...IA- bedrift) For å kunne vurdere fortrinnsrett til stillinga, må søkjar gi til kjenne dette i søknaden  Mangfaldserklæring  Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Fagingeniør histologi og cytologi

Haugesund
8 dager siden
 ...Vi har ledig vikariat som fagansvarlig ingeniør Molekylær diagnostikk, Patologi i Helse Fonna.  Det er stor mulighet for rette person til å påvirke etablering og utvikling av eit spennande fagfelt. Du må ha gode samarbeidsevner, vera sjølvstendig og løysingsorientert... 

Fagansvarlig ingeniør

Haugesund
8 dager siden
 ...turnus med arbeid 3. hver helg ~ Vennligst opplys om eventuelle ønsker om fortrinnsrett i søknaden din. Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Vi søkjar sjukepleiar!

Haugesund
5 dager siden
 ...sjukehus. Du får både løn, fagleg utvikling og stipend. Som 2. års sjukepleiarstudent kan du frå hausten 2024 inngå avtale med Helse Fonna HF der du får eit stipend på kroner 20.000. Stipendet får du dersom du inngår kontrakt på å arbeide minimum 10 helger frå hausten... 

Vil du ha ein lærerik jobb på sjukehuset og få stipend i til...

Stord
2 dager siden
 ...arbeidsmiljø med fokus på sosialt samspel ~ Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst ~ Dagtid stilling Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Portør med utvida oppgåver

Haugesund
6 dager siden
 ...bli tillagt stor vekt Erfaring frå arbeid med rus / psykisk helse er ønskeleg Gode norsk ferdigheiter, skriftleg og munnleg...  ...søkjar gi til kjenne dette i søknaden Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi... 

Sjukepleiar/spesialsjukepleiar

Haugesund
16 dager siden
 ...EPJ-senteret er lokalisert i Berg-senteret på Raglamyr i Avdeling for Helsedata, og jobber ut mot alle lokasjonar i Helse Fonna. Eininga jobber for at heilheten i arbeidsprosessar skal bli ivaretatt på tvers av system. EPJ-senteret har eit fagleg ansvar for oppgåver knytt... 

Konsulent EPJ-senteret

Haugesund
15 dager siden
 ...Folgefonn DPS er ein del av Klinikk for psykisk helsevern ved Helse Fonna HF. Institusjonen tar seg av dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenestene i Kvinnherad og Ullensvang. Med eit samla befolkningsgrunnlag på om lag 20 000 vaksne innbyggjarar, strekkjer ansvaret... 

Sjukepleiar

Kvinnherad kommune
16 dager siden
 ...Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring. Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Sommarvikariat for sjukepleiar/vernepleiar

Haugesund
Én måned siden
 ...gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring. Dersom ønske om førerett må dette oppførast i søknaden. Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Helsesekretær sommervikar!

Haugesund
Én måned siden
 ...Som en aktiv samfunnsaktør arbeider Mental Helse for at psykisk helse skal anerkjennes og prioriteres på lik linje med fysisk helse. Vi engasjerer oss i bredt spekter av aktiviteter, fra direkte støtte via vår hjelpetelefon til påvirkningsarbeid mot politiske beslutningstakere... 

FUNDRAISER - MENTAL HELSE

Oslo
6 dager siden
 ...Helse Nord RHF søker seksjonsleder til nyopprettet seksjon med ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og analysearbeid. Er du den vi leter etter? Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid... 

Seksjonsleder for kvalitet, pasientsikkerhet og analyse

Bodø
22 dager siden
 ...Helse Nord RHF søker seksjonsleder til nyopprettet seksjon med ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og analysearbeid. Er du den vi leter etter? Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid... 

Helse Nord RHF søker seksjonsleder for kvalitet, pasientsikk...

Bodø
8 dager siden
 ...innbyggere i Færder kommune søkes det etter medarbeider i 100 % stilling.  Stillingen er p.t. organisert i stab hos virksomhetsdirektør helse. Til stillingen er det lagt arbeid hver 4. helg i hjemmebaserte tjenester. Arbeidsoppgaver:  Koordinere og være pådriver for... 

FÆRDER KOMMUNE FELLESTJENESTER

Færder kommune
16 dager siden
 ...blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet. LB helse er en tverrfaglig klinikk for behandling av muskel- og skjelettlidelser. Vi besitter både osteopati, fysioterapi, klinisk... 

Åpen søknad – LB helse

Oslo
11 dager siden
 ...i Rogaland, og gratis bruk av bysykkel  Offentlige pensjonsordninger og forsikringer   Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger... 

Karriere i Helse Stavanger? Vi søker sykepleiere fra sommer ...

Stavanger
8 dager siden
Vi søker etter en blid, profesjonell og fleksibel person som både har kunnskap om trening/ fysisk aktivitet og har gode datakunnskaper Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker Du må trives i høyt tempo og med varierte arbeidsoppgaver både i resepsjonen...

Vi søker resepsjonister på Best Trening

Oslo
2 dager siden
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev...

Åpen søknad – Frogner Helse Spa & Massasje

Oslo
11 dager siden
 ...Helset Legesenter søker en dyktig helsesekretær i vikariat i 60% stilling. Vikariatet er ledig fra 01.09.24 - 31.07.25 og skyldes svangerskapspermisjon. Helset Legesenter er et fastlegekontor med 5 allmennleger. Det er for tiden ansatt totalt 5 sekretærer, fordelt... 

Helsesekretær på Helset legesenter

Bærum kommune
20 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidssted: Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i kommunalavdeling Helse og mestring Oppfølgingsboliger psykisk helse er et tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rusproblematikk... 

Vernepleier/sykepleier til fast stilling i enhet rus og psyk...

Halden
6 dager siden
Psykisk helseteneste søkjer etter eit prosjektleiar i 50% stilling i eit år, for å skape ein ny møteplass. Vi ønskjer å skape ein base som kan vere utgangspunkt for fellesskap, aktivitet og måltid. Møteplassen skal vere ein uformell arena som kan bidra til auka sosial...

Gloppen kommune

Gloppen kommune
7 dager siden
 ...Helse- og sosialfaglig behandler Om stillingen Tyrili Stifinnerteam utlyser en 100% stilling som helse- og/eller sosialfaglig behandler. Stillingen er en dagstilling, men innebærer også noe reising. Arbeidet er tilknyttet fengslene i Østfoldregionen, hovedsakelig... 
Sarpsborg
15 dager siden
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir mennesker med funksjonsnedsettelse praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv. BPA gir mulighet til å styre egen hverdag ved å bestemme når, og av hvem en trenger assistanse. Det gir ...

Brukerstyrt personlig assistent søkes til dame

Kristiansand kommune
6 dager siden
Fagskolen Rogaland/ SOTS, avd. Helse- og oppvekstfag har ledig fast undervisningsstilling i 80%.    Stillingen er dedikert til undervisning innen helsefag med kompetanse som tannpleier eller tannlege med bred erfaring fra fagområdet. Det er ønskelig med kompetanse og... 

Fagskolen Rogaland, Rogaland fylkeskommune

Haugesund
20 dager siden
 ...Nannestad  kommune, virksomhet Helse er inndelt i 8 enheter, som innebefatter sykehjem, hjemmebaserte tjenester og service. Vi har i underkant av 160 årsverk fordelt på ca. 210 medarbeidere. Vi søker nå sommervikarer til våre enheter for perioden uke 25 til uke 33... 

Sommervikarer

Nannestad kommune
Én måned siden
Vi søker etter støttekontakter for voksne mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. En støttekontakt har som oppgave å bidra til en aktiv og meningsfull fritid, og vi ser etter deg som er sosialt engasjert, kreativ, tilpasningsdyktig, og finner ...

Støttekontakter søkes

Oslo
6 dager siden
 ...med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. ~ Det er krav om tilfredsstillende politiattest for personell som ansettes i helse og omsorgstjenesten.  Personlige egenskaper gode kommunikasjon- og samarbeidsevner evne til å jobbe selvstendig lojal,... 

Haugesund kommune trenger ferievikarer sommeren 2024

Haugesund
6 dager siden
Åmli legekontor har behov for sykepleier som vikar fra d.d.  Åmli legekontor er et fastlegekontor med 3 leger og 2 sykepleiere og 1 helsefagarbeider. Vi har behov for en sykepleier som vi kan ringe til ved fravær.  Arbeidsoppgaver Journalsystemet vi bruker er InfoDoc...

Vikariat som sykepleier ved Åmli legekontor

Åmli (tettsted)
6 dager siden
Follumshagen omsorgsboliger, avd Mustajokki søker etter helsefagarbeidere. Mustajokki omsorgsbolig er lokalisert ved Alta omsorgssenter. En avdeling med 9 boenheter og fellesareal. Avdelingen er et botilbud for voksne personer med somatiske og psykiske sykdommer. Vi...

Er du helsefagarbeider og har lyst til å være med på å utvik...

Alta
8 dager siden
Vi søker flere avlastere for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Pårørende med særlig tyngende omsorgsansvar kan få tilbud om privat avlastning, slik at de får mulighet for regelmessig fritid og restitusjon samtidig som bruker får forsvarlig omsorg.Vi søker hovedsakelig...

Vi søker privat avlaster

Tromsø
2 dager siden