Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykisk helse er helsefag er sykepleier jobb

1-20 fra 14638 søkeresultater

Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Sykepleier - Botiltak og treffsted for psykisk helse Botiltak og treffsted for psykisk helse har fra 08.01.2018 ledig en fast 100 % stilling som sykepleier...  ...sykepleier med erfaring innen psykisk helse. Stillingen er per tiden plassert i botiltak for personer med rus-... 
11 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Tittel Sykepleier/vernepleier - Barneseksjonen, psykisk helse Kategori Helse og Sosial Helse Hjelpepleie /...  ...OSLO Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver... 
9 dager siden
Nordlandssykehuset  -  Bodø
 ...Utdanningsretning ~ Psykiatri Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper ~• Erfaring fra psykisk helsevern og TSB vil bli foretrukket ~ Gjennomføringsevne/ handlekraft ~ Beslutningsevne,- og dyktighet ~ Evne til å motivere... 
15 dager siden
Skedsmokorset
 ...og liker faglige utfordringer? Er du engasjert, initiativrik og...  ...to faste stillinger ledig som sykepleier/vernepleier Avdeling Spesialpsykiatri...  ...i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen tar imot pasienter... 
10 dager siden
Nordlandssykehuset  -  Bodø
 ...Sykepleier/psykiatrisk sykepleier - Akuttenhet Salten - Psykisk helse- og Rusklinikken Org. nr: 974795345 Stillingsident: 3651723747 Presentasjon av stillingen:...  ...kollega til Akuttenhet Salten Akuttenhet Salten er en av tre akutte mottaksenheter for Nordland. Vi... 
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...% stilling i turnus som Miljøterapeut - sykepleier/vernepleier Det praktiske arbeidet består...  .... Kvalifikasjoner: ~3 årig helse og/eller sosialfaglig utdanning, sykepleier... 
18 timer siden
Vestre Viken  -  Vettre
 ...Vestre Viken Ny storavdeling innenfor psykisk helse og rus etableres på Blakstad. Tidligere Lier og Blakstad sykehus slås sammen...  ...og en befolkning på ca. 470.000. Vi søker etter deg som er sykepleier/vernepleier til turnus og rene natt-stillinger. Det er også... 
2 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand S
 ...Sørlandet sykehus HF Det er ledig 100% fast stilling som rådgiver i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Stillingen inngår i klinikkdirektørens...  ...Høyere utdanning innen medisin, psykologi og/eller helsefag Erfaring fra arbeid innen psykisk helse, rus-... 
7 dager siden
Sykehuset i Vestfold HF  -  Nøtterøy
 ...avdelingen. Deltakelse i fagutvikling og undervisning Dersom du er psykiater, er det deltakelse i felles bakvaktsordning med Nordre...  ...utvikling med blant annet kurs og fagsamlinger i og utenfor Helse Sør-Øst Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster Gode... 
21 dager siden
Andøy kommune  -  Andøy kommune
 ...Psykisk helsearbeider/psykiatrisk sykepleier Det er ledig fast 100% stilling som psykisk helsearbeider/terapeut i tjenesten Rus og psykisk helse fra 16.04.18. Stillingens arbeidsoppgaver: -           Samtaleterapi, kartlegging og behandling -           Psykososial... 
22 dager siden
Marker kommune Psykisk helse/rus  -  Marker kommune
 ...Avdelingsleder psykisk helse/Rus Marker kommune er en attraktiv kommune full av muligheter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur...  ...Utfra teamets tverrfaglige sammensetning, oppfordres sykepleier/vernepleier med tilleggsutdanning i psykisk helse/rus... 
Én måned siden
Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund
 ...Helse Møre og Romsdal HF Klinikk for psykisk helse og rus - Avdeling for DPS Sunnmøre - Seksjon for døgnbehandling psykisk helse DPS Vegsund Vi har ledig...  ...i perioden 01.02.2018- 31.12.2018. Stillingen er i medikamentfri eining som er eit regionalt tilbod for... 
7 dager siden
Nordlandssykehuset  -  Bodø
 ...Nordlandssykehuset Avdelingsleder avdeling for Rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) Psykisk helse- og rusklinikken er den største klinikken i Nordlandssykehuset og vi tilbyr tjenester til pasienter med psykisk sykdom og rusavhengighet. Klinikken har pr. i dag 5 kliniske... 
14 dager siden
Vestre Viken  -  Drammen
 ...Vestre Viken Stab medisin og helsefag søker medisinskfaglig rådgiver. medisinskfaglige...  ...plassering av medisinsk fagsjef er ikke avklart, men arbeidsoppgaver vil være... 
6 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...universitetssykehus HF Ved Ungdomsseksjonen, psykisk helse, Akutt døgnbehandlingsenhet, Upa, har vi ledig 100% vikariat som sykepleier/vernepleier, gjerne med spesialutdanning fra...  ...for ungdom i Oslo. Hovedmålgruppen er 13-18 år, men vi tar også imot barn i akutt... 
9 dager siden
LDS  -  Oslo
 ...for å gi pasientene bedre liv og helse. Vi ønsker oss deg til å arbeide sammen...  ...til hjemmeboende alvorlig psykisk syke mennesker. Vi vektlegger at du er initiativrik, strukturert, løsningsorientert... 
13 dager siden
Bærum Kommune  -  Kolsås
 ...til mennesker med ulike psykiske helsevansker og...  ...Grunnprinsipper for vårt arbeid er brukermedvirkning og...  ...Kvalifikasjoner Du er utdannet sykepleier/vernepleier med norsk...  .... Utdanning Helsefag Høyskole /... 
53 minutter siden
Mandal kommune
 ...Avd. psykisk helse og rus søker voksne personer til å være støttekontakt. Målet for oppdraget er å hjelpe våre brukere til fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Støttekontakter inngår avtaler om oppdrag med Mandal kommune og er ikke å regne som ansatte. Godtgjøring... 
2 måneder siden
Oslo
 ...utvider, og søker en dyktig helsefaglig medarbeider til Sivilombudsmannens...  ...å forebygge at personer som er frihetsberøvet blir utsatt...  ...høyere helsefaglig utdanning (sykepleier, psykolog, lege) fra universitet... 
15 dager siden
Vestre Viken  -  Drammen
 ...Medisinskfaglig rådgiver - Medisin og helsefag Stab medisin og helsefag søker medisinskfaglig rådgiver. medisinskfaglige rådgiver skal...  ...og kvalitet. Organisatorisk plassering av medisinsk fagsjef er ikke avklart, men arbeidsoppgaver vil være knyttet til flere av... 
7 dager siden