel. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er variert og ingen dag er lik. Følge opp tjenestemottaker i helse og hverdagslivets gjøremål, og sikrer høy grad av brukermedvirkning og mestring. Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den... 

Ønsker du å jobbe med personer med funksjonsvariasjoner?

Alstahaug kommune
12 dager siden
 ...handlingsplanar innanfor gjeldande rammer og strategiar Tett samarbeid med dei andre seksjonane i avdelinga, samt andre avdelingar i Helse Førde. Aktiv deltaking i leiargruppa med eit overordna perspektiv på avdelinga sine oppgåver og utvikling Kvalifikasjonar... 

Seksjonsleiar Operasjon Førde

Hyllestad
1 dag siden
 ...Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering Fylle krava til Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse – og omsorgstenest Norsk autorisasjon God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring frå primærhelsetenesta i Norge som lege... 

Vindafjord legesenter

Vindafjord kommune
12 dager siden
 ...forsikringsordning. Kontorsted Orkanger, men noe reisevirksomhet må påregnes. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Kommunalsjef Helse og mestring Anders Jystad (***) ***-**** eller vår kontakt i Avantas Hanne Haug Fremo (***) ***-****, hanne.fremo at avantas.no. Alle... 
Orkanger
21 dager siden
 ...er behov for. Partner kan være aktuelt. Din egen sjef og tilpasset arbeidstid når det passer for Deg. Jobben som lege ved PONS helse gir deg flere valgmuligheter og større frihet til å jobbe når du vil. Uansett om du er i starten av karrieren eller om du har mange... 

Bedriftshelsetjeneste- Lege

Asker
11 dager siden
 ...Om utvalget Helse- og omsorgsdepartementet søker tre utvalgssekretærer/utreder i engasjement frem til 1. juni 2026. Sekretariatet for utvalget er lagt til Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Det skal oppnevnes et offentlig utvalg som skal... 

Vi søker tre engasjementer som utvalgssekretærer

Oslo
12 dager siden
 ...folkehelse, smittevern og miljøretta helsevern Medisinskfagleg rådgjeving og vegleiing Bidra til god samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstenesta, fastlegane og spesialisthelsetjenesta Bidra i kommunalt planarbeid der dette er naturleg. Hastekompetanse... 
Fyresdal
15 dager siden
 ...oppfølging med tjenester fra bydel og spesialisthelsetjenesten. De arbeider etter FACT modellen. Stillingen er i Seksjon for psykisk helse i Bydel Ullern. I denne seksjonen ligger de øvrige psykiske helsetjenestene til voksne. De ansatte i de ulike teamene her er en... 
Oslo
20 dager siden
 ...Om avdelingen Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å samle ansvaret for eier- og myndighetsstyring av spesialisthelsetjenesten i én avdeling. Avdelingen vil ha hovedansvar for statens politikk knyttet spesialisthelsetjenesten, herunder eierstyring og oppfølging... 

Ekspedisjonssjef

Oslo
1 dag siden
 ...Direktør Direktoratet for medisinske produkter Helse- og omsorgsdepartementet skal ansette ny direktør i Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Stillingen er et åremål på seks år med mulighet for forlengelse etter ny utlysning. Direktoratet for medisinske produkter... 

Helse- og omsorgsdepartementet søker direktør Direktoratet f...

Oslo
15 dager siden
 ...og har du ønske om å jobba for noko meiningsfullt? Då er dette moglegheita du har venta på. I Lønns- og rekneskapssenteret (LRS) hos Helse vest RHF får du alt dette. LRS har ansvar for lønn og rekneskap for Helse vest RHF, Helse vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF. Vi... 

Rekneskapskonsulent

Stavanger
23 dager siden
Ledig deleliste ved Halsnøy Helsesenter for snarleg tiltreding Kvinnherad kommune har vel 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter. Husnes er største tettstaden, har to barnehage, grunnskule, vidaregåande...

Fastlege

Kvinnherad kommune
6 dager siden
 ...og seksjon for organisasjon og styring. Det er ein ledig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar  i seksjon for økonomisk styring.  Helse- og omsorgsdepartementet skal samle ansvaret for eigar- og myndighetsstyring av spesialisthelsetenesta i ei ny avdeling.... 

Vi søkjer økonom med gode analyseferdigheiter! Er det deg?

Oslo
11 dager siden
 ...bebuarar og pårørande. Du blir del av eit fagmiljø på Ulvik omsorgstun med to andre mellomleiarar. Stillinga rapporterer til kommunalsjef helse og velferd. Leiarteamet i helse og velferd jobbar tett saman for å løyse dei utfordringane dei kommunale helsetenestene i Ulvik står... 
Oslo
11 dager siden
 ...Virksomhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Køklinghaugen 24 4262 Avaldsnes Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse- og omsorg Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 19.08.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn... 

Sykepleier / Vernepleier

Karmøy kommune
6 dager siden
 ...fleksitidsordning Ein variert og givande arbeidskvardag Gode og romslege lokaler saman med ergo-fysioterapitenesta og psykisk helse og rustenesta Kommunale bilar til disposisjon Annan informasjon Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette... 

Jordmor

Etne
9 dager siden
 ...Sirdal består av avdelingene legekontor – med tilhørende Lab og nyopprettet helsevakt som støtte for legevakten, helsestasjon, psykisk helse og funksjonshemmede. I tillegg til tjenestene ergoterapi og fysioterapi. Der er ambulansestasjon på Tonstad. Kommunen har 5... 

Kommunelege/fastlege i «Nordsjøturnus»

Sirdal kommune
15 dager siden
 ...Ergoterapeut - helse og omsorg Om stillinga Me har ledig 100% fast stilling som ergoterapeut, med tilsetjing frå snarast. Ergoterapeuten vil bidra med å utvikle tenestene med eit førebyggande perspektiv. Aurland kommune har i kommuneplanen sin samfunnsdel folkehelse... 
Aurland
13 dager siden
 ...helsetjenestene. I seksjonen for brukerstøtte vil du ha 30 kollegaer, som sammen gir brukerstøtte på alle systemer som benyttes i sykehusene i Helse Nord. Arbeidsoppgaver Brukerstøtte per telefon og via sakssystem på alle IKT-systemer i sykehuset Håndtere brukerhenvendelser... 

Er du serviceinnstilt og søker en meningsfull jobb?

Tromsø
1 dag siden
 ...Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse. Vi tilbyr For tiden er det økt kommunalt basistilskudd.  ALIS avtale... 

Ledig fastlegehjemmel ved Stortorget legesenter på Hamar med...

Hamar
6 dager siden
 ...overeinskomst God pensjonsordning / KLP Nærhet til fjord og fjell med gode muligheter for variert friluftsliv Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige... 

Operasjonssjukepleiar

Haugesund
19 dager siden
Jobbmulighet: Ingeniør med erfaring innen pulverteknologi Sted: Lindesnes, Norge Arbeidsmiljø: På stedet tilstedeværelse i Lindesnes er påkrevd, med mulighet for en dag med hjemmekontor per uke. Oppstartsdato: Stillingen forventes å starte på slutten av året...

Sperton Global AS

Norge
7 dager siden
 ...Varierte arbeidsoppgaver tilpasset din kompetanse Mulighet til å jobbe i ulike enheter som sykehjem, hjemmetjeneste, habilitering eller helse og livsmestring Et solid fagmiljø med høy kompetanse og gode utviklingsmuligheter Fleksible arbeidstidsordninger... 

Studentstillinger/helgestillinger innen helse og velferd

Flekkefjord
6 dager siden
 ...miljøtjenester i Rødøy, veiledning, aktuelle ansvarsgrupper og koordinering. Stillingen vil bli lagt direkte inn under kommunalsjef for helse og omsorg, og vil jobbe tett opp mot administrasjonen i samarbeid om disse oppgavene. Du vil være med å påvirke veien videre og se... 

Fagansvarlig for miljøtjenester

Rødøy
11 dager siden
 ...faglige kvalifikasjoner, engasjement for å være pasientens fastlege og for å bidra i et praksisfellesskap. Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse. Vi tilbyr Vikariat ved veldrevet legekontor, et steinkast fra... 

Ledig vikariat som fastlege ved legehuset NOVA, Hamar

Hamar
6 dager siden