...Rosendalstunet er ein av tre alders- og sjukeheimsinstitusjonar i Kvinnherad kommune og ligg fint til ved Hardangerfjorden, i Rosendal. Institusjonen var ny i februar 2018, med seks avdelingar, - 60 plassar. Institusjonen er bygd med det siste innan velferdsteknologiske... 

Sjukepleiar 100% fast stilling

Kvinnherad kommune
9 dager siden
 ...Kvinnherad Arena; ein fleirbrukshall med mellom anna klatrevegg og basishall med nedsenka trampolinar. Skulen ligg i Kvinnherad kommune. Kommunen er den fyrste i landet som har gratis SFO, og dekking av flytteutgifter vert gjort etter avtale. Kvinnherad er kommunen... 

Lærarar inntil 200% Undarheim skule

Kvinnherad kommune
17 dager siden
 ...Omtale av stillinga Kvinnherad kommune søkjer fysioterapeut i 100 % fast stilling. Arbeidsstad er avdeling for Ergo- og fysioterapi. Du vil samtidig få eit breitt samarbeidsfelt, der særskilt våre øvrige tilsette i eininga, heimetenester, institusjon og innbyggjarar... 

Fysioterapeut 100% fast stilling

Kvinnherad kommune
3 dager siden
 ...utdanning innan eit eller fleire av desse fagområda: omsorgsteknologi, eldre med alvorlig svikt i vitale funksjonar/akuttsjukepleie i kommunane, kvardagsrehabilitering, demens/geriatri, lunge/kols, gastro/stomi, ernæring, smittevern. Relevant erfaring kan kompensera for... 

Sjukepleiar, 100% vikariat, heimetenesta Husnes

Kvinnherad kommune
Én måned siden
 ...jobba i helger og feriar. Det er eit ynskje å knyta til seg studentar som held på med utdanning med tanke på framtidig rekruttering i kommunen. Kvinnherad kommune vil som ledd i rekrutteringsarbeid tilby ordning med stipendløn for helsefagleg høgskuleutdanning og... 

Er du student og ynskjer ordning med stipendavtale?

Kvinnherad kommune
Én måned siden
 ...fornybar energi. Om jobben og teamet Hydro Husnes ligger ved utløpet av Hardangerfjorden. Hydro Husnes ligger i Kvinnherad kommune i Sunnhordland, med gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Området kan by på idyllisk skjærgård, høyfjell og isbreer, og det er flotte... 

Automatiker

Kvinnherad kommune
19 timer siden
 ...skal barna møte positive og engasjerte tilsette som jobbar for barna sitt beste. Barnehagen ligg i Eidsmarka på Halsnøy i Kvinnherad kommune. Me har 6 avdelingar med plass til ca. 120 barn i aldersgruppa 0-6 år. Friluftsliv er ein stor del av kvardagen vår. Me har eit... 

Er du barnehagelærer på jakt etter nye utfordringer? Se her!

Kvinnherad kommune
19 timer siden
 ...vi har alt fra små til større oppdrag innen betong, vi er 5stk fast annsatt vi ønsker oss 2 til å ver med på laget Geografisk har vi hele Vestlandet som arbeidssted, men virksomheten satser i høy grad lokalt i Kvinnherad kommune og i nærliggende områder.... 

TOTLAND ENTREPRENØR AS

Kvinnherad kommune
18 dager siden
 ...Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar og har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og elleve ambulansestasjonar. For å... 

HELSE FONNA HF FOLGEFONN DPS POLIKLINIKK - VALEN

Valen
20 dager siden
 ...Kvinnherad Arena; ein fleirbrukshall med mellom anna klatrevegg og basishall med nedsenka trampolinar. Skulen ligg i Kvinnherad kommune. Kommunen er den fyrste i landet som har gratis SFO, og dekking av flytteutgifter vert gjort etter avtale. Kvinnherad er kommunen... 

UNDARHEIM SKULE

Husnes
17 dager siden
 ...kjøkken, bad, gulv eller generell utvendig og innvendig renovering. Selskapet har også avtaler med andre type kunder som borettslag, kommuner og private eiendomsbesittere. Alt dette betyr at som medarbeider hos RECO får du en veldig variert jobb, hvor oppdragene hele... 

RECO BYGG OG SKADETEKNIKK AS AVD KVINNHERAD OG ODDA

Seimsfoss
Én måned siden