Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Lærar jobb

1-20 fra 1662 søkeresultater

Tromsø kommune  -  Krokelvdalen
 ...undervise på 1. - 7. trinn God grunnkompetanse innenfor kjernefagene norsk, matematikk, engelsk. Vi har også behov for minimum en lærer med kompetanse innenfor musikkfaget. Vi har inntil to stillinger der vi ønsker kompetanse innenfor spesialundervisning. God... 
6 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...studiepoeng i norsk/nordisk IKT-kompetanse og fagdidaktikk vil bli vektlagt Utdanningsretning Pedagogikk Utdanningstittel: Lærer Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Faglig kompetent med blikk for den enkelte elev... 
8 dager siden
Bærum kommune  -  Stabekk
 ...Arbeidsoppgaver Som lærer: sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø planlegger og leder du elevenes læring analyserer og følger du opp elevenes læringsprogresjon bidrar du til godt samarbeide med foreldre deltar og bidrar du i et lærende... 
4 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsdalen
Arbeidsoppgaver Undervisning på 1. - 7. trinn Stillingen(e) kan medføre kontaktlæreransvar med fokus på hjem-skole-samarbeid og ekstra oppfølging av kontaktelever. Kvalifikasjoner Relevant utdanning for å jobbe på 1. - 7. trinn Fagbehov: norsk, matematikk...
6 dager siden
Tromsø kommune  -  Kvaløysletta
Arbeidsoppgaver Ordinær tilpasset opplæring i fag Spesialundervisning Kvalifikasjoner ~ Vi ønsker personer med godkjent lærerutdanning Utdanningsretning ~ Pedagogikk Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper ...
6 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsdalen
Arbeidsoppgaver ~ Faglærere innenfor norsk, engelsk, realfag, begynneropplæring, spesialpedagogikk, samt musikk og kunst og håndverk. Enkelte av stillingene kan innebære kontaktlæreransvar (1.-7. trinn) Kvalifikasjoner ~ Godkjent kompetanse for å undervise i...
6 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
Arbeidsoppgaver Undervisning. Kontaktlæreransvar og/eller skole-hjemsamarbeid. Samarbeid i personalet både på trinn, i team, med SFO, med assistenter og skolens ledelse/administrasjon. Deltakelse i felles utviklingsarbeid både internt på skolen og i samarbeid...
6 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Arbeidsoppgaver ~1. - 7. trinns lærer Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning Erfaring med kontaktlærerrollen og systematisk læringsmiljøarbeid God kjennskap til begynneropplæring og klasseledelse Kjennskap til Respektprogrammet og Vurdering for læring... 
1 dag siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...trenger lærere som har god grunnkompetanse i basisfagene, gjerne med fordypning i matematikk, norsk og engelsk. Vi trenger i tillegg lærer som kan undervise i musikk, mat- og helse og kunst- og håndverk. Du må være sterk på klasseledelse, ha tydelig struktur på... 
6 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...mellom, elevene Evne til å motivere og inspirere til læring Fleksibel, ryddig og strukturert Vi tilbyr En profesjonell og lærende organisasjon med elevenes læring og trivsel i fokus. En spennende og utfordrende hverdag, i et godt og inkluderende arbeidsmiljø... 
6 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...ferdigheter Fagkunnskap innenfor musikk, engelsk og veiledning vektlegges Utdanningsretning Pedagogikk Utdanningstittel: Lærer Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper ~ Som lærer ved Solneset skole må du stor evne og... 
6 dager siden
Tromsø kommune  -  Kvaløya
Arbeidsoppgaver Planlegge og gjennomføre undervisning på de fleste klassetrinn fra 1. - 7. De fleste stillingene vil måtte påregne å bli tillagt kontaktlæreransvar. Delta aktivt i skolens utviklingsarbeid. Kvalifikasjoner Godkjent kompetanse for å undervise...
6 dager siden
Tromsø kommune  -  Krokelvdalen
 ...Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning Godkjent kompetanse i fagene Utdanningsretning Pedagogikk Utdanningstittel: Lærer/ lektor Utdanningsnivå Grunnskole Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Engasjert og utviklingsorientert... 
6 dager siden
Trondheim kommune  -  Ranheim
 ...kunnskap og engasjement innen tilpasset opplæring og variert undervisning Utdanningsretning Pedagogikk Utdanningstittel: Lærer, adjunkt, lektor Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Vi søker lærere som ønsker å være i... 
2 dager siden
Tromsø kommune  -  Tromsø
 ...Vurdering for læring. Tilpasset opplæring. Undervisning av barn med spesielle behov. Teamsamarbeid. Utviklingsarbeid. Lærer i ulike fag. Kvalifikasjoner Godkjent allmenlærerutdanning for barnetrinnet (1.-7.trinn). Musikk. Matematikk.... 
6 dager siden
Bergen kommune  -  Fyllingsdalen
Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning for undervisning på barnetrinnet. Kompetanse og erfaring fra begynneropplæringen vil vektlegges. Kunnskap om LeseLos vil være en fordel. Gyldig politiattest. Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad...
8 dager siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
Arbeidsoppgaver ~ Spesialpedagog ifht opplæring på forsterket avdeling. Kvalifikasjoner Godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnet eller barnehagelærer (begge med videreutdanning i spesialpedagogikk). Det er ønskelig med erfaring og kjennskap til...
4 dager siden
Framtidsfylket  -  Svelgen
Lærar ved Kalvåg oppvekst Ved Kalvåg oppvekst er Kalvåg barnehage med to avdelingar og Frøyen skule som er ein barneskule med om lag 50 elevar.  Vi har ledige eit årsvikariat som lærar i inntil 100% for skuleåret 2018/2019   Fagynskjer: Norsk, Engelsk, Matematikk, minoritetspråkleg... 
Jooble-søknad 5 dager siden
Smøla kommune  -  Smøla
 ...Lærer Smøla barneskole og Smøla ungdomsskole ble høsten 2017 samlokalisert i felles ny skole på Hopen. Skolen er en fulldelt barneskole og ungdomsskole, og er samlokalisert med kulturskolen og Smøla Folkebibliotek. Kort om stillingen Smøla kommune har ledige... 
2 dager siden
Eskoleia AS  -  Kongsvinger
 ...Lærer For kunde på Kongsvinger søker vi etter lærer Stillingsbeskrivelse ~ Undervisning i matte og kroppsøving ~ Undervisningen er vesentlig på 8. trinn og noen mattetimer og kroppsøving på 10. trinn ~75% stilling ~ Ledig fra midten av april måned og ut... 
6 dager siden