...fastlegehjemmel med 1050 på listen som er ledig snarest  en fastlegehjemmel med 1200 pasienter på listen som er ledig snarest. Kommunen kan tilby et 5 -årig spesialiseringsforløp (ALIS) der du kan ta hele spesialiseringen i vår kommune. Sykehjemstjenesten i kommunen... 

To fastlegehjemler ved Tromøy Legesenter i Arendal

Arendal
25 dager siden
 ...helse,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Kirkeveien 172 4817 His Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Arendal kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 05.08.2024 Søknadsfrist: 31.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helsefagarbeider 100 % fast stilling

Arendal
15 timer siden
 ...Kommunalteknikk og Geodata er det ledig stilling som avdelingsleder for Veiforvaltning og trafikksikkerhet i virksomhet Mobilitet. Arendal kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen.... 

Avdelingsleder Veiforvaltning og Trafikksikkerhet

Arendal
15 timer siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Marisbergveien 20 4818 Færvik Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Arendal kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 14.10.2024 Sluttdato: 31.08.2025 Søknadsfrist: 27.05.2024 Logg inn for å... 

Pedagogisk leder, vikariat søkes til

Arendal
6 dager siden
 ...jakt etter. Avklaringsavdelingen er en ny avdeling i Arendal kommune som åpnet september 2023, avdelingen ble utvider fra 10...  ...årsverk 2. mai 2024. Avdelingen er lokalisert sammen med legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) i nytt bygg ved Sørlandet sykehus Arendal... 

Vikariat Virksomhetsleder avklaring-/korttidsavdeling

Arendal
7 dager siden
 ...En fantastisk 1-10 skole øst i kommunen med ca. 520 supre elever og 75 dedikerte ansatte. Vi har satsningsområdene lesing, læringsmiljø og læreplaner/vurdering. Ungdomstrinnet får elever fra Flosta, Eydehavn og Nesheim skole, i tillegg til elevene fra Stuenes.  Overordnet... 

Lærerstillinger

Arendal
3 dager siden
 ...hjemmesykepleie, oppfølging i grupper, digitalt eller individuelt. Arendal kommune er med i FACT og FACT-ung samarbeid, og  følger opp brukere som...  ...med spesialisthelsetjenesten. Vi jobber forebyggende og gir kommunal behandling og utredning. Psykisk helse og rus-utfordringer er... 

Studentstilling helg

Arendal
16 dager siden
 ...oppfølgingstjenesten, bofellesskap, boliger med base, institusjon psykisk helse og rus, krisesenter, LAR/FACT og psykososialt kriseteam. Arendal kommune er nylig sertifisert som likestilt arbeidsgiver. Vi jobber systematisk og strategisk for å fremme likestilling, hindre... 

Studentstillinger

Arendal
17 dager siden
 ...Fast sykepleierstilling 100% i hjemmesykepleien Vest i Arendal kommune. Vi har for tiden 2 baser på Plankemyra og 1 base på Hisøy. Pr....  ...konkurransedyktig lønn i forhold til helseforetak og omkringliggende kommuner. Lønn tilsvarende stilling med krav om masterutdanning... 

Offentlig godkjent sykepleier

Arendal
6 dager siden
 ...Kontaktinformasjon Kreshnik Zeqiri, Virksomhetsleder helse,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Arendal kommune Stillingsprosent: 100% Sommerjobb Søknadsfrist: 03.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sommerjobb på Plankemyra

Arendal
17 dager siden
 ...Arendal kommune er fremtidens kommune på Sørlandet. Det forventes nyetableringer av foretak og økt innbyggerantall. I forbindelse med omstrukturering av enheten Kommunalteknikk og Geodata, søker vi nå deg som kan lede Avdelingen Miljø og Private anlegg. Som avdelingsleder... 

Avdelingsleder Miljø og Private anlegg

Arendal
21 dager siden
 ...Arendal kommune er fremtidens kommune på Sørlandet. Nå søker vi etter deg som vil være vår nye kollega i avdelingen for Miljø og private anlegg. Du vil inngå i et team med faglige dyktige kollegaer. Ansvarsområdene for avdelingen er tilsyn på private avløpsanlegg, tilkoblinger... 

Rådgiver Vann og avløp

Arendal
21 dager siden
 ...Mio BPA søker nå etter engasjert helsepersonell til en voksen dame i Arendal kommune. Ordningen har 2-til-1-bemanning hele døgnet. Vedtakseier er glad i å gå turer, jobbe i hagen, og være med familien. Hun har et marsvin og servicehunder, så det er viktig at du ikke er... 

Vi søker sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere!

Arendal
3 dager siden
 ...Hvorfor velge oss som din arbeidsgiver?    Adecco er et solid bemanningsbyrå med mange års erfaring og vi har et godt samarbeid med kommuner og sykehus i hele landet. Vi får jevnlig bestillinger fra våre oppdragsgivere, både kortvarige og langvarige oppdrag. Som ansatt... 

Jobb som helsesekretær i Arendal gjennom Adecco helse!

Arendal
23 dager siden
 ...Grunnleggende sykepleie Generell, pre- og postoperativ sykepleie Dokumentasjon (Dips og Metavision), samt kommunikasjon med kommunene (PLO) Medikamenthåndtering Deltagelse i tverrfaglige team rundt pasientene Veiledning av studenter/elever Kvalifikasjoner... 

SØRLANDET SYKEHUS HF REHABILITERING ARENDAL

Arendal
23 dager siden
 ...sommervikar.  Avklaringsavdelingen er en ny avdeling i Arendal kommune som åpnet i oktober 2023 med 10 sengeplasser. Fra mai 24 skal...  ...sengeplasser. Avdelingen er lokalisert sammen med legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) i nytt bygg ved Sørlandet sykehus Arendal... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
20 dager siden
 ...god tallforståelse. Du skal gjennom dialog med både det politiske og det administrative nivået i kommunene veilede dem innenfor kommuneøkonomifaget og god kommunal praksis. Dette omfatter blant annet gjennomgang av kommunale budsjett, økonomiplaner og regnskap, samt... 
Arendal
9 dager siden
 ...følge opp entreprenører (kvalitet, fremdrift, HMS og økonomi) . Gjennomføre byggemøter/interne møter/møter for byggeleder med kommuner/naboer til veg/3.part . Som assisterende byggeleder kan det bli aktuelt med delegert ansvar for økonomi for de aktuelle kontrakter... 

Vi søker en assisterende byggeleder som vil være med å påvir...

Arendal
16 dager siden
 ...hjemmesykepleie, oppfølging i grupper, digitalt eller individuelt. Arendal kommune er med i FACT og FACT-ung samarbeid, og  følger opp brukere som...  ...med spesialisthelsetjenesten. Vi jobber forebyggende og gir kommunal behandling og utredning. Psykisk helse og rus-utfordringer er... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
16 dager siden
 ...Deltakelse i utviklingsarbeidet på enheten Tett samarbeid og elektronisk meldingsutveksling med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen Veiledning av studenter og kolleger Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene... 

Sosionom/spesialutdannet sosionom

Arendal
15 timer siden
 ...Kontaktinformasjon Kreshnik Zeqiri, Virksomhetsleder helse, (***) ***-**** Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Arendal kommune Referansenr.: 4809653688 Stillingsprosent: 100% Sommerjobb Søknadsfrist: 03.06.2024 Vil du bli vår nye kollega?  Arendal... 

Plankemyra bos - Arendal kommune

Arendal
20 dager siden
 ...tjenester til statsforvalterne og utvikler digitale løsninger. Formålet er raskere og tryggere saksbehandling hos statsforvalterne og i kommunene, og bedre og enklere tjenester for innbyggerne. Tjenesteleveransene er innenfor områdene IT, digitalisering og utvikling,... 
Arendal
18 dager siden
 ...bygningsloven, klager etter offentleglova, lovlighetskontroller etter kommuneloven og oppgaver tilknyttet fri rettshjelp. I tillegg vil...  ...lederegenskaper og relevant ledererfaring   God kunnskap om statlig- og kommunal forvaltning Innsikt i økonomi og budsjettarbeid God... 

Er du jurist og ønsker å bli vår avdelingsdirektør?

Arendal
15 timer siden
 ...Arendal kommune er fremtidens kommune på Sørlandet. Nå søker vi etter deg som vil være vår nye kollega i avdelingen for Miljø og private anlegg. Du vil inngå i et team med faglige dyktige kollegaer. Ansvarsområdene for avdelingen er tilsyn på private avløpsanlegg, tilkoblinger... 

ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Arendal
21 dager siden
 ...Grimstad kommune søker en dyktig kommunalsjef for investeringer og teknisk drift. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Stillingen er nyopprettet etter en organisasjonsendring, og vi tilbyr en virkelig god mulighet til å utvikle den nye sektoren investeringer... 

Kommunalsjef investeringer og teknisk drift

Grimstad
6 dager siden
 ...kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Risør kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

SFO-leder - Risør barneskole og SFO

Risør
9 dager siden
 ...Vil du være med på å videreutvikle oppfølgingstilbudet til ungdom og unge voksne i Risør kommune? Da håper vi du vil søke på disse stillingene. Risør kommune har fått mulighet til å prøve ut og utvikle nye måter å jobbe på, for bidra til mer "innenforskap" for ungdom... 

Erfaringsmedarbeider - psykisk helse og rus

Risør
9 dager siden
 ...Froland kommune har fått flere elever med behov for særskilt språkopplæring. Vi søker derfor etter en tospråklig fagarbeider med kompetanse innen russisk og norsk. Elevene kommer i hovedsak fra Ukraina. Froland barneskole er en 1-7 skole med 430 elever og 2-4 paralleller... 

Tospråklig fagarbeider

Froland
15 timer siden
 ...Froland kommune har ledig et vikariat som kreftkoordiantor 20%, og sykepleier i turnus i hjemmesykepleien 60%. Den ansatte vi utøve det faglige tilbudet til kreftpasienter både på systemnivå, via fagutvikling og i direkte kontakt med pasient og pårørende. Dette arbeidet... 

Kreftkoordinator/sykepleier vikariat

Froland
7 dager siden
 ...Froland kommune har fått flere elever med behov for grunnleggende norskopplæring. Vi søker derfor etter en lærer med kompetanse innen dette fagområdet. Froland barneskole er en 1-7 skole med 430 elever og 2-4 paralleller på hvert trinn. Skolen har et stort fagmiljø... 

Faglærer, grunnleggende norsk

Froland
9 dager siden