...Vil du være en medspiller på veien tilbake mot bedre helse og et aktivt liv for våre pasienter, da søker vi etter DEG. Vårt rehabiliteringsteam...  ...og ansatte som jobber med hjertet for sine pasienter.  Unicare Steffensrud er et rehabiliteringssenter i... 

15,49 % fast stilling som sykepleier på natt med arbeid hver...

Vestre Toten kommune
6 dager siden
 ...Som en aktiv samfunnsaktør arbeider Mental Helse for at psykisk helse skal anerkjennes og prioriteres på lik linje med fysisk helse. Vi engasjerer oss i bredt spekter av aktiviteter, fra direkte støtte via vår hjelpetelefon til påvirkningsarbeid mot politiske beslutningstakere... 

FUNDRAISER - MENTAL HELSE

Oslo
6 dager siden
 ...Vil du være med på å utvikle spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge? Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber vi for at... 

Helse Nord RHF søker seksjonsleder for somatikk

Bodø
8 dager siden
 ...Helse Nord RHF søker seksjonsleder til nyopprettet seksjon med ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og analysearbeid. Er du den vi leter etter? Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid... 

Helse Nord RHF søker seksjonsleder for kvalitet, pasientsikk...

Bodø
8 dager siden
 ...blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet. LB helse er en tverrfaglig klinikk for behandling av muskel- og skjelettlidelser. Vi besitter både osteopati, fysioterapi, klinisk... 

Åpen søknad – LB helse

Oslo
11 dager siden
Vi søker etter en blid, profesjonell og fleksibel person som både har kunnskap om trening/ fysisk aktivitet og har gode datakunnskaper Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker Du må trives i høyt tempo og med varierte arbeidsoppgaver både i resepsjonen...

Vi søker resepsjonister på Best Trening

Oslo
1 dag siden
 ...i Rogaland, og gratis bruk av bysykkel  Offentlige pensjonsordninger og forsikringer   Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger... 

Karriere i Helse Stavanger? Vi søker sykepleiere fra sommer ...

Stavanger
8 dager siden
 ...(IA- bedrift) For å kunne vurdere fortrinnsrett til stillinga, må søkjar gi til kjenne dette i søknaden  Mangfaldserklæring  Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar... 

Fagingeniør histologi og cytologi

Haugesund
8 dager siden
 ...innbyggere i Færder kommune søkes det etter medarbeider i 100 % stilling.  Stillingen er p.t. organisert i stab hos virksomhetsdirektør helse. Til stillingen er det lagt arbeid hver 4. helg i hjemmebaserte tjenester. Arbeidsoppgaver:  Koordinere og være pådriver for... 

FÆRDER KOMMUNE FELLESTJENESTER

Færder kommune
15 dager siden
 ...Vi har ledig vikariat som fagansvarlig ingeniør Molekylær diagnostikk, Patologi i Helse Fonna.  Det er stor mulighet for rette person til å påvirke etablering og utvikling av eit spennande fagfelt. Du må ha gode samarbeidsevner, vera sjølvstendig og løysingsorientert... 

Fagansvarlig ingeniør

Haugesund
8 dager siden
 ...selvmord. Over hele landet sitter det unge som er ensomme og faller utenfor, fordi de ikke får hjelpen de trenger. Derfor jobber Mental Helse Ungdom hver eneste dag for at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei. Det gjør vi gjennom å gi unge, uansett hvem... 

Mental Helse Ungdom søker Digital Markedsfører til nyopprett...

Oslo
6 dager siden
Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater. Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev...

Åpen søknad – Frogner Helse Spa & Massasje

Oslo
11 dager siden
 ...Helset Legesenter søker en dyktig helsesekretær i vikariat i 60% stilling. Vikariatet er ledig fra 01.09.24 - 31.07.25 og skyldes svangerskapspermisjon. Helset Legesenter er et fastlegekontor med 5 allmennleger. Det er for tiden ansatt totalt 5 sekretærer, fordelt... 

Helsesekretær på Helset legesenter

Bærum kommune
19 dager siden
 ...og med uke 33., og tilbyr stillinger opptil 100%. Spesifiser i søknaden hvilken avdeling du søker deg til. Arbeidsoppgaver I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Du vil bli gitt mye ansvar og tillit. Vi har... 

Ferievikarer sommer 2024

Namsos
15 dager siden
Psykisk helseteneste søkjer etter eit prosjektleiar i 50% stilling i eit år, for å skape ein ny møteplass. Vi ønskjer å skape ein base som kan vere utgangspunkt for fellesskap, aktivitet og måltid. Møteplassen skal vere ein uformell arena som kan bidra til auka sosial...

Gloppen kommune

Gloppen kommune
6 dager siden
 ...turnus med arbeid 3. hver helg ~ Vennligst opplys om eventuelle ønsker om fortrinnsrett i søknaden din. Mangfaldserklæring Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige... 

Vi søkjar sjukepleiar!

Haugesund
5 dager siden
 ...Er du vår nye medarbeider? Vil du jobbe som fagarbeider/medarbeider i Helset barnehage? Bærum kommune søker deg som vil spille en viktig rolle for barns utvikling, og som vil være med å gjøre en forskjell. Å bidra til at barna i Bærum får en trygg og god start på... 

Assistent / Fagarbeider barn og unge

Bærum kommune
6 dager siden
 ...Virksomhet Helse består av åtte enheter. Vi har fire enheter i sykehjem, tre enheter for hjemmebaserte tjenester og en enhet for servicefunksjoner. I virksomhetsleders stab har vi merkantile ressurser og sykehjemslege. Virksomheten har ca. 160 årsverk fordelt på... 

Enhetsleder sykehjem

Nannestad kommune
21 dager siden
 ...våre sjukehus. Du får både løn, fagleg utvikling og stipend. Som 2. års sjukepleiarstudent kan du frå hausten 2024 inngå avtale med Helse Fonna HF der du får eit stipend på kroner 20.000. Stipendet får du dersom du inngår kontrakt på å arbeide minimum 10 helger frå... 

Vil du ha ein lærerik jobb på sjukehuset og få stipend i til...

Stord
1 dag siden
 ...etter overlege i nevrologi ved sykehuset Levanger, med mulighet for arbeidssted på Stjørdal DMS etter avtale. Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag er organisert som en gjennomgående avdeling ved sykehuset Levanger og Namsos. Sykehuset Levanger ligger en drøy... 

Overlege i nevrologi - sykehuset Levanger/Stjørdal DMS

Stjørdal
23 dager siden
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir mennesker med funksjonsnedsettelse praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv. BPA gir mulighet til å styre egen hverdag ved å bestemme når, og av hvem en trenger assistanse. Det gir ...

Brukerstyrt personlig assistent søkes til dame

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...Helse- og sosialfaglig behandler Om stillingen Tyrili Stifinnerteam utlyser en 100% stilling som helse- og/eller sosialfaglig behandler. Stillingen er en dagstilling, men innebærer også noe reising. Arbeidet er tilknyttet fengslene i Østfoldregionen, hovedsakelig... 
Sarpsborg
14 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidssted: Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i kommunalavdeling Helse og mestring Oppfølgingsboliger psykisk helse er et tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rusproblematikk... 

Vernepleier/sykepleier til fast stilling i enhet rus og psyk...

Halden
6 dager siden
Fagskolen Rogaland/ SOTS, avd. Helse- og oppvekstfag har ledig fast undervisningsstilling i 80%.    Stillingen er dedikert til undervisning innen helsefag med kompetanse som tannpleier eller tannlege med bred erfaring fra fagområdet. Det er ønskelig med kompetanse og... 

Fagskolen Rogaland, Rogaland fylkeskommune

Haugesund
19 dager siden
 ...Helse Nord investerer videre i IKT for å støtte framtidens pasientbehandling gjennom trygge og stabile IKT tjenester. For å sikre robust ledelse av kommende investeringsprogram søker Helse Nord IKT etter prosjektledere med solid IKT kompetanse, stor gjennomføringskraft... 

Vil du lede framtidsrettede IKT-prosjekter for spesialisthel...

Tromsø
15 dager siden
 ...velferdstilbud som bla.a. turgruppe og bedriftsidrettslag SUS er en HjemjobbHjem-bedrift Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige... 

100% eller deltid fast stilling som helsefagarbeider

Stavanger
21 dager siden
Vi søker etter støttekontakter for voksne mennesker i alle aldersgrupper og med forskjellige bistandsbehov. En støttekontakt har som oppgave å bidra til en aktiv og meningsfull fritid, og vi ser etter deg som er sosialt engasjert, kreativ, tilpasningsdyktig, og finner ...

Støttekontakter søkes

Oslo
6 dager siden
 ...Nannestad  kommune, virksomhet Helse er inndelt i 8 enheter, som innebefatter sykehjem, hjemmebaserte tjenester og service. Vi har i underkant av 160 årsverk fordelt på ca. 210 medarbeidere. Vi søker nå sommervikarer til våre enheter for perioden uke 25 til uke 33... 

Sommervikarer

Nannestad kommune
Én måned siden
Follumshagen omsorgsboliger, avd Mustajokki søker etter helsefagarbeidere. Mustajokki omsorgsbolig er lokalisert ved Alta omsorgssenter. En avdeling med 9 boenheter og fellesareal. Avdelingen er et botilbud for voksne personer med somatiske og psykiske sykdommer. Vi...

Er du helsefagarbeider og har lyst til å være med på å utvik...

Alta
8 dager siden
 ...med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. ~ Det er krav om tilfredsstillende politiattest for personell som ansettes i helse og omsorgstjenesten.  Personlige egenskaper gode kommunikasjon- og samarbeidsevner evne til å jobbe selvstendig lojal,... 

Haugesund kommune trenger ferievikarer sommeren 2024

Haugesund
6 dager siden