...Austrheim vidaregåande skule har frå 01.08.2024 ledig undervisningsstilling i 100% (årsvikariat): Arbeidsoppgåver:  * Undervisning i engelsk.  * Ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisninga * Kontaktlærarfunksjon kan vere aktuelt. * Bidra til... 

AUSTRHEIM VIDAREGÅANDE SKULE

Austrheim
8 dager siden
 ...Om stillingen Faglærer innenfor norsk, engelsk og psykologi på vg1, vg2 og VG3 nivå  Arbeidsoppgaver Undervisning innenfor fagene norsk, norsk for fremmedspråklige, engelsk og psykologi. Delta i utviklingsarbeid ived skolen Elevoppfølging Kvalifikasjonkrav... 

VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

Vardø
12 dager siden
 ...Lærer innenfor norsk, engelsk og psykologi Om stillingen Faglærer innenfor norsk, engelsk og psykologi på vg1, vg2 og VG3 nivå  Kvalifikasjonkrav Kompetansekrav ihht gjeldene lov - og avtaleverk for ansettelse i videregående skole. Ønskede kvalifikasjoner... 
Vardø
13 dager siden
 ...elevrettede tiltak, fleksible undervisningsformer og studietid. Som lærer på Elvebakken inngår du i et utviklingsorientert og faglig...  ...Arbeidsoppgaver Planlegging og gjennomføring av undervisning i engelsk og historie Ansvar for å følge opp enkeltelever Ansvar for... 

ELVEBAKKEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Oslo
11 dager siden
 ...ansvar for Vestland fylkeskommune si klasse i Frankrike. Arbeidsoppgåver Voss gymnas har ledig 39% vikariat i stilling som lærar i engelsk skuleåret 2024-2025. Til undervisninga ligg det undervisning på innføringstilbod og vaksenopplæringstilbod.... 

VOSS GYMNAS

Voss
4 dager siden
 ...Sam Eyde videregående skole har for skoleåret 24/25 et vikariat i engelsk Det tas forbehold om endring i fylkeskommunens...  ...team Du ønsker å utvikle din kompetanse, ser det som viktig å lære seg nye måter å tenke på, og evner å sette deg inn i andres... 

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Arendal
5 dager siden
 ...Røyken videregående skole har ledig en 100% midlertidig stilling som faglærer i engelsk. Vi søker etter en dyktig og engasjert engelsklærer for et vikariat fra 01.08.2024 - 22.11.2024, med mulighet for forlengelse. Røyken videregående skole er en kombinert skole med... 

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Asker
12 timer sidenNy
 ...vi trenger er tysk, spansk, kunst og håndverk, musikk, norsk og engelsk....  ...trivelig arbeidsmiljø Tett og godt samarbeid mellom lærerne for å lære av hverandre, for å utvikle seg selv og skolen. Bedriftshelsetjeneste... 

ORERØNNINGEN UNGDOMSSKOLE

Horten
4 dager siden
 ...Lærer inntil 200 % fast og 100 % vikariat ved Borgen skole Med god kunnskap, relevante ferdigheter og en stor porsjon hjertevarme,...  ...ferdigheter i basisfagene og innen lesing, skriving, regning og engelsk... 

BORGEN SKOLE

Kløfta
8 dager siden
 ...Lærar Om arbeidsstaden Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne...  ...undervisning i ungdomsskulen Ha utdanning innanfor basisfaget engelsk Ønskjeleg med kompetanse i/undervisningserfaring i kunst- og... 
Storebø
9 dager siden
 ...stort engasjement for elevene Undervise elever på 8. trinn i engelsk, krle og kroppsøving Du er en dyktig og tydelig klasseleder som...  ...og profesjonell i utøvelse av ditt arbeid Engasjerende lærer, gjerne med erfaring med minoritetsspråklige God på relasjoner... 

Jordal skole Trinn 9, Oslo kommune, Utdanningsetaten

Oslo
4 dager siden
 ...Ulverud skole er en dysleksivennlig skole.  Skolens visjon er "Vi lærer sammen - Vi trives sammen".  Les mer om skolen vår på Vi...  ...Minimum 30 stp i et eller flere av fagene norsk, matematikk og engelsk - Erfaring med begynneropplæring er et pluss... 

ULVERUD SKOLE

Hagan
5 dager siden
 ...søknaden din. Utenlandske vitnemål må være NOKUT-godkjente (hkdir.no) og utenlandske attester oversatte til et skandinavisk språk eller engelsk. Personlege eigenskapar - Tydelig, trygg, varm og tolmodig   - God på relasjonsbygging   - God til å leggje til rette for... 

ENGELSVOLL SKULE

Kleppe
5 dager siden
 ...skal få gode moglegheiter til å lukkast? Eller er du ein kreativ lærar som brenn for praktisk estetiske fag og variert undervisning som...  ...kompetanse i eit eller fleire av faga matematikk, norsk eller engelsk  - Gode norskferdigheiter  - Gode IKT-ferdigheiter  Det er krav... 

TU SKULE

Kleppe
11 dager siden
 ...vår nye kollega? Fram til sommeren har vi ledig inntil 2 midlertidige stillinger på 5.-7. trinn. Er du lærerstudent, pensjonert lærer eller på annen måte rustet for å undervise, hører vi gjerne fra deg! Nesøya skole er en 1.-7. - skole som ligger på Nesøya med nærhet... 

NESØYA SKOLE

Nesøya
7 dager siden
 ...aktiv samfunnsaktør. Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe som lærer i en stor kommune med robuste skoler og fagmiljøer, innebærer å være del av et godt faglig og sosialt profesjonsfellesskap som virkelig... 

Eiksmarka skole, Bærum kommune

Eiksmarka
1 dag siden
 ...Lærer - Hovin skole Om enheten Kommunalområdet Oppvekst i Indre Østfold kommune jobber helhetlig og tverrfaglig for at barn og...  ...ønskelig at du kan undervise i to av fagene norsk, matematikk eller engelsk. Hvis du i tillegg har utdanning eller erfaring fra... 
Askim
6 dager siden
 ...en dyktig klasseleder  Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Det er ønskelig med god kompetanse i fagene engelsk, norsk og matematikk Det er ønskelig med undervisningserfaring Særlige krav knyttet til stillingen: Det gjøres oppmerksom... 

STRUSSHAMN SKOLE

Strusshamn
4 dager siden
Ajer ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar kommune. Vi har ca 360 elever og 40 ansatte. Skolen er teambasert med to team per trinn. Innad i teamet har alle ansatte et felles ansvar for elevene, og teamets medlemmer er gjensidig avhengige av hverandre i jobbhverdagen...

AJER UNGDOMSSKOLE

Hamar
8 dager siden
 ...Ledig inntil tre heile stillingar, totalt 300%, to faste stillingar og eit vikariat som lærar ved Flisnes skule. Vikariatet er frå 1. august - 24 tom 31. juli - 25 med mulighet for fast ansettelse. Flisnes skule er ein barneskule med ca. 350  elevar og det er omtrent... 

FLISNES SKOLE

Ålesund
12 dager siden
 ...og en positiv innstilling Ansvarsbevisst og løsningsfokusert  For å kunne trives hos oss så er personlig egnethet i rollen som lærer viktig og vil bli vektlagt. Hos oss vil du oppleve Et godt arbeidsmiljø med dyktige, støttende og rause kollegaer som er på lag... 

MALMHEIM SKOLE

Sandnes
4 dager siden
 ...og arbeidsoppgaver Bardufoss videregående skole søker etter lærer i fellesfag i 100 % fast stilling fra 01.08.24.  Skolen søker etter en engasjert og kvalifisert lærer til fagene matematikk, engelsk og religion.  Om oss Vi ved Bardufoss videregående skole bygger... 

BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE

Bardufoss
7 timer sidenNy
 ...Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere... 

Vesterskaun skole, Lillestrøm kommune

Lillestrøm
1 dag siden
 ...Oslo. De fleste elevene blir kjørt til og fra skolen i taxi. Vi trenger en faglig dyktig, kreativ, løsningsorientert og trygg lærer som trives godt i en hektisk arbeidshverdag og som ønsker å ta del i elevenes læringsarbeid og realisere den enkelte elevs potensiale... 

VOKSENTOPPEN SKOLE

Oslo
11 dager siden
 ...videregående skole har fra 01.08.24 til 14.10.24 ledig 60 % vikariat engelsk og sosiologi. Arbeidsoppgaver Undervisning i engelsk og...  ...Du har et positivt elevsyn Du er en tydelig og strukturert lærer som kan lede læringsarbeid Du er en god samarbeidspartner som... 

FOSS VIDEREGÅENDE SKOLE

Oslo
4 dager siden
100 % stilling, vikariat i perioden 01.08.24 - 31.07.25 for lærar/ adjunkt/ lektor.  Undervisninga vil vere på barnetrinnet. Ellingsøy barne- og ungdomsskole er ein 1-10 skole med 255 elevar. Skolen ligg omlag 5 minutt frå Ålesund sentrum med bil. Skolen bruker begge... 

ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Ellingsøy
12 dager siden
 ...Kyrkjebø skule har ledig 100 % stilling frå 01.08.24 for lærar med begynnaropplæring i basisfaga i fagkrinsen. Vi legg vekt på: -God relasjonskompetanse -Positivitet -Fagleg engasjement -Fleksibilitet -Gode samarbeidsevner Høyanger kommune kan tilby: -Høve til... 

Høyanger kommune

Sogndal kommune
15 dager siden
 ...for fremtiden'. Les mer om skolen på frydenberg.osloskolen.no . Vi søker en engasjert og faglig dyktig lærer til en fast stilling med undervisning i engelsk, samfunnsfag og spansk med kontaktlæreransvar. Arbeidsoppgaver Undervisning i engelsk, samfunnsfag og... 

FRYDENBERG SKOLE

Oslo
5 dager siden
 ...Skolene har personalgrupper med ulik bakgrunn og kompetanse, stort faglig engasjement og høy trivsel. Vi jobber for å  utvikle en lærende organisasjon gjennom et godt delingsfellesskap og et profesjonsfelleskap av høy kvalitet. Det er politisk vedtatt at Lillås skole... 

HORTEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Horten
5 dager siden
 ...arbeid   Ønskede kvalifikasjoner  God kunnskap om og ferdigheter i norsk og ukrainsk/russisk.  Undervisningskompetanse i engelsk  Undervisningskompetanse i andre relevante undervisningsfag  Kjennskap til norsk videregående skole og skolefag  Personlige... 

BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE

Bodø
8 timer sidenNy