Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Filtre

dato lagt ut

lønn

Psykisk helse er helsefag er sykepleier jobb

1-20 fra 12200 søkeresultater

People4you Bemanning AS  -  Oslo
 ...Vår oppdragsgiver er et salgsselskap med spisskompetanse innen salg av kosttilskudd, ernæring og hudpleie gjennom bruk av telefon som salgskanal understøttet av SMS, e-mail og web. Selskapet skal tilby kompetanse og konsepter rettet mot direktesalg av kosttilskudd,... 
1 dag siden
Hol kommune  -  Hol kommune
 ...Avdelingsleder psykisk helse Da avdelingslederen i Psykisk helse i Hol kommune går over i annen stilling etter mange år, er følgende stilling ledig: Avdelingsleder Psykisk helse, 100 % fast stilling Avdeling psykisk helse er organisert under Helse- og omsorgsetaten... 
11 timer siden
Grane kommune  -  Grane
 ...verdien av godt tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Som er målrettet, systematisk og strukturert, og som også arbeider...  ...aftenvakter pr. uke. Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til Leder Psykisk helse- og rustjenesten Berit Rise. Tlf: 75 18 22 71 / 99 25 25 12... 
8 dager siden
Diakonhjemmet Sykehus  -  Oslo
 ...Sykepleier m/ videreutdanning i psykisk helse - Diakonhjemmet Sykehus Ved Alderspsykiatrisk avdeling er det ledig 50 % stilling på natt for sykepleier med videreutdanning i psykisk helse fra 01 09 2017. Alderspsykiatrisk avdeling har to kliniske enheter med til... 
16 dager siden
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  -  Trondheim
 ...Stipendiat innen psykisk helse Jobbnorge ID: 139245 Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) er det ledig stilling som stipendiat innen psykisk helse. Stillingen er treårig... 
2 dager siden
Lillesand kommune  -  Lillesand kommune
 ...Undervisning til kollegaer Oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet Oppfølging i institusjon Vurdere og gjennomføre tvang etter helse- og omsorgstjenestelovens §§ 10-2, 10-3 og 10-4 Delta i møter med samarbeidspartnere Utdannelse/erfaringer: ~3 årig... 
22 dager siden
Larvik kommune  -  Larvik
 ...Miljøterapeut - Psykisk helse og avhengighet Virksomhet psykisk helse og avhengighet Avdeling Ambulerende tjenester har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Avdelingen er en av seks avdelinger i tillegg til stab med psykolog, merkantil, rådgiver og fagkonsulent... 
2 dager siden
Mandal kommune
 ...Avd. psykisk helse og rus søker voksne personer til å være støttekontakt. Målet for oppdraget er å hjelpe våre brukere til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Støttekontakter inngår avtaler om oppdrag med Mandal kommune og er ikke å regne som ansatte. Godtgjøring... 
2 måneder siden
Lyngdal kommune
 ...Habiliteringstjenesten er inndelt i to soner med hver sin soneleder som innehar overordnet fag- og personalansvar. Habiliteringstjenestene...  ...boliger. Vi har nå ledig følgende stillinger: Enhet for psykisk helse og habilitering •    75 % fast vernepleier – hele stillingen... 
2 måneder siden
Gausdal kommune  -  Gausdal
 ...Daglig leder bofelleskap psykisk helse (Arkivskanr. 17/1059) Gausdal...  ...Flatavegen 2. Flatavegen 2 er et bofelleskap knyttet til...  ...helsearbeid (psykiatrisk sykepleier/annen høyskoleutdanning) Med... 
12 dager siden
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand  -  Oslo
 ...Fagkonsulent helseavklaring - Avdeling rus og psykisk helse NAV kontoret har 130 stillinger hvorav kommunale tjenester utgjør 76 stillinger...  ...to stillinger øremerket helseutredning. Bakgrunnen for dette er at enkelte brukere har så store helseutfordringer at det... 
8 dager siden
Prima Omsorg  -  Råde (kommune)
 ...Helsefag- / Omsorgsarbeider - Ferievikar / tilkalling Å arbeide som medarbeider i Prima...  ...under ferieavvikling. Følgende egenskaper er ønskelige: Du er pliktoppfyllende og har... 
16 dager siden
Telemark fylkeskommune  -  Porsgrunn (kommune)
 ...Faglærer i helsefag ved Fagskolen Telemark Vi søker nye medarbeidere...  ...i Telemark fylkesting. I dag er vi ca. 1600 ansatte som daglig... 
6 dager siden
Etnedal (kommune)
 ...Det er ledig 70 % fast stilling for offentlig godkjent sykepleier fra 01.08.17. Turnus med arbeid på dag og kveld, arbeid hver tredje helg. Stillingen deles...  ...hjelp ut fra sin egen situasjon og sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Å gi et samordnet... 
9 dager siden
Sarpsborg kommune  -  Sarpsborg (kommune)
Beskrivelse Beskrivelse av arbeidssted Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse - team miljøarbeidertjenesten er en døgnbasert tjeneste som bistår mennesker med en alvorlig psykisk lidelse/ eller ruslidelse. Det er en vedtaksbasert tjeneste som jobber etter kommunens... 
Jooble-søknad 13 dager siden
Råde kommune  -  Råde (kommune)
 ...Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og rus (Ref.nr: 903) Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og rus Beskrivelse avdeling Hjemmebaserte...  .... I stillingen arbeides det dagtid. Stillingen er ledig fra 01.08.2017. Arbeidsoppgaver Praktisk... 
14 dager siden
Høgskulen på Vestlandet  -  Haugesund
 ...Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to stipendiatstillinger...  ...er knyttet til Avdeling for helsefag (AHF), i nærregion Haugesund...  ...orientering av helsetjenester innen psykisk helse De psykiske helsetjenestene... 
22 dager siden
Lyngdal kommune
Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering har ledig en 100 % fast stilling for ROP terapeut i avdeling for psykisk helse og rus. Søknadsfrist er 11.07.2016. Informasjon Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av tjenester til innbyggere med ulike behov... 
2 måneder siden
Helse Møre og Romsdal HF  -  Molde
 ...Seksjonsleiar - Akutt psykisk helse - Hjelset - Helse Møre og Romsdal HF Klinikk for psykisk...  ...- Akutt psykisk helse, Hjelset Det er ledig 100 % fast stilling som... 
7 dager siden
Ås kommune  -  Ås
 ...Sykepleier/vernepleier 50 % fast, psykisk helsetjenster Kvalifikasjoner: Sykepleier eller vernepleier. Førerkort for personbil. Opplysninger...  ...ambulering ut til øvrige brukere av tjenesten. Stillingen er i todelt turnus og med arbeid hver tredje helg.... 
5 dager siden