...engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og... 

Helsefagarbeidere

Larvik
1 dag siden
 ...krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting....  ...kontaktinformasjon Kristiansen, Merete, Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se... 

Ledig fastlegeavtale ved stabilt og godt driftet legesenter,...

Drammen
6 dager siden
 ...engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og... 

Lærer

Larvik
5 dager siden
 ...omsorg, utvikling, og pleie. Vi søker deg som vil være med å skape helse, trivsel og utvikling for beboerne i henhold til vårt...  ...kompetent miljø som yter noe ekstra En inkluderende og innovativ virksomhet der ledere og støttefunksjoner er tett på For spørsmål ring... 

Helgeseter søker ny miljøterapeut i 100% fast stilling

Bergen
6 dager siden
 ...aktiviteter og arrangementer for pasientene og brukerne. Arbeidsoppgaver Du jobber målrettet og systematisk for å oppnå helhetlig helse hos pasientene med fokus på forebygging, hverdagsmestring og brukermedvirkning Du ivaretar pasienter med komplekse sykdomsbilder... 

Sykepleier/vernepleier

Larvik
6 dager siden
 ...Turnusen innehar lange vakter tilsvarende 12,5 timer og noe administrasjonstid. Botiltaket er organisert under Helse- og omsorgsavdelingen, virksomhet Omsorgsboliger. Virksomheten gir hjemmetjenester, praktisk bistand og helsehjelp til personer med utviklingshemming... 

Helsefagarbeider 100%

Nordreisa kommune
8 dager siden
 ...spørre og støtte seg til hvis det er behov for det.  Å jobbe i helse og omsorgstjenesten er en aktiv og variert jobb, du vil ikke...  ...det være mulighet for videre arbeid etter sommeren også. I virksomhet sykehjem jobber vi turnus på dag og kveld, og du må regne med å... 

Sommervikar sykehjem

Larvik
Én måned siden
 ...selvstendighet og mulighet til å styre eget liv. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å opprettholde brukernes funksjonsnivå så lenge som mulig. Virksomhet Boveiledning sentrum som består for tiden av 9 team som gir tjenester i form av boveiledning, avlastning, BPA, arbeids- og... 

Helsefag og høyskole deltid

Sarpsborg
15 dager siden
 ...Helse Nord RHF søker seksjonsleder til nyopprettet seksjon med ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og analysearbeid. Er du den...  ...fortrinnsvis med en mastergrad. God innsikt i den kliniske virksomheten i Helse Nord  Kunnskap om kvalitetsarbeid på systemnivå, databehandling... 

Helse Nord RHF søker seksjonsleder for kvalitet, pasientsikk...

Bodø
8 dager siden
 ...Helse Nord RHF søker seksjonsleder til nyopprettet seksjon med ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og analysearbeid. Er du den...  ...fortrinnsvis med en mastergrad. God innsikt i den kliniske virksomheten i Helse Nord  Kunnskap om kvalitetsarbeid på systemnivå, databehandling... 

Seksjonsleder for kvalitet, pasientsikkerhet og analyse

Bodø
21 dager siden
Kommuneområde teknisk består av virksomhetene: Utbygging, Eiendom, Kommunalteknikk, Vann og Avløp, og Sarpsborg brann og feievesen. Avdeling drift- og forvaltning VA består av 10 forvaltere og 25 fagarbeidere. Avdelingen er lokalisert i Torsbekk. Avdelingen er byggherre... 

SARPSBORG KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRASJON OG PLANLEGGING

Sarpsborg
22 dager siden
Sarpsborg kommune har 59 771  innbyggere ( pr. 01.01.24) og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for ...

Vil du bli vår nye sykepleier?

Sarpsborg
Én måned siden
 ...Stillingen er p.t. organisert i stab hos virksomhetsdirektør helse. Til stillingen er det lagt arbeid hver 4. helg i hjemmebaserte...  ...pådriver for implementeringen av helseteknologiske løsninger i virksomheten.  Være pådriver for tjenesteutvikling og gevinstrealisering.... 

FÆRDER KOMMUNE FELLESTJENESTER

Færder kommune
15 dager siden
 ...er sertifisert arbeidsgiver i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk for likestilling og mangfold i egen organisasjon.Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben... 

Undervisningsstillinger - ID 1749

Kvinesdal kommune
19 dager siden
 ...Som en aktiv samfunnsaktør arbeider Mental Helse for at psykisk helse skal anerkjennes og prioriteres på lik linje med fysisk helse. Vi engasjerer oss i bredt spekter av aktiviteter, fra direkte støtte via vår hjelpetelefon til påvirkningsarbeid mot politiske beslutningstakere... 

FUNDRAISER - MENTAL HELSE

Oslo
6 dager siden
 ...Tilkallingsvikarer i samlokaliserte boliger, Virksomhet nord Hva jobber vi med i samlokaliserte boliger? Samlokaliserte boliger er...  ...hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer... 
Moss
Én måned siden
 ...Virksomhet Helse består av åtte enheter. Vi har fire enheter i sykehjem, tre enheter for hjemmebaserte tjenester og en enhet for servicefunksjoner. I virksomhetsleders stab har vi merkantile ressurser og sykehjemslege. Virksomheten har ca. 160 årsverk fordelt... 

Enhetsleder sykehjem

Nannestad kommune
21 dager siden
 ...arbeidssted på Stjørdal DMS etter avtale. Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag er organisert som en gjennomgående avdeling ved...  ...poliklinikk, Sykehuset Levanger, er det hovedsakelig planlagt virksomhet, den akuttnevrologiske funksjonen ligger ved Sykehuset Namsos.... 

Overlege i nevrologi - sykehuset Levanger/Stjørdal DMS

Stjørdal
23 dager siden
 ...blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet. LB helse er en tverrfaglig klinikk for behandling av muskel- og skjelettlidelser. Vi besitter både osteopati, fysioterapi, klinisk... 

Åpen søknad – LB helse

Oslo
11 dager siden
Vi søker etter en blid, profesjonell og fleksibel person som både har kunnskap om trening/ fysisk aktivitet og har gode datakunnskaper Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker Du må trives i høyt tempo og med varierte arbeidsoppgaver både i resepsjonen...

Vi søker resepsjonister på Best Trening

Oslo
1 dag siden
 ...i Rogaland, og gratis bruk av bysykkel  Offentlige pensjonsordninger og forsikringer   Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger... 

Karriere i Helse Stavanger? Vi søker sykepleiere fra sommer ...

Stavanger
8 dager siden
 ...(IA- bedrift) For å kunne vurdere fortrinnsrett til stillinga, må søkjar gi til kjenne dette i søknaden  Mangfaldserklæring  Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Fagingeniør histologi og cytologi

Haugesund
8 dager siden
 ...Nannestad  kommune, virksomhet Helse er inndelt i 8 enheter, som innebefatter sykehjem, hjemmebaserte tjenester og service. Vi har i underkant av 160 årsverk fordelt på ca. 210 medarbeidere. Vi søker nå sommervikarer til våre enheter for perioden uke 25 til uke... 

Sommervikarer

Nannestad kommune
Én måned siden
 ...Vi har ledig vikariat som fagansvarlig ingeniør Molekylær diagnostikk, Patologi i Helse Fonna.  Det er stor mulighet for rette person til å påvirke etablering og utvikling av eit spennande fagfelt. Du må ha gode samarbeidsevner, vera sjølvstendig og løysingsorientert... 

Fagansvarlig ingeniør

Haugesund
8 dager siden
 ...Virksomhet Livsmestring nord er organisert under etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Etaten består av virksomhetene Friskliv, Livsmestring og rehabilitering, avlastning- og fritidstjenester og livsmestringsvirksomheter med bo,... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2

Fredrikstad
15 dager siden
 ...selvmord. Over hele landet sitter det unge som er ensomme og faller utenfor, fordi de ikke får hjelpen de trenger. Derfor jobber Mental Helse Ungdom hver eneste dag for at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei. Det gjør vi gjennom å gi unge, uansett hvem... 

Mental Helse Ungdom søker Digital Markedsfører til nyopprett...

Oslo
6 dager siden
 ...Vil du være med på å forme fremtidens helse- og velferdstjenester og tilrettelegge for livslang læring for våre ansatte?  Det er...  ...livslang læring. Som simuleringskoordinator vil du også veilede virksomhetene i implementeringen og gjennomføringen av simuleringen.... 

Simuleringskoordinator

Stavanger
6 dager siden
 ...I etat for helse og velferd lyses det ut stilling som områdeleder for institusjon og heldøgnsomsorg, da nåværende leder går over i...  ...med økonomistyring.Kjennskap til, og forståelse for, offentlig virksomhet med god rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon.Gode digitale... 

Spennende lederstilling ledig

Modum kommune
6 dager siden
 ...omsorgstjenestene. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og Byremo. Virksomhet...  ...forebygging og livsmestring  består av døgnenheter psykisk helse, (Team voksen) bofellesskap for enslige mindreårige og psykisk... 

Lyngdal kommune har faste helgestillinger for syke- og verne...

Lyngdal kommune
11 dager siden
 ...Seksjonsleder - Seksjon miljø og helse Om Norsk akkreditering Norsk akkreditering (NA) er et forvaltningsorgan under Nærings...  ...kompetanse og kvalitet på tjenester som utføres av norske virksomheter. Eksempler på slike virksomheter er kalibreringslaboratorier,... 
Lillestrøm
8 dager siden