...Avdelingen er samlokalisert med avdeling Kuholmen for tiden på Sør Arena, og er en av 14 hjemmetjeneste-avdelinger i Kristiansand kommune. Vi søker etter 1 autorisert Helsefagarbeider til fast stilling med tiltredelse etter avtale. Ved interne søkere kan andre stillingsstørrelser... 

Helsefagarbeider 100% fast og 60% vikariat, avd. Lund

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon ligger i kommunalområdet Kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Ansvarsområdene dekker fritidsklubb, tilrettelagte gruppetilbud, BUA, og forvaltning av bydelshus/grendehus. Enheten har 103 ansatte. Lærlinger, praksisplasser... 

Fritidsledere i Fritidsenheten

Kristiansand kommune
21 dager siden
 ....2031, jf barnevernsloven § 15-6  ~ Ønskelig med erfaring fra kommunal barneverntjeneste og ungdomsarbeid ~ Sertifikat klasse B ~...  ...Stillingen avlønnes i hht. retningslinjer for Kristiansand kommune Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse... 

Barnevernkurator i barneverntjenesten

Kristiansand kommune
15 dager siden
 ...ordinære grunnskoler i Kristiansand. Tolv av disse er rene ungdomsskoler og fire er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Kristiansand kommune vil i løpet av skoleåret 2022/2023 ha behov for vikarer for korte oppdrag. Vikarbehovet ved skolene vil variere og vil ofte oppstå... 

Vikarpool for skolene i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune
11 dager siden
 ...i tverrfaglige møter, internt og eksternt. Tett samarbeid med skolehelsetjenesten. Samarbeid med forebyggende avdeling i kommunen og andre aktuelle tjenester i Familiens hus. Kvalifikasjoner (overskrift) Sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier... 

Miljøterapeut

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ..., Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Bispegra 54 4632 Kristiansand S Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 60% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Miljøterapeut/vernepleier/sykepleier -våken nattevakt,60% fa...

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...Mulighet til kompetanseheving og utvikling. Lønn etter avtale. Kommunal pensjons- og forsikringsavtale. Kontaktinformasjon Lene...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100, 70% Vikar Startdato: 01.08.2024... 

Barne og ungdomsarbeider / Assistent

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...Boligenheten i Eiendom har ansvar for å utvikle, bygge og forvalte kommunens utleieboliger for eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte. Enheten har i dag 21 ansatte. Vi er en seriøs arbeidsgiver som gir deg faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Du vil... 

Fagarbeider

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...gode inntektsmuligheter: Det gis et kommunalt utvidet basistilskudd per pasient for fastlegelister med mer enn 800 pasienter. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Kommunen har egen LIS3-koordinator... 

Nye Vågsbygd legesenter søker ny fastlege

Kristiansand kommune
21 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nye Kirkeveg 26 4645 Nodeland Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 04.06.2024 Logg inn for å se... 

Faglærer

Kristiansand kommune
8 dager siden
 ...mange barn som søker barnehagen.  Ravnedalen barnehage er en kommunal barnehage beliggende i naturskjønne omgivelser på Grim. Vi er stolte...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 05.08.2024 Søknadsfrist... 

Barne- og ungdomsarbeider

Kristiansand kommune
14 dager siden
 ...for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Odderhei 1 4639 KRISTIANSAND S Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 24.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Barne- og ungdomsarbeider

Kristiansand kommune
14 dager siden
 ...se kontaktinformasjon Arbeidssted Kirsten Flagstadsvei 4621 Kristiansand Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 0% Vikar Søknadsfrist: 30.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Brukerstyrt personlig assistent søkes til dame

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...Victoria Haugland Toreskaas, Leder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted 4643 Langenes Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut, 3×100 % fast stilling

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...lokaler Kristens Park Vågsbygd. Vi søker etter sommervikarer over 18 år som ønsker en meningsfull sommerjobb hvor du bidrar til at kommunens innbyggere som er i behov av hjemmetjenester kan bo trygt hjemme i egen bolig. Stillingsstørrelse er 60-100% etter avtale.... 

Sommervikarer Hjemmetjenesten Midtre Vågsbygd, Ytre Vågsbygd...

Kristiansand kommune
11 dager siden
 ...egnethet vektlegges. Vi tilbyr Et faglig engasjert arbeidsmiljø. En arbeidsplass som er i stadig utvikling. Kristiansand kommune er en del av Utviklingssenteret i Vest-Agder og har koordinatorer og ressurspersoner på prioriterte fagområder. Prosedyre- og... 

Autorisert sykepleier 80-100% Fast - Hjemmetjenester avdelin...

Kristiansand kommune
21 dager siden
 ...Therese Løkås, Leder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Linnegrøvan 34 4640 Søgne Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fagarbeider 100% fast stilling, Arena aktivitetshus/Nygårdsh...

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...I Kristiansand kommune har vi 15 avdelinger for hjemmetjenester hvor de aller fleste er samlokaliserte to-tre sammen. Vi skal nå ansette 2 helsesekretærer i to svangerskaps vikariat. Oppmøtested vil være Strømme og Kirstens park i Vågsbygd.   Arbeidstid er dagtid,... 

Helsesekretær

Kristiansand kommune
14 dager siden
 ...Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Bispegra 54 4632 Kristiansand S Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fagarbeider,100% fast stilling

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...Avdelingsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Andreas Kjærs vei 85 4615 Kristiansand Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Søknadsfrist: 23.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sykepleier/Vernepleier 100 % vikariat ved Storebølgen Eg

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...for Klima og arealutvikling (KA) har et overordnet ansvar for kommunens fysiske utvikling og er kommunens kompetansesenter for by-, areal...  ...eget klimaregnskap. Miljøvernenheten skal bidra til at all kommunal virksomhet er miljøsertifisert og at kommunen opprettholder sine... 

Miljø - og klimarådgiver

Kristiansand kommune
21 dager siden
 ...avløpsavdeling er en driftsgruppe med 28 ansatte som drifter 3 renseanlegg, 230 pumpestasjoner og 720 km avløpsledningsnett i Kristiansand kommune. Avløps største anlegg er Odderøya renseanlegg inne i fjellet på Odderøya. Anlegget er bygget for å kunne rense avløpsvann fra 140... 

Elektriker

Kristiansand kommune
23 dager siden
 ...Bli med å styrke laget! Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med...  ...et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.... 

Helgestilling 13-19% Hjemmetjenesten avd. Kongens

Kristiansand kommune
Én måned siden
 ...for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Vigeveien 22A 4633 Kristiansand S Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100, 80% Feriejobb Søknadsfrist: 31.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sommervikarer Hjemmetjenester avd. Kongsgård

Kristiansand kommune
2 måneder siden
 ...Heståsen skole (1.-3. trinn). Vi har rundt 500 elever og litt over 65 ansatte til sammen. Vi ligger i Hånes bydel, øst i Kristiansand kommune. Sammen skaper vi fremtiden  er skolens visjon. På Hånes jobber lærerne sammen i team. Det er tre-fire kontaktlærere og... 

Kontaktlærere og timelærere

Kristiansand kommune
15 dager siden
 ...kontaktinformasjon Arbeidssted Kirsten Flagstads vei 15 4621 Kristiansand Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon 11 Stillingsprosent: 100% Feriejobb Søknadsfrist: 01.06.2024 Logg inn for å se... 

Sommervikarer til Renholdspatruljen Vågsbygd

Kristiansand kommune
11 dager siden
Valhalla helsesenter hører til under Hjemmetjenester og rehabilitering, Enhet for korttidsopphold. Helsesenteret inneholder avdelinger for rehabilitering og korttidsopphold, øyeblikkelig hjelp og responssenter.  Liker du faglige utfordringer og et spennende fagmiljø ...

Tilkallingsvikarer og helgestillinger, Valhalla helsesenter

Kristiansand kommune
2 måneder siden
 ...Victoria Haugland Toreskaas, Leder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted 4643 Langenes Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 70% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fagarbeider, våken nattevakt, fast 3 × 65-70 %

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...Espira Vedderheia ligger på Vedderheia i Søgne i Kristiansand kommune. Vi har 6 avdelinger og våre satsningsområder er språk, realfag og bevegelse. Vi er en fullkostbarnehage, hvor vi serverer 3 daglige måltider med fokus på sunt og variert kosthold. Det er også en kjøkkenassistent... 

Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet?

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...kontaktinformasjon eller følg oss på Logg inn for å se kontaktinformasjon , Logg inn for å se kontaktinformasjon og Logg inn for å se kontaktinformasjon . Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Adresse: Markens gate 11, Kristiansands kommun, Norge... 

McDonald's Markensgate søker deg som vil mestre høyt tempo s...

Kristiansand kommune
27 dager siden