...teknologi i klasserommet og hente inn språk fra autentiske situasjoner? Da vil du trives hos oss! Bli en del av vårt team, hvor vi legger vekt på å skape et dynamisk læringsmiljø der moderne teknologi og verktøy blir en naturlig del av norskopplæringen. Som arbeidsrettet... 

Bli med og undervis i arbeidsrettet norskopplæring som åpner...

Arendal
2 dager siden
 ...den enkeltes ressurser og mestringsevne hvor brukerne skal oppleve respekt, trygghet og god faglig kvalitet i tjenestene. Vi legger vekt på brukernes beste og evaluering av tjenesten foregår kontinuerlig i samarbeid med brukerne.  Vi søker etter 2 faste fagarbeidere... 

Fagarbeidere helse og omsorg

Arendal
3 dager siden
 ...rettssted har 19 ansatte, herav 6 embetsdommere, 2 dommerfullmektiger og for øvrig saksbehandlere/administrativt personell. Vi legger vekt på høy kvalitet i vårt arbeid, samt effektivitet og service overfor alle brukere av domstolens tjenester.   Om stillingen... 
Arendal
29 dager siden
 ...Søker må være interessert i drift og utvikling av praksisen og legesenteret som helhet Personlig egnethet tillegges betydelig vekt. Personlig egnethet og godt norsk språk er avgjørende. Vi tilbyr En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver... 

To fastlegehjemler ved Tromøy Legesenter i Arendal

Arendal
Én måned siden
 ...hjem i hele Arendal Kommune. Vi trenger sommervikarer og tilkallingsvikarer ved fravær og ferier gjennom hele året. Vi legger stor vekt på gode samarbeidsevner og god og tydelig kommunikasjon, samt gode kunnskaper om hygiene og renhold. Våre hjemmehjelpsbaser er på følgende... 

Tilkallingsvikar

Arendal
4 dager siden
 ...samsvar med lov og forskrifter.   Utvikling av tjenestetilbudet i forhold til gjeldende styringsmål. DPS Østre Agder legger stor vekt på internt og eksternt samarbeid, både faglig og kollegialt. Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold... 

Spennende stilling som psykologspesialist/psykolog

Arendal
4 dager siden
 ...er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team, og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell... 

Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste

Arendal
6 dager siden
 ...digitale verktøy god skriftlig og muntlige fremstillingsevne på norsk Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen. Vi legger vekt på personlige egenskaper og ser etter en fleksibel person som raskt inngir tillit, utviser god rolleforståelse og har gode... 
Arendal
15 dager siden
 ...statsforvalterne har god informasjonssikkerhet og nødvendig kompetanse for å ta i bruk nye løsninger. Ved valg av direktør vil vi legge vekt på ambisjoner for utvikling av kundedialog, tjenester og egen organisasjon forståelse for mulighetene som ligger i anvendelse... 
Arendal
24 dager siden
 ...og jobbe mye sammen. Derfor er det fundamentalt viktig at vi har god kjemi. Personlig egnethet kommer derfor til å bli gitt stor vekt i ansettelsesprosessen. På grunn av arbeidets karakter ønsker jeg kvinnelige assistenter. Den som ansettes må snakke godt norsk.... 

ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA

Arendal
22 dager siden
 ...og kommunal forvaltning Innsikt i økonomi og budsjettarbeid God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Vi legger vekt på personlige egenskaper og ser etter en person med: evne til å motivere og utvikle avdelingens medarbeidere evne til å sikre... 

Er du jurist og ønsker å bli vår avdelingsdirektør?

Arendal
6 dager siden
 ...ferdigheter Har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Har erfaring fra ungdomsskole Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Den som blir ansatt må fremlegge politiattest. For stillingen gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende lover og avtaleverk... 

Ledig stilling miljøarbeider/ assistent

Grimstad
4 dager siden
 ...endringer En som liker å arbeide selvstendig og sammen med andre Motivasjon, interesse og egnethet for stillingen tillegges stor vekt Kanskje aller viktigst: Du må kjenne deg igjen i våre verdier: PÅ og ÅPEN Disse kvalifikasjonene ser vi etter Stillingen... 

Sikkerhetsdirektør \| Nkom

Lillesand
2 dager siden
 ...relasjonskompetanse Du er tydelig, strukturert, ryddig, beslutningsdyktig og har god systemforståe Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr En spennende og utfordrende jobb som motiverer deg Et utviklingsorientert fagmiljø med høy kompetanse Støtte... 

Rektor Froland ungdomsskole

Froland
13 dager siden
 ...Er fleksibel og kan håndtere en hektisk hverdag   Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell   Vi legger stor vekt på et trivelig og godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vektlegges.            Vi tilbyr Kommunale lønns- og ansettelsesvilkår... 

40% fastlønnet legevikar ut året

Froland
28 dager siden
 .... Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt... 

UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD

Grimstad
23 dager siden
 ...er engasjert og brenner for arbeidet ditt, at du har lett for å lære nye ting og er vant til å jobbe selvstendig. Vi vil legge stor vekt på dine personlige egenskaper. Vi tilbyr: *Veldig gode forhold med høy lønn *Gratis bolig nær arbeidsplassen *Gratis reise... 

Lege til høyt betalt oppdrag i Agder fylke

Åmli (tettsted)
4 dager siden
 ...språkkunnskap på minimum B1 skriftlig og  Du bør ha gode datakunnskaper Du ser nødvendigheten av god dokumentasjon og legger vekt på gjennomføring av dette i arbeidshverdagen Det er en fordel om du har erfaring med arbeid som tannhelsesekretær Det er en... 

TVEDESTRAND TANNKLINIKK

Tvedestrand
25 dager siden
 ...muntlige ferdigheter i norsk Gode digitale ferdigheter Ønsket kompetanse: Erfaring fra lignende arbeid i skole og/eller SFO med vekt på inkludering og kjennskap til § 9A i opplæringsloven (elevens rett til trygt og godt skolemiljø) Erfaring med planlegging og... 

Miljøarbeider - vikarer til skolene i Lillesand kommune

Lillesand
18 dager siden
 .... Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt... 

Doktorgradsstipendiat i miljøterapeutisk arbeid

Grimstad
23 dager siden
 ...du er, hvordan du ser for deg jobben som assistent, og hvorfor du ønsker nettopp denne jobben. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Søknader vurderes fortløpende. Det er krav om politiattest før tiltredelse. Ved å søke på stillingen, aksepterer du at søknad og... 

Ecura Hjemmetjenester og BPA

Froland
2 måneder siden