...Om Sandefjordskolen Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens... 

Vil du bli med på laget?

Sandefjord
4 dager siden
 ...arbeidsmiljø med mye humor, engasjement og positivitet Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord... 

Ønsker du å jobbe som klarinettpedagog i Sandefjord kultursk...

Sandefjord
13 dager siden
 ...norskkunnskaper Personlig egnethet vektlegges Om tjenestestedet: Stokke Frivilligsentral er en av tre frivilligsentraler i Sandefjord kommune. Vi skal være en lokalt forankret møteplass som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivilligmiljø... 

Ledig stilling Aktivitetsleder junior, Stokke Fritidsklubb B...

Sandefjord
8 dager siden
 ...pensjons- og forsikringsordninger Hytteutleie gjennom Sandefjord kommunale pensjonskasse Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord... 

Ønsker du å jobbe som teaterlærer i kulturskolen?

Sandefjord
13 dager siden
 ...Om tjenestested Sandefjord kommune er den største kommunen i Vestfold. Vår visjon er "Sammen framover", og våre verdier er ansvarlighet og åpenhet. Vi er en effektiv organisasjon som søker å ha innbyggerne og brukernes beste i fokus. Dokumentsenteret skal bidra til... 

Vil du lede Sandefjord kommunes dokumentsenter?

Sandefjord
14 dager siden
 ...Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode. Som sykepleier er du medlem av KLP, som vernepleier er du... 

Ledig fast stilling

Sandefjord
4 dager siden
 ...og forsikringsordninger   Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene   Personalhytter   Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og stillingskode. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale... 

Lyst på en deltidsjobb med mening?

Sandefjord
29 dager siden
 ...barnehagene:  Frydenberg barnehage, Tuften barnehage, Feen barnehage, Trekanten barnehage, Barnas Hus og Elverhøy barnehage. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om barnehagene og kontaktinformasjon til styrer dersom du har spørsmål om den enkelte barnehage.... 

Tilkallingsvikarer søkes til barnehagene i Stokke

Sandefjord
9 dager siden
 ...Om tjenestested Vi skal styrke kommunens planavdeling og søker flere planleggere/prosjektledere. En av stillingene er en seniorstilling med overordnet ansvar for Sandefjords neste kommuneplan (arealdel), samt annet plan- og utredningsarbeid. Øvrige stillinger er rådgiverstillinger... 

Vil du være med å planlegge framtidas Sandefjord?

Sandefjord
13 dager siden
 ...forsikringsordninger   Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene    ~ Personalhytter   Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord... 

Vi ønsker oss tilkallingsvikarer

Sandefjord
20 dager siden
 ...kompetanseheving Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftsidrettslag Bedriftshelsetjeneste Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9453. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale... 

Er du vår nye avdelingsleder

Sandefjord
3 timer siden
 ...mange oppgaver samtidig, men likevel ha oversikt At du er lojal i forhold til interne og ekstrene beslutninger, og til Sandefjord kommunes arbeidsreglement At du har evne til å begeistre, dele kunnskap og motivere andre At du er personlig egnet for stillingen... 

Kontaktperson i barneverntjenesten

Sandefjord
3 timer siden
 ...kommunehelsetjenesten. Pasientene som kommer hit har fått en medisinsk avklaring, behandling er igangsatt og de trenger ytterligere behandling i kommunen etter sykehusoppholdet. Det skal være et kortvarig opphold før utskrivelse til hjemmet. Avdelingen er tverrfaglig bestående av... 

Sykepleierstillinger 90% 0g 80% til aktiv mottaksavdeling fr...

Sandefjord
22 dager siden
 ...hverandre gode Bedriftsidrettslag Gode pensjons- og forsikringsordninger Personalhytter Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode. Vernepleiere og sykepleiere får lokalt... 

SANDEFJORD KOMMUNE MØYLANDTUNET

Sandefjord
13 dager siden
 ...hjemmesykepleie er en del av Seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens hovedmål er «Best hjemme lengst mulig». Tjenesten...  ..., løsningsorientert og åpen for endring Erfaring fra kommunal forvaltning og kjennskap til kommunale datasystemer vil være en... 

Er det deg vi ser etter?

Sandefjord
13 dager siden
 ...Bydrift har ansvar for drift av kommunens veger, gang- og sykkelveger, fortau, parker og torg, badeplasser, lekeplasser, fotballbaner, uteområder tilhørende skoler og barnehager, uteområder tilhørende sykehjem og boliger, friområder og bynære friluftsområder. Enheten har... 

Arbeidende formann park

Skien
14 dager siden
 ...gjelder å følge tjenestemottakere til et dagtilbud. Om virksomheten Virksomhet Boliger for mestring og fysisk helse i Tønsberg kommune består av 9 avdelinger som tilbyr tjenester til mennesker over 20 år med ulike funksjonshemminger, utviklingshemminger og ervervede... 

Miljøterapeut 100% fast stilling - dagtid

Tønsberg
14 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Medlemskap i hytteklubb, med mulighet for å leie hytte ved sjøen til gunstige priser Porsgrunn kommune jobber for å fremme et Inkluderende Arbeidsliv Ved å søke på denne stillingen vil du også kunne bli kontaktet vedr andre... 

Vernepleier 100% fast stilling

Porsgrunn
3 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Gråtenmoen Terrasse 3735 Skien Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Skien kommune Stillingsprosent: 23% Fast Søknadsfrist: 31.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helgestillinger

Skien
14 dager siden
 ...Ellen Wille, Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Ulefossvegen 51 3730 Skien Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Skien kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lege, Skien Helsehus, fast

Skien
4 dager siden
 ...svært omfattende helsetilbud som oftest løses innenfor rammene av heldøgns tjenester. Enheten utøver heletjenester i hele Skien kommune.  Tjenestetilbudet er sammensatt- og kan omfatte både omsorgs- og komplekse medisinske helsetjenester. Vi ønsker å levere god faglig... 

Sommervikar - Forsterket Hjemmetjeneste

Skien
13 dager siden
 ...Vi søker etter engasjerte sommervikarer for våre boliger i PHA. Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer i forhold til rus og psykiatri.  Vi har behov for sommervikariater til våre botiltak. Det... 

Psykisk Helse og Avhengighet ønsker Ferie/tilkallingsvikarer

Tønsberg
29 dager siden
 ...Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av Tønsberg kommunes bygninger, bestående av 280.000 m2 formålsbygg og 1050 boliger. Virksomheten har ca. 180 ansatte og har hovedkontor i lokaler på Gunnarsbø. TkE er en av Vestfolds... 

Ledig stilling som

Tønsberg
20 dager siden
 ...miljøarbeid og anvendt atferdsanslyse?  Da kan det være nettopp deg Fogdhaven er på utkikk etter! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til mennesker over 19 år med ulik grad av funksjonshemming.... 

Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Horten
3 dager siden
 ...dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost... 

Sommer vikarer / vikarer lang tid og korttid

Tønsberg
25 dager siden
 ...treningsavtaler Gode pensjonsordninger. Her kan du lære mer om pensjonsordningen i KLP:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Porsgrunn kommune jobber for å fremme et Inkluderende Arbeidsliv Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe :) Kontaktinformasjon... 

Faste helgestillinger 29% -arbeid med mening!

Porsgrunn
6 dager siden
 ...Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvar for Forvaltning, drift og vedlikehold av Tønsberg kommunes eiendommer, bestående av 270.000 m2 formålsbygg og 1050 boliger. Virksomheten har ca 180 ansatte, er en av Vestfolds største eiendomsaktører og har et meget sterkt faglig... 

2 faste stillinger ledig som

Tønsberg
20 dager siden
 ...dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost... 

Nes sykehjem søker

Tønsberg
4 dager siden
 ...i KLP. Her kan du lære mer om pensjonsordningen i KLP:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Gode treningsavtaler Porsgrunn kommune jobber for å fremme et Inkluderende Arbeidsliv Mer om oss: Avdelingen for praktisk bistand hører under Hjemmetjenesten Øst/... 

Hjemmehjelp

Porsgrunn
4 dager siden
 ...av vårt team, og håper at det er deg. Døgnrehabiliteringen på Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter har 15 sengeplasser og er kommunens tilbud om tverrfaglig intensiv rehabilitering rettet mot alle typer hverdagslige aktiviteter. Det er en sammensatt pasientgruppe i... 

Spennende og tverrfaglig sykepleierstilling på Døgnrehabilit...

Porsgrunn
13 dager siden