Søkeresultater: 992 ledige stillinger

 ...Stillingen er i avdeling Psykisk helse og rus, som er en avdeling i enhet for Rehabilitering og mestring. Enheten består av tre avdelinger...  ...Bachelor utdanning, med videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller tilsvarende (minst 60 studiepoeng). Minimum 2 års relevant... 

LINDESNES KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS

Lindesnes kommune
17 dager siden
 ...Ved Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde har vi ledig ei fast 100% stilling for sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid. Stillinga er ledig frå 1.juli, oppstart kan skje etter nærare avtale.  Seksjonen har 14 døgnplassar i tillegg til 2 brukarstyrte... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS NORDMØRE/ROMSDAL POLIKLINIKK MO...

Molde
11 dager siden
 ...Enhet for mestring er en virksomhet som følger opp mennesker med psykisk helse og rus lidelser og utviklingshemming. Vi søker deg som...  ...skriftlig og muntlig Videreutdanning i psykisk helsearbeid Førerkort klasse B, automatgir Politiattest av nyere dato... 

SOLA KOMMUNE RÅDMANNENS STAB

Sola
21 dager siden
 ...Vi på seksjon D søker etter DEG som brenner for psykiatrifaget, og som ønsker å lære mere om psykisk helsearbeid og akuttpsykiatrisk behandling,  Som sykepleier/vernepleier hos oss er du en del av et faglig sterkt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø, som hele tiden er under... 

AKU sek post D , Akershus universitetssykehus HF

Lørenskog
14 dager siden
 ...også beherske og trives med ansvar, praktisk, selvstendig og tverrfaglig arbeid. Vi ser helst at du har videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning gjerne på mastergradsnivå og bred erfaring. Du må arbeide faglig målrettet og være... 

IDRETTSKONSULENT/MILJØTERAPEUT

Sør-Aurdal kommune
10 dager siden
Vi søker etter støttekontakter for voksne mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. En støttekontakt har som oppgave å bidra til en aktiv og meningsfull fritid, og vi ser etter deg som er sosialt engasjert, kreativ, tilpasningsdyktig, og finner ...

Støttekontakter søkes

Oslo
1 dag siden
 ...Psykisk helseteneste søkjer etter eit prosjektleiar i 50% stilling i eit år, for å skape ein ny møteplass. Vi ønskjer å skape ein base som kan vere utgangspunkt for fellesskap, aktivitet og måltid. Møteplassen skal vere ein uformell arena som kan bidra til auka sosial... 

Gloppen kommune

Gloppen kommune
2 dager siden
 ...tenester og hjelp til menneske med rus og psykiske vanskar. Sjukepleiar har ansvar for å...  ...helsehjelp for å betre brukarane si fysisk og psykisk helse. Dette gjerast både gjennom...  ...Vidareutdanning i rus og/eller psykisk helsearbeid kan vere eit føremon.  - Førarkort klasse... 

Sjukepleiar 100 % fast med rekrutteringstillegg ved Rus- og ...

Kvinnherad kommune
11 dager siden
 .... Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser eller har utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. Alle søkere må legge ved relevante attester og vitnemål til søknaden, og de som ansettes må fremvise gyldig... 

Fritidskontakt

Froland
10 dager siden
 ...Enhet for psykisk helse, barne- og ungdomstjenester søker etter en dyktig og engasjert medarbeider som har fokus på gode oppvekstsvilkår, er genuint opptatt av endringsarbeid og å forebygge psykisk uhelse. Stillingen er et vikariat på 1 år, med mulighet for forlengelse... 

Miljøterapeut - vikariat 100% stilling ved Enhet for psykisk...

Farsund
17 dager siden
 ...Vil du vere med på laget vårt? Akutt psykisk helse Ålesund har ledig to faste 80% stillingar for sjukepleiar. For tida på dag/kveld...  ...som sjukepleiar Ønskjeleg med vidareutdanning i psykisk helsearbeid eller anna form for vidareutdanning Erfaring frå akuttpsykiatri... 

Sjukepleiar

Ålesund
1 dag siden
 ...Solund kommune har ledig 100 % fast stilling som kombinert leiar for psykisk helse og rus og leiar av Frisklivssentralen, fordelt med ca. 50/50 % på kvart tenesteområde. Ei stilling med gode kollegaer og eit godt leiarteam rundt. Stillinga har stor grad av sjølvstende... 

SOLUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Hardbakke
16 dager siden
 ...friluftsliv og ønskjer å jobbe med menneske med psykiske vanskar over 18 år? Då har vi ei...  ...spesialisthelsetjenesta og overføring fra Akutt psykisk helse. Miljøterapi er ein viktig del av...  ...med videreutdanning i psykisk helsearbeid  Erfaring med psykisk helsearbeid er... 

Sjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar

Ålesund
1 dag siden
 ...Er du en engasjert og kreativ spesialsykepleier som brenner for psykisk helsearbeid? Da ønsker vi deg med på laget! Vi har ledig en 80 % stilling på dagtid for deg som ønsker å jobbe med  psykisk helse i kommunen. Dette er et spennende fagfelt hvor du får mulighet til... 

Spesialsykepleier - Dagtid, Psykisk helsearbeid

Porsgrunn
1 dag siden
 ...Ved Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde har vi ledig ei fast 100% stilling for sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid. Stillinga er ledig frå 1.juli, oppstart kan skje etter nærare avtale.  Seksjonen har 14 døgnplassar i tillegg til 2 brukarstyrte... 

Sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid

Molde
11 dager siden
 ...oppfølgingsteam (FOT) i Bydel Ullern? Avdeling helse og omsorg bygger for tiden opp sitt tilbud til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. I denne sammenheng er Fleksibelt oppfølgingsteam en viktig brikke i utviklingen av et helhetlig tilbud. Teamet har en... 

Psykisk helsearbeider i Fleksibelt oppfølgingsteam

Oslo
1 dag siden
 ...I 2022 etablerte Kompetansesenter rus og psykisk helse et nytt bofellesskap for personer med omfattende og sammensatte hjelpebehov....  ...sykepleie eller vernepleie, gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid, rusproblematikk eller tilsvarende. Søkere under utdanning til... 

SARPSBORG KOMMUNE KOMPETANSESENTER RUS OG PSYKISK HELSE

Sarpsborg
12 dager siden
 ...Rettleiing av studentar Kvalifikasjonar Bachelor i sjukepleie/vernepleie/sosialfagleg  Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og eller erfaring er ønskeleg Ønske om utdanning innen for livsstyrketrening Ønskeleg med gruppeterapiutdanning/... 

Miljøterapeut i Medikamentfritt tilbud

Ålesund
10 dager siden
 ...i å jobbe på tvers av ulike fagområde, for å finne dei beste tverrfaglige løysingane for personar med samansette helseutfordingar, psykisk lidelse og/ eller rusproblematikk.  Verksemd for koordinering og tildeling har ledig fast stilling som forløpskoordinator psykisk... 

Kommunalområde Helse, Ålesund kommune

Ålesund
14 dager siden
 ...Vil du vere med på laget vårt? Akutt psykisk helse Ålesund har ledig ei fast 100 % stilling for sjukepleiar/spesialsjukepleiar med funksjon som fagsjukepleiar. Oppstart 2. september. Ved evt internt opprykk kan annan stillingsprosent bli ledig. Dette er ein... 

Fagsykepleier

Ålesund
1 dag siden