...dyktig leder som har lyst til å være med på å utvikle Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten inn i framtidens helsetjenester og...  ...utredning, behandling og samhandling. Stillingen Som enhetsleder har man drifts- og personalansvar for hele enhetens virksomhet... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
7 dager siden
 ...Miljøterapeut - 100% fast stillinger ved enhet for Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester- hovedsakelig v/ Team Bjørkeskaret, men...  ...søkerliste). Kontaktinformasjon Kirsten Fuglestad Wågbø, Enhetsleder Arbeidssted Vestersiden 2 4550 Farsund Nøkkelinformasjon... 

Miljøterapeut 100% fast stilling ved enhet for psykisk helse...

Farsund
11 timer siden
Vi søker etter støttekontakter for voksne mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. En støttekontakt har som oppgave å bidra til en aktiv og meningsfull fritid, og vi ser etter deg som er sosialt engasjert, kreativ, tilpasningsdyktig, og finner ...

Støttekontakter søkes

Oslo
8 timer siden
Om tjenestested Ambulant team Vardeveien er en del av seksjon Psykisk helse og rustjenester og gir ambulante tjenester til personer over 18 år med psykiske helseutfordringer. Vi tilbyr støtte, opplæring og veiledning slik at den enkelte selv kan mestre praktiske utfordringer... 
Sandefjord kommune
13 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med kontorstad hovudsakleg i Sogndal. Ein må rekne med å nytte ein dag i veka i andre soner, som Leikanger og Balestrand etter behov. Dersom... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
8 timer siden
 ...3 faste helgestillinger. En stilling med arbeid hver fjerde helge og to med arbeid hver annen helg. Om arbeidsplassen:  Psykisk helse og rus består av 9 boliger for brukere med psykisk uhelse og/eller ulike avhengighetsutfordringering. Boligene er lokalisert på... 

Vil du bli vår kollega?

Hadsel kommune
6 dager siden
 ...I våre omsorgsboliger innenfor fagområde psykisk helse og rus, har vi behov for ferievikarer fra juli til august 2024. Vi søker deg som er trygg i din voksenrolle og kan inngå i teamet i avdelingen rus-psykisk helse og bidra aktivt til kvalitet, trygghet og positiv utvikling... 

MILJØTERAPEUT/MILJØARBEIDER - FERIEVIKARER

Alta
11 timer siden
 ...Avdeling psykisk helse ved helsehuset er en avdeling med 17 pasienter, som er fordelt på 2 enheter. En enhet for psykisk helse med 11 pasienter og en forsterket skjermet enhet med 6 pasienter. Det er et stort samarbeid mellom disse enhetene. Stillingens arbeidsområde... 

Vernepleier inntil 100 % fast stilling - Namsos helsehus, av...

Namsos
6 dager siden
 ...Psykisk helse- og rustjenesten er en enhet i pleie- og omsorg med til sammen 44,60 årsverk. Enheten er delt inn i 3 team som har spesialkompetanse innen sin målgruppe. Enheten gir tjenester i boenhet med 16 leiligheter, boenhet med 10 leiligheter, KAD/trygghetsplasser... 

Vi søker

Ringsaker kommune
9 timer siden
 ...Vi jobber med utvidelse av tilbudet til nye pasientgrupper innen autismespekteret. Avdelingen er organisert i Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester. Vi er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområdet. Vi sørger for å tilby... 

BÆRUM KOMMUNE KIRKEGÅRDSVEIEN BOLIGER

Rykkinn
2 dager siden
 ...organisasjonsutvikling, kompetanseheving og veiledning? Klinikk psykisk helsevern voksne søker nå etter psykologspesialist til...  ...Lønn etter avtale Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering... 

Psykologfaglig rådgiver

Stavanger
11 timer siden
 ...Familiehuset har ledig 1 års vikariat som psykolog i 100% stilling. Tjenesten Psykisk helse barn og unge/Familiehuset er en tverrfaglig forebyggende og helsefremmende lavterskel psykisk helsetjeneste for gravide, barn og unge 0-18 år og deres foresatte/familier med... 

Familiehuset har ledig 1 års vikariat som psykolog i 100% st...

Tønsberg
10 dager siden
 ...offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet. For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest. Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Virksomhetsleder

Arendal
10 dager siden
 ...Kongsberghjelpa psykisk helse og rusteam har ledig en fast 100 % stilling fra 01.08.24. Stillingen vil inngå i FACT teamet ved Kongsberg DPS. Stillingen innebærer oppfølging til voksne over 18 år med alvorlig psykisk helse og/ eller rusutfordringer, og vil inngå i FACT... 

Kongsberghjelpa psykisk helse og rustjeneste

Kongsberg
10 dager siden
 ...Teknisk sektor har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for kommunalteknikkk. Om arbeidssted: Enheten kommunalteknikk har to avdelinger...  ...av næringsområder, flere større byggeprosjekter innen helse og oppvekst, i tillegg forventes det flere store prosjekter i nær... 

HADSEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Stokmarknes
11 dager siden
 ...Vi har en fast 100% stilling ledig som enhetsleder i vår VVS avdeling. Vi søker etter en person med erfaring innen VVS faget på ingeniør...  ...og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
5 dager siden
Trives du med utfordringer og fornyelse, og har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? I Tvedestrand kommune vil du møte dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ser...

HELSEFAGARBEIDER NATT 63% Annengangs utlysning

Tvedestrand
10 dager siden
 ...Vi søker 1 enhetsleder til hjemmetjenesten. Du er samlende og engasjert med evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater, og har...  ...du lederen vi leter etter? Vil du være med å skape fremtidens helse og mestringstjenester i Nordre Aker? Arbeidsoppgaver Hvert... 

BYDELSADMINISTRASJONEN NORDRE AKER BYDEL

Oslo
2 dager siden
 ...Vi søker etter assisterende enhetsleder ved Medisinsk dagenhet og poliklinikk, Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Medisinsk dagenhet...  ...Helgelandssykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK

Sandnessjøen
3 dager siden
Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere. Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å ...

Medarbeider-fast helgestilling

Stavanger
10 dager siden
Nordlandssykehuset HF har over 5000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor  Logg inn for å se kontaktinformasjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører...

Psykiater

Bodø
16 dager siden
 ...Avdeling Forsterket behandling psykisk helsevern (AFB), klinikk psykisk helse og avhengighet søker avdelingsoverlege. Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus bygger et høyspesialisert behandlingsbygg på Ila som skal stå ferdig høsten 2026 og skal ha 64 døgnplasser... 

Er den mest spennende legejobben innenfor psykisk helse din ...

Oslo
9 timer siden
 ...har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»). Les mer om oss på Logg inn for å se kontaktinformasjon Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av fire avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark, samt Psykiatrisk sykehusavdeling og Poliklinisk... 

Overlege (spesialist i psykiatri)

Skien
10 dager siden
 ...fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.  Logg inn for å se kontaktinformasjon . UNN har et særskilt ansvar for... 

Kan du tenke deg å bli psykiater, eller er du nysgjerrig på ...

Tromsø
10 dager siden
 ...Kort om stillingen Vi har en ledig ei 100 % fast stilling i ressursteamet hos psykisk helse- og rustjeneste.  Om oss  Psykisk helse- og rustjeneste er en avdeling som ligger under virksomhet helse. Avdelingen har 9,5 årsverk. Personalet er tverrfaglig sammensatt... 

RØROS KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTEN

Røros
10 dager siden
 ...Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag...  ...I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og... 

Psykolog/psykologspesialist

Kristiansund kommune
11 timer siden
 ...Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag...  ...I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og... 

Psykologstudentar i hovudpraksis vår 2025

Molde
12 timer siden
 ...opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

100 % fast stilling som booppfølger

Grimstad
10 timer siden
 ...Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset... 

Psykolog

Tønsberg
6 dager siden
 ...I Orkland ønsker vi å ha tjenester av god kvalitet til voksne med psykiske helseutfordringer/rusutfordringer. I enheten Psykisk helse- og rusarbeid har vi tre avdelinger som jobber med ulike målgrupper. I rehabiliteringsteamet jobber vi med brukere i forløp to og tre.... 

ORKLAND KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSARBEID

Orkanger
3 dager siden